Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Статут територіальної громади міста Чоп

0

Затверджено
зі змінами
рішенням 19 сесії
Чопської міської ради
7 скликання
14 лютого 2017 р. № 7

Статут
територіальної громади міста Чоп

Вступ

Чопська міська рада з метою урахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних, інших особливостей місцевого самоврядування в м. Чоп та усвідомлюючи свою відповідальність за долю міста, збереження і примноження його досягнень і традицій, спираючись на славетну історію міста, враховуючи досвід управління міським господарством, а також досвід міського розвитку, прямуючи до досягнення найвищих світових стандартів у життєдіяльності міста, дбаючи про забезпечення економічного, екологічного, наукового, культурного розвитку міста, підвищення рівня життя та створення умов для задоволення соціальних, культурних та економічних потреб жителів міста, розуміючи, що місцеве самоврядування є найбільш ефективною формою управління територіальною громадою, що забезпечує підвищення добробуту її членів, вільний  розвиток особистості, зростання економічної, політичної, наукової і культурної ролі міста в суверенній Україні, керуючись Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, Законами України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  «Про статус депутатів місцевих рад», а також іншими законами України, приймає Статут територіальної громади  міста Чоп  (далі – Статут).

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.  Правова природа Статуту

1. Статут є основним нормативно-правовим актом територіальної громади міста Чоп, який приймається Чопською міською радою від імені та в інтересах територіальної громади на основі Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування в місті Чоп.

2. Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування в місті Чоп повинні видаватись на основі положень цього Статуту та не суперечити їм.

Стаття 2. Загальна характеристика міста Чоп

1. Чоп є самоврядною територіальною одиницею – містом, в межах якого територіальна громада здійснює місцеве самоврядування, має свою територію, комунальну власність, бюджет міста та органи місцевого самоврядування.

2. Площа міста Чоп становить 6.19 км², населення нараховує близько 9 тис. жителів.

3. Місто Чоп розташоване у західній частині Закарпатської області у рівнинній місцевості, у межиріччі Тиси і Латориці. Відстань до обласного центру — м. Ужгорода — 24 кілометри (автошлях E573, з яким збігається М06). Чоп — найзахідніше місто України, розташоване на стику кордонів Словаччини, Угорщини і України, тому тут містяться контрольно пропускні пункти Чоп (Страж) — Чієрна над Тисою (кордон із Словаччиною) та Чоп (Тиса), Чоп (Дружба) (кордон із Угорщиною).

Стаття 3. Історія місцевого самоврядування в місті Чоп

895 року відбулося переселення на ці землі угорського народу, що називають віднайденням батьківщини.

Перші письмові згадки про Чоп відносяться до 1281 року. Походження назви міста пов’язується   з прізвищем феодального володаря села — поміщика Чапі (Chapy, Csapy).

В середині XVI століття — вимирає сім’я Чапі. З 1605-го року володарем був Іштван Бочкаї (Bocskay István), а у 1675 році Чоп дарують феодалам Вечеї у «вічне володіння».

У відповідь на посилення експлуатації і панування Габсбургів на Підкарпатті ще з більшою силою спалахували антифеодальні виступи та національно-визвольна боротьба. В цій боротьбі брали участь і жителі села Чопа. Зокрема, вони були активними учасниками Токайського повстання 1697 року та визвольної війни 1703—1711 років.

З кінця XVIII століття відома найдавніша печатка Чопа з тогочасним гербом поселення: у полі печатки — селянин у човні, що пливе річкою.

Більш швидкий розвиток почався після австро-угорської буржуазної революції 1848—1849 років та скасування кріпацтва, з початком розвитку капіталістичних відносин. З 1870 року почалося будівництво залізниці, яка проходила і через Чоп. 25 серпня 1872 було відкрито ділянку Сату-Маре-Чоп, 28 серпня 1872 Чоп-Ужгород, 24 жовтня 1872 Чоп-Королево, 4 лютого 1873 Кишварда-Чоп Угорської Північно-східної залізниці, які зв’язували Підкарпаття з Галичиною і центральною Угорщиною і, зокрема, Чоп з Ужгородом та Береговим. З побудовою в 1872 році залізничної станції Чоп став важливим транспортним вузлом. В окремих тогочасних джерелах поселення згадується як містечко Капушанського повіту (округу) Ужанського комітату.

