Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Інформація про підсумки виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Чоп за 2017 рік

0

Програма соціально-економічного розвитку міста на 2017 рік (далі – Програма) була складовою частиною Програми економічного і соціального розвитку Закарпатської області.

Програма розроблялася відділом економіки та інвестицій спільно з управліннями, відділами та структурними підрозділами виконавчого комітету Чопської міської ради, місцевими органами виконавчої влади, враховуючи прогнозні показники діяльності суб’єктів господарювання всіх галузей економіки міста, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм соціально-економічного  розвитку України»,  «Про державні цільові програми», Постанови КМ “Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки”,  прогнозу економічного та соціального розвитку міста Чоп на 2016 рік та  інших законодавчих актів.

Основна мета Програми – збереження та зміцнення економічного, соціального та інвестиційного потенціалу міста, підвищення рівня та якості життя населення, подальшому розвитку малого та середнього бізнесу, проведення фінансового оздоровлення у різних галузях економіки, а також відродження духовності, національної свідомості серед населення міста.

Програма визначає основні цілі та завдання соціально-економічного розвитку м.Чоп, на яких пропонується сконцентрувати бюджетні та інвестиційні ресурси з метою підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості економіки міста, вирішення найгостріших проблем економічного і соціального розвитку та поліпшення якості життя мешканців. Програма спрямована на стабілізацію та розвиток усіх секторів економіки міста.

У Програмі визначені основні заходи щодо розвитку провідних галузей виробничої та соціальної сфери у 2017 році.

Фінансування заходів цих програм здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей міського бюджету. Завдання і заходи Програми погоджувалися з проектом бюджету міста.

Організацію виконання Програми здійснює виконавчий комітет міської ради, його структурні підрозділи, які розробили відповідні розділи Програми, спільно з місцевими органами виконавчої влади.

Протягом 2017 року вдалося залучити інвестицій в сумі 1893,183 тис. грн. для початку впровадження головної цілі забезпечення мешканців міста питною водою, а саме: «Будівництво водозабору на підземних свердловинах по вул. Миру в м. Чоп». Даний проект спів фінансується коштами місцевого бюджету та коштами з державного фонду регіонального розвитку.

Станом на 01.10.10442017 року в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій міста Чоп нараховується 218 суб’єкта господарської діяльності. Зі статусом юридичної особи зареєстровано – 206 суб’єкта, що у % до загальної кількості становить 94%,  без статусу юридичної особи зареєстровано 12 суб’єктів підприємницької діяльності.

Промисловість

На території міста здійснюють свою діяльність промислові підприємства щомісячної звітності легкої промисловості. На підприємствах промислового виробництва спостерігається збільшення виробленої та реалізованої продукції. Так, за січень-грудень 2017 року обсяги промислового виробництва у нашому місті склали 77 725,7 тис. грн. що у % до попереднього періоду складає 115,64%.

Середня заробітна плата на підприємстві промислової продукції складає 7 392,12 грн., кількість штатних працівників становить 176 особи.   

Промисловість

Показники розвитку споживчого ринку

Відділом економіки та інвестиції ведеться відстеження обсягів роздрібного товарообороту суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та оптового товарообігу. Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб за січень-вересень 2017 року 109 137  тис. грн., що на 187 % більше  ніж у 2016 році за відповідний період минулого року.  Обсяг роздрібного товарообороту підприємств на одну особу становить 12 263 грн. Роздрібний товарооборот торгової мережі у відсотках до загального підсумку складає 1,2 %

Обсяг оптового товарообороту підприємств, основним видом діяльності яких є оптова торгівля у розрізі районів та міст по м. Чоп за січень-грудень 2017 року характеризується такими даними:

 • Оптовий товарооборот складає 67 346,7 тис.грн., що у співвідношені до відповідного періоду 2016 року складає 112,8 %.
 • Питома вага продовольчих товарів 99,7 %.
 • Запаси товарів на 1 жовтня 2017 року складає 24 345,9 тис. грн..

Систематично проводиться контроль за роботоюринків, дрібно-роздрібноїмережі (кіосків, палаток, лотків).

З метою посилення контролю за дотриманнямгромадськогоспокою проводиться контроль за дотриманням режиму роботимережі ресторанного господарства.

На території міста розташовано 151 мережі роздрібної торгівлі з них:

 • 5 аптеки
 • 16 продовольчих крамниць
 • 16 не продовольчих
 • 98 кіосків роздрібної торгівлі

1 комунальна власність «Чопський ринок»

 • 2 АЗС
 • 1 ресторан
 • 10 кафе-барів
 • 2 готелі

Керівникам торгівельних мереж пропонується забезпечення товарною массою переважно від виробників власної продукції.

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішня торгівля послугами характеризується наступними даними: експорт послуг склав 4 667,2 тис.дол. США, що складає 96,9 % від показника  загального обсягу, імпорт послуг у м. Чоп від показника  загального обсягу становить 378.8 % і складає 92,4  тис. дол. США.

