Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Офіційний сайт Чопської міської ради перевірили на відкритість та публічність / Átvilágították a Csapi Városi Tanács hivatalos weboldalát a nyíltság és publikusság tekintetében

0

Торік Центр політичних студій та аналітики «Ейдос» спільно з Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини провели моніторинг забезпечення доступу до публічної інформації. Головною метою було дослідити змістовий аналіз офіційних веб-сайтів владних органів, що у підсумку дало можливість визначити кількісні та якісні характеристики рівня інформаційної відкритості відповідно до вимог законодавства з питань оприлюднення інформації про діяльність суб’єктів владних повноважень.

Протягом травня-вересня 2017 року було промоніторено офіційні сторінки 24 обласних адміністрацій, 22 обласних рад, 24 міських рад  обласних центрів та 26 рад міст обласного підпорядкування України, серед яких і Чопська міська рада.

Під час  аналізу досліджувалися показники відкритості міських рад:

– імплементація необхідних норм для забезпечення доступу до публічної інформації в офіційних документах, якими керуються в своїй роботі органи влади;

– забезпечення доступу у відповідь на інформаційні запити;

– забезпечення умов та безпосереднього доступу до публічної інформації в приміщенні суб’єкта владних повноважень.

Офіційний веб-сайт міської ради набрав 187 балів. Зокрема, навігаційна доступність сайту складає 95% (середній показник 80%), оскільки майже всю інформацію можна знайти за допомогою 3 кліків. Оцінка доступності форматів — 95%: частина інформації доступна за гіпертекстовим посиланням, частини після завантаження. Загалом за оцінками Чопська міська рада розмістилася в середині рейтингових показників.

Також представниками Центру «Ейдос» надані рекомендації щодо покращення функціонування сайту, які поступово виконуються.

І для цього просимо депутатів подати інформацію для розміщення в особистому кабінеті:

Балог Б.Б. – відсутні: автобіографія, звіт про депутатську діяльність за 2015-2016 роки.

Балог О.О. – відсутній  звіт про депутатську діяльність за 2015-2016 роки.

Березовський О.М.  – відсутній звіт про депутатську діяльність за 2015-2016 роки.

Берецкі Т.Й. – відсутній звіт про депутатську діяльність за 2015-2016 роки.

Бублик М.В. – відсутній звіт про депутатську діяльність за 2016 рік.

Вольський І.Л. – відсутні: звіт про депутатську діяльність за 2015-2016 роки, електронна адреса не працює.

Голод О.В. – відсутній звіт про депутатську діяльність за 2015-2016 роки.

Гурик О.Т. –  відсутній  звіт про депутатську діяльність за 2015-2016 роки, електронна адреса не працює.

Дебрецені М.М. – відсутній  звіт про депутатську діяльність за 2015-2016 роки.

Комоні Л.Л. – відсутній звіт про депутатську діяльність за 2015-2016 роки.

Лакатош В.В. – відсутній  звіт про депутатську діяльність за 2015-2016 роки.

Орсагош О.В. – відсутня електронна адреса.

Островський І.В. – відсутні: автобіографія, звіт про депутатську діяльність за 2015-2016 роки, електронна адреса.

Сабо Е.Д. – відсутній  звіт про депутатську діяльність за 2015-2016 роки.

Товт І.С. – відсутній  звіт про депутатську діяльність за 2015-2016 роки, електронна адреса не працює.

Цекус А.О. – відсутня електронна адреса за 2015-2016 роки.

Якобчук Т.М. – відсутні: автобіографія, звіт про депутатську діяльність за 2015-2016 роки.

Az Ejdosz Politikai Tanulmányi és Analitikai Központ az Ukrán Legfelső Tanács emberjogi meghatalmazottjának Titkárságával együtt az elmúlt évben elvégezte a publikus információkhoz történő hozzájutás biztosításának helyzetelemzését. A felmérés legfontosabb célja az volt, hogy az államhatalmi szervek hivatalos internetes oldalainak tartalma alapján megállapítsák, a mennyiségi és minőségi tartalmak tekintetében mennyire felelnek meg azok a közigazgatási szervek tevékenységének nyíltságával és nyitottságával szemben támasztott követelményeknek.