З перемогою в Угорщині в березні 1919 року пролетарської революції в Чопі створюються місцеві органи Радянської влади, а також і жупний директоріум Ужанського комітату.

10 квітня 1919 року відбулися вибори до місцевої і жупної Рад робітників, солдатів і селян. Ще в березні чеські війська зробили спробу напасти на Чоп, але були відбиті. Для запобігання новим нападам окупантів на Закарпаття сюди були надіслані частини 5-ї Угорської Червоної дивізії та почалося формування частин 65-ї Русинської Червоної бригади. Новий напад чеських військ на Чоп почався 22 квітня 1919 року, а зі сходу ще з 16 квітня наступали війська Румунії. На підступах до Чопа зав’язалися уперті бої. В боях полягло багато червоноармійців.

4 червня 1920 року — тріанонський мир — Чоп приєднують до Чехословаччини. Між 1920—1938 роками — Чоп у межах Чехословаччини належить до словаків.

10 листопада 1938 року Чоп вступає угорська королівська армія. У 1938—1944 роках — Чоп знову частина Угорщини.

28 жовтня — 23 листопада 1944 року — облога Чопа. 28 жовтня 1944 року радянські війська підійшли до Чопа. Окремі райони Чопа кілька разів переходили з рук у руки. Остаточно Чоп було визволено лише 23 листопада 1944 року.

29 червня 1945 року — радянсько-чехословацький договір — Чоп приєднують до Української РСР (Закарпатська область). Між 1945—1991 роками — Чоп у межах Радянського Союзу належить до УРСР.

1957 рік — Чоп віднесено до розряду міст. Станція Чоп стала однією з найпотужніших у колишньому СРСР і в окремі роки переробляла до 60 млн тон вантажів на рік.

1991 рік — частина незалежної України.

травень 2003 року – відповідно до постанови Верховної Ради України «Про віднесення міста Чоп Ужгородського району Закарпатської області до категорії міст обласного значення» місто Чоп отримує статус міста обласного підпорядкування.

Стаття 4. Територія міста Чоп

1. Територія міста – частина земної поверхні з водоймами, повітряним простором та розташованими під нею надрами, у визначених межах, що має природні та створені в результаті діяльності людей умови і ресурси, на якій територіальна громада міста Чоп здійснює місцеве самоврядування.

2. Межа міста – це умовна зовнішня лінія на поверхні землі, що відокремлює територію міста від інших територій.

3. Зміна міської межі здійснюється відповідно до законів України за поданням Чопської міської ради з обов’язковим врахуванням думки територіальної громади міста.

4. Межа міста, будь-які зміни до неї, здійснені згідно з законом, відображаються в Генеральному плані міста.

5. Територія міста є невід’ємною складовою частиною території України.

6. Місто Чоп має статус міста обласного підпорядкування і згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до Закарпатської області.

Стаття 5. Участь міста Чоп в асоційованих організаціях та міжнародна співпраця

1. Місто Чоп є членом Асоціації міст України та може вступати в інші асоціації, об’єднання, союзи тощо.

2. Органи місцевого самоврядування міста Чоп на договірних засадах можуть вступати у відносини з органами місцевого самоврядування міст зарубіжних країн та входити до міжнародних асоціацій (союзів, об’єднань тощо) органів місцевого самоврядування.

3. Місто Чоп є учасником руху міст-побратимів.

Стаття 6. Добровільне об’єднання суміжних територіальних громад 

1. При прийнятті рішень щодо добровільного об’єднання громад беруться до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток об’єднаної територіальної громади.

2. Формування спроможних територіальних громад здійснюється з урахуванням:

1) у складі об’єднаної територіальної громади не може існувати іншої територіальної громади, яка має свій представницький орган місцевого самоврядування;

2) територія об’єднаної територіальної громади має бути нерозривною, межі об’єднаної територіальної громади визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися;

3) об’єднана територіальна громада має бути розташована в межах території Автономної Республіки Крим, однієї області;

4) при прийнятті рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад беруться до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток об’єднаної територіальної громади;

5) якість та доступність публічних послуг, що надаються в об’єднаній територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання.