Обсяг прямих іноземних інвестицій по наростаючому підсумку з початку інвестування станом на 01.10.2017 року склав 14 316,2тис.дол. США. Найбільшими  країнами інвесторами являються Австрія, Іспанія, Литва, Ліхтенштейн, Німеччина, Швейцарія.

У січні-червні 2017 р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 10 581 тис.грн. капітальних інвестицій. Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 0,6 % загального обсягу. Обсяг капітальних інвестицій у січні-червні 2017 року на одну особу склав 1 189,8 грн.

Показники рівня  життя

Номінальна середньомісячна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника (без врахування  найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності), за III квартал 2017 року становила 6 704грн., що у відсотках до  загально обласного показника складає 102,2 %.

Середньооблікова кількість штатних працівників у м. Чоп за 2017 рік становить 1 679 осіб, що у відношенні до минулого року становить 73,4 %.

Скорочення середньооблікової кількості працівників, призводить до збільшення безробіття населення.

Міською комісією з питань своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат за січень-вересень 2017 року проведено 3 засідання комісії з питань своєчасності і повноти сплати податків, заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат, куди запрошуються найбільші боржники добюджету м. Чоп (згідно інформації Ужгородської ОДПІ ГУ ДПС  у Закарпатській області), з метою отримання пояснень щодо наявних боргів та можливості їх погашення.

За статистичними даними, станом на 01.12.2017 р. Заборгованість із виплати заробітної плати становить 43,1тис.грн у МКП ЖКГ «Тиса».

  Рішенням двадцять другої сесії сьомого скликання Чопської міської ради від 14.06.2017 р. № 11 надано згоду МКП ЖКГ «Тиса» на звернення у передбаченому законом порядку до господарського суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Міського комунального підприємства житлово-комунального господарства «Тиса».

На даний час можливість погашення заборгованості зі сплати заробітної плати відсутня, розпочато процедуру банкрутства данного підприємства.

Динаміка середньомісячної заробітної плати найманих працівників за період з 2015 по 2017 роки

 Заробітна платна

Субсидії

Станом на січень-листопад 2017 року  було нараховано субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму 573 182грн. За субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 1863 домогосподарств з яких отримують субсидії 1685 домогосподарств, середній розмір призначеної субсидії складає 472,9 грн..

Станом на січень-листопад 2017 року  нарахованосупсидій на відшкодування для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 71 530 грн, за субсидіями звернулося 36домогосподарствз яких отримують субсидії  28 домогосподарств, середній розмір призначеної субсидії складає 110,0 грн.

Населення та ринок праці

 Населення та ринок праці

Відділом відстежується демографічна ситуація міста. Чисельність наявного населення за січень-жовтень 2017 року становить 8971 особи, кількість народжених становила 65 особи, кількість померлих – 86 особи, природне скорочення становить -21 осіб. Зареєстровано 43 шлюбів та 4 розлучення. Міграційне сальдо становить 60 осіб, прибулих  142 особи, вибулих 82 осіб. На підприємствах, установах, та організаціях міста щороку розробляються комплексні заходи щодо охорони праці, в який входять заходи щодо приведення умов праці на робочих місцях у відповідність із вимогами санітарно-гігієнічних норм.

Охорона здоров’я в місті

 Засновано мережу лікувальних закладів м. Чоп, яка включає в себе комунальний заклад Чопської міської ради «Чопська міська лікарня» (далі – КЗ ЧМР «ЧМЛ»). У складі КЗ ЧМР «ЧМЛ» функціонують:

 1. Стаціонарне терапевтичне відділення на 30 ліжок
 2. Поліклінічне відділення

Прийом ведуть 20 фахівців, які здійснюють обов’язковий прийом пацієнтів. Діють 10 ліжок денного стаціонару. У поліклінічному відділенні функціонують кабінети спеціального прийому: дитяча поліклініка, кабінети сімейних лікарів, хірургічний, дитячий неврологічний, отоларингологічний, офтальмологічний, неврологічний, стоматологічні, дерматовенерологічний, інфекційний, фтизіатричний, ендокринологічний.

Для надання якісної медичної допомоги використовуються можливості допоміжних служб: клініко-діагностичної лабораторії, функціональної та ультразвукової діагностики, рентген та флюорографічного кабінетів та фізіотерапевтичних кабінетів.

Житлово-комунальна сфера

На початку 2016 року було створене комунальне підприємство  «Чистий Чоп», діяльність якого пов’язана з реформуванням, розвитком та утриманням житлово-комунального господарства міста, збиранням відходів, їх зберіганням, вивезенням, переробкою та утилізацією, наданням послуг з ремонту будівель та споруд, технічного обслуговування будівельних конструкцій, наданням комунальних послуг.

