Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Заступник міського голови, керуючий справами

PliskaПлиска Валентина Петрівна

Графік прийому громадян

Відповідає перед міським головою за здійснення відповідними виконавчими органами ради та її виконавчим комітетом повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» в галузі соціального розвитку, планування та обліку, бюджету, фінансів, соціального захисту населення, забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, відзначення державними нагородами України, а також у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, надання адміністративних послуг.

Забезпечує якісне, своєчасне виконання завдань з питань, що належать до його компетенції, ефективну взаємодію між структурними підрозділами виконавчого комітету ради, виконавчими органами ради, підвідомчими підприємствами, установами, організаціями.

Здійснює організаційне, правове, матеріально-технічне, господарське забезпечення діяльності виконавчого комітету ради.

Вносить пропозиції голові ради щодо структури та штатного розпису виконавчого комітету ради.

Організовує підготовку засідань та нарад виконавчого комітету ради. Відповідає за правильність записів у протоколі засідання виконавчого комітету. Підписує витяги із рішень виконавчого комітету.

Формує порядок денний засідання виконавчого комітету та готує проект розпорядження про скликання виконавчого комітету Чопської міської ради.

Забезпечує підготовку та виконання планів роботи виконавчого комітету  ради, формування планів засідань виконавчого комітету ради, контролює редагування, реєстрацію та випуск розпорядчих документів керівництва ради, виконавчого комітету ради та їх своєчасне розсилання адресатам.

Контролює виконання рішень виконавчого комітету міської ради, керівництва виконавчого комітету ради, регламенту роботи виконавчого комітету міської ради.

Забезпечує відповідність чинному законодавству проектів рішень ради та її виконавчого комітету, дотримання порядку роботи з документами.

Подає рішення виконавчого комітету та голови ради, що підлягають державній реєстрації, до органів, що проводять відповідну реєстрацію.

Організовує та контролює розроблення інструктивних матеріалів з діловодства, вдосконалення форм і методів обробки документів, впровадження комплексної автоматизації у діловодстві.

Здійснює методичне керівництво та контроль за веденням діловодства в структурних підрозділах виконавчого комітету ради, спрямовує роботу з цього питання у виконавчих органах ради, підвідомчих підприємствах, установах, організаціях.

Забезпечує розроблення зведеної номенклатури справ, формування централізованого архіву.

Аналізує та контролює стан матеріально-технічного забезпечення виконавчого комітету ради.

Організовує нагляд за експлуатацією та утриманням у належному стані будинків, споруд та інженерних систем адміністративних будівель міської ради.

Забезпечує розробку та виконання річних та перспективних планів ремонту приміщень міської ради.

Забезпечує проведення у місті культурно-масових заходів.

Забезпечує гласність у роботі виконавчого комітету ради.

Здійснює розробку проектів кошторису адміністративно-господарських витрат та вносить відповідні пропозиції керівництву ради, бере участь у контролі за виконанням кошторисів адміністративно-господарських витрат.

Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних працівників виконавчого комітету ради.

Подає у межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників виконавчого комітету ради, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.

Контролює стан трудової та виконавської дисципліни у виконавчому комітеті ради, здійснює заходи з питань запобігання проявам корупції.

У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції.

Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності виконавчого комітету ради, та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.

Координує роботу з питань запобігання корупційним проявам.

Організовує взаємодію виконавчого комітету міської ради, її виконавчих органів з релігійними організаціями, національними меншинами.

Вирішує за дорученням міського голови інші питання, пов’язані з діяльністю виконавчих органів ради.

Взаємодіє та співпрацює із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та територіальними органами центральних органів виконавчої влади за напрямками роботи, визначеними даним розпорядженням.

Координує роботу: Організаційного відділу з питань підготовки і проведення засідань виконавчого комітету, Відділу ведення Державного реєстру виборців, Відділу реєстраційних дій, Центру надання адміністративних послуг, Управління праці та соціального захисту населення, Фінансового управління, Служби у справах дітей, Чопського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, взаємодіє з правоохоронними органами стосовно забезпечення  законності і правопорядку в місті, органами юстиції.

Очолює та координує роботу комісій, утворених міською радою, її виконавчим комітетом та розпорядженням міського голови.