Стаття 7. Офіційна символіка міста Чоп

1. Територіальна громада міста Чоп має власну символіку – герб та прапор міста, які відображають історичні, культурні, духовні особливості та традиції міста, затверджені рішенням 4 сесії 4 скликання Чопської міської ради від 24.12.2002 року «Про затвердження символіки міста», рішенням 6 сесія 4 скликання Чопської міської ради «Про затвердження Герба міста».

2. Порядок використання символіки територіальної громади міста визначається окремим Положенням, яке затверджується рішенням Чопської міської ради.

Стаття 8. Міські свята

1. День міста відзначається щороку, як правило, не пізніше третьої суботи вересня як загальноміське свято.

Стаття 9. Почесні звання та відзнаки в місті Чоп

1. Члени територіальної громади та інші особи, які відзначились самовідданим служінням місту Чоп та Україні, або доброчинною діяльністю задля блага громади та української нації, зробили значний особистий внесок у соціальний, економічний, науковий і культурний розвиток міста, підвищення добробуту громади, примноження культурних, духовних надбань та інших цінностей громади міста, зміцнення місцевого самоврядування та демократії, можуть нагороджуватися почесною відзнакою – званням “Почесний громадянин міста Чоп”.

2. Порядок присвоєння і нагородження званням “Почесний громадянин міста Чоп” визначається Положенням, що затверджується рішенням Чопської міської ради.

Стаття 10. Стратегічний план розвитку міста Чоп

1. Чопська міська рада з урахуванням загальноміських інтересів, колективних потреб територіальної громади організовує процес розробки й громадського обговорення та приймає Стратегічний план розвитку міста на довгостроковий період.

2. Розроблення Стратегічного плану розвитку міста здійснюється відкрито за участі науковців, підприємців, активістів громади, громадських та інших неприбуткових організацій. Проект Стратегічного плану розвитку міста перед його розглядом міською радою обов’язково проходить загальноміські громадські слухання, що ініціюються відповідно до цього Статуту міським головою, чи іншими суб’єктами, визначеними Статутом, якщо міський голова не забезпечує проведення такого обговорення.

3. Невід’ємними складовими Стратегії розвитку міста є Генеральний план міста, Програма сталого енергетичного розвитку міста, Програма з підвищення конкурентоспроможності міста. Стратегія розвитку міста включає заходи із покращення надання соціальних та адміністративних послуг, підвищення рівня самоорганізації мешканців, поводження з побутовими відходами, сприяння розвитку малого підприємництва, сприяння залученню інвестицій, розвитку транспортної інфраструктури, розвитку зв’язків між наукою та бізнесом й інші. Заходи Стратегії розвитку міста включають показники успішності їх виконання.

4. Стратегічний план розвитку міста має враховувати положення стратегічних планувальних документів із розвитку Закарпатської області.

5. Заходи Стратегічного плану розвитку міста відображаються у щорічних Програмах соціально-економічного розвитку міста та бюджеті міста.

6. Звіт про виконання Стратегічного плану розвитку міста щороку публікується на офіційному веб-порталі Чопської міської ради в мережі Інтернет.

7. Затверджена Стратегія розвитку міста, тривалість якої виходить за межі терміну повноважень міської ради відповідного скликання, зберігає чинність до закінчення та є обов’язковою до виконання для Чопської міської ради всіх наступних скликань.

РОЗДІЛ ІІ. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В МІСТІ ЧОП

Стаття 11. Поняття  місцевого  самоврядування

1. Місцеве самоврядування у місті Чоп – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади міста Чоп самостійно вирішувати питання місцевого значення у межах Конституції України і законів України.

2. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою міста Чоп у порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи та посадових осіб місцевого самоврядування.

3. Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм радами повноважень, та в інших випадках, передбачених законом.

4. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України, і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у здійснення територіальною громадою м. Чоп належних їй повноважень.

5. Місцеве самоврядування у м. Чоп здійснюється відповідно до Конституції України, законів України, чинних міжнародно-правових актів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цього Статуту та інших нормативно-правових актів.

Стаття 12. Система місцевого самоврядування

1. Систему місцевого самоврядування міста Чоп складають:

1) територіальна громада міста Чоп;

2) Чопська міська рада;

3) Чопський міський голова;

4)  виконавчі органи Чопської міської ради;

5)  органи самоорганізації населення міста Чоп.

