Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Повідомлення про проведення загальних зборів (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання

0

ДОДАТОК 1
до Положення про загальні
збори (конференції) членів
територіальної громади
за місцем проживання в місті Чоп
_____________2016р.  № ____

 

Чопському міському голові

_______________________________________________

Членів територіальної громади:

1.______________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові

який проживає за адресою:

______________________________________________

Адреса реєстрації із зазначенням номера контактного телефону (електронної пошти – за наявності)

2.______________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові

який проживає за адресою:

______________________________________________

Адреса реєстрації із зазначенням номера контактного телефону (електронної пошти – за наявності)

3.______________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові

який проживає за адресою:

______________________________________________

Адреса реєстрації із зазначенням номера контактного телефону (електронної пошти – за наявності)

Повідомлення
про проведення загальних зборів (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання

Відповідно до статті 8 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, глав 1-3 розділу ІІІ Положення “Про загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання у місті Чоп”, що є невід’ємною частиною Статуту територіальної громади міста Чоп:

1. Повідомляємо Вас про скликання загальних зборів (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання на території _____________________.

зазначити територію міста; кварталу чи вулиці; будинку (декількох будинків), чи інших частин міста.

2. Загальні збори (конференцію) заплановано провести “_____”______________20__ року з ____ до ____ год.

у _____________________________________________________

назва та адреса місця проведення загальних зборів (конференції)

3. До участі в загальних зборах (конференції) запрошуються:

3.1.Мешканці ______________________________________________________

Назва території, мешканців якої запрошено до участі в загальних зборах;

3.2.Чопський міський голова.

3.3. Депутати Чопської міської ради.

3.4___________________________________________________    прізвища та/або назви посад посадових осіб (якщо вони відомі);

3.5.Представники ГО, ОСН, ОСББ тощо.

4. На загальних зборах заплановано обговорити такі питання:

_______________________________________________________________________

Повне формулювання питання, винесеного на розгляд загальних зборів (конференції)

_______________________________________________________________________

Повне формулювання питання, винесеного на розгляд загальних зборів (конференції)

_______________________________________________________________________

Повне формулювання питання, винесеного на розгляд загальних зборів (конференції)

Просимо розмістити оголошення про проведення загальних зборів (конференції) _________________________________________________

забезпечити приміщення _________________________________________________

_________________________________________________

(зазначити заходи, які має здійснити уповноважений виконавчий орган ради для підготовки загальних зборів (конференції).

До повідомлення додаємо:

1. Інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що виносяться на загальні збори (конференції), на ____ арк.

“___” _______________ 20__ року

1.___________________            _____________                                 __________________

Прізвище, ім’я, по батькові               підпис

2.___________________            _____________                                 __________________

Прізвище, ім’я, по батькові               підпис

3.___________________            _____________                                 __________________

Прізвище, ім’я, по батькові               підпис