Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Фактичні надходження та виконання міського бюджету станом на 01 грудня 2017 року

0

До загального фонду бюджету міста станом на 01 грудня 2017 року надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 40 016,1 тис.грн., виконання затверджених планових показників становить 123,7  відс.

Основним джерелом доходів міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Його питома вага в доходах загального фонду (без трансфертів) – 56,9  відс. За січень – листопад 2017 року надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі  22 779,5 тис.грн., виконання плану складає 109,4 відс.

Наступним вагомим джерелом надходжень до бюджету міста є місцеві податки. Протягом звітного періоду 2017 року до міського бюджету надійшло місцевих податків у сумі 9 594,6  тис.грн.  виконання планових показників становить 167,9 відс.

Надходження від акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) та з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за звітний період поточного року  –  6 752,4 тис.грн., виконання плану складає 125,2 відс.

Обсяги надходжень плати за оренду майна, що у комунальній власності  у звітному періоді поточного року – 238,4 тис.грн., виконання плану складає 179,0 відс.

За звітний період 2017 року до загального фонду бюджету міста надійшло субвенцій на загальну суму 37 285,1 тис.грн. при уточненому плані 38505,8 тис.грн., виконання становить 96,8 відс., в тому числі надійшло освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  у сумі 8 734,5 тис.грн. та медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  –  6 735,8 тис.грн.

До спеціального фонду бюджету міста за січень – листопад 2017 року надійшло 1 405,1 тис.грн., в тому числі екологічного податку – 72,3 тис.грн., власних надходжень бюджетних установ – 1 033,3 тис.грн., коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 253,9 тис.грн., коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 42,0 тис.грн. та коштів цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування – 3,6 тис.грн. Виконання плану спеціального фонду міського бюджету складає 82,5 відс. Зменшення  надходжень спеціального фонду зумовлено закриттям ДНЗ «Казка» на час  проведення робіт з реконструкції даної установи.

Видатки загального фонду

За рахунок загального фонду бюджету міста за січень – листопад 2017 року  профінансовано видатків на загальну суму 63 314,7 тис.грн.

При виконанні бюджету міста дотримано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.

На захищені статті та енергоносії спрямовано 58 469,4 тис. грн., що складає 92,3 % від загальної суми видатків.

За січень – листопад поточного року за рахунок отриманої з державного бюджету освітньої субвенції профінансовані загальноосвітні школи міста на суму  8 549,0 тис.грн., за рахунок отриманої з державного бюджету медичної субвенції профінансовано міську лікарню на суму  5 850,0 тис.грн., медична субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  перерахована в сумі 750,0 тис.грн.

Державне управління

На забезпечення роботи  виконавчого комітету Чопської міської ради та її  самостійних управлінь  за  січень – листопад 2017 року використано  коштів 8 921,7 тис.грн.

На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 8 364,0 тис.грн. За вказаний період забезпечено виплату заробітної плати, відповідно норм діючого законодавства та виплату  індексації працівникам даної галузі .

На спожиті  енергоносії та комунальні послуги спрямовано 175,7 тис.грн., на інші видатки – 382,0 тис.грн.

Освіта

На утримання установ освіти міста за звітний період  використано  кошти в загальній сумі  17 151,5 тис.грн.

З міського бюджету за звітний період поточного року  на виплату заробітної плати з нарахуванням ДНЗ «Казка» спрямовано  4 087,8 тис.грн. Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з врахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС та індексації. На оплату видатків на придбання продуктів харчування по вказаній установі використано – 244,9 тис.грн. та на оплату видатків за спожиті енергоносії використано 687,6 тис.грн., інші видатки – 124,7 тис.грн.

На фінансування загальноосвітніх шкіл міста за рахунок освітньої субвенції на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічних працівників спрямовано 8 549,0 тис.грн. За рахунок коштів місцевого бюджету профінансовано видатки на оплату праці з нарахуваннями інших працівників загальноосвітніх шкіл – 1 896,8 тис.грн., також, з місцевого бюджету  спрямовані кошти  на  оплату продуктів  харчування – 487,2 тис.грн.,  на оплату за  спожиті бюджетними установами енергоносії – 887,7 тис.грн. та на  інші видатки – 156,6 тис.грн..

