Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Аналітична довідка щодо намірів зміни тарифу на централізоване водовідведення

0

У відповідності  до  «Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення»,  затвердженого Постановою №302 від 10.03.2016 р. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  планування витрат здійснюється із застосуванням норм на підставі державних і галузевих нормативів використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, норм з оплати праці, нормативів з управління та обслуговування виробництва з урахуванням фактичних показників  за попередній період та прогнозу індексів зміни цін виробників промислової продукції на планований період.

Станом на сьогодні, а саме  з 01.01.2018 р. відбулося підвищення  мінімальної заробітної плати з 3200 грн. на 3723 грн., тобто  на  523,00 грн. більше (на  16%)   у порівнянні з 2017 р., а в порівнянні з заробітною платою закладеною в структуру діючого тарифу (1450 грн.),  затвердженого рішенням Виконавчого комітету Чопської  міської ради Закарпатської обл. від 16.06.2016 р.  №113,   зростання відбулося у 2,57 рази та становить 256,75%.  Вартість  енергоносіїв у порівнянні з вартістю  закладеною в структуру діючого тарифу, затвердженого рішенням Виконавчого комітету Чопської міської ради Закарпатської обл.  від 16.06.2016 р. №113  зросла в 2,24 раза та становить 224,9 %.  Вищезазначені дані є підставою для   вжиття підприємством заходів по перерахунку тарифів на послугу централізованого водовідведення для забезпечення функціонування підприємства як такого  і можливості задоволення потреб населення та інших споживачів у водовідведенні.

У зв`язку з вищенаведеним виникла необхідність коригування розміру тарифу на послугу з централізованого водовідведення на 2018 рік, щоб врахувати в новій структурі тарифу зростання цін на електроенергію, паливно-мастильні  матеріали, збільшення розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму  громадян, що є основними складовими структури тарифу,  які  безпосередньо впливають на собівартість послуги з центрального водовідведення а відповідно і на розмір тарифу.

На підставі постанови КМ України №869 від 01.06.2011 р. «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»  КП  ЧМР «Водоканал Чоп» розроблено та подано на розгляд  Виконавчого комітету Чопської міської ради Закарпатської обл. 06.11.2017 р. проект тарифу на послугу з центрального водовідведення. Проектом рішення  передбачено:

1. Загальний розмір тарифу (грн.) та його структура  з урахуванням планового прибутку :

1.1. для  населення  (5%-рентабельності)  –  11,92 грн. без ПДВ або 14,30 грн. з ПДВ.

1.2. для організацій, бюджетних установ  (40%-рентабельності)    –  15,89 грн.  без ПДВ  або 19,07 грн. з ПДВ.

2. Структура тарифу, рівень витрат на 1 куб.м , (грн.) :

2.1. Прямі матеріальні витрати – 1,63

2.2. Прямі витрати з оплати праці – 4,60

2.3. Інші прямі витрати – 2,12

2.4. Загально-виробничі витрати – 1,40

2.5. Адміністративні витрати – 1,30

2.6. Витрати зі збуту – 0,30

Прямі витрати включають в себе витрати на придбання електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, витрати на оплату праці виробничого персоналу.

Запланований обсяг реалізації послуги з центрального водовідведення на 2018 рік становить 330000 куб.м. =330,0 тис.куб.м.

Планові витрати на 2018 рік становлять 3746,5 тис.грн.

Планові витрати на 1 м.куб. стоків на 2018 рік становлять: 3746,5 тис.грн./330 тис.куб.м=11,35 грн.

Тобто, собівартість послуги з центрального водовідведення на 1 куб.м=11,35 грн. (без ПДВ).

Фактична собівартість послуги за  аналогічний період (1 рік)  з 01.10.16 р. по 30.09.17 р.    склала  10,85 грн. (без ПДВ) при обсязі  стоків 248,6 м.куб. та фактичних витратах 2696,1 тис.грн.  ( 2696,1 :248,6 = 10,85 грн.), при цьому планова собівартість послуги закладена в структуру діючого тарифу, затвердженого рішенням Виконавчого комітету Чопської міської ради Закарпатської обл. від 16.06.2016 р. № 113 – 4,93 грн.

Тобто фактична  собівартість послуги на водовідведення  перевищує собівартість закладену в структуру діючого тарифу, затвердженого рішенням Виконавчого комітету Чопської міської ради Закарпатської обл. від 16.06.2016 р. № 113  та становить  220 %. Це сталось внаслідок:

  • зростання мінімальної заробітної плати у 2017 р. (3200 грн.) що становить 220,7 %  в порівнянні  з закладеною в структуру діючого тарифу (1450 грн.);
  • зростання вартості енергоносіїв у 2017 р. що становить 206% в порівнянні  з закладеною в структуру діючого тарифу;  
  • зростання вартості паливно-мастильних матеріалів у 2017 р. що становить 144% в порівнянні  з закладеною в структуру діючого тарифу. 

Проведений аналіз фактичної собівартості послуг у 2017 р. вимагає негайного перерахунку тарифів на послугу централізованого водовідведення для забезпечення функціонування підприємства як такого  і можливості задоволення потреб населення та інших споживачів у водовідведенні.

При розрахунку нового тарифу на централізоване водовідведення, зважаючи на прохання керівництва Чопської міської ради і, взявши на себе соціальну місію,  КП ЧМР «Водоканал Чоп»  встановив рентабельність для населення м.Чоп (фізичні особи) на рівні  5% свідомо, розуміючи що такий показник рентабельності не може забезпечити потреб і економічний та виробничий розвиток підприємства, але буде прийнятним для населення міста. Для юридичних осіб м. Чоп (установ, організацій) в структуру тарифу показник рентабельності закладено на рівні 40%.

Отже, враховуючи  планові  економічно-обгрунтовані витрати, середньозважений тариф становитиме:

- для населення м.Чоп  –  11,92 грн. без ПДВ або 14,30 грн. в т.ч.  ПДВ за 1 куб.м стоків.

- для юридичних осіб (організацій, бюджетних  установ в т.ч.) – 15,89 грн. без ПДВ або 19,07 грн.  в т.ч. ПДВ за 1 куб.м стоків.

Діючий  тариф на водовідведення становить:

1.1. населення – 7,10 ( з ПДВ)

1.2. бюджетні установи – 7,69 (з ПДВ)

1.3. інші юридичні споживачі – 8,48 (з ПДВ)

Застосування у подальшому в роботі діючих тарифів на водовідведення затверджених рішенням Виконавчого комітету Чопської міської ради Закарпатської обл. від 16.06.2016 р. № 113 є економічно необґрунтованим, збитковим, шкідливим для діяльності підприємства, тому що витрати в структурі  тарифів, які затверджені у 2016 р. не відповідають рівню економічно – обґрунтованих витрат на виробництво  та надання послуг.

У зв’язку із вище викладеним, КП ЧМР «Водоканал Чоп» здійснено  розрахунок тарифів на централізоване водовідведення на 2018 рік, враховуючи рівень економічно – обґрунтованих витрат на виробництво  та надання послуг. Згідно чинного законодавства, звертаємось до Виконавчого комітету Чопської міської ради Закарпатської обл. з проханням розглянути та затвердити середньозважений тариф на водовідведення на 2018 рік.

КП ЧМР “Водоканал Чоп”