2017 májusa-szeptembere folyamán a Központ 24 megyei közigazgatási hivatal, 22 megyei tanács, 24 megyei központú városi tanács és 26 megyei alárendeltségű (járási jogú) város önkormányzatának – közük a Csapi Városi Tanács – hivatalos weboldalát vette górcső alá.

A városi tanácsok tevékenységének nyíltságát tekintve az alábbi aspektusokat vizsgálták:

– az előírásoknak megfelelő hozzáférési lehetőségek biztosítása mindazon hivatalos dokumentumokhoz, amelyek az önkormányzati szervek tevékenységét szabályozzák;

– az információszolgáltatási kérelmekre adott válaszokhoz való hozzáférés;

– a nyilvános információkhoz történő hozzáférési lehetőségek biztosítása a kormányzati meghatalmazással bíró szervek székhelyén belül.

A mi városi tanácsunk hivatalos internetes oldala 187 pontot kapott. A navigációs hozzáférés tekintetében weboldalunk 95%-ot teljesített (a 80%-os átlagarányhoz képest), mivel szinte az össze információhoz alig 3 kattintással hozzá lehet férni. A kiterjesztések elérhetősége tekintetében az érték 95%: az információk egy része hiperhivatkozással vagy letöltés útján érhető el. Összességében a Csapi Városi Tanács weboldala a középmezőnyben végzett.

Az Ejdosz Központ emellett javaslatokkal is szolgált az oldal üzemeltetésének javítását illetően, amelyeknek folyamatosan eleget teszünk.

Ennek érdekében arra kérjük a képviselőtestület tagjait, hogy a személyes oldalaikat egészítsék ki az alábbi hiányzó információkkal:

Balogh B. B. – hiányzik: az önéletrajz, a 2015-2016 évre szóló képviselői tevékenységről szóló beszámoló.

Balogh O. O. – hiányzik: a 2015-2016 évre szóló képviselői tevékenységről szóló beszámoló.

Berezovszkij O. M.  – hiányzik: a 2015-2016 évre szóló képviselői tevékenységről szóló beszámoló.

Bereczky T.  – hiányzik: a 2015-2016 évre szóló képviselői tevékenységről szóló beszámoló.

Bublik M. V. – hiányzik: a 2016 évre szóló képviselői tevékenységről szóló beszámoló.

Volszkij I. L. – hiányzik: a 2015-2016 évre szóló képviselői tevékenységről szóló beszámoló, továbbá nem él a megadott e-mail-címe.

Holod O. V. – hiányzik: a 2015-2016 évre szóló képviselői tevékenységről szóló beszámoló.

Hurik O.T. –  hiányzik: a 2015-2016 évre szóló képviselői tevékenységről szóló beszámoló, továbbá nem él a megadott e-mail-címe.

Devreceni M. M.  – hiányzik: a 2015-2016 évre szóló képviselői tevékenységről szóló beszámoló.

Komonyi L. L. – hiányzik: a 2015-2016 évre szóló képviselői tevékenységről szóló beszámoló.

Lakatos V. V – hiányzik: a 2015-2016 évre szóló képviselői tevékenységről szóló beszámoló.

Orszagos O. V. – hiányzik: az e-mail-cím.

Osztrovszkij I. V. – hiányzik: az önéletrajz, a 2015-2016 évre szóló képviselői tevékenységről szóló beszámoló, valamint az e-mail-cím.

Szabó E. – hiányzik: a 2015-2016 évre szóló képviselői tevékenységről szóló beszámoló.

Tóth I. SZ. – hiányzik: a 2015-2016 évre szóló képviselői tevékenységről szóló beszámoló, továbbá nem él a megadott e-mail-címe.

Cékusz A. O. – hiányzik: az e-mail-cím.

Jakobcsuk T. M. – hiányzik: az önéletrajz, a 2015-2016 évre szóló képviselői tevékenységről szóló beszámoló.