Стаття 13. Територіальна громада міста Чоп

1. Територіальну громаду міста складають усі жителі міста – фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), які постійно проживають на території міста Чоп, та їх місце проживання зареєстроване у встановленому законом порядку (далі – громада міста).

Стаття 14. Основні засади діяльності територіальної громади міста Чоп

1. Територіальна громада міста Чоп здійснює місцеве самоврядування на таких принципах:

- демократії участі — територіальна громада по можливості здійснює місцеве самоврядування безпосередньо, а у випадках, коли це не доцільно, через органи місцевого самоврядування;

- публічності – інформація про діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Чоп є відкритою, знаходиться у вільному доступі для громади міста, за винятком випадків прямо передбачених законом;

- зручності процедури — механізми, за допомогою яких громада міста управляє містом, є простими і доступними для використання кожним;

- пріоритет прав територіальної громади — діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється виключно в інтересах територіальної громади, будь-яка шкода, завдана посадовими чи службовими особами місцевого самоврядування міста Чоп територіальній громаді, підлягає відшкодуванню;

- максимальної ефективності – рішення, що готуються чи ухвалюються, мають бути максимально ефективними серед можливих альтернативних рішень, враховувати інтереси всіх груп населення, на яких воно буде поширюватися;

- забезпечення економічного розвитку міста як базису для підвищення рівня стандартів життя громади міста та розвитку людського капіталу, створення сприятливих умов для розвитку промислово-виробничого сектора, підприємництва, надходження інвестицій в економіку міста;

- сталості – використання ресурсів територіальної громади не може шкодити наступним поколінням;

- екологічності – при прийнятті рішення має забезпечуватись його мінімальний негативний вплив на навколишнє природне середовище;

- системності – кожне рішення розглядається в контексті його дії разом з іншими рішеннями в просторі та часі (стратегічне планування);

-збереження архітектурної спадщини, культурних надбань поряд із надбаннями сучасності, формування естетичного зовнішнього вигляду міста;

-міжнаціональної єдності, мовної та  міжконфесійної толерантності, взаємоповаги.

РОЗДІЛ ІІІ.   УЧАСТЬ ЧЛЕНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  У ЗДІЙСНЕННІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 15. Форми участі членів територіальної громади міста Чоп  в місцевому самоврядуванні  

1 Формами участі громади міста у місцевому самоврядуванні є:

- місцевий референдум;

- місцеві вибори;

- загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання;

- місцеві ініціативи;

- громадські слухання,  звернення громадян до органів і посадових осіб місцевого самоврядування;

- участь у створенні і діяльності органів самоорганізації населення;

- електронна форма участі у місцевому самоврядуванні;

2. Порядок проведення місцевого референдуму, місцевих виборів регулюються відповідними законами України.

Стаття 16. Загальні збори (конференції) членів територіальної громади міста Чоп за місцем проживання

1. Загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання є формою їх участі у вирішенні питань місцевого значення.

2. Порядок проведення загальних зборів (конференцій) членів територіальної громади за місцем проживання визначається Положенням про загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання в місті Чоп (додаток 1, що є невід’ємною частиною Статуту.

Стаття 17. Місцеві ініціативи

1. Громада міста має право ініціювати розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.

2. Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд міської ради визначається Чопською міською радою та Положенням про місцеві ініціативи в місті Чоп (додаток 2), що є невід’ємною частиною Статуту.

Стаття 18. Громадські слухання

1. Громада міста має право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами Чопської міської ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких громада міста може заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

2. Порядок організації громадських слухань визначається Положенням про громадські слухання в місті Чоп (додаток 3), що є невід’ємною частиною Статуту.

Стаття 19. Звернення громадян до органів і посадових осіб місцевого самоврядування Закон України

1. Громадяни України та особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, незалежно від їх політичних поглядів, статі мають право подавати колективні або індивідуальні звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування з питань, віднесених до їх відання.

2. Порядок подачі та розгляду звернень громадян визначається Законом України «Про звернення громадян» та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 20. Участь у роботі громадських рад 

1. Для налагодження системного діалогу, ефективної взаємодії міської ради з громадою міста, підвищення якості підготовки рішень з важливих питань суспільного життя, можуть створюватись громадські ради, які діють на підставі положень, затверджених відповідно до законодавства України, органом, при якому вони створюються.