По КПКВК 1011230 надано допомогу дітям–сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років на суму 3,6 тис.грн.

Охорона здоров’я

На утримання установ  охорони здоров’я  видатки  спрямовані на фінансування комунального закладу Чопської міської ради «Чопська міська лікарня». За січень-листопад 2017 року використано кошти в сумі  6 125,1 тис.грн., з яких, видатки за рахунок отриманої з державного бюджету медичної  субвенції складають в сумі 5 850,0 тис.грн., видатки міського бюджету – 275,1 тис.грн.

Видатки за рахунок коштів медичної  субвенції з державного бюджету спрямовані  на оплату праці з нарахуваннями на суму 4 847,1 тис.грн., придбано медикаментів на суму 226,4 тис.грн., оплачено за продукти  харчування на суму 98,6 тис.грн., інші послуги – 525,0 тис.грн.

За рахунок коштів  місцевого бюджету профінансовано видатки за спожиті бюджетною  установою енергоносії в сумі  275,1 тис.грн.

Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на  відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань та інші виплати населенню використано в сумі 152,9 тис.грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення  за  січень-листопад 2017 року профінансовані в загальній  сумі 21 928,7 тис.грн.

За звітний період фактичні  надходження за рахунок коштів субвенцій  з державного та обласного бюджетів на надання пільг та субсидій населенню, на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам, компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт автотранспорту склали в сумі 21 601,7 тис.грн.. Отримані кошти Державного та обласного бюджетів використані в повному обсязі.

Фактичні видатки за січень-листопад 2017 року за рахунок коштів міського бюджету  по соціальному захисту населення  склали в сумі 327,0 тис.грн.

На виконання програми «Турбота» профінансовано  видатки на соціальний захист населення в сумі 160,4 тис.грн.:

          по КПКВК  1513400 – 111,6 тис.грн.;

          по КПКВК  1513201 –  20,3 тис.грн.;

          по КПКВК  1513181 –  28,5 тис.грн..

По міській програмі надання інших пільг окремим категоріям громадян міста Чоп на 2017 рік по КПКВК  1513035 використано 33,0 тис.грн., по КПКВК  1513033 використано 0,1 тис.грн.

По міській програмі відшкодування, компенсації та перевезення окремих пільгових категорій громадян міста Чоп на приміському сполученні (Ужгород-Чоп, Чоп-Ужгород) загального користування залізничним транспортом на 2017 рік по КПКВК 1513037 використано кошти в сумі 18,3 тис.грн.

По міській програмі оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2018  роки  по КПКВК 1013160 використано кошти на суму 5,0 тис.грн.

По КПКВК  0113131 на утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді використано коштів у загальній сумі 97,2 тис.грн.. Видатки за звітний період  на виплату заробітної плати з нарахуванням склали  96,4 тис.грн.

По КПКВК 1013141 по міській Програмі впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики  на 2016-2020 роки профінансовано видатки на суму 13,0 тис.грн.

Культура і мистецтво

На утримання установ культури міста за  січень – листопад 2017 року  використано 2 736,4 тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ закладів культури з бюджету міста профінансовано 2 463,6 тис.грн.

Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з урахуванням діючої  мінімальної заробітної плати та  розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС. Проведено  виплату відпускних, індексації, матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам бюджетних установ міста в повному обсязі.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв  з міського бюджету спрямовано кошти  в сумі  151,5 тис. грн., на інші видатки – 121,3 тис.грн.

Фізична культура і спорт

На  фізичну культуру і спорт по проведенню навчально-тренувальних зборів та утримання дитячо-юнацької спортивної школи з міського бюджету профінансовано 317,0 тис.грн., з яких на оплату праці з нарахуванням працівників ДЮСШ – 205,7 тис.грн., на сплату комунальних послуг – 3,6 тис.грн., інші видатки – 26,1 тис.грн.

