Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Реєстр інструментів громадської участі міста Чоп

0

Додаток 2
до Положення про громадські
слухання в місті Чоп
від 14.02.2017р. № 7

 

У розділі “Громадські слухання” Реєстру інструментів громадської участі міста Чоп обов’язково зазначаються:

1. Дата надходження до ради та вхідний номер реєстрації письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань.

2. Дата та вихідний номер письмового повідомлення про реєстрацію ініціативи щодо проведення громадських слухань, повернення письмового звернення для усунення недоліків або відмови у реєстрації ініціативи.

3. Дата та номер реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань.

4. Ініціатори громадських слухань.

5. Предмет громадських слухань.

6. Вид громадських слухань.

7. Дата і номер розпорядження міського голови про заходи з підготовки громадських слухань.

8. Способи поширення інформаційного повідомлення про організацію і проведення громадських слухань.

9. Прізвище, ім’я, по батькові та назва посади особи, відповідальної за організацію громадських слухань.

10. Дата, час і місце проведення громадських слухань.

11. Прізвище, ім’я, по батькові головуючого та секретаря громадських слухань.

12. Кількість зареєстрованих учасників.

13. Кількість учасників, наділених правом голосу.

14. Рішення громадських слухань (підтримані пропозиції під час голосування).

15. Дата надходження до міської ради та вхідний номер реєстрації протоколу громадських слухань.

16. Органи, посадові та службові особи місцевого самоврядування, яким скеровано пропозиції, викладені в протоколі громадських слухань.

17. Номер і дата рішення, розпорядження чи наказу, винесеного за результатами розгляду органами, посадовими та службовими особами місцевого самоврядування пропозицій громадських слухань, викладених у протоколі.

18. Інформація про виконання прийнятих посадовими та службовими особами місцевого самоврядування рішень за результатами розгляду пропозицій громадських слухань.

19. Інформація про оскарження дій чи бездіяльності посадових та службових осіб, які порушили вимоги Положення про громадські слухання у місті Чоп.