Стаття 21. Участь у створенні і діяльності органів самоорганізації населення

1. Громада міста має право обирати та бути обраними до будинкових, вуличних, квартальних комітетів та інших органів самоорганізації населення.

2. Чопська міська рада має право наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

3. Органи самоорганізації населення створюються для вирішення окремих питань місцевого значення у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про органи самоорганізації населення» та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 22. Електронна форма участі у місцевому самоврядуванні

1. Електронне звернення – це письмова пропозиція (зауваження), заява (клопотання), скарга, надіслана з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку. Електронні звернення розглядаються органами та посадовими особами місцевого самоврядування в порядку та строки, передбачені Законом України «Про звернення громадян».

2. Особливою формою колективного звернення громадян є електронна петиція.

3. Громадяни можуть звернутися з електронними петиціями до органів і посадових осіб місцевого самоврядування через офіційний веб-портал Чопської міської ради в мережі Інтернет або веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян» та Положенням про електронні петиції в місті Чоп (додаток 4), що є невід’ємною частиною Статуту.

4. Чопська міська рада забезпечує технічну можливість офіційного веб-порталу приймати електронні звернення та розміщувати електронні петиції до органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Чоп.

Стаття 23. Порядок проведення звітування Чопського міського голови, постійних комісій міської ради та депутатів міської ради 

1. Чопський міський голова, постійні комісії міської ради та депутати міської ради щороку звітують про свою роботу, виконання завдань, доручень перед міською радою та членами територіальної громади міста Чоп.

2. Порядок звітування визначається Положенням про звітування міського голови, постійних комісій міської ради та депутатів міської ради (додаток 5), що є невід’ємною частиною Статуту.

Розділ IV. ОРГАНИ І ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Стаття 24. Чопська міська рада – представницький орган місцевого самоврядування

1. Чопська міська рада – представницький орган місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста і здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.

2. Порядок формування, діяльності, функції, завдання міської ради та її органів визначаються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Європейською Хартією місцевого самоврядування, цим Статутом, Регламентом міської ради та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 25. Депутат Чопської міської ради

1. Депутат міської ради є представником інтересів територіальної громади міста, виборців свого виборчого округу, виражає і захищає інтереси територіальної громади міста та її частини – виборців свого округу, виконує їх доручення в межах своїх повноважень, бере активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.

2. Депутат міської ради наділяється відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі в діяльності ради та її  виконавчих органів.

3. Повноваження депутатів міської ради починаються з дня відкриття першої сесії міської ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії міської ради нового скликання.

4. Депутат міської ради приймає присягу такого змісту:

«Приступаючи до виконання обов’язків депутата Чопської міської ради, зобов’язуюсь усіма своїми діями дбати про благо міста Чоп та добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободи. Присягаю дотримуватись  Конституції України, законів України, Статуту територіальної громади міста Чоп та  виконувати свої обов’язки в інтересах  територіальної громади міста». Присягу зачитує най старший  за віком депутат. Кожен депутат  скріплює  присягу своїм підписом.

5. Повноваження депутата міської ради, обраного замість того депутата, який вибув, або на повторних виборах, починаються з дня заслуховування на черговому після виборів депутата міської ради пленарному засіданні повідомлення територіальної виборчої комісії про підсумки виборів.

6. Повноваження депутата міської ради припиняються достроково за наявністю підстав, визначених законом.

Стаття 26. Постійні комісії Чопської міської ради

1. Постійні комісії міської ради є постійно діючими органами, які обираються з числа депутатів ради на строк її повноважень для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, віднесених до відання ради та для здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчих органів і власних рекомендацій.

2. Перелік постійних комісій міської ради та їх персональний склад затверджуються новообраною міською радою на її першій сесії.

3. Постійні комісії міської ради діють згідно з Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими нормативно-правовими актами, Регламентом міської ради і Положенням про постійні комісії міської ради, що затверджується радою.

