Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Заступник з питань житлово-комунального господарства

DSC_0126Гіжан Ігор Степанович

Графік прийому громадян

Відповідає перед міським головою за здійснення відповідними виконавчими органами ради та її виконавчим комітетом повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» в галузі управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, цін, транспорту і зв’язку, будівництва, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи, вирішення питань адміністративно-територіального устрою, соціально-економічного розвитку.

Забезпечує здійснення заходів, пов’язаних з цивільним захистом в місті. Організовує здійснення необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Забезпечує координацію роботи виконавчого комітету міської ради, її виконавчих органів з міськими комунальними підприємствами у сфері благоустрою та житлово-комунального господарства.

Забезпечує реалізацію інноваційної політики в місті, залучення інвестицій у виробничу сферу, створення умов для розвитку підприємництва.

Сприяє розвитку міжнародного співробітництва, налагодженню зовнішньоекономічних зв’язків.

У межах повноважень Чопської міської ради та її виконавчого комітету сприяє підготовці та організації призову громадян на строкову службу. Організовує здійснення заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною.

Організовує контроль за своєчасною підготовкою проектно-кошторисної документації (на об’єктах, які фінансуються за рахунок державних коштів та коштів міського бюджету), якістю будівництва та продукції будівельної індустрії, забудовою житлових масивів.

Здійснює координацію робіт і сприяє вирішенню питань тепло-, водопостачання та каналізації міста, благоустрою та санітарного стану території міста, охорони навколишнього середовища, озеленення міста та створення зон та умов відпочинку.

Сприяє координації роботи будівельних організацій, підприємств і організацій будівельної індустрії, промисловості будівельних матеріалів, архітектури, будівництва та експлуатації автомобільних доріг, розвитку житлового та іншого будівництва на території міста, що ведеться організаціями і відомствами незалежно від форм власності, організації обслуговування населення підприємствами, установами, організаціями зв’язку, телебачення, радіомовлення і транспортного обслуговування незалежно від форм власності.

Організовує та координує роботу з розробки програм і планів збалансованого економічного і соціального розвитку міста, цінову політику у сфері комунальних, транспортних, інших послуг в межах повноважень, передбачених законодавством, програм охорони довкілля, щодо задоволення попиту населення промисловими товарами.

У випадку відсутності чи неможливості виконання своїх функцій міським головою, секретарем міської ради або заступником міського голови – керуючим справами виконавчого комітету – виконує їх функції в частині: скликання чергових та позачергових засідань виконавчого комітету міської ради, головування на цих засіданнях та підписання рішень виконавчого комітету на даних засіданнях, розпоряджень міського голови.

Вирішує за дорученням міського голови інші питання, пов’язані з діяльністю виконавчих органів ради.

Координує роботу:  Відділу міського господарства, Відділу архітектури та містобудування, Відділу державного архітектурно-будівельного контролю, Відділу з питань режимно-секретної та мобілізаційної роботи, ТЕБ і НС, Відділу земельних відносин, Відділу економіки та інвестицій, Відділ централізованого бухгалтерського обліку, Відділу охорони здоров’я, Правового відділу, міських комунальних підприємств, забезпечує взаємодію виконавчих органів Чопської міської ради з проектними інститутами, будівельними та будівельно-монтажними спеціалізованими організаціями, підприємствами транспортної галузі, водопровідного та каналізаційного господарства, природоохоронними службами підприємств, підприємств телебачення, радіо та зв’язку.

Взаємодіє та співпрацює із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та територіальними органами центральних органів виконавчої влади за напрямками роботи, визначеними даним розпорядженням.

Очолює та координує роботу комісій, утворених міською радою, її виконавчим комітетом та розпорядженням міського голови.