Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Інформація щодо підсумків економічного та соціального розвитку міста за І півріччя 2018 року

0

Програмою розвитку міста затверджений ряд заходів, які спрямовані на розвиток таких сфер, як житлово-комунальне господарство, капітальне будівництво, експорт та імпорт товарів, освіта, культура, інвестиційна та інноваційна політика, охорона здоров’я, охорона навколишнього природного середовища та ін., постійний моніторинг яких виконує Відділ.

Реалізація цих заходів майже у всіх галузях та сферах життєдіяльності дозволила стабілізувати загальну макроекономічну ситуацію, поліпшити умови діяльності суб’єктів господарювання, відновити позитивну динаміку економічного зростання.

Метою програми – зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень  в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основ для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.

Розвиток підприємництва значною мірою залежить від загальнодержавних процесів, що відбуваються в сфері економіки та законотворення. Внаслідок наявних труднощів, процесів пов’язаних на сході України, низька купівельна спроможність громадян, загальнодержавних процесів пов’язаних з оподаткуванням, впродовж І півріччя 2018 року спостерігається загальне зниження ділової активності підприємців та сповільнення розвитку підприємств.

Протягом І півріччя 2018 року вдалося залучити інвестицій в сумі 5000,00 тис. грн. для впровадження головної цілі забезпечення мешканців міста питною водою, а саме: «Будівництво водозабору на підземних свердловинах по вул. Миру в м. Чоп». Даний проект спів фінансується коштами місцевого бюджету та коштами з державного фонду регіонального розвитку.

Станом на 01.07.10442018 року в Єдиному державному реєстрі зі статусом юридичної особи зареєстровано – 215 суб’єкта, що у  відповідності до минулого року відбулося зменшення в кількості 3-х осіб.

Промисловість

Відділом економіки та інвестицій Чопської міської ради щомісячно проводиться контроль та моніторинг основних показників роботи промислових підприємств міста, відповідна інформація щомісячно подається департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської обласної державної адміністрації.

На підприємствах промислового виробництва спостерігається збільшення виробленої та реалізованої продукції. Так, за січень-червень 2018 року обсяги промислового виробництва у нашому місті склали 48351,51 тис. грн. що у % до попереднього періоду складає 62,76%.

Середня заробітна плата на підприємстві промислової продукції складає 9436,05 грн., кількість штатних працівників становить 171 особи.

Показники розвитку споживчого ринку

Відділом економіки та інвестиції ведеться відстеження обсягів роздрібного товарообороту суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та оптового товарообігу. Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб за січень-травень 2018 року 39669,6  тис. грн., що на 0,4 % більше  ніж у 2017 році за відповідний період минулого року.

Обсяг оптового товарообороту підприємств, основним видом діяльності яких є оптова торгівля у розрізі районів та міст по м. Чоп за січень-березень 2018 року характеризується такими даними:

 • Оптовий товарооборот складає 23823,7 тис.грн., що у співвідношенні до відповідного періоду 2017 року складає 119,4 %.
 • Питома вага продовольчих товарів 98,8 %.
 • Запаси товарів на 1 квітня 2018 року складає 32974,8 тис. грн..

Систематично проводиться контроль за роботою ринків, дрібно-роздрібної мережі (кіосків, палаток, лотків).

З метою посилення контролю за дотриманням громадського спокою проводиться контроль за дотриманням режиму роботи мережі ресторанного господарства.

На території міста розташовано 151 мережі роздрібної торгівлі з них:

 • 5 аптеки
 • 16 продовольчих крамниць
 • 16 не продовольчих
 • 98 кіосків роздрібної торгівлі

1 комунальна власність «Чопський ринок»

 • 2 АЗС
 • 1 ресторан
 • 10 кафе-барів
 • 2 готелі

Керівникам торгівельних мереж пропонується забезпечення товарною масою переважно від виробників власної продукції.

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішня торгівля послугами характеризується наступними даними: експорт послуг склав 2242,0 тис. дол. США, що складає 160,2 % від показника  загального обсягу, імпорт послуг у м. Чоп від показника  загального обсягу становить 568,8 % і складає 36,1  тис. дол. США.

Показники рівня  життя

Номінальна середньомісячна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника (без врахування  найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності), за I квартал 2018 року становила 7027 грн., що у відсотках до  загально обласного показника складає 98,5 %.

Середньооблікова кількість штатних працівників у м. Чоп становить 1717  осіб.

Спостерігається збільшення працюючих осіб що призводить до зменшення безробітного населення.