Стаття 27. Чопський міський голова

1. Чопський міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста, що обирається на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування на термін, який визначений законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

2. Чопський міський голова за посадою очолює виконавчий комітет міської ради та головує на засіданнях міської ради

3. Порядок обрання, діяльність, повноваження міського голови визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом міської ради та іншими нормативно-правовими актами України.

Стаття 28. Виконавчі органи Чопської міської ради

1. Виконавчими органами Чопської міської ради є її виконавчий комітет, управління, відділи та інші утворені радою виконавчі органи.

2. Виконавчі органи міської ради підконтрольні і підзвітні міській раді, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади також підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.

3. У межах, встановлених законами України, виконавчі органи міської ради здійснюють власні і делеговані повноваження у сферах і галузях: соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку; бюджету, фінансів і цін, управління комунальною власністю; житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку; будівництва, освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту; регулювання земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища; соціального захисту населення; зовнішньоекономічної, оборонної діяльності; первинної правової допомоги та юридичного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів та інші повноваження.

Стаття 29. Виконавчий комітет Чопської міської ради

1. Виконавчий комітет міської ради (далі – виконавчий комітет) є виконавчим органом міської ради, який утворюється нею на строк її повноважень.

2. Очолює виконавчий комітет Чопської міський голова. У разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків організовує роботу виконавчого комітету секретар міської ради або один із заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, на якого міським головою ці обов’язки буде покладено.

3. Виконавчий комітет є юридичною особою, має свою печатку та інші реквізити.

4. Повноваження, функції, порядок здійснення діяльності виконавчого комітету визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом виконавчого комітету міської ради та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 30. Органи самоорганізації населення

1. Органи самоорганізації населення – представницькі органи, що створює громада міста для задоволення їх соціальних, культурних, побутових та інших потреб, участі в реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм та створення умов для участі у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції України і законів України.

2. Органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні, квартальні комітети міста Чоп.

3. Правовий статус, порядок створення та діяльності органів самоорганізації населення визначається Конституцією України, Законом України «Про органи самоорганізації населення» та іншими нормативно-правовими актами.

РОЗДІЛ V. МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 31. Загальні засади

1. Економічне життя територіальної громади міста будується на засадах багатоманітності форм власності, підтримки підприємництва, захисту вітчизняних та місцевих виробників товарів і послуг, заохочення соціального підприємництва.

Стаття 32. Матеріальна основа територіальної громади міста Чоп

1. Матеріальна основа територіальної громади міста Чоп – це сукупність матеріальних ресурсів і прав на них, за допомогою яких забезпечується реалізація завдань та функцій місцевого самоврядування.

2. У комунальній власності територіальної громади знаходяться:

1) рухоме та нерухоме майно;

2) кошти міського бюджету міста, в тому числі цільові фонди;

3) землі територіальної громади, що не передані в інші форми власності, інші природні ресурси;

4) підприємства, установи, організації, цінні папери, частки в майні підприємств, інші фінансові активи;

5)  майно, придбане в результаті господарської діяльності комунальних підприємств;

6) майно, що передане органам місцевого самоврядування безоплатно, на основі угод і договорів, а також односторонніх актів передачі майна: житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, соціального забезпечення й інше майно і майнові права, віднесені, відповідно до вимог чинного законодавства, до об’єктів права комунальної власності територіальної громади.

Стаття 33. Земля територіальної громади міста Чоп

1. До комунальної власності територіальної громади міста Чоп належать усі землі в межах міста, крім земель приватної та державної власності, а також земельні ділянки поза межами міста, право комунальної власності територіальної громади міста Чоп на які посвідчено відповідними державними актами.

2. Набуття права на землю територіальною громадою міста та передача землі з комунальної власності у державну, передача земель комунальної власності у власність юридичних і фізичних осіб здійснюється відповідно до законодавства України.

3. Не підлягають відчуженню землі загального користування: площі, вулиці, проїзди, дороги, сади, бульвари, водоймища, а також пам’ятники природи, історії, археології та культури, будівлі й споруди, об’єкти оздоровчого та історико-культурного призначення, інші майнові об’єкти, даровані місту благодійниками або такі, що побудовані на кошти, зібрані членами міської громади.

