Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Інформація про результати діяльності місцевої прокуратури на території Ужгородського району у 2017 році

0

В умовах законодавчих змін та реформування правоохоронної системи держави місцевою прокуратурою в межах повноважень, визначених Конституцією України та Законом України «Про прокуратуру», упродовж 2017 року вживались організаційно-практичні заходи щодо забезпечення законності на території району.

Основні зусилля спрямовувались на підвищення ефективності прокурорсько-слідчої діяльності, реальне усунення порушень законів, поновлення прав громадян та інтересів держави, притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності, забезпечення відшкодування збитків, додержання конституційних прав громадян у кримінальному провадженні, розкриття кримінальних правопорушень, боротьбу з корупцією.

І. Загальна характеристика злочинності на території району, стану досудового розслідування

Задля підвищення ефективності протидії злочинності в районі передусім використовувались координаційні повноваження прокурора.

Видано наказ про утворення постійно діючої робочої групи з питань підготовки та проведення координаційних нарад, до складу якої включено заступників керівників піднаглядних правоохоронних органів.

Під головуванням керівника місцевої прокуратури проведено 2 координаційні наради за участі керівників правоохоронних органів територіальної юрисдикції Ужгородської місцевої прокуратури про стан протидії злочинності на територіях міста Ужгород, Ужгородського, Перечинського, Великоберезнянського районів, за наслідками яких схвалено спільні узгоджені заходи щодо активізації та підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю, окремими її формами, насамперед, з корупцією і на визначених сьогоденням пріоритетних напрямках, які на даний час виконано.

З метою підвищення ефективності та координації діяльності правоохоронних органів району у сфері боротьби зі злочинністю спільними наказами керівників правоохоронних органів утворено 5 спільних міжвідомчих робочих груп щодо протидії, виявлення, розкриття, документування і досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері земельних відносин, державної і комунальної власності, лісовій та бюджетній сфері; злочинів, вчинених неповнолітніми або за їх участі; пов’язаних із незаконним поводженням зі зброєю, контрабандою такої, а також у кримінальних провадженнях, розпочатих за зверненнями          Ступак Л.В., Пересоляка О.С., членів громадської організації СНК «Чоп».

До складу цих груп включено прокурорських працівників та працівників піднаглядних територіальних органів поліції.

Однак, незважаючи на вжиті місцевою прокуратурою і правоохоронними органами організаційно-практичні та координаційні заходи, минулого року рівень злочинності на 10 тис. населення збільшився на 5,7% і склав 101,0 проти 88,9 по області.

Відсоток розкриття кримінальних правопорушень (без урахування минулих років) за повідомленнями про підозру49,0% та за остаточними результатами досудового розслідування – 47,5%.

Крім цього, упродовж 2017 року зареєстровано 1738 кримінальних правопорушень, з яких обліковано особливо тяжких злочинів – 20, тяжких злочинів – 346, середньої тяжкості – 235, невеликої тяжкості – 210.

Завдяки належному здійсненню процесуального керівництва оперативними працівниками прокуратури, слідчими відділами поліції закінчено 1646 кримінальних проваджень.

Направлено до суду з обвинувальним актом 239 кримінальних проваджень (у 2016 році – 183), в тому числі з угодами про примирення – 11, з угодами про визнання винуватості – 38 (12); закрито 1401 (у 2016 – 1297) кримінальних проваджень, зупинено – 14 (33).

Із указаної кількості скерованих до суду кримінальних проваджень 2 – про корупційні злочини, 9у бюджетній системі.

У ході досудового розслідування відшкодовано 297 тис. грн. заподіяних злочинами збитків, заявлено позовів на 111 тис. грн.

Прокурорами місцевої прокуратури погоджено та подано до суду 218 клопотань про застосування запобіжних заходів, з яких 99 – про тримання під вартою, 74 – про домашній арешт та 44 – про особисте зобов’язання.

Окрім того, прокурорами погоджено 165 клопотань слідчих про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а 18 таких рішень прийнято самостійно прокурором. У 48 випадках результати цих заходів використано у доказуванні.

