Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Звіт про підсумки роботи відділу земельних відносин протягом 2017 року

0

Підсумувавши  роботу відділу земельних відносин за 2017р. слід зазначити що цей рік  був не простим, було прийнято цілу низку, законодавчих  та нормативних актів, якими внесено зміни і доповнення до норм земельного законодавства.

Відділом земельних відносин  в 2017 році було опрацьовано близько 160 листів та заяв від фізичних та юридичних осіб.

За звітній період 2017 року Відділом земельних відносин спільно з комісією з питань  земельних відносин та містобудування було проведено 8  засідань, розглянуто 89  звернень  та прийнято відповідних рішень  сесією Чопської міської ради. Надано відповіді на депутатські звернення, на інформаційні запити,тощо.

Протягом року була проведена робота з фізичними та юридичними особами по  переукладенню (поновленню) договорів оренди землі та проведення відповідної державної реєстрації в органах юстиції.

За період 2017 року видано  319  довідок про наявність та площу земельних ділянок які перебувають у власності чи користуванні осіб для оформлення пільг та соціальних виплат.

Відділом  надавалась консультаційна робота постійно діючій  комісії з питань земельних відносин та містобудування, щодо  регулювання  земельного законодавства в сфері земельних відносин. Також, щоденно проводиться прийом громадян, де надається їм роз’яснення щодо оформлення, володіння, користування, реєстрації та розпорядження земельними ділянками на території міста Чоп.

З метою виконання  Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» Чопською міською радою зокрема відділом земельних відносин  неодноразово надсилалися листи (звернення) до правоохоронних та контролюючих  органів щодо  порушення вимог земельного законодавства юридичними та фізичними особами які використовують земельні ділянки без правовстановлюючих документів або не в повній мірі сплачують плату за користування землею комунальної форми  власності,   в результаті чого  міська рада несе збитки в розмірі недоодержання до бюджету міста за користування землею  на правах оренди, постійного користування.

Було прийнято участь у  семи судових засіданнях до Господарського суду Закарпатської області в інтересах держави в особі Чопської міської ради до ТОВ «Дельта Вест Ойл Груп»  про стягнення збитків за фактичне користування землею. Також  дане питання розглядав  Львівський Апеляційний Господарський суд та  Вищий Господарський Суд в м. Київ.

За звітній період  було приведено у відповідність нормам діючого земельного та податкового законодавства договірні відносини  з юридичними та фізичними особами а саме:

  • ТОВ «Дельта Вест Ойл Груп»;
  • ПП “Хемікон АГ”;
  • гр. Словачини Міхал Карх;

що дасть змогу збільшити дохідну частину бюджету міста.

Була проведена робота в частині  посвідчення земельних ділянок комунальної форми власності. Розроблено 7  проектів землеустрою та проведена відповідна Державна реєстрація. Також  узгоджено вирішення  питання  щодо оформлення земельної ділянки під існуючим сміттєзвалищем. На даний час розроблено детальний план території який поданий на розгляд містобудівної ради при  РДА та запропоновано дану містобудівну документацію взяти за основу.

Також опрацьовано та подано вирішення питання щодо оформлення скверів на території міста.

Порушено питання щодо оформлення землі під майновим комплекс оздоровчого призначення, про що було неодноразово направлені листи До Солотвинскьої селищної ради Тячівського району про надання дозволу на розробку документації та отримано дозвіл на проведення спільної інвентаризації.

Відділом постійно ведеться робота спільно з правовим відділом щодо спірних питань,які вирішуються в судовому порядку.

До управління Держгеокадастру подано верифікацію земель м.Чопа для внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

Проводилась робота про зміну цільового використання об’єктів, які намічені до продажу шляхом аукціону та поетапні шляхи реалізації даного питання.

Прийнято участь в розробці Положень про надання в оренду об’єктів комунальної форми власності та Положення про надання в оренду елементів благоустрою міста.

Неодноразово підготовлено інформацію на електронних та паперових носіях про інвестиційно-привабливих земельних ділянок в м.Чоп з вичерпною інформацією стосовно кожного об’єкту окремо для потенційних інвесторів.

Взято безпосередню участь у встановленні та визначенні місць ігрових елементів на дитячих майданчиках.

Тому, проаналізувавши роботу виключно, що стосується прямих повноважень відділу земельних відносин за 2017 рік  до бюджету міста  фактично надійшло від сплати за землю з юридичних  та фізичних осіб  6036163,44 грн. що в порівнянні з надходженнями за 2016 р.  більше на 1321215,71 грн., що свідчить  про позитивні напрямки роботи відділу.