Стаття 34. Комунальні підприємства

1. Органи місцевого самоврядування у межах повноважень, визначених законами України та цим Статутом, з метою забезпечення економічних, енергетичних, соціальних, житлових, побутових, транспортних потреб громади міста, ведення ефективної економічної діяльності у виробничій і сервісній сферах міста, можуть створювати комунальні підприємства.

2. Власником комунальних підприємств у місті Чоп є територіальна громада міста Чоп.

3. Чопська міська рада затверджує статути комунальних підприємств, визначає основні напрями їхньої діяльності, порядок використання їхнього прибутку.

4. При встановленні розміру частки прибутку, яка зараховується до міського бюджету, Чопська міська рада керується принципом мінімального втручання у господарську діяльність комунального підприємства.

5. Територіальна громада міста Чоп не несе відповідальності за зобов’язаннями комунального підприємства, а комунальне підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями територіальної громади.

6. Реорганізація або ліквідація комунального підприємства здійснюється за рішенням міської ради.

Стаття 35. Управління об’єктами права комунальної власності

1. Територіальна громада міста Чоп, в особі міської ради володіє, користується та розпоряджається об’єктами права комунальної власності, в тому числі може передавати об’єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, передавати в заставу, здійснювати інші передбачені законодавством правочини.

2. Чопська міська рада може делегувати частину повноважень щодо управління об’єктами права комунальної власності профільним виконавчим органам міської ради.

3. Перелік нерухомого майна, що є власністю територіальної громади, визначається рішенням міської ради відповідно до законодавства та цього Статуту.

4. Управління об’єктами права комунальної власності виконавчими органами міської ради, на які покладаються такі функції, здійснюється на засадах ефективного, прозорого, відкритого використання комунального майна.

5. Виключно у комунальній власності міської громади перебувають об’єкти, що мають важливе загальноміське значення для життєзабезпечення міста, задоволення потреб міської громади та для збереження історико-культурних об’єктів міста (міські системи водо- і енергопостачання, інженерні комунікації, пам’ятники культури та архітектури, музеї, природні ландшафти тощо).

6. Перелік об’єктів, які не можуть бути вилучені з комунальної власності територіальної громади міста та відчужені, затверджується рішенням міської ради.

 Стаття 36. Захист прав комунальної власності

1. Об’єкти права комунальної власності не можуть бути примусово відчужені у міської громади і передані іншим суб’єктам права власності без згоди безпосередньо міської громади.

2. Фізичні та юридичні особи несуть відповідальність за збитки, заподіяні об’єктам права комунальної власності.

3. Органи місцевого самоврядування мають право звертатися до суду про притягнення до відповідальності осіб, винних у заподіянні шкоди об’єктам права комунальної власності.

Стаття 37. Фінансова основа територіальної громади міста Чоп

1. Фінансова основа територіальної громади міста Чоп – це сукупність місцевих фінансових ресурсів, за допомогою яких забезпечується реалізація завдань та функцій місцевого самоврядування.

2. Управління фінансовими ресурсами здійснюється за допомогою таких ключових методів як фінансове планування, фінансове регулювання (податкове, кредитне, дотаційне та субвенційне) і фінансовий контроль.

Стаття 38. Бюджетна політика територіальної громади міста Чоп

1. Формування проекту міського бюджету повинно здійснюватись на підставі розробленої програми соціально-економічного розвитку міста.

2. Міський бюджет – основний фінансовий план територіальної громади, прийняття та виконання якого є гарантією самоврядності територіальної громади.

3. Підготовка проекту міського бюджету здійснюється профільним виконавчим органом міської ради та проходить обов’язкове погодження усіма постійними комісіями міської ради.

4. Міський бюджет затверджується рішенням Чопської міської ради у терміни визначені Бюджетним кодексом України.

5. Інформація про виконання міського бюджету також розміщується на офіційному веб-порталі Чопської міської ради в мережі Інтернет.

Стаття 39. Місцеві податки та збори

1. Чопська міська рада в межах своїх повноважень приймає рішення про встановлення на території міста місцевих податків та зборів. До місцевих належать податки та збори, що встановлені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених Податковим кодексом України.

2. Підготовка та прийняття рішення про встановлення в місті Чоп місцевих податків і зборів здійснюється з дотриманням та на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».