При здійсненні нагляду за додержанням законів під час досудового розслідування, у тому числі у формі процесуального керівництва, прокурорами місцевої прокуратури надано 1278 письмових вказівок, скасовано 630 незаконних постанови слідчих про закриття кримінальних проваджень.

Виявлено та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 12 вчинених кримінальних правопорушень, прихованих від обліку, з яких 1 – надіслано до суду, 2 – закрито.

За результатами здійснення нагляду за додержанням законів під час досудового розслідування місцевою прокуратурою скеровано до ГУНП в Закарпатській області понад 114 листів про усунення виявлених порушень під час розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та здійснення досудового розслідування.

Незважаючи на вжиті місцевою прокуратурою заходи, в окремих питаннях боротьби зі злочинністю наявні недоліки і прорахунки, через що робота правоохоронних органів щодо зміцнення законності та профілактики окремих категорій кримінальних правопорушень потребує покращання.

Указані питання найближчим часом будуть розглянуті на координаційній нараді керівників правоохоронних органів територіальної юрисдикції місцевої прокуратури.

ІІ. Стан підтримання публічного обвинувачення в суді

Виходячи з конституційних повноважень органів прокуратури, основні зусилля прокуратури спрямовувались на те, щоб результати судового розгляду кримінальних проваджень сприяли забезпеченню правопорядку в суспільстві, невідворотності покарання за вчинення злочинів, відновленню порушених прав і законних інтересів громадян та держави. Відтак, вживалися організаційні та практичні заходи до підвищення якості підтримання публічного обвинувачення в суді.

Прокурорами підтримано публічне обвинувачення у 708 кримінальних провадженнях, 282 з яких розглянуто судом з ухваленням обвинувальних вироків, з яких 11 вироків ухвалено на підставі угод.

У 108 випадках прийнято участь у розгляді судом питань, пов’язаних з виконанням вироків.

Рівень апеляційного реагування на вироки судів у кримінальних провадженнях складає 100 %, за апеляціями прокурорів скасовано вироки щодо 20 осіб, за скаргами інших учасників процесу скасовано 2 вироки стосовно 3 осіб.

ІІІ. Діяльність у сфері протидії корупції

Прокуратурою вживались заходи, спрямовані на ефективне застосування антикорупційного законодавства.

У 2017 році прокуратурою зібрано та скеровано до прокуратури Закарпатській області 3 матеріали за фактами вчинення адміністративних правопорушень пов’язаних з корупцією.

Місцевою прокуратурою внесено 26 подань в порядку ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» про притягнення до дисциплінарної відповідальності службових осіб органів державної влади і місцевого самоврядування за невжиття заходів щодо протидії корупції та          недостовірні показники в деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, з наслідками розгляду яких 1 особу притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Направлено до суду 2 обвинувальні акти у кримінальних провадженнях з ознаками корупційних діянь.

ІV. Стан представництва інтересів громадян та держави в суді

Торік в цілому підвищено результативність представництва, ефективності застосування прокурорами представницьких засобів реагування на усунення порушень закону у різних сферах суспільних відносин.

З метою захисту прав громадян та інтересів держави активно застосовувалися заходи представницького характеру у всіх видах судочинства. На захист інтересів держави пред’явлено 90 позовів на загальну суму 139 млн. 911 тис.грн., з них на 137 млн 709 тис.грн. – в сфері земельних відносин, на суму 1 млн. 370 тис.грн. – до бюджету, на суму 255 тис.грн. – з питань державної та комунальної власності.

Судами задоволено 40 позовів місцевої прокуратури на суму 110 млн 999 тис.грн. Упродовж звітного року набрали законної сили рішення судів на суму 28 млн. 844 тис.грн. Сума, на яку реально виконано рішення судів, складає 28 млн. 346 тис.грн.

Місцевою прокуратурою розпочато 25 кримінальних проваджень, з яких 8 – у бюджетній системі, 9 – у сфері земельних правовідносин, 1 – з питань державної та комунальної власності та 1 – з питань захисту інтересів дітей.