КП ЧМР «Чистий Чоп» за 2017 рік нараховано за роботи і послуги  на суму – 4155453,10 грн в т.ч. ПДВ, з них населенню м. Чоп – 2235516,65 грн. Сплачено робіт, послуг у 2017 р.всього:4084334,08  в т.ч.

 – сплачено населенням у 2017 р.- 1708060,55,00 грн. в т.ч. ПДВ

 – надійшло в оплату послуг населення  через пільги та субсідії- 463661,36 грн.

Заборгованість за роботи послуги КП ЧМР “Чистий Чоп” станом на 01.01.2018 р.- 527067,97 грн., з них заборгованість населення становить –  469423,74 грн.

Комунальне  підприємство «Водоканал-Чоп», діяльність якого полягає у сфері водопостачання та водовідведення (забір, очищення та постачання води, каналізація, відведення, очищення стічних вод, вирішення питань щодо реконструкції та розширення діючих мереж водопостачання та водовідведення, розробка перспективних планів та проектів водопостачання, видача технічних умов та погодження проектів будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів водопроводу та каналізації, та інш.) протягом 2017р. МКП «Водоканал Чоп» нарахував до оплати 2565364,15 грн. в т.ч. ПДВ, з яких нараховано населенню м.Чоп – 1459055,52 грн. Сплачено за послуги у 2017р. всього: 2471219,31 грн. в т.ч. ПДВ з них:

 • сплачено населенням у 2017 році – 10372211,00 грн. в т.ч. ПДВ;
 • надійшло в оплату послуг населення через пільги та субсидії – 359 865,72 грн.

За допомогою фінансової підтримки комунальних підприємств м. Чоп на 2016-2020 роки протягом 2017 року придбано асенізаторну машину КО-503В на базі МАЗ 4371 з об’ємом цистерни 5 м3 та проведено ремонт мережі водовідведення та водопостачання в житлових будинках м. Чоп.

Придбання асенізаторної машини дає змогу комунальним підприємствам більш ефективно виконувати свою роботу та покращує рівень екологічного становища в місті.

В житлово-комунальній сфері ми стикаємося з багатьма проблемами, які особливо загострились в останні роки. Практично не оновлюються основні фонди, що спричиняє їх старіння та знос. Незадовільний стан платіжної дисципліни, фінансові результати діяльності. Майже призупинено розвиток інфраструктури міста. Залишається низьким рівень фінансування галузі із бюджетів усіх рівнів. Потребують реконструкції житлові будинки перших масових серій. Галузь не може розвиватися за рахунок власних фінансових ресурсів і залишається непривабливою  для  інвесторів.

Центр надання адміністративних послуг Чопської міської ради

Рішенням 4 сесії Чопської міської ради 7 скликання № 5 від 29.01.2016 року створено Центр надання адміністративних послуг та реєстраційних дій Чопської міської ради.

Рішенням 11 сесії Чопської міської ради 7 скликання № 2 від 08.07.2016 року затверджено Положення про Центр надання адміністративних послуг Чопської міської ради, Регламент роботи Центру надання адміністративних послуг Чопської міської ради, а також Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Чопської міської ради, який містить 76 послуг. Рішенням 15 сесії Чопської міської ради 7 скликання № 2 від 22.09.2016 року вказаний перелік послуг був доповнений ще двома послугами.

Центр надання адміністративних послуг Чопської міської ради (далі – ЦНАП) здійснює свою діяльність за принципом «єдиного вікна», тобто прийом документів та видача результатів послуг здійснюється виключно через адміністраторів ЦНАПу.

Основною перевагою Центру є максимальне спрощення отримання адміністративних послуг населенням за мінімальної кількості відвідувань та в найкоротші терміни, а також відсутність контакту суб’єкта звернення з суб’єктом надання адміністративної послуги, що виключає корупційну складову в отриманні адміністративних послуг.

Прийом суб’єктів звернень у ЦНАП становить п’ять днів на тиждень  без перерви на обід. Кожного четверга прийом здійснюється до 20 години. Штатна чисельність Центру становить три штатні одиниці, але на теперішній час працюють два адміністратори.

Через ЦНАП надають послуги 7 служб міської ради: відділ архітектури та містобудування, відділ земельних відносин, відділ економіки та інвестицій, відділ міського господарства, служба у справах дітей, відділ реєстраційних дій, управління праці та соціального захисту населення.

Для ефективної реалізації повноважень Чопської міської ради попередньо були укладені Угоди про співробітництво з органами виконавчої влади, а саме: Управлінням Держгеокадастру в Ужгородському районі Закарпатської області, Департаментом екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації, Управлінням ДСНС в Закарпатській області та Головним управлінням Державної міграційної служби.

27.06.2017 року укладено Угоду про співпрацю у сфері надання адміністративних послуг з Головним територіальним управлінням юстиції у Закарпатській області з питань державної реєстрації громадських формувань, що не мають статусу юридичних осіб.

