Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Інформація про орієнтовні графіки звітування депутатів Чопської міської ради (ДОКУМЕНТ) / Információ a Csapi Városi Tanács képviselői beszámolóinak tervezett menetrendjéről

0

Шановні мешканці міста Чоп!

На засіданні 28 сесії Чопської міської ради від 14 березня 2018 року було затверджено рішення №23 «Про орієнтовні терміни звітування депутатів Чопської міської ради перед територіальною громадою міста», у якому вказані точні дати звітування міських обранців.

п/п Прізвище, ім’я, по батькові Дата, час та місце звітування
1. Адам Маріанна Ференцівна 21.04.2018р.
2. Балог Барна Барнашович 10.03.2018р.
3. Балог Оскар Оскарович 10.03.2018р.
4. Березовський Олег Миколайович 25.06.2018р.
5. Берецкі Томаш Йосипович 10.03.2018р.
6. Бублик Михайло Васильович ————–
7. Вольський Ігор Леонідович 14.04.2018р.
8. Гіжан Ігор Степанович 21.04.2018р.
9. Голод Олександр Володимирович 21.04.2018р.
10. Голубка Василь Васильович 10.03.2018р.
11. Гурик Олена Тиборівна 10.03.2018р.
12. Дебрецені Мігаль Мігальович 10.03.2018р.
13 Єськін Ігор Вячеславович 14.04.2018р.
14. Комоні Лудвік Лудвікович 10.03.2018р.
15. Лакатош Валерія Олександрівна ————
16. Мартинов Георгій Костянтинович 24.12.2017р.
17 Орсагош Ольга Василівна 23.06.2018р.
18. Островський Ігор Володимирович ————-
19. Плиска Валентина Петрівна 23.06.2018р.
20. Русин Віталій Іванович 21.04.2018р.
21. Сабо Еріка Дюлівна 10.03.2018р.
22. Товт Іштван Сергійович ———–
23. Цар Галина Василівна ———–
24. Цекус Аттіла Олександрович 21.04.2018р.
25. Чолавин Михайло Васильович 21.04.2018р.
26. Якобчук Тодор Мірчевич 23.06.2018р.

Згідно статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів місцевої ради перед виборцями.

Про час і місце звітування мешканці можуть дізнатися з додаткових оголошень на офіційному сайті, адже інформацію про час і місце проведення, письмовий та електронний звіт, який буде розміщено на офіційному веб-порталі міськради, депутат подає особисто в Чопську міську раду не пізніше як за 10 днів до дня звітування.

У своєму звіті міські обранці мають надати інформацію щодо своєї діяльності у міській раді та в її органах, присутності на пленарних засіданнях і засіданнях постійних та інших комісій міської ради, роботи з виборцями, особистий прийом громадян, виконання їх доручень.

Окремі депутати Чопської міської ради не надали або відмовилися повідомити дати звітування, тому у додатку до рішення, яке було затверджене, вони не вказані.

Жителі Чопа, слідкуйте за оголошеннями на офіційному веб-сайті, приходьте на щорічні звітування депутатів і задавайте їм питання.

Шановні мешканці міста, коли на чергових виборах будете робити свій вибір подумайте, чи варто міській громаді обирати таких депутатів, які не хочуть звітуватися про свою роботу.

Tisztelt csapi Lakosok!

A Csapi Városi Tanács 2018. március 28-i ülésszakán 23. számmal határozatot fogadott el A Csapi Városi Tanács képviselőinek a lakosság előtt történő beszámolóinak előirányzott határidőiről, amely tartalmazza a városatyák beszámolóinak pontos dátumait.

Család-, utó- és atyai utónév A beszámoló dátuma
1. Ádám Marianna Ferencivna 2018.04.21.
2. Balogh Barna Barnabásovics 2018.03.10.
3. Balogh Oszkár Oszkárovics 2018.03.10.
4. Berezovszkij Oleg Mikolajovics 2018.06.25.
5. Bereczki Tamás Joszipovics 2018.03.10.
6. Bublik Mihajlo Vaszilovics ————–
7. Volszkij Igor Leonyidovics 2018.04.14.
8. Gizsan Igor Sztepanovics 2018.04.21.
9. Holod Olekszandr Volodimirovics 2018.04.21.
10. Holubka Vaszil Vaszilovics 2018.03.10.
11. Hurik Olena Tiborivna 2018.03.10.
12. Debreceni Mihály Mihélyovics 2018.03.10.
13 Jeszkin Igor Vjacseszlavovics 2018.04.14.
14. Komonyi Lajos Ludvikovics 2018.03.10.
15. Lakatos Valéria Olekszandrivna ————
16. Martinov Georgij Kosztyantinovics 2017. 12.24.
17. Orszagos Olga Vaszilivna 2018.06.23.
18. Osztrovszkij Igor Volodimirovics ————
19. Pliszka Valentina Petrivna 2018.06.23.
20. Ruszin Vitalij Ivanovics 2018.04.21.
21. Szabó Erika Gyulivna 2018.03.10.
22. Tóth István Szerhijovics ———–
23. Car Halina Vaszilivna ———–
24. Cékusz Attila Olekszandrovics 2018.04.21.
25. Csolavin Mihajlo Vaszilovics 2018.04.21.
26. Jakobcsuk Todor Mircsevics 2018.06.23.

Ukrajna A helyi tanácsok képviselőinek státusáról szóló Törvénye 16. cikkelyének megfelelően a helyi tanács képviselője rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal köteles beszámolni a választók előtt az általa elvégzett munkáról.

A beszámoló időpontjáról és helyszínéről a lakosok az önkormányzat hivatalos internetes oldalán közreadott közleményekből tájékozódhatnak, mivel a beszámoló helyszínével és idejével kapcsolatos információ, továbbá a hivatalos weboldalon közreadandó beszámoló írásos vagy elektronikus változatát a képviselő az eseményt megelőző 10 nappal korábban köteles személyesen benyújtani a Csapi Városi Tanácshoz.

Beszámolójában a városatyának információval kell szolgálnia az önkormányzatnál vagy annak hivatalaiban elvégzett munkájáról, jelenlétéről az ülésszakokon, az állandó és egyéb bizottsági üléseken, a választóival végzett tevékenységéről, a fogadóóráiról, valamint a választóitól kapott megbízatásainak teljesítéséről.

A Csapi Városi Tanács egyes képviselői azonban elmulasztották, illetve egyenesen megtagadták a beszámolóik időpontjának megadását, ezért a jóváhagyott határozatban ezek nem is szerepelnek.

Tisztelt lakosok, kérjük, kísérjék figyelemmel a weboldalunkon közreadott közleményeket, jöjjenek el a képviselőik beszámolójára, és bátran vonják őket kérdőre.

Arra is legyenek tekintettel, hogy a soros választások alkalmával érdemes-e olyan képviselőket választaniuk, akik nem hajlandók beszámolni a rájuk bízott munka elvégzéséről.