Міською комісією з питань своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат за січень-липень 2018 року проведено 4 засідання комісії з питань своєчасності і повноти сплати податків, заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат, куди запрошуються найбільші боржники до бюджету м. Чоп (згідно інформації Ужгородської ОДПІ ГУ ДПС  у Закарпатській області), з метою отримання пояснень щодо наявних боргів та можливості їх погашення.

За статистичними даними, станом на 01.07.2018 р. заборгованість із виплати заробітної плати становить 43,0 тис.грн у МКП ЖКГ «Тиса».

  Рішенням двадцять другої сесії сьомого скликання Чопської міської ради від 14.06.2017 р. № 11 надано згоду МКП ЖКГ «Тиса» на звернення у передбаченому законом порядку до господарського суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Міського комунального підприємства житлово-комунального господарства «Тиса».

На даний час можливість погашення заборгованості зі сплати заробітної плати відсутня, розпочато процедуру банкрутства даного підприємства.

Ліквідатору юридичної особи МКП ЖКГ «Тиса» Дідичу Михайлу Андрійовичу 19 червня 2018 року було надіслано лист з проханням розробити графік погашення заборгованості із виплати з/п працівникам МКП ЖКГ «Тиса» та подальшим інформуванням про його розроблення Чопську міську робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

Згідно інформації триває підготовка банкрутства зазначеного комунального підприємства.

Динаміка середньомісячної заробітної плати найманих працівників за період з 2015 по 2018 роки

Зарплата

 

Станом на січень-червень 2018 року  було нараховані субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму 4443296,64 грн. За субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 304 домогосподарств з яких отримують субсидії 1306 домогосподарств, середній розмір призначеної субсидії складає 567,04 грн.

Станом на січень-червень 2018 року  нараховані субсидій на відшкодування для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 56140,26 грн, за субсидіями звернулося 25 домогосподарств з яких отримують субсидії  23 домогосподарств, середній розмір призначеної субсидії складає 2440,88 грн.

Населення та ринок праці

Населення

Відділом відстежується демографічна ситуація міста. Чисельність наявного населення за січень-травень 2018 року становить 8903 особи, кількість народжених становила 25 особи, кількість померлих – 43 особи, природне скорочення становить -18 осіб. Зареєстровано 15 шлюбів та 1 розлучення. Міграційне сальдо становить -28 осіб, прибулих  25 осіб, вибулих 53 особи. На підприємствах, установах, та організаціях міста щороку розробляються комплексні заходи щодо охорони праці, в який входять заходи щодо приведення умов праці на робочих місцях у відповідність із вимогами санітарно-гігієнічних норм.

Охорона здоров’я в місті

 Засновано мережу лікувальних закладів м. Чоп, яка включає в себе комунальний заклад Чопської міської ради «Чопська міська лікарня» (далі – КЗ ЧМР «ЧМЛ»). У складі КЗ ЧМР «ЧМЛ» функціонують:

 1. Стаціонарне терапевтичне відділення на 30 ліжок
 2. Поліклінічне відділення

Прийом ведуть 20 фахівців, які здійснюють обов’язковий прийом пацієнтів. Діють 10 ліжок денного стаціонару. У поліклінічному відділенні функціонують кабінети спеціального прийому: дитяча поліклініка, кабінети сімейних лікарів, хірургічний, дитячий неврологічний, отоларингологічний, офтальмологічний, неврологічний, стоматологічні, дерматовенерологічний, інфекційний, фтизіатричний, ендокринологічний.

Для надання якісної медичної допомоги використовуються можливості допоміжних служб: клініко-діагностичної лабораторії, функціональної та ультразвукової діагностики, рентген та флюорографічного кабінетів та фізіотерапевтичних кабінетів.

Протягом І кварталу 2018 року для КЗ «Чопська міська лікарня» придбано сучасний УЗД апарат для проведення якісного обстеження та раннього виявлення захворювань.

Житлово-комунальна сфера

На початку 2016 року було створене  комунальне  підприємство  «Чистий Чоп», діяльність якого пов’язана з реформуванням, розвитком та утриманням житлово-комунального господарства міста, збиранням відходів, їх зберіганням, вивезенням, переробкою та утилізацією, наданням послуг з ремонту будівель та споруд, технічного обслуговування будівельних конструкцій, наданням комунальних послуг.

Комунальним підприємством ЧМР «Чистий Чоп» за січень-червень 2018 року нараховані кошти за роботи і послуги  на суму  2154940.92 грн. в т.ч. ПДВ, з них населенню м. Чоп  1124459.66 грн.