Адміністраторами ЦНАП отримано доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та пройдено навчання, яке було проведено фахівцями Закарпатської філії ДП «НАІС».

03.07.2017 року підписане Узгоджене рішення про співпрацю у сфері надання адміністративних послуг з Державним агентством водних ресурсів України, сектор у Закарпатській області.

Завдяки укладеним Угодам мешканці міста мають змогу отримати адміністративні послуги вказаних органів виконавчої влади безпосередньо у місті Чоп, що значно економить час та кошти населення.

Адміністраторами ЦНАП пройдено онлайн-курси «Єдині вимоги (стандарт) до якості обслуговування відвідувачів ЦНАП» та отримано відповідні сертифікати.

Для забезпечення національних потреб угорськомовних мешканців міста Чоп прийнято на посаду адміністратора із фаховим знанням угорської мови.

Кількість послуг, які можна отримати у ЦНАПі, зросла у звітному періоді до 136 (у 2016 році Перелік адмінпослуг складав 78 послуг).

Найбільш популярними послугами, які надані через ЦНАП є послуги:  реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання, видача довідки про реєстрацію місця проживання, передача у приватну власність земельних ділянок та жилих приміщень у власність громадян, надання адресних довідок, видача витягів з ДЗК, надання довідки про нормативно-грошову оцінку земельних ділянок, вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України при досягненні 25- та 45-ти річного віку.

До місцевого бюджету за надання адміністративних послуг у 2016 році було сплачено 3528 грн. 16 коп., а в 2017 році – 11767 грн. 80 коп.

В цілому за 2017 рік ЦНАПом було надано 1534 адміністративні послуги. З них: відділу Держгеокадастру в Ужгородському районі Закарпатської області – 71 , РВ ГУ ДМС – 95, Департаменту екології та природних ресурсів – 6, УДСНС – 1, Державне агентство водних ресурсів – 1, відділ архітектури та містобудування – 14, УПСЗН – 9, відділ земельних відносин – 68, відділ економіки та інвестицій – 8, відділ міського господарства – 107, ССД – 7, відділ реєстраційних дій – 1147.Крім того видано 1497 результатів адміністративних послуг,  з них 6 відмов.

За вказані адміністративні послуги справляється адміністративний збір у розмірі 0,0085 (у разі звернення особи з порушенням встановленого законом строку – 0,0255) від мінімальної заробітної плати.

В приміщенні ЦНАПу бажаючі можуть скористатися інформаційними стендами або отримати консультацію безпосередньо від адміністраторів. Зокрема надаються роз’яснення стосовно переліку документів, необхідних для отримання адміністративних послуг, строків їх надання, способу отримання результату, суми оплати (у випадку платності послуги) тощо.

На офіційному сайті міської ради в рубриці «Центр надання адміністративних послуг» у повному обсязі розміщена інформація про режим роботи Центру, його функції, завдання та основні напрями діяльності, а також нове в отриманні адміністративних послуг.

Важливим показником роботи ЦНАП — є відсутність скарг від громадян щодо отримання послуг та роботи адміністраторів. Черги у ЦНАПівідсутні, тому що адміністратори швидко приймають документи, надають всю необхідну інформацію щодо вимог отримання послуг згідно чинного законодавства.

Багато наших відвідувачів оцінили якість надання адміністративних послугу книзі відгуків і пропозицій, яка розташована у секторі інформування на видному і доступному місці.

Проведено організаційні заходи для встановлення в приміщенні ЦНАП POS- терміналу  для сплати адміністративних послуг та на початку 2018 року планується підписання Угоди з відділенням Ощадбанку для надання даної супутньої послуги суб’єктам звернення безпосередньо в приміщенні ЦНАП.

Пріоритетним напрямком для розвитку ЦНАП є створення автоматизованої робочої станції для здійснення прийому документів для виготовлення паспорта громадянина України у формі ІD- картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Робота по вирішенню питання закупівлі обладнання для видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон та організації захищених каналів зв’язку ДМС для доступу до підсистеми оформлення документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу та надавання зазначених послуг через ЦНАП є актуальною, доцільною, спрямованою на підвищення рівня і якості обслуговування мешканців міста.

При організації надання адміністративних послуг забезпечується неухильне дотримання  вимог Закону України «Про адміністративні послуги».

Фінансові та матеріальні ресурси

Видатки загального фонду

За рахунок загального фонду бюджету міста за січень-грудень 2017 року  профінансовано видатків на загальну суму 70 547,7тис.грн.

При виконанні бюджету міста дотримано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.

На захищені статті та енергоносії спрямовано 63 684,5 тис. грн., що складає 90,3 % від загальної суми видатків.

За січень-грудень поточного року за рахунок отриманої з державного бюджету освітньої субвенції профінансовано загальноосвітні школи міста на суму  9 449,0тис.грн., за рахунок отриманої з державного бюджету медичної субвенції профінансовано міську лікарню на суму  6 331,7тис.грн., медична субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  перерахована в сумі 1 200,0 тис.грн.

