Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Заступники міського голови

0

Балог О. О.Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Балог Оскар Оскарович

1. Організовує виконання законів України, постанов Верховної Ради, указів Президента України, рішень Чопської міської ради та її виконавчого комітету, а в межах делегованих повноважень – постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень облдержадміністрації з питань соціальної політики, забезпечення прав та законних інтересів дітей, розвитку громадських організації, з питань науки, освіти, культури, фізкультури і спорту, молодіжної та сімейної політики, охорони здоров’я, санітарно-епідемічного стану, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, надання субсидій, зайнятості населення, в галузі оборонної роботи по здійсненню заходів щодо військово – патріотичного виховання населення, забезпечує додержання вимог законодавства з питань запобігання корупції, розпоряджень облдержадміністрації з питань економіки, використання матеріальних та грошових ресурсів, зовнішньоекономічних зв’язків, залучення іноземних інвестицій, розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності; розпоряджень облдержадміністрації з питань державної регуляторної політики.

2. Здійснює контроль за виконанням законодавства щодо національно-культурних прав громадян, розвитку і функціонування української мови, мов інших народів.

3. Координує роботу з питань забезпечення захисту прав і інтересів дітей.

4. Відповідає за діяльність виконкому з питань реєстрації  громадських організацій.

5. Затверджує протоколи-реєстри на погашення заборгованості з пільг та субсидій населенню на оплату енергоносіїв і житлово-комунальних послуг за субвенціями, отриманими з державного бюджету.

6. Забезпечує реалізацію заходів щодо своєчасної виплати заробітної плати, інших обов’язкових платежів працівникам підприємств, установ та організацій освіти, культури, охорони здоров’я в місті Чоп.

7. Забезпечує взаємодію органів місцевого самоврядування  з Державною інспекцією з контролю за цінами у Закарпатській області, з кредитно-фінансовими органами, управлінням статистики у м. Ужгород.

8. Сприяє роботі засобів масової інформації, забезпеченню дотримання чинного законодавства з питань інформаційного простору, діяльності політичних партій і громадських організацій.

9. Забезпечує систематичний аналіз стану і тенденцій розвитку внутрішньополітичної ситуації у місті, вносить пропозиції із цих питань міському голові.

10. Сприяє діяльності релігійних організацій, зареєстрованих на території міста.

11. Забезпечує розробку та організацію виконання програм розвитку підприємництва, торговельного та побутового обслуговування населення, виробництва продуктів харчування та забезпечення ними споживачів міста.

12. Організовує та координує роботу з розробки програм і планів збалансованого економічного і соціального розвитку міста, роботу із забезпечення реалізації в місті Національної програми інформатизації та державної політики з питань закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, а також цінову політику у сфері комунальних, транспортних, інших послуг в межах повноважень, передбачених законодавством, програм охорони довкілля, щодо задоволення попиту населення промисловими товарами.

13. Організовує та координує роботу структурних підрозділів виконкому міськради по запровадженню державної регуляторної політики – відповідає за підготовку планів регуляторної діяльності, їх виконання, звітність міськраді з цих питань, бере участь в підготовці та експертизі нормативно-правових актів міської ради, її виконкому, які впливають на розвиток бізнес-середовища, територіальної громади та носять регуляторний характер.

14. Розглядає та узагальнює пропозиції щодо проектів програм економічного реформування.

15. Вносить пропозиції щодо розміщення, спеціалізації діяльності та розвитку підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності.

16. Координує роботу з питань структурної перебудови економіки, енергозабезпечення і енергозбереження.

17. Забезпечує взаємодію органів місцевого самоврядування з Державною інспекцією з контролю за цінами у Закарпатській області, з кредитно-фінансовими органами, управлінням статистики у м. Ужгород, відповідним управлінням по захисту прав споживачів, з представництвом Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва у Закарпатській області, громадськими організаціями, профспілками підприємців, експертною комісією з підготовки проектів регуляторних актів, з судовими органами та органами прокуратури.

18. Спрямовує і контролює роботу Управління освіти, культури, молоді і спорту,  Управління праці та соціального захисту населення відділу, Фінансового управління, Фінансово-господарського відділу, Служби у справах дітей, Відділу ведення реєстру виборців, Відділу внутрішньої політики, відділу економіки та власності, сприяє діяльності органів внутрішніх справ, управлінь юстиції, органів нотаріату, Служби Безпеки України, Територіальних органів митної служби України, підприємств телебачення, радіо та зв’язку.

