Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Фактичні надходження та виконання міського бюджету станом на 01 березня 2018 року

0

До загального фонду бюджету міста станом на 01 березня 2018 року надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 7 842,3 тис.грн., виконання затверджених планових показників становить 118,8 відс.

Основним джерелом доходів міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Його питома вага в доходах загального фонду (без трансфертів) – 69,8  відс. За січень – лютий 2018 року надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі  5 474,8 тис.грн., виконання плану складає 134,2 відс.

Наступним вагомим джерелом надходжень до бюджету міста є місцеві податки. Протягом звітного періоду 2018 року до міського бюджету надійшло місцевих податків у сумі 1 939,1 тис.грн.,  виконання планових показників становить 154,9 відс.

Надходження від акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) та з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за звітний період становить 310,2 тис.грн., виконання плану складає 26,5 відс. Це зумовлено несвоєчасним прийняттям нормативно–правового акту щодо Порядку зарахування у 2018 році частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду місцевих бюджетів.

Обсяги надходжень плати за оренду майна, що у комунальній власності  у звітному періоді – 37,9 тис.грн., виконання плану складає 105,4 відс.

За звітний період до загального фонду бюджету міста надійшло субвенцій на загальну суму 10 435,3 тис.грн. при плані 10 629,0 тис.грн., виконання становить 98,2 відс., в тому числі надійшло освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  у сумі 1 653,2 тис.грн. та медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  – 1 337,6 тис.грн.

До спеціального фонду бюджету міста (без урахування обсягів міжбюджетних трансфертів) за січень – лютий 2018 року надійшло 238,7 тис.грн., в тому числі екологічного податку – 20,5 тис.грн., коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 38,7 тис.грн., грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 0,6 тис.грн. та власних надходжень бюджетних установ – 178,9 тис.грн. Виконання плану спеціального фонду міського бюджету складає 85,5 відс., у зв’язку із скороченням обсягу власних надходжень бюджетних установ.

 Видатки загального фонду

За рахунок загального фонду бюджету міста за січень – лютий 2018

 року  профінансовано видатків на загальну суму 15 693,0 тис.грн.

При виконанні бюджету міста дотримано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.

На захищені статті та енергоносії спрямовано 15 370,3 тис.грн., що складає 97,9 % від загальної суми видатків.

У Законі України «Про державний бюджет України на 2018 рік» в обсязі медичної субвенції враховано видатки на надання вторинної, третинної та екстренної медичної допомоги населенню, а також, заплановано  обсяг медичної субвенції місцевим бюджетам  для забезпечення видатків на надання первинної медичної допомоги до 1 липня 2018 року.

За рахунок отриманої з державного бюджету медичної субвенції профінансовано багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню на суму  754,2 тис.грн., профінансовано центр первинної медичної допомоги на суму 281,6 тис.грн., профінансовано заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет на суму 25,8 тис.грн., медична субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  перерахована в сумі 166,0 тис.грн.

За січень – лютий поточного року за рахунок отриманої з державного бюджету освітньої субвенції профінансовано загальноосвітні школи міста на суму  1 651,9 тис.грн.

Державне управління

На забезпечення роботи  виконавчого комітету Чопської міської ради та її  самостійних управлінь  за  січень – лютий 2018 року використано  коштів 1 794,0 тис.грн.

На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 1 688,4 тис.грн. За вказаний період забезпечено виплату заробітної плати, відповідно норм діючого законодавства та виплату  індексації працівникам даної галузі.

На спожиті  енергоносії та комунальні послуги спрямовано 65,6 тис.грн., на інші видатки – 40,0 тис.грн.

Освіта

На утримання установ освіти міста за звітний період  використано  кошти в загальній сумі  4 309,8 тис.грн.

На фінансування ДНЗ «Казка» з міського бюджету за звітний період поточного року використано 1 153,2 тис.грн., з яких, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 819,1тис.грн. Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з врахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС та індексації. На оплату видатків на придбання продуктів харчування по вказаній установі використано – 47,0 тис.грн. та на оплату видатків за спожиті енергоносії використано 272,9 тис.грн., інші видатки – 14,2 тис.грн.

