Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Секретар міської ради

IMG_1989Чолавин Михайло Васильович

Графік прийому громадян

Виконує повноваження передбачені статтею 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

У випадку відсутності чи неможливості виконання своїх функцій міським головою виконує його функції, в тому числі скликання чергових та позачергових засідань виконавчого комітету міської ради, головування на цих засіданнях та підписання рішень виконавчого комітету прийнятих на даних засіданнях, розпоряджень міського голови.

В разі дострокового припинення повноважень міського голови у випадках передбачених ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконує повноваження, зазначені в частині 3 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Формує порядок денний засідання сесії та готує проект розпорядження про скликання сесії Чопської міської ради.

Підписує витяги з рішень сесій Чопської міської ради.

Веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

Організовує роботу щодо складання плану роботи міської ради і здійснює контроль за його виконанням. Складає порядок денний засідання сесій міської ради та готує проект розпорядження про скликання засідань сесій, організовує підготовку сесій міськради, питань, що вносяться на розгляд ради, в тому числі здійснює контроль за оприлюдненням проектів та прийнятих рішень сесій та протоколів засідань міської ради. Надає пропозиції щодо організаційно – технічного забезпечення сесій.

Відповідає за правильність записів у протоколі засідання міської ради та підписує його.

Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням.

Сприяє депутатам міськради у здійсненні їх повноважень, в організації прийому громадян та проведенні звітів перед виборцями, формує подані депутатами пропозиції щодо термінів проведення звітування перед територіальною громадою.

Розглядає запити і звернення депутатів, координує роботу щодо їх виконання, сприяє діяльності депутатських груп/фракцій.

Організовує за дорученням міськради, відповідно до законодавства, здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

Забезпечує зберігання в міській раді офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади міста, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку.

За дорученням міського голови або міськради вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

Забезпечує депутатів необхідною інформацією, вживає заходів щодо реалізації пропозицій і зауважень виборців, висловлених під час звітів, а також пропозицій і зауважень, внесених депутатами на сесіях, семінарах, громадських слуханнях тощо.

Здійснює зв’язок з політичними партіями і рухами, об’єднаннями громадян тощо.

Спрямовує і контролює роботу Організаційного відділу з питань підготовки і проведення сесій, засідань постійних комісій міської ради, навчання депутатів, інших питань, пов’язаних з діяльністю ради.

Контролює функціонування веб-сайту Чопської міської ради. Входить до складу та очолює комісії, визначені розпорядженнями міського голови, рішеннями виконавчого комітету та Чопської міської ради.

Організовує та координує роботу структурних підрозділів виконкому міськради в сфері державної регуляторної політики.

Відповідає перед міським головою за здійснення відповідними виконавчими органами ради та її виконавчим комітетом повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноважень у сфері освіти, культури, фізкультури і спорту.

Вирішує за дорученням міського голови інші питання, пов’язані з діяльністю виконавчих органів ради.

Координує роботу: постійних комісій Чопської міської ради, Управління освіти, культури, молоді і спорту.

Взаємодіє та співпрацює із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та територіальними органами центральних органів виконавчої влади за напрямками роботи, визначеними даним розпорядженням.

Очолює комісії, утворені міською радою та її виконавчим комітетом за напрямками роботи, визначені даним розпорядженням.