Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Порядок проведенняустановчих зборів

0

1. На підставі поданих інститутами громадянського суспільства заяв та документів (які відповідають вимогам порядок подання заяв для участі в установчих зборах) ініціативна група не пізніше ніж за 7 календарних днів до проведення установчих зборів складає список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, а також у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів.

Список кандидатів до складу громадської ради, а також повідомлення про уточнене місце проведення установчих зборів оприлюднюються на веб-сайті міської ради не пізніше, ніж за 5  днів до проведення установчих зборів.

2. Ініціативна група забезпечує реєстрацію учасників установчих зборів (на підставі паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу учасника).

3. Установчі збори відкриває керівник ініціативної групи. Для проведення установчих зборів з числа їх учасників обираються голова, секретар зборів та лічильна комісія.

4. Рішення установчих зборів (крім рішення про обрання громадської ради) приймаються простою більшістю голосів від числа їх учасників, що мають право голосу.

5. Кількісний та персональний склад громадської ради визначається установчими зборами.

6. При обранні складу громадської ради на рейтингове голосування вносяться всі кандидатури, висунуті і не відкликані інститутом громадянського суспільства (крім кандидатів, що подали письмові заяви про самовідвід).

Голосування проводиться відкрито.

7. Обраними до складу громадської ради вважаються кандидати в кількості, визначеній установчими зборами, що набрали найбільшу кількість голосів.

Якщо декілька кандидатур набрали рівну кількість голосів, через що визначити склад громадської ради у зазначеній кількості неможливо, по таких кандидатурах проводиться повторне голосування.

Хід та рішення установчих зборів, результати обрання громадської ради фіксуються у протоколі установчих зборів, який підписується головою і секретарем установчих зборів та передається ініціативною групою секретарю міської ради.

8. Протокол установчих зборів та відомості про обраний склад громадської ради оприлюднюються на веб-сайті міської ради протягом 5 робочих днів після проведення установчих зборів.

9. На підставі протоколу установчих зборів міська рада затверджує склад громадської ради. У випадку, якщо міська рада не затвердить склад громадської ради, обраний установчими зборами, ініціативна група повторно проводить установчі збори, як визначено цим Порядком

10. Повноваження складу громадської ради починаються після підписання рішення міської ради про його затвердження та закінчуються після підписання рішення міської ради про затвердження нового складу громадської ради.