Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення «Про внесення зміни до Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення»

0

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Чопської міської ради Закарпатської області «Про внесення зміни до Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення».

Це Положення розроблено з метою найбільш ефективної організації благоустрою міста, організації озеленення, створення місць відпочинку громадян, вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, розвитку транспорту і зв’язку, здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами в галузі торгівлі та громадського харчування, безпечними і здоровими умовами праці на цих підприємствах і об’єктах, встановлення зручного для населення режиму роботи, максимально враховуючи м. Чоп, створення найбільш сприятливих умов для обслуговування відпочиваючих та мешканців міста.

Цілі регулювання:

- виконання вимог законодавства в сфері розміщення окремих конструктивних елементів благоустрою для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення;

- визначити єдиний перелік документів, потрібний для отримання дозволу на розміщення об’єктів торгівлі;

- отримання додаткових надходжень до міського бюджету.

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу до нього розміщено на офіційному сайті Чопської міської ради у мережі Інтернет у розділі «Регуляторна політика».

Зауваження та пропозиції приймаються впродовж 1 місяця з дня оприлюднення даного повідомлення: Адреса: 89502, Україна, Закарпатська область, м. Чоп, вул. Берег, 2, Телефон: 380-312-71-12-42, 71-19-90; Факс: 380-312-71-12-42; chop-rada.gov.ua.

Відповідальна особа – начальник відділу економіки та інвестицій Чебан Т.В., начальник правового відділу Островська О.М.