19. Організовує роботу  з проведення приватизації майна, обліку об’єктів комунальної власності міста Чоп і контролю за їх утриманням та ефективним використанням, а також орендних відносин.

20. Контролює своєчасне виконання умов укладених договорів щодо управління об’єктами і майном комунальної власності та їх приватизації, договорів оренди землі, хід ліквідації та реорганізації підприємств, закладів та установ комунальної власності міста, за їх підсумками визнає повноваження комісій по ліквідації та реорганізації вичерпаними.

21. Координує підготовку проекту програми соціально-економічного розвитку міста та організовує її виконання у межах повноважень.

22. Очолює та координує діяльність атестаційної комісії, очолює міські комісії, робочі групи визначені розпорядженнями Чопського міського голови, Чопською міською радою та її виконавчим комітетом з питань, що стосуються напрямків роботи підпорядкованих йому управлінь та відділів.

Заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства
Гіжан Ігор Степанович

1. Організовує виконання законів України, постанов Верховної Ради, указів Президента України, рішень міської ради та її виконавчого комітету, а в межах делегованих повноважень – постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень облдержадміністрації з питань управління комунальним майном та його приватизації, планування міського господарства, архітектури, містобудування, планування та фінансування будівництва, транспорту та зв’язку, екології та використання природних ресурсів, землекористування, водопостачання, водовідведення, електропостачання, благоустрою міста Чоп.

2. Погоджує контракти з керівниками підприємств комунальної власності міста у відповідній галузі.

3. Координує діяльність військових комісаріатів, військових формувань, дислокованих на території міста.

4. У межах повноважень органів місцевого самоврядування сприяє підготовці та організації призову громадян на строкову службу. Організовує здійснення заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною.

5. Організовує взаємодію з іншими виконавчими органами міськради з метою дотримання цілісного методичного підходу з питань приватизації та збереження, ефективного використання, управління, передачі та відчуження комунального майна міста.

6. Організовує контроль за своєчасною підготовкою проектно-кошторисної документації (на об’єктах, які фінансуються за рахунок державних коштів та коштів міського бюджету), якістю будівництва та продукції будівельної індустрії, забудовою житлових масивів.

7. Організовує реалізацію у місті державної політики з питань житлово-комунального господарства та надання якісних житлово-побутових послуг населенню.

8. Сприяє координації роботи підприємств і організацій житлово-комунального господарства міста та їх розвитку.

9. Здійснює координацію робіт і сприяє вирішенню питань тепло-, водопостачання та каналізації міста, благоустрою та санітарного стану території міста, охорони навколишнього середовища, озеленення міста та створення зон та умов відпочинку.

10. Сприяє організації робіт, пов’язаних із вирішенням питань техногенних явищ та забезпечення готовності об’єктів міста щодо роботи при надзвичайних ситуаціях.

11. Визначає у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, пожеж, інших надзвичайних подій зони надзвичайної ситуації, здійснює передбачені законодавством заходи, пов’язані з підтриманням у них громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров’я і прав, збереженням матеріальних цінностей.

12. Реалізує політику в паливно-енергетичному комплексі з питань енергозбереження та розрахунків за природний газ, електричну енергію та інші енергоносії.

13. Забезпечує підготовку житлово-комунального господарства та житлового фонду міста до роботи та експлуатації в осінньо-зимові періоди.

14. Забезпечує організацію експлуатації та утримання в належному стані доріг, міжбудинкових проїздів та тротуарів на території міста.

15. Сприяє організації надання інших комунальних послуг населенню міста згідно до вимог державної політики у сфері соціального забезпечення та соціального захисту населення та потреб громади міста.

16. Сприяє координації роботи будівельних організацій, підприємств і організацій будівельної індустрії, промисловості будівельних матеріалів, архітектури, будівництва та експлуатації автомобільних доріг, розвитку житлового та іншого будівництва на території міста, що ведеться організаціями і відомствами незалежно від форм власності, організації обслуговування населення підприємствами, установами, організаціями зв’язку, телебачення, радіомовлення і транспортного обслуговування незалежно від форм власності.

17. Забезпечує реалізацію та організацію проведення експертиз містобудівельної документації відповідно до законодавства, державних норм та стандартів; організовує державний архітектурно-будівельний контроль за додержанням будівельних норм у будівництві на території міста відповідно до законодавства.