По програмі «Розвитку  фізичної культурі і спорту на 2017-2022 роки»  по КПКВК 1015011 за  перше півріччя  використано кошти  міського  бюджету  в сумі 51,3 тис.грн., з яких, на придбання матеріалів та обладнання – 24,6 тис.грн.,  оплачено транспортні послуги для участі дітей в спортивних змаганнях на суму 19,9 тис.грн., на відрядження дітей на змагання 6,8 тис.грн., по КПКВК 1015062 з метою надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, профінансовано поточні трансферти на суму 30,3 тис.грн.

Житлово-комунальне господарство

Кошти загального фонду міського бюджету на житлово-комунальне господарство спрямовані на видатки пов’язані з утриманням міста.

Протягом  поточного  2017 року використано коштів  в загальній сумі 1 908,3 тис.грн., з яких:

по Програмі благоустрою м. Чоп на 2017 – 2018 роки: на утримання вуличного  освітлення міста використано 205,6 тис.грн.,  перевезення сміття – 496,7 тис.грн., на санітарну обробку, прибирання та підмітання вулиць міста – 571,0 тис.грн., на поточний ремонт мережі водовідведення – 23,4 тис.грн., на прочистку ливневої каналізаційної мережі – 81,5 тис.грн., на ремонт та обслуговування  електромережі вуличного освітлення, робота автогідропідіймача – 29,6 тис.грн., на зимове обслуговування проїздних частин, видалення сколу – 44,9 тис.грн., обрізання дерев – 49,9 тис.грн., покос трави – 149,9 тис.грн., придбання  електродіодних ламп – 92,3 тис.грн., встановлення дорожніх знаків – 43,7 тис.грн., придбання та облаштування лавок садових – 47,9 тис.грн., придбання палаток – 12,1 тис.грн.;

по загальноміській цільовій Програмі з встановлення та облаштування дитячих майданчиків на прибудинкових територіях у м. Чоп на 2016-2019 роки придбано та встановлено елементи дитячого майданчика по вул. Латорицька, по вул. Пушкіна, по вул.Берег та просп. Залізничників на суму 59,8 тис.грн.

По міській програмі фінансової підтримки комунальних підприємств м.Чоп на 2016-2017 роки спрямовано кошти КП ЧМР «Водоканал Чоп» на суму 143,3 тис.грн.

Транспорт, дорожнє господарство , зв’язок, телекомунікації та інформатика

Відповідно до переліку вулиць, затвердженого в  Програмі соціально-економічного розвитку міста Чоп на 2017 рік з поточного ремонту дорожнього покриття за період з початку року по загальному фонду міського бюджету по Програмі благоустрою м. Чоп на 2017 – 2018 роки   спрямовано кошти в сумі 1 800,0 тис.грн.

З бюджету загального фонду міста у звітному періоді проведено оплату за поточний ремонт вулиць міста на суму 1 506,9 тис.грн., а саме, вул.Головна, вул.Млинна, вул. Кн. Лаборця, вул.Берег, вул.Майстерська, вул.Приозерна, вул.Нова, вул.Ужгородська, вул.Миру, вул.Берег, вул. Квітова, вул.Тисова, вул.Фізкультурна, вул.Вакарова, вул.Берегівська, вул.Спортивна, вул.Шкільна, пр-кт Залізничників, вул.Прикордонна, вул.Вербова, вул.Шевченко, вул.Петефі, пров.Прикордонників.

Сільське і лісове господарство,  рибне господарство та мисливство

Впродовж  звітного періоду  по даній галузі по Програмі  розвитку земельних відносин на території  м.Чоп  профінансовано видатки в сумі 68,5 тис.грн., з яких, сплачено за розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у комунальну власність вул.Темето -12,0тис.грн., за  комплексні інженерно–геодезичні вишукування із складанням плану масштабу 1:500,м. Чоп ІІ етап.-50,0 тис.грн. та за технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації по вул..Головна,43 на суму 6,5тис.грн.

