Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Реєстру інструментів громадської участі

0

ДОДАТОК 2
до Положення про загальні збори
(конференції) жителів територіальної громади
за місцем проживання
у Чопській міській
територіальній громаді

У розділі “Загальні збори (конференції) жителів територіальної громади за місцем проживання” Реєстру інструментів громадської участі обов’язково зазначаються:

1. Дата передання уповноваженій посадовій особі чи виконавчому  органу міської ради  з питань громадської участі розпорядження, рішення чи повідомлення.
2. Дата та вихідний номер письмового повідомлення про реєстрацію розпорядження, рішення чи повідомлення про скликання загальних зборів (конференції), повернення їх для усунення недоліків або відмови у реєстрації.
3. Дата та номер реєстрації розпорядження, рішення чи повідомлення про скликання загальних зборів (конференції).
4. Дата і номер розпорядження чи рішення про скликання загальних зборів (конференції) членів територіальної громади; дата і номер реєстрації вхідної кореспонденції – повідомлення про скликання загальних зборів (конференції).
5. Територія загальних зборів (конференції).
6. Ініціатор загальних зборів (конференції).
7. Питання, що виносяться на загальні збори (конференцію).
8. Дата, час і місце проведення загальних зборів (конференції).
9. Прізвище, ім’я, по батькові головуючого та секретаря загальних зборів (конференції);
10. Кількість зареєстрованих учасників.
11. Кількість учасників, наділених правом голосу.
12. Кількість учасників, наділених правом дорадчого голосу.
13. Рішення загальних зборів (конференції) (підтримані пропозиції під час голосування).
14. Дата надходження до ради та вхідний номер реєстрації протоколу загальних зборів (конференції).
15. Органи, посадові та службові особи місцевого самоврядування, яким скеровані рішення загальних зборів (конференції).
16. Номер і дата рішення, розпорядження чи наказу, винесеного за результатами розгляду органами, посадовими та службовими особами місцевого самоврядування рішення загальних зборів (конференції).
17. Інформація про виконання прийнятих посадовими та службовими особами місцевого самоврядування рішень за результатами розгляду рішення загальних зборів (конференції).
18. Інформація про оскарження дій чи бездіяльності посадових та службових осіб, що порушили вимоги Положення “Про загальні збори (конференції) жителів територіальної громади за місцем проживання у Чопській міській територіальній громаді”.