Державне управління

На забезпечення роботи  виконавчого комітету Чопської міської ради та її  самостійних управлінь  за  січень-грудень 2017 року використано  коштів 10 402,8тис.грн.

На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 9 810,1тис.грн. За вказаний період забезпечено виплату заробітної плати, відповідно норм діючого законодавства та виплату  індексації працівникам даної галузі .

На спожиті  енергоносії та комунальні послуги спрямовано 209,0тис.грн., на інші видатки – 383,7тис.грн.

Освіта

На утримання установ освіти міста за звітний період  використано  кошти в загальній сумі  19 269,2тис.грн.

З міського бюджету за звітний період поточного року  на виплату заробітної плати з нарахуванням ДНЗ «Казка» спрямовано  4 528,5тис.грн. Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з врахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС та індексації. На оплату видатків на придбання продуктів харчування по вказаній установі використано – 312,3тис.грн. та на оплату видатків за спожиті енергоносії використано 832,8 тис.грн., інші видатки – 126,4тис.грн.

На фінансування загальноосвітніх шкіл міста за рахунок освітньої субвенції на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічних працівників спрямовано 9 449,0тис.грн.. За рахунок коштів місцевого бюджету профінансовано видатки на оплату праці з нарахуваннями інших працівників загальноосвітніх шкіл – 2 129,3тис.грн., також, з місцевого бюджету  спрямовані кошти  на  оплату продуктів  харчування – 607,2тис.грн.,  на оплату за  спожиті бюджетними установами енергоносії – 1 088,7тис.грн. та на  інші видатки – 161,3тис.грн..

По КПКВК 1011230 за рахунок коштів місцевого бюджету надано допомогу дітям–сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років на суму 3,6 тис.грн.

По КПКВК 1011220 за рахунок субвенції з державного бюджету по іншим освітнім програмам  надано підтримку особам з особливими освітніми потребами на суму 30,1 тис.грн.

Охорона здоров’я

На утримання установ  охорони здоров’я  видатки  спрямовані на фінансування комунального закладу Чопської міської ради «Чопська міська лікарня». За січень-грудень 2017 року використано кошти в сумі  6 812,7тис.грн., з яких, видатки за рахунок отриманої з державного бюджету медичної  субвенції складають в сумі 6 331,7тис.грн., видатки міського бюджету – 481,0тис.грн.

Видатки за рахунок коштів медичної  субвенції з державного бюджету спрямовані  на оплату праці з нарахуваннями на суму 5 354,1тис.грн., придбано медикаментів на суму 234,3тис.грн., оплачено за продукти  харчування на суму 111,8 тис.грн., інші послуги – 393,8тис.грн.

За рахунок коштів  місцевого бюджету профінансовано видатки на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 180,1 тис.грн. та за спожиті бюджетною  установою енергоносії в сумі  300,8тис.грн.

 По КПКВК 0112214 за рахунок коштів державного бюджетупроведено заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет на суму 161,1тис.грн.

По КПКВК 0112220 за рахунок коштів державного бюджету на  відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань та інші виплати населенню використано в сумі 76,7тис.грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення  за  січень-грудень 2017 року профінансовані в загальній  сумі 23 302,7тис.грн.

За звітний період фактичні  надходження за рахунок коштів субвенцій  з державного та обласного бюджетів на надання пільг та субсидій населенню, на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам, компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт автотранспорту та субвенція на інші виплати населенню склали в сумі 22 844,5тис.грн.. Отримані кошти Державного та обласного бюджетів використані в повному обсязі.

Фактичні видатки за січень-грудень 2017 року за рахунок коштів міського бюджету  по соціальному захисту населення  склали в сумі 458,2 тис.грн.

На виконання програми «Турбота» профінансовано  видатки на соціальний захист населення в сумі 182,0 тис.грн.:

          по КПКВК  1513400 – 130,2тис.грн.;

          по КПКВК  1513201 –  20,6тис.грн.;

          по КПКВК  1513181 –  31,2тис.грн..

По міській програмі надання інших пільг окремим категоріям громадян міста Чоп на 2017 рік по КПКВК  1513033 використано 0,1 тис.грн.,по КПКВК 1513034 використано 22,1 тис.грн.,по КПКВК  1513035 використано 70,0 тис.грн..

По міській програмі відшкодування, компенсації та перевезення окремих пільгових категорій громадян міста Чоп на приміському сполученні (Ужгород-Чоп, Чоп-Ужгород) загального користування залізничним транспортом на 2017 рік по КПКВК 1513037 використано кошти в сумі 18,3 тис.грн.

По міській програмі підтримки діяльності громадської організації “Організація ветеранів України  міста Чоп Закарпатської області” на 2017-2019 рікпо КПКВК 1513202 використано 10,0 тис.грн.