                             Видатки, не віднесені до основних груп

У бюджеті міста передбачено наступні видатки по даній групі :

по КПКВК 0118370 за рахунок субвенції з місцевого бюджету державному бюджету по програмі соціально-економічного та культурного розвитку регіонів фактичне  виконання становить 102,2 тис.грн.;

по КПКВК 7618010  спрямовано видатки в сумі 100,0 тис.грн. які впродовж  звітного періоду не використовувались;

по КПКВК 7618120 з місцевого бюджету до державного бюджету спрямовано реверсну дотацію у сумі 1 390,9 тис.грн.

по КПКВК 7618390 з державному бюджету  місцевим бюджетам спрямовано кошти медичної субвенції на суму 750,0 тис.грн.

по КПКВК 0118600 на інші видатки заплановано з міського бюджету по міським цільовим програмам 450,1 тис.грн.,  які використано  в сумі 264,2 тис.грн.

Видатки спеціального фонду

Виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету за  січень-листопад 2017 року  складає  7 614,9 тис.грн.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ звітного періоду  використано кошти на суму 1 106,7 тис.грн., з яких, на оплату праці з нарахуваннями використано 123,9 тис.грн., на оплату продуктів харчування спрямовано 426,8 тис.грн., проведено розрахунки за енергоносії, спожиті бюджетними установами у сумі 5,7 тис.грн., придбано медикаменти  на суму 233,9 тис.грн., придбано господарські товари на суму 178,2 тис.грн., оплачено послуги та інші витрати – 39,6 тис.грн., оплачено за навчання медпрацівників з метою проведення медичних оглядів водіїв транспортних засобів на суму 2,8 тис.грн., придбано два комп’ютера в комплекті на суму 23,0 тис.грн., камеру ультрафіолетову на суму 6,9 тис.грн., світильник операційний «Біомед» на суму 14,0 тис.грн., два стерилізатори повітряні на суму 19,0 тис.грн. для потреб комунального закладу міської лікарні, оплачено за виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі ДМШ на суму 13,8 тис.грн. та соляної кімнати в КЗ Чопська міська лікарня на суму 11,9 тис.грн.,  благодійні внески у вигляді  книг ЗОШ №2 на суму 7,2 тис.грн..

Державне управління

За рахунок розподілу вільного залишку  коштів загального фонду, що склався на початок 2017 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку за звітний період з метою забезпечення комп’ютерною технікою для своєчасного та належного виконання функцій та завдань структурними  підрозділами Чопської міської ради придбано три комп’ютера в комплекті на суму 38,3 тис.грн.

Освіта

За рахунок розподілу вільного залишку  коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2017 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку придбано підручники на суму 10,8 тис.грн.,

Охорона здоров’я

За рахунок розподілу вільного залишку  коштів медичної субвенції, що склався на початок 2017 року  переданого із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку придбано холодильник вартістю 10,0 тис.грн.

Культура і мистецтво

За рахунок розподілу вільного залишку  коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2017 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку придбано ноутбук для потреб будинку культури на суму 10,0 тис.грн., проведено оплату за виконані роботи по капітальному ремонту  будівлі Чопської ДМШ по вул. Головна №21 на суму 192,6 тис.грн.

 Житлово-комунальне господарство

На житлово-комунальне господарство  протягом звітного періоду використано кошти в сумі 1 311,2 тис.грн., з яких:

за рахунок коштів передбачених в бюджеті на благоустрій міста по загальноміській цільовій програмі придбано елементи дитячого майданчика на прибудинковій території будинків по вул. Латорицька, по вул.Пушкіна, по вул.Берег, просп. Залізничників та пров. Прикордонників на суму 208,1 тис. грн.;

за рахунок коштів передбачених в бюджеті міста з капітального ремонту житлового фонду оплачено за виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту системи водопостачання та каналізації будинку № 5 по вул.Бокшая на суму 169,4 тис.грн., за виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту під’їздів житлових будинків із заміною вхідних дверей на суму 166,5 тис.грн., за виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху будинків по вул.Прикордонників 7 на суму 19,8 тис.грн.;

