Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Інформація про роботу відділу економіки та інвестицій протягом 9 місяців 2017 року

0

Пріоритетним напрямком роботи Відділу економіки та інвестицій Чопської міської ради були розробка та здійснення заходів, затверджених Програмою соціально-економічного розвитку м. Чоп, якою передбачено розвиток економіки та соціальної сфери з елементами стратегії для прийняття конкретних рішень щодо регулювання соціально-економічних процесів, ефективності розв’язання проблем економічного і соціального розвитку міста, досягнення стабільності та зростання, з огляду на очікувані зміни в економіці, на ринку праці, в соціальній та гуманітарній сферах.

З цією метою Відділ приймав участь у проведенні як програмних, так і прогнозних робіт, пов’язаних з перспективою гармонійного розвитку суб’єктів господарювання всіх форм власності, заходів щодо реалізації в місті завдань, пов’язаних з вирішенням питань, розв’язання яких потребує особливої уваги влади. З метою підтримки та розвитку підприємництва в місті Чоп розроблена «Програма соціально-економічного розвитку м. Чоп на 2017 рік», яка затверджена рішенням 18 сесії сьомого скликання від 23.12.2016 року № 1.

Програмою розвитку міста затверджений ряд заходів, які спрямовані на розвиток таких сфер, як житлово-комунальне господарство, капітальне будівництво, освіта, культура, інвестиційна та інноваційна політика, охорона навколишнього природного середовища та ін., постійний моніторинг яких виконує Відділ.

Відділом відстежується демографічна ситуація міста. Чисельність наявного населення за січень-липень 2017 року становить 8933 особи, кількість народжених становила 40 особи, кількість померлих – 61 особи, природне скорочення становить -21 осіб. Зареєстровано 28 шлюбів та 4 розлучення. Міграційне сальдо становить 22 осіб, прибулих  61 особи, вибулих  39 осіб. В загалом демографічне становище міста за січень – липень 2017 року, досить низьке, природній приріст населення скоротився у співвідношенні з минулим роком на 65 %.

Населення

На території міста здійснюють свою діяльність промислові підприємства щомісячної звітності легкої промисловості. На підприємствах промислового виробництва спостерігається збільшення виробленої та реалізованої продукції. Так, за січень-серпень 2017 року обсяги промислового виробництва у нашому місті склали 47697,16 тис. грн. що у % до попереднього періоду складає 101,7%.

 Середня заробітна плата на підприємстві промислової продукції складає 7406,14 грн., кількість штатних працівників становить 182 особи.

Динаміка середньомісячної заробітної плати найманих працівників за період з 2015 по 2017 роки

Заробітна платна

Відділом економіки та інвестиції ведеться відстеження обсягів роздрібного товарообороту суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та оптового товарообігу. Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб за січень-червень 2017 року 64225 тис. грн., що на 164,9 % більше  ніж у 2016 році за відповідний період минулого року.  Обсяг роздрібного товарообороту підприємств на одну особу становить 7216 грн. Роздрібний товарооборот торгової мережі у відсотках до загального підсумку складає 1,1 %

Обсяг оптового товарообороту підприємств, основним видом діяльності яких є оптова торгівля у розрізі районів та міст.  По м. Чоп за перший квартал 2017 року характеризується такими даними:

 • Оптовий товарооборот складає 37911,5 тис.грн., що у співвідношенні до І кварталу 2016 року складає 96,6 %.
 • Питома вага продовольчих товарів 99,6 %.
 • Запаси товарів на липень 2017 року складає 22236,7 тис. грн..

З метою посилення контролю за дотриманням громадського спокою проводиться контроль за дотриманням режиму роботи мережі ресторанного господарства.

 На території міста розташовано 151 мережа роздрібної торгівлі з них:

 • 5 аптеки
 • 16 продовольчих крамниць
 • 16 не продовольчих
 • 98 кіосків роздрібної торгівлі
 • 1 комунальна власність «Чопський ринок»
 • 2 АЗС
 • 1 ресторан
 • 10 кафе-барів
 • 2 готелі

За перше півріччя 2017 року щотижня проводився моніторинг цін на основні продукти харчування відповідно до затвердженого переліку. Відповідно до листа Закарпатської обласної державної адміністрації  № 06-1714/74 від 10.07.2017р., лист облдержадміністрації № 06-1735/39 від 12.10.2016р. щодо здійснення спостереження цін на підприємствах роздрібної торгівлі та на ринках вважається таким, що втратив чинність, натомість щомісячно Відділом надається інформація стосовно проведення ярмаркових заходів міста.

Керівникам торгівельних мереж пропонується забезпечення товарною масою переважно від виробників власної продукції.

Відділом економіки та інвестицій ведеться моніторинг рівня життя населення міста. Так, номінальна середньомісячна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника (без врахування  найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності), за січень-серпень 2017 року становила 6208 грн., що у відсотках до відповідного періоду минулого року складає 67,4 % та 99,9 % до загально обласного показника.

Середньооблікова кількість штатних працівників у м. Чоп за ІІ квартал 2017 року становить 1679 осіб, що у відношенні до минулого року становить 73,4 %.

Скорочення середньооблікової кількості працівників, призводить до збільшення безробіття населення.

