Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Гордість Чопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 (ФОТО) / A Csapi 1.Számú Középiskolai büszkeségei (FOTÓ)

0

Чопські загальноосвітні школи завжди славилися своїми академічними здобутками. Тож і тепер маємо чимало відмінників навчання.

Цьогоріч Чопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 має 38 відмінників!

Ми пишаємося Вами і бажаємо успіхів у подальшому навчанні!

A csapi középiskolák mindig tanulmányi eredményeiről voltak híresek. Nos, jelenleg is sok kitűnő tanuló van.

Az idén a Csapi 1. Számú Középiskolában 38 kitűnő tanuló van.

Büszkék vagyunk rátok és további sikereket kívánunk a tanulásban!

5 клас: Берта Анна, Вакарова Леся, Кіш Ніколетта, Климчук Євгенія, Лешко Юлія, Малявський Антон, Попович Іштван, Радойчич Фредеріка, Унгуряну Денис, Якобчук Каміла.

5. osztály: Berta Anna, Vakarova Leszja, Kis Nikoletta, Klimcsuk Jevhenyija, Leskó Júlia, Maljavszkij Anton,   Popovics István, Radojcsics Frederika, Ungurjanu Denisz, Jakobcsuk Kamilla.

6 клас: Балко Яна, Варфаламеєва Вероніка, Гладинець Тетяна, Зубець Анна, Місяйло Анна, Островська Кароліна, Попенко Катерина, Сліпокурова Юлія, Тресіна Євгенія.

6. osztály: Balko Jana, Varfalamejeva Veronika, Hladinec Tetyana, Zubec Anna, Miszjajlo Anna, Osztrovszka Karolina, Popenko Katerina, Szlipokurova Julia, Treszina Jevhenyija.

7 клас: Бабунич Діана, Пилип Аліна.

7. osztály: Babunics Diana, Pilip Alina.

8 клас: Білик Анастасія, Кметик Юлія, Оліферчук Олеся, Підвисоцька Ніка, Ряшко Дарина, Цігуш Ганна, Чолавин Назар.

8. osztály:  Bilik Anasztaszija, Kmetik Júlia, Olifercsuk Oleszja, Pidviszocka Nyika, Rjasko  Darina, Cihus Hanna, Csolavin Nazar.

9 клас: Гусейнова Ксенія, Іванина Олена.

9. osztály: Huszejnova Xénia, Ivanina Olena.

10 клас: Голич Марія, Кротенюк Анастасія, Майор Юлія, Ряшко Анна.

10. osztály: Holics Mária, Krotenyuk Anasztaszija, Major Júlia, Rjasko Anna.

11 клас: Гнатишина Ксенія, Іштвані Валерія, Романюк Вікторія, Сауцька Катерина.

11. osztály: Hnatisina Xénia, Istványi Valéria,  Romanyuk Viktória, Szaucka Katerina.