Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Оголошення на заміщення вакантної посади / Álláshirdetés

0

Чопська міська рада оголошує конкурс на заміщення:

- вакантної посади спеціаліста І категорії – юрисконсульта правового відділу апарату Чопської міської ради та її виконавчого комітету.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр або магістр за напрямом підготовки «Право», без вимог до стажу роботи, вільно володіють державною мовою, мають навики роботи на комп’ютері та здатність за своїми діловими і  моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Документи, що подаються для участі у конкурсі: заява по участь у конкурсі, заповнена особова картка (форми П-2ДС) з відповідними додатками, дві фотокартки розміром 3х4 см, копія документа, який посвідчує особу, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (кандидата на посаду), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством, копії документів про освіту (підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня), копія військового квитка (для військовозобов’язаних).

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається головним спеціалістом з кадрової роботи: м. Чоп, вулиця Берег, 2, кабінет № 17 або за телефоном 0312 71 12 42.

Термін протягом якого приймаються заяви становить 30 днів з дати публікації оголошення (10 лютого).

A Csapi Városi Tanács Pályázatot hirdet az alábbi állás betöltésére:

- megüresedett I. kategóriájú szakemberi tisztségre – a Csapi Városi Tanács és a Végrehajtó Bizottság jogi osztályának jogtanácsosi állásába.

A pályázatra olyan ukrán állampolgárok jelentkezését várjuk, akik BSc vagy MSc szintű jogi végzettséggel rendelkeznek, akár szakmai tapasztalat nélkül, szabadon beszélik az államnyelvet, megvannak az alapvető számítógépes felhasználói ismeretei, erkölcsileg és a munkavégzést illetően megbízhatóak, végzettségük és szakmai színvonaluk alapján megfelelnek a beosztásukkal szemben támaszott követelményeknek.

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok: pályázati kérvény, kitöltött személyi lap (П-2ДС formanyomtatvány), a szükséges mellékletekkel, két db. 3×4 cm-s igazolványkép, a személyazonossági igazolvány másolata, az adóazonosító számot tartalmazó igazolás másolata, az állami vagy önkormányzati szolgálatra jogosuló személyre vonatkozó, az Állami ügynökség által meghatározott formájú adóbevallás az előző évre vonatkozólag,  a végzettséget (továbbképzést, tudományos fokozatot)  igazoló okmány másolata, a katonakönyv másolata (csak a hadkötelesekre vonatkozik).

A betöltendő tisztséggel járó alapvető kötelezettségekről, a munkafeltételekről és a fizetésről a munkaügyi osztály vezetőjénél lehet tájékoztatást kapni: Csap, Bereg utca 2., 17. sz. iroda, illetve a 0312 71-12-42 telefonszámon.

A pályázati kérelem benyújtási határideje 30 nap a hirdetés közzétételét (február 10.) követően.