Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Інформація про роботу відділу охорони здоров’я протягом 2017 року

0

Відділ охорони здоров′я Чопської міської ради є виконавчим органом міської ради, утворюється міською радою, є підзвітними і підконтрольними міській раді, підпорядкованим її виконавчому комітету, міському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Відділ в своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,  рішеннями Чопської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами Міністерства охорони здоров′я України та департаменту охорони здоров′я Закарпатської обласної державної адміністрації, а також Положенням про відділ охорони здоров’я, затвердженим рішенням 4 сесії 7 скликання Чопської міської ради від 29.01.2016 р. № 5, додаток № 9.

Основними завданнями відділу охорони здоров’я є:

- забезпечення реалізації державної та місцевої політики в галузі охорони здоров’я;

- прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою;

- здійснення заходів, спрямованих на  запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям і на їх ліквідацію;

- організація надання медико-санітарної допомоги населенню.

- забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, а також додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров’я, вимог Державної   фармакопеї,   стандартів   медичного   обслуговування, медичних матеріалів і технологій.

Медико-санітару допомогу отримують 8891 жителів міста Чоп в Комунальному закладі Чопської міської ради «Чопська міська лікарня». Штатна чисельність медичних працівників в даному комунальному закладі становить всього 85 штатних одиниць, із них лікарів – 29,25 посад, середніх медичних працівників – 30,75 посад, молодших – 11,25 посад, інших – 14,75 посад. В лікувальному закладі розгорнуто 30 ліжок з цілодобовим перебуванням, де було проліковано 785 хворих. Ті види медичних послуг, які не може надати КЗ ЧМР «Чопська міська лікарня», заключений договір між Чопською та Ужгородською міськими радами про надання населенню міста Чоп медичної стаціонарної допомоги в  центральній міській клінічній лікарні, міській дитячій клінічній лікарні та міському пологовому будинку міста Ужгорода. За 2017 рік в даних закладах було проліковано 478 стаціонарних хворих, з них 89 дітей на суму  один мільйон сто п’ятдесят дві тисячі триста сорок гривень дванадцять копійок (1408788,36).

З них в центральній міській клінічній лікарні -821285 ,69 тис. грн.; міській дитячій клінічній лікарні -119026,00 тис. грн.;  міському пологовому будинку -469476,74 тис. грн.     Бюджет медичної галузі планується відповідно до кількості населення.

У 2017 році  на утримання медичної галузі міста затверджено 7863899,0 тис. грн.  бюджетних коштів. У тому числі: за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету  – 6978,0 тис.грн., спеціального фонду -886,0 тис. грн. з міського бюджету було додатково виділено 165,0 тис.грн. – на забезпечення в повному обсязі медичних працівників заробітною платою та індексацією на заробітну плату.

У структурі видатків на галузь «Охорона здоров’я» найбільшу частину – 77,9 % займає заробітна плата з нарахуваннями це 5 мільйонів 438 тисяч гривень (40082183,0).

На придбання медикаментів використано – 206 тисяч 971 гривні (206971,0), це становить – 3,1% від загального бюджету галузі.

На харчування хворих у 2017 році було використано 144573,0 тис. грн., загальна вартість 1 ліжко дня по продуктах харчування становила 25,0 грн., останній рік в стаціонарному відділені Чопської міської лікарні значно покращився, хворі отримують м’ясо птиці, рибу, масло, молочні продукти.

Бюджет галузі охорони здоров’я щороку збільшується, але не задовольняє 100% потреби (так як щорічно підвищуються заробітна плата, ціни на енергоносії, медикаменти, пальне…). У 2017 році в комунальному медичному закладу міста не було допущено  заборгованості по виплаті заробітної плати, вчасно проведені розрахунки за спожиті енергоносії. У 2017 році на оплату комунальних послуг та енергоносії було заплановано 366541,0 тис. грн. Із запланованих кошторисних призначень за звітній період освоєно 275088,66 тис. грн. Дана економія бюджетних коштів виникла за рахунок закупівлі енергозберігаючих ламп за кошти місцевого бюджету. Також в кінці 2016 року відділом охорони здоровя був підготовлений та виконаний проект влаштуванню вузла обліку тепла та встановлення  лічильника тепла. За кошти місцевого бюджету був встановлений сучасний ультразвуковий лічильник тепла, що в рази зменшились оплата за надані послуги теплопостачальнику.

З метою покращення матеріально-технічної бази в комунальному закладі Чопської міської ради «Чопська міська лікарня» за кошти місцевого бюджету зроблений поточний ремонт системи опалення з заміною радіаторів на суму 54068,0 тис. грн.

Значна увага приділяється пільговому контингенту населення. У місті повноцінно працюють Державні програми «Доступні ліки» та реімбурсацію вартості інсулінів, які безкоштовно забезпечують ліками хворих на сердечно-судинні захворювання, бронхіальну астму та цукровий діабет. На дані програми початково було виділено 116,7 тис. грн з державного бюджету. Після підрахунків про виконання даних програм за перше півріччя, відділом охорони здоровя був направлений лист на ім’я директора департаменту охорони здоровя Закарпатської облдержадміністрації про додаткове виділення коштів за рахунок обласного бюджету в сумі 174,0 тис.грн. Даний лист отримав позитивну відповідь і місцевий бюджет отримав дані кошти для лікування населення міста Чоп.

У 2017 році за рахунок місцевого бюджету були виділені кошти в сумі 30,0 тис. грн. на закупівлю комп’ютерного обладнання для створення електронного реєстру пацієнтів в місті. Також булу профінансована закупівля комп’ютера в комплекті для ведення програми «УкрВак» на виконання наказу №595 від 16.09.2011 року Міністерства охорони здоров’я України «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів», Наказу МОЗ України №1095 від 31.12.1995 року «Про кабінет щеплень».

У місті з метою покращення надання інфекційної та протитуберкульозної допомоги населенню міста на сесії Чопської міської ради були прийняті програми «Програма протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами  в місті Чоп на 2017-2021 роки» та «Міську соціальну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки».

З метою поліпшення санітарно – епідеміологічних умов проживання, умов для проживання і відпочинку населення міста, зменшення шкідливого впливу факторів природного середовища на стан здоров’я  людей були розроблені та прийняті програми “Про захист населення від гнусу та інших небезпечних комах і кліщів у м. Чоп на 2017 рік” та “Програма проведеннядворазової (весняно-осінньої) суцільної дератизації в місцях компактного проживання ромського населення в м. Чоп на 2017 рік”, які були профінансовані за рахунок місцевого бюджету в сумі 13,5 тис. грн.

Пріоритетним напрямком роботи галузі охорони здоров’я у 2017 році залишалося впровадження первинної медико – санітарної допомоги на засадах загальної практики – сімейної медицини, яка залишається державною політикою в реформуванні медичної галузі України. На базі Комунального закладу ЧМР «Чопська міська лікарня» було створене Комунальне некомерційне підприємство «Чопський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чопської міської ради Закарпатської області, до складу якого ввійшли лікарі дільничні-терапевти, лікарі загальної практики- сімейної медицини, лікарі-педіатри дільничні. Для більш оперативного надання населенню первинної медико-санітарної допомоги населенню підприємству був наданий автотранспорт.

За рахунок коштів спеціального фонду придбано обладнання та предмети довгострокового користування на загальну суму 72816,0 тис. грн.