Сплачено робіт, послуг за вказаний період всього: 2037651.00  в т.ч.

 – сплачено населенням за січень-червень 2018р.- 1004952.81 грн. в т.ч. ПДВ

 – надійшло в оплату послуг населення  через пільги та субсидії – 303128.69 грн.

Заборгованість за роботи та послуги надані КП ЧМР “Чистий Чоп” станом на 01.06.2018 р. складає – 646357.89 грн., з них заборгованість населення становить –  584556.85 грн. Рівень сплати по місту складає 89 %.

Комунальне  підприємство «Водоканал-Чоп», діяльність якого полягає у сфері водопостачання та водовідведення (забір, очищення та постачання води, каналізація, відведення, очищення стічних вод, вирішення питань щодо реконструкції та розширення діючих мереж водопостачання та водовідведення, розробка перспективних планів та проектів водопостачання, видача технічних умов та погодження проектів будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів водопроводу та каналізації, та інш.) протягом І півріччя 2018р. МКП «Водоканал Чоп» нарахував до оплати 1201744.75 грн. в т.ч. ПДВ, з яких нараховано населенню м. Чоп 847421.35 грн.

За послуги продовж січня-червня 2018 сплачено всього: 1056463.07 грн. в т.ч. ПДВ з них:

 • населенням 00 грн. в т.ч. ПДВ;
 • надійшло в оплату послуг населення через пільги та субсидії 13грн.

Заборгованість перед МКП «Водоканал Чоп» за I півріччя 2018 становить  – 450.0 тис.грн.

В житлово-комунальній сфері ми стикаємося з багатьма проблемами, які особливо загострились в останні роки. Практично не оновлюються основні фонди, що спричиняє їх старіння та знос. Незадовільний стан платіжної дисципліни, фінансові результати діяльності. Майже призупинено розвиток інфраструктури міста. Залишається низьким рівень фінансування галузі із бюджетів усіх рівнів. Потребують реконструкції житлові будинки перших масових серій. Галузь не може розвиватися за рахунок власних фінансових ресурсів і залишається непривабливою  для  інвесторів.

Центр надання адміністративних послуг Чопської міської ради

Центр надання адміністративних послуг Чопської міської ради (далі – ЦНАП) здійснює свою діяльність за принципом «єдиного вікна», тобто прийом документів та видача результатів послуг здійснюється виключно через адміністраторів ЦНАПу.

Основною перевагою Центру є максимальне спрощення отримання адміністративних послуг населенням за мінімальної кількості відвідувань та в найкоротші терміни, а також відсутність контакту суб’єкта звернення з суб’єктом надання адміністративної послуги, що виключає корупційну складову в отриманні адміністративних послуг.

Прийом суб’єктів звернень у ЦНАП становить п’ять днів на тиждень  без перерви на обід. Кожного четверга прийом здійснюється до 20 години.

Штатна чисельність Центру становить три штатні одиниці, але на теперішній час працюють два адміністратори.

Через ЦНАП надають послуги 7 служб міської ради: відділ архітектури та містобудування, відділ земельних відносин, відділ економіки та інвестицій, відділ міського господарства, служба у справах дітей, відділ реєстраційних дій, управління праці та соціального захисту населення.

Для ефективної реалізації повноважень Чопської міської ради попередньо були укладені Угоди про співробітництво з органами виконавчої влади, а саме: Управлінням Держгеокадастру в Ужгородському районі Закарпатської області, Департаментом екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації, Управлінням ДСНС в Закарпатській області та Головним управлінням Державної міграційної служби.

27.06.2017 року укладено Угоду про співпрацю у сфері надання адміністративних послуг з Головним територіальним управлінням юстиції у Закарпатській області з питань державної реєстрації громадських формувань, що не мають статусу юридичних осіб.

Адміністраторами ЦНАП отримано доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та пройдено навчання, яке було проведено фахівцями Закарпатської філії ДП «НАІС».

03.07.2017 року підписане Узгоджене рішення про співпрацю у сфері надання адміністративних послуг з Державним агентством водних ресурсів України, сектор у Закарпатській області.

Завдяки укладеним Угодам мешканці міста мають змогу отримати адміністративні послуги вказаних органів виконавчої влади безпосередньо у місті Чоп, що значно економить час та кошти населення.

Адміністраторами ЦНАП пройдено онлайн-курси «Єдині вимоги (стандарт) до якості обслуговування відвідувачів ЦНАП» та отримано відповідні сертифікати.