18. Спрямовує і контролює роботу; Управління міського господарства, Відділу містобудування і архітектури, Відділу мобілізаційної, оборонної та кадрової роботи (в частині мобілізаційної та оборонної роботи), Відділу земельних відносин, Міського комунального підприємства житлово-комунального господарства „Тиса”; Міського комунального проектного підприємства „Чоппроект”; КП “Чопський ринок”, забезпечує взаємодію виконавчих органів місцевого самоврядування з проектними інститутами, будівельними та будівельно-монтажними спеціалізованими організаціями,  підприємствами транспортної галузі, водопровідного та каналізаційного господарства, природоохоронними службами підприємств, взаємодіє з підрозділами екології державною інспекцією по охороні, відтворенню і регулюванню рибних ресурсів.

19. Очолює міські комісії, робочі групи визначені розпорядженнями Чопського міського голови, Чопською міською радою та її виконавчим комітетом з питань, що стосуються напрямків роботи підпорядкованих йому управлінь та відділів.

20. Співпрацює з Ужгородським відділом управління земельних ресурсів (Земельний відділ), Ужгородським  районним комунальним підприємством (бюро) технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об’єкти нерухомого майна.

Заступник міського голови, керуючий справами
Плиска Валентина Петрівна

1. Сприяє виконанню вимог Конституції і законів України, нормативно-правових актів органів законодавчої і виконавчої влади всіх рівнів, рішень сесії міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови, у межах чинного законодавства, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» .

2. Організовує виконання законів України, постанов Верховної Ради, указів Президента України, рішень Чопської міської ради та її виконавчого комітету, а в межах делегованих повноважень – постанов Кабінету Міністрів України,  кадрової політики.

3. Здійснює організаційне, правове, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради та її виконавчого комітету.

4. Вирішує питання взаємодії між управліннями, відділами, службами, іншими структурними підрозділами міської ради та її виконавчого комітету, міськими та обласними представницькими органами влади у здійсненні їх повноважень.

5. Забезпечує планування роботи виконавчого комітету міської ради. Готує проекти плану роботи виконавчого комітету на відповідні квартали.

6. Готує проект порядку денного засідання виконавчого комітету Чопської міської ради та проект розпорядження про скликання засідання виконавчого комітету.

7. Організовує та координує роботу виконавчого комітету Чопської міської ради. Здійснює взаємодію між структурними підрозділами Чопської міської ради та виконавчим комітетом.

8. Контролює своєчасність та якість підготовки проектів документів, матеріалів до засідання виконавчого комітету та доведення рішень виконкому, розпоряджень міського голови та інших документів і матеріалів до виконавців, управлінь і відділів міської ради та виконавчого комітету, установ, організацій, закладів, підприємств міста

9. Відповідає за правильність записів у протоколі засідання виконавчого комітету. Підписує витяги із рішень виконавчого комітету.

10. Контролює та забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Чопської міської ради прийнятих на засіданнях виконавчого комітету рішень.

11. Забезпечує реалізацію заходів щодо розвитку місцевого самоврядування, вдосконалення організаційних структур виконавчих органів місцевого самоврядування.

12. Контролює питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів посадових осіб місцевого самоврядування, формування кадрового резерву.

13. Вживає заходів щодо забезпечення дотримання вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про звернення громадян», контролює та відповідає за  ведення діловодства у Чопській міській раді, виконавчому комітеті  та інших виконавчих органах ради.

14. Здійснює заходи щодо організації правового інформування населення, юридичного всеобучу, роз’яснення курсу Президента України, Кабінету міністрів України.

15. Сприяє роботі виконавчим органам міської ради щодо підготовки та проведення виборів, референдумів та загальноміських заходів на території міста

16. Контролює роботу із зверненнями громадян, обліку і звітності архівної справи, представлення необхідних документів для державних нагород, відзнак місцевого та державного рівня і значення, організаційно забезпечує їх вручення.

17. Виконує роботу міської ради та її виконкому з питань організаційно-масової роботи (загальнодержавні, міські та інші свята).

18.Спрямовує і контролює роботу Організаційного відділу з питань підготовки і проведення засідань виконавчого комітету, Загального відділу, Юридичного  відділу, Чопського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, відділу з питань мобілізаційної, оборонної та кадрової роботи (в частині кадрової роботи), надає пропозиції щодо структури апарату Чопської міської ради і виконавчого комітету, її виконавчих органів.

19. Очолює міські комісії, робочі групи визначені розпорядженнями Чопського міського голови, Чопською міською радою та її виконавчим комітетом з питань, що стосуються напрямків роботи підпорядкованих йому управлінь та відділів.