Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань

0

Додаток 1
до Положення про громадські
слухання в місті Чоп
від 14.02.2017р. № 7

Чопському міському голові

________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові члена територіальної громади (найменування юридичної особи)

________________________________________________

адреса реєстрації (юридична адреса організації)

 із зазначенням номера контактного телефону

(електронної пошти — за наявності)

Звернення
з ініціативою щодо проведення громадських слухань

Відповідно до статті 13 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 1 Закону України “Про звернення громадян”,  Положення “Про громадські слухання у місті Чоп”, що є невід’ємною частиною Статуту територіальної громади міста Чоп, просимо:

1. Зареєструвати ініціативу щодо проведення громадських слухань у місті (кварталі, вулиці, будинку(-ках)) з такого предмета:

____________________________________________________

____________________________________________________

проблема, питання, проект рішення та інше, що пропонується до розгляду

2. Запросити на громадські слухання: ___________________________________________

прізвища та/або назви посад посадових осіб (якщо вони відомі)

3. Призначити слухання на ___________________________________________________

          дата, час та місце запланованих громадських слухань

4. Контактувати з особою, уповноваженою представляти ініціаторів ____________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові, адреса листування та номер телефону особи, уповноваженої представляти ініціатора

5. Утворити організаційний комітет з підготовки громадських слухань, включивши до його складу таких осіб:

1)___________________________________________________;

2)…..

список і контакти не більше 5 осіб, які могли б увійти до складу організаційного комітету з підготовки громадських слухань (якщо є необхідність його створення).

6. Надати відповідь у письмовій формі, в порядку та строки, передбачені Положенням про громадські слухання у місті Чоп, за адресою:______________________.

До звернення додаємо:

1. Список членів територіальної громади, які підписали це звернення (список юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що підписали це звернення) на ____ арк.

2. Матеріали, що стосуються предмета слухань, на ____ арк.

 

Дата                               підпис                        ім’я та прізвище члена
територіальної громади
 (керівника юридичної особи)

 

Список членів територіальної громади (юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), які підписали звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань з предмета: ________________________________________________ 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові члена територіальної громади (найменування юридичної особи чи фізичної особи – підприємця, П.І.Б. уповнова-женої особи) Число, місяць і рік народження Адреса реєстрації і контактний телефон(юридична адреса і контактний телефон)

Особистий підпис (підпис уповноваженої особи і печатка (за наявності)

1
100