Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Інформація про звітування депутатів міської ради / Információ a városi tanács képviselőinek beszámolóiról

0

Шановні депутати!

Чопська міська рада просить у якнайшвидший термін прозвітуватися перед своїми виборцями та надати електронний варіант звіту для оприлюднення на офіційному веб-сайті.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на  рік,  зобов’язаний  звітувати  про свою роботу перед виборцями  відповідного  виборчого  округу,   об’єднаннями   громадян. Крім того, на засіданнях сесій секретарем міської ради та головою постійної комісії з питань законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами, регламенту та депутатської етики неодноразово наголошувалося про необхідність звітування про пророблену роботу.

На сьогодні є ряд міських обранців, які не звітувалися перед своїми виборцями протягом 2016 року:

Депутати, які не подали звіт за 2016 рік
1. Балог Б.Б
2. Балог О.О.
3. Березовський О.М.
4 Берецкі Т.Й.
5. Бублик  М.В.
6. Вольський І.Л.
7. Голод О.В.
8. Гурик О.Т.
9. Дебрецені М.М.
10. Комоні Л.Л.
11. Лакатош В.О.
12. Островський І.В.
13. Сабо Е.Д.
14. Товт І.С.
15. Якобчук Т.М.

Tisztelt képviselők!

A Csapi Városi Tanács kéri, hogy minél rövidebb időn belül számoljanak be választópolgáraik előtt és nyújtsák be a beszámoló elektronikus változatát, hogy közzétehessük a hivatalos honlapon.

Ukrajna A helyi tanácsok képviselőiről szóló törvénye 16. cikkelye értelmében a helyi tanácsok képviselői periodikusan, de nem ritkábban, mint évente egy alkalommal, kötelesek beszámolni a megfelelő választókerület, az egyesült közösség polgárai előtt képviselői tevékenységükről. Ezenkívül, az ülések ülésszakain a városi tanács titkára és a törvényesség, jogrend, a jogvédő szervekkel való együttműködés a munkarend és a képviselői etika kérdéseivel foglalkozó állandó bizottság elnöke nem egy alkalommal kihangsúlyozta az elvégzett munkáról szóló beszámoló szükségességét.

A mai napra van egy egész sor olyan városi képviselő, aki nem számolt be  választópolgárai előtt a 2016-os év folyamán:

Képviselők, akik nem nyújtották be a 2016-os évi beszámolót 
1. Balogh B. B.
2. Balogh O. O.
3. Berezovszkij O. M.
4 Bereczky T. J.
5. Bublik M. V.
6. Volyszkij I. L.
7. Holod O. V.
8. Hurik I. T.
9. K. Debreceni M. M.
10. Komonyi L. L.
11. Lakatos V. O.
12. Osztrovszkij I. V.
13. Szabó E. D.
14. Tóth I. Sz.
15. Jakobcsuk T. M.