На фінансування загальноосвітніх шкіл міста за січень-лютий поточного року проведено видатки на суму 2 633,9 тис.грн., з них, за рахунок освітньої субвенції на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічних працівників спрямовано 1 651,9 тис.грн.. За рахунок коштів місцевого бюджету профінансовано видатки на оплату праці з нарахуваннями інших працівників загальноосвітніх шкіл – 438,1 тис.грн., також, з місцевого бюджету  спрямовані кошти  на  оплату продуктів  харчування – 86,1 тис.грн.,  на оплату за  спожиті бюджетними установами енергоносії – 442,4 тис.грн. та на  інші видатки – 15,4 тис.грн..

Слід зауважити, що з 2018 року згідно змін до програмної класифікації видатків та кредитування, планування видатків в міському бюджеті  на «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» здійснено за галузевим спрямуванням, тобто по галузі «Освіта». Видатки на фінансування шкіл естетичного виховання за рахунок місцевого бюджету за даний період становлять 522,7 тис.грн., з яких, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 472,2тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  з міського бюджету спрямовано кошти  в сумі  50,3 тис.грн., на інші видатки – 0,2 тис.грн.

 Охорона здоров’я

На утримання установ  охорони  здоров’я  за січень-лютий 2018 року видатки  комунального закладу Чопської міської ради «Чопська міська лікарня»  складають 1 121,7 тис.грн., з яких, за рахунок отриманої з державного бюджету медичної  субвенції  – 1 061,6 тис.грн., видатки міського бюджету – 60,1 тис.грн.

За рахунок отриманої з державного бюджету медичної субвенції профінансовано багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню на суму 754,2 тис.грн., в т.ч. видатки на оплату праці з нарахуваннями на суму 719,6 тис.грн., на оплату за медикаменти – 11,4 тис.грн., на  оплату продуктів  харчування – 8,1 тис.грн.,  інші видатки – 15,1 тис.грн.

За рахунок коштів  місцевого бюджету профінансовано видатки за спожиті бюджетною  установою енергоносії в сумі  60,1 тис.грн.

Рішенням двадцять сьомої сесії сьомого скликання міської ради від 20.12.2017 року № 17 створено Комунальне некомерційне підприємство «Чопський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чопської міської ради Закарпатської області шляхом виділу зі складу Комунального закладу Чопської міської ради «Чопська міська лікарня» та віднесено його до сфери управління Чопської міської ради.

За рахунок отриманої з державного бюджету медичної субвенції профінансовано  центр первинної медичної допомоги на суму 281,6 тис.грн., в т.ч. видатки на оплату праці з нарахуваннями на суму 267,4 тис.грн., на оплату за медикаменти – 3,6 тис.грн. та  інші видатки – 10,6 тис.грн.. Також, профінансовано заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет на суму 25,8 тис.грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення  за  січень-лютий 2018 року профінансовані в загальній  сумі 7 439,1тис.грн.

За звітний період фактичні видатки за рахунок коштів субвенцій  з державного та обласного бюджетів на надання пільг та субсидій населенню, на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам, компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт автотранспорту склали в сумі 7 376,7 тис.грн.. Отримані кошти державного та обласного бюджетів використані в повному обсязі.

Фактичні видатки за даний період за рахунок коштів міського бюджету  по соціальному захисту населення  склали в сумі 62,4 тис.грн.

На виконання програми «Турбота» профінансовано  видатки на соціальний захист населення в сумі 28,9 тис.грн.:

по КПКВКМБ  0813160 –    5,3 тис.грн.;

по КПКВКМБ  0813191 –    6,5 тис.грн.;

по КПКВКМБ  0813242 –  17,1 тис.грн..

За період з початку року  по КПКВКМБ  0113121 на утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді використано коштів у загальній сумі 24,3 тис.грн., з яких видатки на виплату заробітної плати з нарахуванням склали 24,2 тис.грн.

