Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Адміністративна відповідальність за вчинення насильства в сім’ї

0

Чимало статей ми вже присвятили темі насильства в сім’ї, зокрема, зверталася увага і на відповідальність за його здійснення. Тепер спробуємо більш детально розібратися у всіх юридичних аспектах притягнення особи, яка вчиняє насильство в сім’ї, до конкретного виду відповідальності (адміністративна, кримінальна та цивільно-правова відповідальність).

Тепер розглянемо порядок притягнення особи до адміністративної відповідальності за вчинення насильства в сім’ї.

Згідно із Законом України «Про попередження насильства в сім’ї» з боку органів внутрішніх справ спеціальними заходами адміністративного характеру з попередження насильства в сім’ї є такі:

  • офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї під розписку (осудній особі, яка на момент його винесення досягла 16-річного віку);
  • взяття на профілактичний облік та зняття з профілактичного обліку членів сім’ї, які вчинили насильство в сім’ї (проведення виховної і попереджувальної роботи);
  • захисний припис – заборона вчиняти певні дії щодо стосовно потерпілої (осудній особі, яка на момент його винесення досягла 16-річного віку).

У разі відмови особи від підписання зазначених документів у них робиться відповідний запис у присутності свідків чи потерпілих (за наявності таких).

Матеріальне право. Основним нормативно-правовим актом, який визначає засади притягнення особи за вчинення насильства в сім’ї до адміністративної відповідальності є Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Так, статтею 173-2 КУпАП передбачено притягнення особи до адміністративної відповідальності за вчинення насильства в сім’ї, тобто умисне вчинення будь-яких дій фізичного, психологічного чи економічного характеру (застосування фізичного насильства, що не завдало фізичного болю і не спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право тощо), внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю потерпілого, а також невиконання захисного припису особою, стосовно якої він винесений, непроходження корекційної програми особою, яка вчинила насильство в сім’ї.

За вище перераховані діяння до особи можуть бути застосовані громадські роботи на строк від 30 до 40 годин (до 4-х годин на день) або адміністративний арешт на строк до 7 діб.

Якщо вищеперераховані діяння вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених статтею 173-2 КУпАП, то до особи можуть бути застосовані такі адміністративні стягнення громадські роботи на строк від 40 до 60 годин або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Зі змісту частини першої статті 173-2 КУпАП видно, що до адміністративної відповідальності можна притягнути лише за умисно вчинене правопорушення. Умисним є правопорушення, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків.

Громадські роботи або адміністративний арешт можуть бути призначені виключно за рішенням суду.

При цьому громадські роботи, які полягають у виконанні особою у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування, не можуть бути призначені особам, визнаним інвалідами першої або другої групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років та чоловікам, старше 60 років (ст.30.1 КУпАП).

Адміністративний арешт не може бути застосований до вагітних жінок, жінок, що мають дітей віком до дванадцяти років, до осіб, які не досягли вісімнадцяти років, до інвалідів першої і другої групп (ст.32 КУпАП).

До особи, яка вчиняє насильство в сім’ї, за яке законом передбачено адміністративну відповідальність, у віці від 16 до 18 років, можуть бути застосовані тільки заходи впливу, передбачені статтею 24-1 КУпАП, а саме: 1) зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого; 2) попередження; 3) догана або сувора догана; 4) передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання.

Адміністративне стягнення за вчинення насильства в сім’ї може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніш як через три місяці з дня його виявлення.

Якщо за вчинення насильства в сім’ї було порушено кримінальне провадження, яке згодом було закрито, але при цьому в діях порушника наявні ознаки адміністративного правопорушення, адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження.

Якщо особа, піддана адміністративному стягненню, протягом року з дня закінчення виконання стягнення не вчинила нового адміністративного правопорушення, то ця особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню.

Процесуальне право. Справи про адміністративні правопорушення, які є насильством в сім’ї є підвідомчими судам загальної юрисдикції (районні, міські, міськрайонні, районні у містах суди).

При вчиненні адміністративного правопорушення складається протокол уповноваженою посадовою особою органу внутрішніх справ (Національної поліції), це зокрема дільничні інспектори, які є чи не найосновнішою ланкою у роботі по запобіганню та боротьбі з насильством в сім’ї. Протокол скаладається у двох примірниках, один з яких має бути вручено особі, що притягається до адміністративної відповідальності. Складений у порядку і відповідно до вимог КУпАП протокол надсилається до суду.

КУпАП передбачено можливість застосування заходів забезпечення адміністративного провадження. Дані заходи застосовуються для припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складення протоколу про адміністративні правопорушення, у разі неможливості складення його на місці вчинення правопорушення, з метою забезпечення своєчасного і правильного розгляду справи про адміністративне правопорушення, Законом передбачено можливість адміністративного затримання особи, яка вчинила насильство в сім’ї. Адміністративне затримання осіб, які вчинили насильство в сім’ї провадиться  органами внутрішніх справ (Національною поліцією), тривалістю не більш як три години.

Адміністративне затримання за вчинення насильства в сім’ї може бути оскаржено заінтересованою особою у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) відносно органу (посадової особи), який застосував ці заходи, або до суду.

Справу про адміністративне правопорушення, яке є насильством в сім’ї розглядає суд за місцем вчинення правопорушення протягом доби з дня надходження відповідного протоколу про вчинення адміністративного правопорушення.

Суд при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов’язаний з’ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з’ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, суд виносить одну з таких постанов: 1) про накладення адміністративного стягнення; 2) про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1 КУпАП; 3) про закриття справи.

Оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення здійснюється у порядку встановленому КУпАП.