По міській програмі оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2018  роки  по КПКВК 1013160 використано кошти на суму 5,0 тис.грн.

По КПКВК 0113131 на утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді використано коштів у загальній сумі 111,7 тис.грн., з яких видатки на виплату заробітної плати з нарахуванням склали 110,3 тис.грн.

По КПКВК 1013141 по міській Програмі впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики  на 2016-2020 роки профінансовано видатки на суму 39,0 тис.грн.

Культура і мистецтво

На утримання установ культури міста за  січень – грудень 2017 року  використано 3 215,0тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ закладів культури з бюджету міста профінансовано 2 759,0тис.грн.

Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з урахуванням діючої  мінімальної заробітної плати та  розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС. Проведено  виплату відпускних, індексації, матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам бюджетних установ міста в повному обсязі.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв  з міського бюджету спрямовано кошти  в сумі  174,6 тис. грн., на інші видатки – 281,4тис.грн.

        Фізична культура і спорт

На  фізичну культуру і спорт по проведенню навчально-тренувальних зборів та утримання дитячо-юнацької спортивної школи з міського бюджету профінансовано 347,6тис.грн., з яких на оплату праці з нарахуванням працівників ДЮСШ – 231,9тис.грн., на сплату комунальних послуг – 4,1тис.грн., інші видатки – 26,0 тис.грн.

По програмі «Розвитку  фізичної культурі і спорту на 2017-2022 роки»  по КПКВК 1015011 за  звітний період  використано кошти  міського  бюджету  в сумі 55,3тис.грн., з яких, на придбання матеріалів та обладнання – 28,6тис.грн.,  оплачено транспортні послуги для участі дітей в спортивних змаганнях на суму 19,9 тис.грн., на відрядження дітей на змагання 6,8 тис.грн., по КПКВК 1015062 з метою надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, профінансовано поточні трансферти на суму 30,3 тис.грн.

Житлово-комунальне господарство

Кошти загального фонду міського бюджету на житлово-комунальне господарство спрямовані на видатки пов’язані з утриманням міста.

Протягом  поточного  2017 року використано коштів  в загальній сумі 2 312,8тис.грн., з яких:

по Програмі благоустрою м. Чоп на 2017-2018 роки: на утримання вуличного  освітлення міста використано 233,1тис.грн.,  перевезення сміття – 564,8тис.грн., на санітарну обробку, прибирання та підмітання вулиць міста – 664,6тис.грн., на поточний ремонт мережі водовідведення – 23,4 тис.грн., на прочистку ливневої каналізаційної мережі – 102,0тис.грн., на ремонт та обслуговування  електромережі вуличного освітлення, робота автогідропідіймача – 38,4тис.грн., на зимове обслуговування проїздних частин, видалення сколу – 61,4тис.грн., обрізання дерев – 49,9 тис.грн., покос трави – 149,9 тис.грн., придбання  електродіодних ламп – 118,5тис.грн., встановлення дорожніх знаків – 43,7 тис.грн., придбання та облаштування лавок садових – 47,9 тис.грн., придбання палаток – 12,1 тис.грн.;

по загальноміській цільовій Програмі з встановлення та облаштування дитячих майданчиків на прибудинкових територіях у м. Чоп на 2016-2019 роки придбано та встановлено елементи дитячого майданчика по вул.ьЛаторицька, по вул. Пушкіна, по вул.Берег та просп. Залізничників на суму 59,8 тис.грн.

По міській програмі фінансової підтримки комунальних підприємств м.Чоп на 2016-2017 роки спрямовано кошти КП ЧМР «Водоканал Чоп» на суму 143,3 тис.грн.

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика

Відповідно до переліку вулиць, затвердженого в  Програмі соціально-економічного розвитку міста Чоп на 2017 рік з поточного ремонту дорожнього покриття за період з початку року по загальному фонду міського бюджету по Програмі благоустрою м. Чоп на 2017-2018 роки   спрямовано кошти в сумі 1 800,0 тис.грн.

З бюджету загального фонду міста у звітному періоді проведено оплату за поточний ремонт вулиць міста на суму 1 709,4тис.грн., а саме, вул.Головна, вул.Млинна, вул. Кн. Лаборця, вул.Берег, вул.Майстерська, вул.Приозерна, вул.Нова, вул.Ужгородська, вул.Миру, вул.Берег, вул. Квітова, вул.Тисова, вул.Фізкультурна, вул.Вакарова, вул.Берегівська, вул.Спортивна, вул.Шкільна, пр-кт Залізничників, вул.Прикордонна, вул.Вербова, вул.Шевченко, вул.Петефі, пров.Прикордонників, вул.Латорицька.