за рахунок розподілу вільного залишку  коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2017 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку проведено сплату за капітальний ремонт  існуючого житлового будинку № 53  по вул. Головна в м. Чоп на суму 145,5 тис.грн. та

по Програмі благоустрою м. Чоп на 2017 – 2018 роки  придбано та висаджено сакури на суму 29,5 тис.грн.. Проведено сплату за виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху будинків по. вул.Залізничників,2,3,  пров.Прикордонників,6 на суму 50,8 тис.грн. та 521,6 тис.грн. за проведення капітального ремонту даху будинків по вул.Залізничників,3 та пров.Прикордонників,6.

 Будівництво

За рахунок коштів передбачених в бюджеті міста сплачено за експертизу та проектно – кошторисну документацію на стадії РП “Реконструкції ділянок мережі водопостачання в м. Чоп» в сумі 41,8 тис.грн., проведено часткову сплату за реконструкцію внутрібудівельної мережі водопостачання та водовідведення  Зош І-ІІІ ст. №1 м.Чоп на суму 408,5 тис.грн., також, проведено попередню оплату в розмірі 30% вартості за будівництво водозабору по вул.Миру на суму 1 796,6 тис.грн., та сплачено за  реконструкцію системи опалення буд.43 та 41 по вул.Головній в м.Чоп на суму 278,8 тис.грн.

За рахунок розподілу вільного залишку  коштів загального фонду, що склався на початок 2017 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку за звітний період використано кошти на оплату за виконані роботи по реконструкції ДНЗ “Казка” в м.Чоп, 2 черга на суму 383,3 тис.грн., на сплату за проектно – кошторисну документацію на капітальний ремонт системи каналізації по вул. Щорса та вул.Московській в м. Чоп на суму 198,6 тис.грн., на сплату за експертизу проектно – кошторисної документації на будівництво автономної котельні міського будинку культури по вул. Головній на суму 2,6 тис.грн.

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика

На проведення капітального ремонту доріг за звітний період спрямовано кошти на суму 1 228,1тис. грн., з яких використано 425,9 тис.грн.

За рахунок коштів що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку на капітальний ремонт вулиці Загородня в м.Чоп використано 175,6 тис.грн., на капітальний ремонт вулиці Темето в м. Чоп використано 250,3 тис.грн.

Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю  

По програмі фінансової підтримки комунальних підприємств міста  Чоп на 2016-2017 роки  видатки бюджету розвитку, за рахунок коштів  переданих  із загального фонду міського бюджету за звітний період, спрямовано в сумі 1 264,6 тис.грн., з яких, на поповнення статутного капіталу КП ЧМР «Водоканал Чоп» використано 1 228,5 тис.грн., в тому числі придбано асенізаторну машину КО- 503В на  базі МАЗ 4371 з об‘ємом цистерни 5 м куб. вартістю  1 200,0 тис.грн.,  на поповнення статутного капіталу КП ЧМР «Чистий Чоп» проведено фінансування на суму 36,1тис.грн.

Видатки, не віднесені до основних груп

За рахунок розподілу вільного залишку  коштів загального фонду, що склався на початок 2017 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку за звітний період профінансовано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів по Програмі сприяння діяльності органу Державної казначейської служби України в казначейському обслуговуванні установ і бюджетів Ужгородського району та міста Чоп на 2017 рік   на суму 35,0 тис.грн., по програмі розвитку та удосконалення цивільного захисту м.Чоп на 2016-2018 роки проплачено за ствол пожежний на суму 12,9тис.грн.

Цільові фонди

За рахунок розподілу вільного залишку екологічних коштів, що склався на початок 2017 року проведені видатки з іншої діяльності у сфері навколишнього природного середовища по програмі «Екологія» за виготовлення проектно – кошторисної  документації  по реконструкції каналізаційної очисної споруди та КНС в м. Чоп на суму 78,3 тис. грн., за проведення досліджень питної води із розвідної мережі міста Чоп по мікробіологічних і фізико – хімічних показниках – 8,5 тис.грн.