Для забезпечення національних потреб угорськомовних мешканців міста Чоп прийнято на посаду адміністратора із фаховим знанням угорської мови.

Найбільш популярними послугами, які надані через ЦНАП є послуги:  реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання, видача довідки про реєстрацію місця проживання, передача у приватну власність земельних ділянок та жилих приміщень у власність громадян, надання адресних довідок, видача витягів з ДЗК, надання довідки про нормативно-грошову оцінку земельних ділянок, вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України при досягненні 25- та 45-ти річного віку.

До місцевого бюджету за надання адміністративних послуг у 2016 році було сплачено 3528 грн. 16 коп., а в 2017 році – 11767 грн. 80 коп.

За I квартал 2018 року ЦНАПом було надано 342 адміністративні послуги. З них: відділу Держгеокадастру в Ужгородському районі Закарпатської області – 35 , РВ ГУ ДМС – 27, Департаменту екології та природних ресурсів – 5, УДСНС – 1, Державне агентство водних ресурсів – 1, відділ архітектури та містобудування – 2, УПСЗН – 9, відділ земельних відносин – 15, відділ економіки та інвестицій – 5, відділ міського господарства – 30, ССД – 1, відділ реєстраційних дій – 214.

За вказані адміністративні послуги справляється адміністративний збір у розмірі 0,0085 (у разі звернення особи з порушенням встановленого законом строку – 0,0255) від мінімальної заробітної плати.

В приміщенні ЦНАПу бажаючі можуть скористатися інформаційними стендами або отримати консультацію безпосередньо від адміністраторів. Зокрема надаються роз’яснення стосовно переліку документів, необхідних для отримання адміністративних послуг, строків їх надання, способу отримання результату, суми оплати (у випадку платності послуги) тощо.

На офіційному сайті міської ради в рубриці «Центр надання адміністративних послуг» у повному обсязі розміщена інформація про режим роботи Центру, його функції, завдання та основні напрями діяльності, а також нове в отриманні адміністративних послуг.

Важливим показником роботи ЦНАП — є відсутність скарг від громадян щодо отримання послуг та роботи адміністраторів. Черги у ЦНАПі відсутні, тому що адміністратори швидко приймають документи, надають всю необхідну інформацію щодо вимог отримання послуг згідно чинного законодавства. Багато наших відвідувачів оцінили якість надання адміністративних послуг у книзі відгуків і пропозицій, яка розташована у секторі інформування на видному і доступному місці.

Проведено організаційні заходи для встановлення в приміщенні ЦНАП POS- терміналу  для сплати адміністративних послуг та на початку 2018 року планується підписання Угоди з відділенням Ощадбанку для надання даної супутньої послуги суб’єктам звернення безпосередньо в приміщенні ЦНАП.

Пріоритетним напрямком для розвитку ЦНАП є створення автоматизованої робочої станції для здійснення прийому документів для виготовлення паспорта громадянина України у формі ІD- картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Робота по вирішенню питання закупівлі обладнання для видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон та організації захищених каналів зв’язку ДМС для доступу до підсистеми оформлення документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу та надавання зазначених послуг через ЦНАП є актуальною, доцільною, спрямованою на підвищення рівня і якості обслуговування мешканців міста.

При організації надання адміністративних послуг забезпечується неухильне дотримання  вимог Закону України «Про адміністративні послуги».

Фактичні надходження та виконання міського бюджету станом на 01 липня 2018 року

До загального фонду бюджету міста станом на 01 липня 2018 року надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 27 621,8 тис.грн., виконання затверджених планових показників становить 123,9 відс.

Основним бюджетоутворюючим джерелом міського бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в обсязі одержаних за звітний період 2018 року доходів загального фонду (без врахування трансфертів) склала 72,4 відс. За січень – червень  2018 року до бюджету міста надійшло 20 008,2 тис.грн. вказаного податку або 138,7 відс. до затвердженого плану.

Також, значну частину поступлень податків та зборів загального фонду бюджету міста, а саме 15,2 відс. склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень до бюджету міста в звітному періоді становив 4 210,1 тис.грн., або 109,6 %, що більше на 369,3 тис.грн. від запланованого обсягу в сумі 3 840,8 тис. грн.

Надходження від акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) та з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за звітний період 2018 року надійшло 3 007,8 тис.грн., виконання плану складає 82,3 відс.

У звітному періоді до загального фонду бюджету міста зараховано 223,5 тис.грн. плати за надання адміністративних послуг, виконання планових показників становить 108,1 відс.