Сільське і лісове господарство,  рибне господарство та мисливство

Впродовж  звітного періоду  по даній галузі по Програмі  розвитку земельних відносин на території  м.Чоп  профінансовано видатки в сумі 68,5 тис.грн., з яких, сплачено за розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у комунальну власність вул.Темето -12,0тис.грн., за  комплексні інженерно–геодезичні вишукування із складанням плану масштабу 1:500,м. Чоп ІІ етап -50,0 тис.грн. та за технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації по вул. Головна,43 на суму 6,5тис.грн.

Видатки, не віднесені до основних груп

У бюджеті міста передбачено наступні видатки по даній групі :

по КПКВК 0118370 за рахунок субвенції з місцевого бюджету державному бюджету по програмі соціально-економічного та культурного розвитку регіонів фактичне  виконання становить 102,2 тис.грн.;

по КПКВК 7618010  спрямовано видатки в сумі 100,0 тис.грн. які впродовж  звітного періоду не використовувались;

по КПКВК 7618120 з місцевого бюджету до державного бюджету спрямовано реверсну дотацію у сумі 1 517,3тис.грн.

по КПКВК 7618390 з державному бюджету  місцевим бюджетам спрямовано кошти медичної субвенції на суму 1 200,тис.грн.

по КПКВК 0118600 на інші видатки заплановано з міського бюджету по міським цільовим програмам 450,1 тис.грн.,  які використано  в сумі 287,5тис.грн.

Видатки спеціального фонду

Виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету за  січень-грудень 2017 року  складає  12 507,0тис.грн.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ звітного періоду  використано кошти на суму 1 318,7 тис.грн.,з яких, на оплату праці з нарахуваннями використано 123,9 тис.грн., на оплату продуктів харчування спрямовано 515,1 тис.грн., проведено розрахунки за енергоносії, спожиті бюджетними установами у сумі 7,7 тис.грн., придбано медикаменти  на суму 335,7 тис.грн., придбано господарські товари на суму 186,2 тис.грн., оплачено послуги та інші витрати – 38,3 тис.грн., проведено видатки на відрядження працівників музичної школи на суму 1,9 тис.грн., оплачено за навчання медпрацівників з метою проведення медичних оглядів водіїв транспортних засобів на суму 2,8 тис.грн., придбано два комп’ютера в комплекті на суму 23,0 тис.грн., камеру ультрафіолетову на суму 6,9 тис.грн., світильник операційний «Біомед» на суму 14,0 тис.грн., два стерилізатори повітряні на суму 19,0 тис.грн. для потреб комунального закладу міської лікарні, оплачено за виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі ДМШ на суму 13,8 тис.грн. та соляної кімнати в КЗ Чопська міська лікарня на суму 11,9 тис.грн.,  благодійні внески у вигляді  книг ЗОШ №2 на суму 7,3 тис.грн., придбано електричний котел для опалення приміщення ДМШ на суму 11,2 тис.грн.

Державне управління

За рахунок розподілу вільного залишку  коштів загального фонду, що склався на початок 2017 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку за звітний період з метою забезпечення комп’ютерною технікою для своєчасного та належного виконання функцій та завдань структурними  підрозділами Чопської міської ради придбано три комп’ютера в комплекті на суму 38,3 тис.грн.

Освіта

За рахунок розподілу вільного залишку  коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2017 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку придбано підручники на суму 10,8 тис.грн.

Охорона здоров’я

За рахунок розподілу вільного залишку  коштів медичної субвенції, що склався на початок 2017 року  переданого із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку придбано холодильник вартістю 10,0 тис.грн.

За рахунок розподілу вільного залишку  коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2017 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку придбано комп’ютера в комплекті  на суму 25,9тис.грн.

Культура і мистецтво

За рахунок розподілу вільного залишку  коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2017 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку придбано ноутбук для потреб будинку культури на суму 10,0 тис.грн., проведено оплату за виконані роботи по капітальному ремонту  будівлі Чопської ДМШ по вул. Головна №21 на суму 196,0тис.грн.

Житлово-комунальне господарство

На житлово-комунальне господарство  протягом звітного періоду використано кошти в сумі 1 421,2тис.грн., з яких:

за рахунок коштів передбачених в бюджеті на благоустрій міста по загальноміській цільовій програмі придбано елементи дитячого майданчика на прибудинковій території будинків по вул. Латорицька, по вул.Пушкіна, по вул. Берег, просп. Залізничників та пров. Прикордонників на суму 208,1 тис. грн.;

за рахунок коштів передбачених в бюджеті міста з капітального ремонту житлового фонду оплачено за виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту системи водопостачання та каналізації будинку № 5 по вул.Бокшая на суму 169,4 тис.грн., за виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту під’їздів житлових будинків із заміною вхідних дверей на суму 166,5 тис.грн., за виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху будинків по вул.Прикордонників 7 на суму 19,8 тис.грн., за проведення технагляду по капітальному ремонту даху будинку по пр.Залізничників,3 на суму 1,1тис.грн.;