За статистичними даними, станом на 01.09.2017. заборгованість із виплати заробітної плати становить 43,1 тис.грн у МКП ЖКГ «Тиса».

Рішенням двадцять другої сесії сьомого скликання Чопської міської ради від 14.06.2017 р. №  11 надано згоду МКП ЖКГ «Тиса» на звернення у передбаченому законом порядку до господарського суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Міського комунального підприємства житлово-комунального господарства «Тиса».

На даний час можливість погашення заборгованості зі сплати заробітної плати відсутня, розпочато процедуру банкрутства даного підприємства.

За 2017 рік було укладено 1  договір з оренди комунального майна, 1 договір – припинено.

За 2017 рік було укладено 36 договорів з надання в оренду окремого елементу благоустрою, малої архітектурної форми, враховуючи і договори  оренди у святкові дні. Станом на 01.10.2017 року надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності становить – 192 437,32 грн.

На сьогодні відділом розроблена Програма соціально-економічного розвитку м. Чоп на 2018 рік. Основними завданнями та заходами якої є :

- встановлення постійного моніторингу надходжень податків і зборів, залучення додаткових джерел збільшення доходів бюджету міста, підвищення результативності роботи комісії з питань своєчасності та повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати та інших соціальних виплат;

- розроблення заходів щодо виведення у категорію працюючих та прибуткових підприємств, які декларують відсутність діяльності та збитковість;

- забезпечення заходів щодо припинення зростання боргу за податковими зобов’язаннями платників податків і зборів (обов’язкових платежів) та встановлення стійкої тенденції до скорочення його обсягів;

- забезпечення у повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за енергоносії, які споживаються бюджетними установами, і інших захищених статей бюджету.

Програма соціально-економічного розвитку м. Чоп на 2018 рік містить важливі завдання, які, у першу чергу, спрямовані на вирішення соціальних проблем жителів міста.

Виконання основних завдань та заходів Програми буде забезпечено шляхом подальшого фінансового оздоровлення підприємств провідних галузей економіки, нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, активізації діяльності вітчизняних та іноземних інвесторів, забезпечення ефективного функціонування малого і середнього бізнесу та, на цій основі, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, що дасть можливість досягти позитивних зрушень у соціальній сфері та призведе до більш високого рівня соціально-економічного розвитку міста.

Відділом економіки та інвестицій забезпечується:

- моніторинг основних показників роботи промислових підприємств щомісячної звітності та надання інформації департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської обласної державної адміністрації щомісяця до 20 числа;

 – спільно з Фінансовим управлінням забезпечується за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуватимуться у 2017 році, із залученням фінансових ресурсів державного та обласного бюджетів;

- подання інформації про хід виконання заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017 – 2018 роки департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації щокварталу до 15 числа, що настає за звітнім періодом;

- моніторинг основних показників розвитку туристично-рекреаційної галузі та готельного господарства усіх форм власності та подання інформації департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації щомісяця до 20 числа;

-  щомісячне подання  інформації про проведення ярмаркових заходів у місті;

- щомісячне подання інформації щодо реалізації інвестиційних проектів у 2017 році за рахунок державного та місцевого бюджетів.

Основними цілями на 2018 рік Відділу  економіки та інвестицій є     досягнення балансу інтересів орендодавців щодо максимізації доходів від оренди комунального майна, орендарів щодо можливості користування комунальним майном для здійснення підприємницької діяльності;

- установлення економічно виправданих і обґрунтованих розмірів орендної плати через переважне використання конкурентних способів передачі майна в оренду;

- забезпечення відкритості, простоти та прозорості процедури надання комунального майна в оренду. підвищення ефективності системи управління та контролю за використанням комунального майна, зокрема за надходженням орендних платежів.

- проведення роботи з  орендарями, щодо своєчасної плати за орендоване приміщення.

- продовження проведення інвентаризації комунального майна, з метою здійснення належного обліку майна комунальної власності, майна що не використовується та може бути передане в оренду або відчужене на конкурентних засадах;

- підвищення ефективності управління об’єктами державної та комунальної власності: оптимізація обсягів і структури об’єктів державної власності, в тому числі шляхом скорочення кількості суб’єктів господарювання державного сектору економіки, майно яких не підлягає приватизації, їх корпорація з подальшою приватизацією;

- проведення заходів щодо виконання аукціонної програми.

- удосконалення діяльності суб’єктів державного та комунального секторів економіки;

- здійснення ефективного управління комунальною власністю шляхом оптимізації структури управління.

- здійснює моніторинг інвестиційних проектів.

Відділом розробляються та реєструються проекти у Міністерстві регіонального розвитку України. Станом на 01.09.2017 року спів- фінансується проект «Будівництво водозабору на підземних свердловинах в м. Чоп», який був зареєстрований відділом на сайті ДФРР ще наприкінці 2016 року.

Відділ економіки та інвестицій розробляються проекти рішень на розгляд, ради та виконавчого комітету Чопської міської ради.

Протягом 9 місяців 2017 року розроблено та затверджено 19 проектів рішень з яких 8 затверджено виконавчим комітетом Чопської міської ради, та 11 рішень затверджених сесією Чопської міської ради.