УВ порядку відомчого контролю на підставі ст. 82 Закону України «Про виконавче провадження» подано 10 скарг на дії державних виконавців, які розглянуто та задоволено.

Також, проведено 1 спільну оперативну нараду з територіальними відділами ДВС Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області від 22 квітня 2017 року №21 «Про стан примусового виконання судових рішень за позовами прокуратури».

 V. Стан організації діяльності щодо захисту прав і свобод дітей

Захист прав і свобод дітей визначено одним з пріоритетних напрямів діяльності органів прокуратури.

У 2017 році розглянуто в суді 7 позовів даної категорії, з них 3 в інтересах держави на загальну суму 119 тис. грн. Наразі на розгляді в судах перебуває 5 позовів, з них 4 в інтересах держави на загальну суму 774 тис. грн. На виконанні перебуває сума на 460 тис. грн. (в інтересах держави – 382 тис. грн.). Станом на 31.12.2017 в загальному виконано – 197 тис. грн. (в інтересах держави – 154 тис. грн.).

Розпочато 1 кримінальне провадження у сфері охорони дитинства.

У порядку п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК України надано 2 вказівки, які слідчими розглянуто. У суди області подано 15 клопотань про обрання запобіжних заходів відносно неповнолітніх підозрюваних.

Протягом 2017 року розглянуто 48 кримінальних проваджень вказаної категорії. Прокурорами Ужгородської місцевої прокуратури протягом аналізованого періоду внесено 6 вказівок у порядку ст. 26 Закону України «Про прокуратуру». Всі вказівки розглянуті та задоволені.

VІ. Стан прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та застосуванні заходів примусового характеру

Прокуратурою вживалися заходи по підвищенню якості та результативності наглядової діяльності щодо додержання законодавства при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру.

На усунення виявлених порушень вимог закону на цьому напрямку внесено 66 документів прокурорського реагування, скасовано 12 незаконних актів, а саме:

- при виконанні судових рішень у кримінальних справах внесено 8 документів прокурорського реагування (розглянуто, задоволено);

- при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян внесено 5 документів прокурорського реагування (розглянуто, задоволено);

- при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення внесено 53 документи прокурорського реагування (розглянуто, задоволено, притягнуто до дисциплінарної відповідальності 15 осіб, скасовано 12 незаконних актів.

VІІ. Стан організації роботи з розгляду і вирішення звернень та особистого прийому, а також дотримання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Упродовж 2017 року до прокуратури надійшло 1489 звернень, з яких 916 скеровано за належністю до інших органів. По суті вирішено 570 звернень, з них задоволено – 6.

Основну частину звернень становили – з питань досудового розслідування – 385 (у т.ч., що надійшли від народних депутатів України – 2), з них від учасників кримінального провадження – 304, задоволено – 4.

Упродовж 2017 року до місцевої прокуратури надійшло 13 інформаційних запитів, з яких по 4 надано інформацію на запит, по 9 надано роз’яснення (4 – з питань досудового розслідування, 3 – з питань представництва, 2 – з інших питань), 6 запитів скеровано іншим розпорядникам.

Загалом, на особистому прийомі прийнято 709 громадян, з них 76 керівником прокуратури.

VІІІ. Висвітлення діяльності місцевої прокуратури

З метою підвищення у суспільстві авторитету та довіри до органів прокуратури результати прокурорсько-слідчої діяльності, які реально вплинули на поновлення прав громадян та захист інтересів держави, систематично висвітлювалися у засобах масової інформації, з якими налагоджено ефективну взаємодію, громадськість об’єктивно інформувалася про стан законності та правопорядку і заходи до їх зміцнення.

Минулого року працівниками прокуратури здійснено 330 виступів у засобах масової інформації, у тому числі 17 – у друкованих ЗМІ, 36 – в електронних ЗМІ, 260 – в інтернет-виданнях, підготовлено 30 інформацій в органи влади.

Про наведене інформую відповідно до статті 6 Закону України «Про прокуратуру».