за рахунок розподілу вільного залишку  коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2017 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку проведено сплату за капітальний ремонт  існуючого житлового будинку № 53  по вул. Головна в м. Чоп на суму 237,3тис.грн. та по Програмі благоустрою м. Чоп на 2017 – 2018 роки  придбано та висаджено сакури на суму 29,5 тис.грн.. Проведено сплату за виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху будинків по вул.Залізничників,2,3,  пров.Прикордонників,6,  вул. Миру,15 на суму 67,9тис.грн., за проведення капітального ремонту даху будинків по вул.Залізничників,3 на суму 247,7тис.грн. та пров.Прикордонників,6 на суму273,9 тис.грн.

 Будівництво

За рахунок коштів передбачених в бюджеті міста сплачено за експертизу та проектно-кошторисну документацію на стадії РП “Реконструкції ділянок мережі водопостачання в м. Чоп» в сумі 41,8 тис.грн., проведено часткову сплату за реконструкцію внутрібудівельноїмережі водопостачання та водовідведення  ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м.Чоп на суму 417,2 тис.грн., також, проведено попередню оплату в розмірі 30% вартості за будівництво водозабору по вул.Миру на суму 1 454,6 тис.грн., та сплачено за  реконструкцію системи опалення буд.43 та 41 по вул.Головна в м.Чоп на суму 905,6 тис.грн.

За рахунок розподілу вільного залишку  коштів загального фонду, що склався на початок 2017 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку за звітний період використано кошти на оплату за виконані роботи по реконструкції ДНЗ “Казка” в м.Чоп, 2 черга на суму 390,1 тис.грн., на сплату за проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт системи каналізації по вул. Щорса в м. Чоп на суму 198,6 тис.грн., на сплату за експертизу проектно-кошторисної документації на будівництво автономної котельні міського будинку культури по вул. Головна на суму 2,6 тис.грн., на сплату за проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт покрівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Чоп на суму 44,9 тис.грн., проведено оплату за будівництво водозабору на підземних свердловинах по вул.Миру на суму 3 420,8тис.грн., проведено сплату за реконструкцію внутрібудівельної  мережі водопостачання та водовідведення  ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м.Чоп на суму 246,1 тис.грн.

За рахунок розподілу вільного залишку  коштів бюджету розвитку, що склався на початок 2017 року  проведено капітальний ремонт системи каналізації по вул. Московська в м. Чоп на суму 114,4 тис.грн.

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика

На проведення капітального ремонту доріг за звітний період спрямовано кошти на суму 1 228,1тис. грн., з яких використано 682,1тис.грн.

За рахунок коштів передбачених в бюджеті міста та переданих  із загального фонду до спеціального фонду міського бюджету оплачено за виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Миру на суму 106,5 тис.грн.

За рахунок коштів що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку на капітальний ремонт вулиці Загородня  використано 325,2 тис.грн., на капітальний ремонт вулиці Темето в м. Чоп використано 250,3 тис.грн.

Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю  

По програмі фінансової підтримки комунальних підприємств міста  Чоп на 2016-2017 роки  видатки бюджету розвитку, за рахунок коштів  переданих  із загального фонду міського бюджету за звітний період, спрямовано в сумі 1 414,6тис.грн., з яких, на поповнення статутного капіталу КП ЧМР «Водоканал Чоп» використано 1378,5 тис.грн., в тому числі придбано асенізаторну машину КО- 503В на  базі МАЗ 4371 з об‘ємом цистерни 5 м куб. вартістю  1 200,0 тис.грн.,  на поповнення статутного капіталу КП ЧМР «Чистий Чоп» проведено фінансування на суму 36,1тис.грн.

Видатки, не віднесені до основних груп

За рахунок розподілу вільного залишку  коштів загального фонду, що склався на початок 2017 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку за звітний період профінансовано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів по Програмі сприяння діяльності органу Державної казначейської служби України в казначейському обслуговуванні установ і бюджетів Ужгородського району та міста Чоп на 2017 рік   на суму 35,0 тис.грн., по програмі розвитку та удосконалення цивільного захисту м. Чоп на 2016-2018 роки сплачено за ствол пожежний на суму 12,9тис.грн.

Цільові фонди

За рахунок розподілу вільного залишку екологічних коштів, що склався на початок 2017 року проведені видатки з іншої діяльності у сфері навколишнього природного середовища по програмі «Екологія» за виготовлення проектно-кошторисної  документації  по реконструкції каналізаційної очисної споруди та КНС в м. Чоп на суму 78,3 тис. грн., за проведення досліджень питної води із розвідної мережі міста Чоп по мікробіологічних і фізико-хімічних показниках – 10,1 тис.грн., за виготовлення експертизи проекту реконструкції КНС №1, №2, №3, №6 на суму 6,5 тис.грн.