3. Місцеві податки та збори встановлюються з врахуванням інтересів всієї територіальної громади, для зміцнення майнової та фінансової основи самоврядування територіальної громади і не можуть створювати надмірного навантаження на їх платників, учасників економічної діяльності.

4. Зарахування місцевих податків та зборів до міського бюджету здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.

Стаття 40. Місцеві запозичення

1. Місцеві запозичення — операції, пов’язані з отриманням міським бюджетом коштів на умовах повернення, платності та строковості, за якими виникають боргові зобов’язання міської ради перед кредитором.

2. Місцеві запозичення здійснюються з метою фінансування бюджету розвитку та використовуються для створення, приросту чи оновлення стратегічних об’єктів довготривалого користування або об’єктів, які забезпечують виконання завдань міської ради, спрямованих на задоволення інтересів територіальної громади міста.

3. Порядок здійснення місцевих запозичень і надання місцевих гарантій встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до умов, визначених Бюджетним кодексом України.

4. Обсяг та умови здійснення місцевих запозичень і надання місцевих гарантій погоджуються з Міністерством фінансів України.

ГЛАВА VI. ВІДКРИТІСТЬ ТА ПРОЗОРІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 41. Загальні засади

1. Уся інформація, що знаходиться у володінні органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Чоп, є відкритою, крім випадків, передбачених законом.

2. Право на доступ громади міста до цієї інформації гарантується обов’язком органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Чоп надавати та оприлюднювати її, забезпечувати безперешкодний доступ до засідань міської ради, виконавчого комітету ради, постійних та тимчасових депутатських комісій ради, крім випадків, передбачених законодавством.

3. Громада міста може здійснювати громадський контроль за дотриманням прав на доступ до публічної інформації, шляхом проведення громадської експертизи, в порядку, передбаченому Статутом, чи іншим способом, що не суперечить вимогам законодавства.

Стаття 42. Офіційний веб-портал Чопської міської ради

1. З метою застосування сучасних інформаційних технологій у системі управління містом, задоволення потреб населення, підприємств, установ, організацій у місті та за його межами в об’єктивній, повній інформації про різні сфери суспільного життя міста, зміцнення міжнародних зв’язків, забезпечення принципів відкритості та прозорості діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування, задоволення конституційних прав громадян на інформацію, міська рада створює і підтримує офіційний веб-портал Чопської міської ради.

2. На офіційному веб-порталі Чопської міської ради в мережі Інтернет обов’язково оприлюднюється інформація у формі відкритих даних, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

3. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування розміщуються на офіційному веб-порталі Чопської міської ради в мережі Інтернет у форматі, що дозволяє пошук за реквізитами, із зазначенням дати їх оприлюднення, набуття і втрати чинності.

4. Інформація на офіційному веб-порталі Чопської міської ради в мережі Інтернет  розміщується українською мовою, а також може бути доступна іноземними мовами.

5. Органи та посадові особи місцевого самоврядування можуть мати офіційні облікові записи в соціальних мережах.

РОЗДІЛ VII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 43. Порядок прийняття та реєстрації Статуту територіальної громади міста Чоп

1. Статут приймається на пленарному засіданні Чопської міської ради 2/3 присутніх депутатів від загального складу міської ради.

2. Статут територіальної громади міста Чоп набирає чинності після офіційного оприлюднення рішення про його затвердження у друкованому засобі масової інформації та державної реєстрації.

3. Дія Статуту поширюється на всю територію міста Чоп.

4. Статут є постійно діючим нормативно-правовим актом і не підлягає затвердженню новообраним складом міської ради.

 Стаття 44. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

1. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється Чопською міською радою 2/3 присутніх депутатів від загального складу міської ради.

2. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту мають право подавати на розгляд міської ради Чопським міський голова, не менше однієї третини депутатів міської ради, виконавчий комітет Чопської міської ради та члени територіальної громади міста Чоп в порядку внесення місцевої ініціативи.

Стаття 45. Тлумачення норм Статуту

1. Офіційне тлумачення норм Статуту може здійснювати лише Чопська міська рада.

Стаття 46. Контроль за виконанням Статуту

1. Контроль за виконанням Статуту територіальної громади міста Чоп здійснюють Чопська міська рада, Чопський міський голова, члени територіальної громади міста Чоп.