За рахунок розміщення тимчасово вільних коштів спеціального фонду бюджету міста на депозитних рахунках державних банків за січень – червень 2018 року додатково залучено до бюджету міста 53,6 тис.грн.

Обсяги надходжень плати за оренду майна, що у комунальній власності  у звітному періоді – 110,6 тис.грн., виконання плану складає 95,3 відс.

За січень – червень 2018 року до загального фонду бюджету міста надійшло субвенцій з державного бюджету на загальну суму 10 625,6 тис.грн. при затвердженому плані 10 625,6 тис.грн., виконання становить 100,0 відс., в тому числі надійшло освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  у сумі 6 613,2 тис.грн. та медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 4 012,4 тис.грн.

За звітній період 2018 року до загального фонду бюджету міста надійшло субвенцій з місцевого бюджету на загальну суму 16 050,0 тис.грн. при затвердженому плані 17 026,4 тис.грн., виконання становить 94,3 відс.

До спеціального фонду бюджету міста за січень – червень 2018 року надійшло 779,9 тис.грн., в тому числі екологічного податку – 42,9 тис.грн., власних надходжень бюджетних установ – 697,7 тис.грн., коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 38,7 тис.грн. та грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 0,6 тис.грн. Виконання плану спеціального фонду міського бюджету складає 90,5 відс. Зменшення  надходжень спеціального фонду зумовлено тимчасовим закриттям ДНЗ «Казка» на час  проведення робіт з реконструкції даної установи.

Видатки загального фонду

За рахунок загального фонду бюджету міста за січень – червень 2018

 року  профінансовано видатки на суму 46 097,9 тис.грн.

При виконанні бюджету міста дотримано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.

На захищені статті та енергоносії спрямовано 42 895,5 тис.грн., що складає 93,0 % від загальної суми видатків.

У Законі України «Про державний бюджет України на 2018 рік» в обсязі медичної субвенції враховано видатки на надання вторинної, третинної та екстреної медичної допомоги населенню, а також, заплановано  обсяг медичної субвенції місцевим бюджетам  для забезпечення видатків на надання первинної медичної допомоги до 1 липня 2018 року.

За рахунок отриманої з державного бюджету медичної субвенції профінансовано багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню на суму 2 398,3 тис.грн., профінансовано центр первинної медичної допомоги на суму 1 209,9 тис.грн.. Медична субвенція  з  державного бюджету місцевим бюджетам  перерахована в сумі 499,0 тис.грн.

За січень – червень поточного року за рахунок отриманої з державного бюджету освітньої субвенції профінансовано загальноосвітні школи міста на суму  6 724,9 тис.грн.

Станом на 01.07.2018 року дебіторська заборгованість по загальному  фонду бюджету міста складає 28,7 тис.грн., в т.ч. по видатках які здійснюються за рахунок коштів державного бюджету на суму 0,1 тис.грн. та 28,6 тис.грн. на поточні видатки.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду по видатках які здійснюються за рахунок коштів державного бюджету на звітну дату становить 1 456,8 тис.грн., в т.ч., прострочена заборгованість – 954,2 тис.грн.

 Державне управління

На забезпечення роботи  виконавчого комітету Чопської міської ради та її  самостійних управлінь  за  січень – червень 2018 року використано  кошти у сумі 6 639,7 тис.грн.

На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 6 294,4 тис.грн. За вказаний період забезпечено виплату заробітної плати, відповідно норм діючого законодавства та виплату  індексації працівникам даної галузі.

На спожиті  енергоносії та комунальні послуги спрямовано 130,2 тис.грн., на придбання матеріалів на суму 101,9 тис.грн., на відрядження – суму 3,0 тис.грн., на інші видатки – 110,2 тис.грн.

Освіта

На утримання установ освіти міста за звітний період  використано  кошти в загальній сумі  14 559,0 тис.грн.

На фінансування ДНЗ «Казка» з міського бюджету за звітний період поточного року використано 3 474,0 тис.грн., з яких, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 2 721,9 тис.грн. Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з врахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС та індексації. На оплату видатків на придбання продуктів харчування по вказаній установі використано – 186,3 тис.грн., на оплату видатків за спожиті енергоносії використано 513,7 тис.грн., придбання медикаментів – 1,0 тис.грн., придбання матеріалів – 38,1 тис.грн., інші видатки – 13,0 тис.грн.

