Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Реєстр інструментів громадської участі міста Чоп

0

Додаток 3
до Положення про місцеві
ініціативи в місті Чоп
від 14.02.2017р. № 7

 

У розділі “Місцеві ініціативи” Реєстру інструментів громадської участі міста Чоп обов’язково зазначаються:

1. Дата надходження повідомлення про внесення місцевої ініціативи.

2. Дата та номер реєстрації місцевої ініціативи.

3. Дата та вихідний номер письмового повідомлення про реєстрацію місцевої ініціативи.

4. Дата передання місцевої ініціативи для підготовки до розгляду на засіданні міської ради.

5. Ініціатори внесення місцевої ініціативи (члени ініціативної групи та кількість зібраних підписів членів територіальної громади або назви організацій, що подали повідомлення).

6. Предмет місцевої ініціативи (назва питання, що вноситься до розгляду, чи проекту рішення міської ради).

7. Інформація про рух місцевої ініціативи (назви органів ради чи посадові особи, до яких передана місцева ініціатива з метою підготовки до розгляду на засіданні міської ради, дати розгляду, участь членів ініціативної групи).

8. Дата, час розгляду місцевої ініціативи на засіданні міської ради.

9. Інформація про участь членів ініціативної групи у засіданні міської ради, на якому розглядається місцева ініціатива.

10. Номер і дата рішення ради за результатами розгляду місцевої ініціативи.

11. У разі якщо місцева ініціатива відправлена на доопрацювання – дата розгляду доопрацьованої місцевої ініціативи та номер рішення міської ради за його результатами.

12. Інформація про виконання рішення міської  ради за результатами розгляду місцевої ініціативи.

13. Інформація про оскарження дій чи бездіяльності посадових та службових осіб, що порушують вимоги Положення про місцеві ініціативи в місті Чоп.