По КПКВКМБ 0613131 по міській Програмі впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики  на 2016-2020 роки профінансовано видатки на суму 9,3 тис.грн.

Культура і мистецтво

На утримання установ культури міста за  січень – лютий 2018 року  використано 107,5 тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ закладів культури з бюджету міста профінансовано 88,9 тис.грн.

Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з урахуванням діючої  мінімальної заробітної плати та  розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв  з міського бюджету спрямовано кошти  в сумі  17,6 тис. грн., на інші видатки – 1,0 тис.грн.

Фізична культура і спорт

На  фізичну культуру і спорт по проведенню навчально-тренувальних зборів та утримання дитячо-юнацької спортивної школи з міського бюджету профінансовано 28,5 тис.грн., з яких на оплату праці з нарахуванням працівників ДЮСШ – 27,5 тис.грн., на сплату комунальних послуг – 0,9 тис.грн., інші видатки – 0,1 тис.грн.

Житлово-комунальне господарство

Кошти загального фонду міського бюджету на житлово-комунальне господарство спрямовані на видатки пов’язані з утриманням міста.

Протягом  поточного  2018 року використано кошти  в загальній сумі 296,3 тис.грн., з яких:

по Програмі благоустрою м. Чоп на 2017 – 2018 роки: на утримання вуличного  освітлення міста використано 58,5 тис.грн.,  перевезення сміття – 81,6 тис.грн., прибирання та підмітання вулиць міста – 105,7 тис.грн., на прочистку ливневої каналізаційної мережі – 30,3 тис.грн., на ремонт та обслуговування  електромережі вуличного освітлення, робота автогідропідіймача – 10,6 тис.грн., придбання  ламп – 9,6 тис.грн.

Економічна діяльність

За період з початку року по головному розпоряднику Чопська міська рада  по КПКВКМБ 0117680 профінансовано членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування на суму 4,5 тис.грн.

Кошти, що сплановано на поточний рік використано повністю.

Інша  діяльність

У бюджеті міста передбачено наступні видатки по даній галузі:

по КПКВКМБ  0118110  спрямовано видатки  на заходи  із запобігання

та  ліквідації  надзвичайних  ситуацій  та наслідків стихійного лиха в сумі 15,0 тис.грн.;

по КПКВКМБ 3718700  спрямовано видатки на резервний фонд в сумі 100,0 тис.грн..

Кошти по вказаним видаткам впродовж  звітного періоду не використовувались.

Міжбюджетні трансферти

Протягом  поточного  2018 року проведено поточні трансферти органам державного управління інших рівнів на суму 591,6 тис.грн., з них:

КПКВКМБ 3719110 з місцевого бюджету до державного бюджету спрямовано реверсну дотацію у сумі 425,6 тис.грн.;

КПКВКМБ 3719410 субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції на суму 166,0 тис.грн..

 Видатки спеціального фонду

Виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету міста за  січень-лютий 2018 року  складає  376,3 тис.грн., в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ звітного періоду використано кошти в сумі 126,3 тис.грн.

Освіта

За рахунок власних надходжень бюджетних установ за звітний період  використано кошти на суму 63,1 тис.грн., з яких, на оплату продуктів харчування  використано кошти в сумі 57,0 тис.грн., оплачено послуги – 6,1 тис.грн.

Охорона здоров’я

За рахунок власних надходжень бюджетних установ за звітний період  використано кошти на суму 58,4 тис.грн., з яких, видатки на поточні потреби становлять 45,8 тис.грн.  Також, придбано центробіжний  насос на суму 12,6 тис.грн.

Фізична культура і спорт     

За рахунок власних надходжень бюджетних установ за звітний період  використано кошти на суму 4,8 тис.грн. для придбання господарських товарів.

 Економічна діяльність

За січень-лютий поточного року за рахунок коштів передбачених в бюджеті міста та переданих із загального фонду до спеціального фонду міського бюджету профінансовано видатки на реконструкцію  ДНЗ “Казка” в м.Чоп, 2 черга, на суму 250,0 тис.грн.