Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Реєстр інструментів громадської участі

0

Додаток 3
до Положення про місцеві ініціативи в  Чопській міській територіальній громаді

У розділі “Місцеві ініціативи” Реєстру інструментів громадської участі Чопської міської територіальної громади обов’язково зазначаються:

1. Дата надходження повідомлення про внесення місцевої ініціативи.
2. Дата та номер реєстрації місцевої ініціативи.
3. Дата та вихідний номер письмового повідомлення про реєстрацію місцевої ініціативи.
4. Дата передання місцевої ініціативи для підготовки до розгляду на засіданні ради.
5. Ініціатори внесення місцевої ініціативи (члени ініціативної групи та кількість зібраних підписів жителів територіальної громади або назви організацій, що подали повідомлення).
6. Предмет місцевої ініціативи (назва питання, що вноситься до розгляду, чи проєкту рішення ради).
7. Інформація про рух місцевої ініціативи (назви органів ради чи посадові особи, до яких передана місцева ініціатива з метою підготовки до розгляду на засіданні ради, дати розгляду, участь членів ініціативної групи).
8. Дата, час розгляду місцевої ініціативи на засіданні ради.
9. Інформація про участь членів ініціативної групи у засіданні ради, на якому розглядається місцева ініціатива.
10. Номер і дата рішення ради за результатами розгляду місцевої ініціативи.
11. У разі якщо місцева ініціатива відправлена на доопрацювання – дата розгляду доопрацьованої місцевої ініціативи та номер рішення ради за його результатами.
12. Інформація про виконання рішення ради за результатами розгляду місцевої ініціативи.
13 Інформація про оскарження дій чи бездіяльності посадових та службових осіб, що порушують вимоги Положення про місцеві ініціативи в Чопській міській територіальній громаді.