Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Податкова соціальна пільга. Хто має право? Актуальні цифри

0

Кожна працююча людина має право на податкову соціальну пільгу (ПСП). Така пільга дозволяє зменшити суму загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати.

Розмір ПСП безпосередньо залежить від розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленого законом на 1 січня звітного податкового року.

Податкова соціальна пільга буде застосовуватися до доходу у вигляді зарплати, a також прирівняних до неї виплат, якщо розмір такого доходу не перевищує розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 1 січня 2018 року, помноженого нa коефіцієнт 1,4 та округленої до найближчих 10 грн.

Податкова соціальна пільга  «на дітей»       

Особливість надання ПСП «на дітей» полягає в особливому механізмі визначення граничного розміру заробітної плати для застосування пільги. Так, у одного з батьків така межа визначається як добуток загальновстановленої граничної величини зарплати і кількості дітей.

Якщо ви бажаєте скористатися пільгою «на дітей», крім заяви потрібно надати підтверджуючі документи. це:

1) копія свідоцтва (дублікат свідоцтва) про народження дитини (дітей), або документ, що підтверджує встановлення батьківства, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживав (-а) до прибуття в Україну;

2) копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник).

Документи, необхідні для застосування ПСП

ПСП застосовується до доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати). Місце можна вибирати на свій розсуд, не дивлячись на те, де лежить ваша трудова книжка.

Для підтвердження свого вибору місця отримання ПСП потрібно подати заяву.

ПСП починає застосовуватися з дня отримання роботодавцем заяви. Щорічно подавати заяву про застосування ПСП не потрібно.

Тобто працівник, який бажає скористатися ПСП, подає працедавцю заяву та відповідні підтверджуючі документи.

Категорії платників податків, які мають право на ПСП, і перелік пільг встановлені п. 169.1 Податкового кодексу України. Перелік документів на отримання податкової соціальної пільги затверджено Постановою Кабінету Міністрів України “ Про затвердження Порядку подання документів  для застосування податкової соціальної пільги “  від 29 грудня 2010 року.

ПСП надається при дотриманні наступних умов:

1) місячний дохід платника, який бажає скористатися пільгою, не повинен перевищувати розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня року, в якому пільга застосовується. Саме ця сума і є базовою для розрахунку ПСП;

2) платник податків звертається до свого роботодавця із заявою про застосування податкової соціальної пільги (крім державних службовців, від яких уявлення заяви законодавством не передбачено). У разі, якщо платник має право на застосування пільги з кількох підстав, то в заяві необхідно вказати, яким видом пільги платник хоче скористатися;

3) ПСП надається за підсумками звітного місяця;

4) пільга надається тільки за одним місцем роботи і тільки по одному виду доходів платника — його заробітній платі.

Відповідальність за порушення порядку застосування ПСП

Оскільки  ПСП починає застосовуватися працедавцем з дня отримання заяви та відповідних підтверджуючих документів. І якщо заяву було подано більш ніж одному працедавцю або платник отримує доходи, які позбавляють його права на звернення для отримання ПСП (наприклад, отримує крім заробітної плати стипендію), то такий платник притягується до відповідальності.

У такому випадку роботодавцем з нього будуть утримані кошти в сумі наданих пільг і штраф в розмірі 100% від цієї суми. Також такий працівник втрачає право на застосування податкової соціальної пільги за всіма місцями роботи. Інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги та повідомлення про наявність зазначених порушень здійснює контролюючий орган Державної фіскальної служби.

Відновлення права на застосування податкової соціальної пільги можливе за таких умов:

-   подання платником податків заяви про відновлення ПСП;

- погашення недоплати податку, яка виникла в зв’язку з неправомірним   застосуванням ПСП

- сплати штрафу.

ПСП відновлюється з місяця, наступного за місяцем, в якому виконані перераховані вище вимоги.

Нагадаємо, що Чопське бюро правової допомоги працює за адресою: м. Чоп, вул. Залізнична, 1.

Контактний телефон – (0312) 71-10-59.