Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Оголошення на заміщення вакантної посади / Hirdetés a megüresedett állások betöltéséről

0

Чопська міська рада оголошує конкурс на заміщення:

- вакантної посади спеціаліста І категорії – юрисконсульта правового відділу апарату Чопської міської ради та її виконавчого комітету.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр або магістр за напрямом підготовки «Право», без вимог до стажу роботи, вільно володіють державною мовою, мають навики роботи на комп’ютері та здатність за своїми діловими і  моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

- вакантної посади начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління освіти, культури молоді та спорту Чопської міської ради.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр або спеціаліст за напрямами підготовки «Бухгалтерський облік», «Облік і аудит», стаж роботи за фахом не менше 5 років вільно володіють державною мовою, мають навики роботи на комп’ютері та здатність за своїми діловими і  моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Документи, що подаються для участі у конкурсі: заява по участь у конкурсі, заповнена особова картка (форми П-2ДС) з відповідними додатками, дві фотокартки розміром 3х4 см, копія документа, який посвідчує особу, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (кандидата на посаду), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством, копії документів про освіту (підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня), копія військового квитка (для військовозобов’язаних).

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається головним спеціалістом з кадрової роботи: м. Чоп, вулиця Берег, 2, кабінет № 17 або за телефоном 0312 71 12 42.

Термін протягом якого приймаються заяви становить 30 днів з дати публікації оголошення (6 січня).