На фінансування загальноосвітніх шкіл міста за січень – червень поточного року проведено видатки на суму 9 208,4 тис.грн., з них, за рахунок освітньої субвенції на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічних працівників спрямовано 6 724,9 тис.грн.. За рахунок коштів місцевого бюджету профінансовано видатки на оплату праці з нарахуваннями інших працівників загальноосвітніх шкіл – 1 282,9 тис.грн., також, з місцевого бюджету  спрямовані кошти  на  оплату продуктів  харчування – 312,3 тис.грн.,  на оплату за  спожиті бюджетними установами енергоносії – 780,2 тис.грн., придбання матеріалів – 32,9 тис.грн., на відрядження – 0,2 тис.грн., на  інші видатки – 75,0 тис.грн..

Станом на 01.07.2018 року дебіторська заборгованість по загальному  фонду за рахунок коштів місцевого бюджету міста складає 28,6 тис.грн., яка виникла як авансовий платіж за проведення ремонтних робіт даху майстерні ЗОШ №2 згідно умов договору.

Станом на 01.07.2018р. за рахунок коштів освітньої субвенції виникла кредиторська заборгованість за захищеними статтями видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів  у сумі 362,7 тис.грн.

Слід зауважити, що з 2018 року згідно змін до програмної класифікації видатків та кредитування, планування видатків в міському бюджеті  на «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» здійснено за галузевим спрямуванням, тобто по галузі «Освіта». Видатки на фінансування  шкіл  естетичного виховання за рахунок місцевого бюджету за даний період становлять 1 876,6 тис.грн., з яких, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 1 774,8 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  з міського бюджету спрямовано кошти  в сумі 88,9 тис.грн., придбання матеріалів – 4,3 тис.грн.,на інші видатки – 8,6 тис.грн.

Основні проблемні питання:

 • передбачення місцевими органами управління освітою у місцевих бюджетах на 2018 рік необхідних коштів для ресурсного забезпечення навчально-виховного процесу в 1 класах (з 01 вересня 2018 року розпочнеться впровадження Концепції «Нова українська школа» в усіх навчальних закладах);
 • зміцнення навчально-матеріальної бази закладів і установ освіти в частині створення відповідних умов навчання і виховання учнів;
 • недостатня забезпеченість навчальних закладів сучасним навчальним приладдям й унаочненням, меблями.

Основні завдання на 2018 рік:

 • заміна покрівлі Чопської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 та №2 ім. І.Сечені;
 • підвищення відповідальності керівників навчальних закладів міста за створення безпечних умов перебування, виховання та навчання дітей, учнівської молоді, а також працівників навчальних закладів;
 • забезпечення належної організації та проведення учнівських олімпіад з базових дисциплін, турнірів, конкурсів Малої академії наук України, творчих конкурсів, змагань тощо відповідно до вимог діючих положень;
 • вжиття заходів щодо дотримання у повному обсязі Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року № 930;
 • забезпечення заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року №641;
 • створення умов для надання вихованцям, учням необхідного соціально-психологічного захисту і психологічної допомоги, моральної підтримки;
 • організація навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України;
 • вжиття заходів для забезпечення 100 % охоплення дошкільною освітою;
 • підтримка системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю, різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти та самореалізації особистості, створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді;
 • пошуки інвестиційних ресурсів для втілення інвестиційних пропозицій.

Охорона здоров’я

На утримання установ  охорони  здоров’я  за січень-червень 2018 року видатки  комунального закладу Чопської міської ради «Чопська міська лікарня»  складають 3 925,0 тис.грн., з яких, за рахунок отриманої з державного бюджету медичної  субвенції  – 3 608,2 тис.грн., видатки міського бюджету – 316,8 тис.грн., а саме:

 • багатопрофільна стаціонарна медична допомога:

- за рахунок отриманої з державного бюджету медичної субвенції профінансовано багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню на суму  2 311,1 тис.грн., в т.ч. видатки на оплату праці з нарахуваннями на суму 2 220,4 тис.грн., на придбання матеріалів – 19,6 тис.грн., на оплату за медикаменти – 28,4 тис.грн., на  оплату продуктів  харчування – 28,9 тис.грн.,  інші видатки – 13,8 тис.грн.;

- за рахунок коштів  місцевого бюджету профінансовано видатки на суму 220,5 тис.грн., в т.ч. придбання матеріалів – 23,0 тис.грн., на оплату за медикаменти – 35,6 тис.грн.,   видатки за спожиті бюджетною  установою енергоносії на суму 125,8 тис.грн., на  оплату продуктів  харчування – 3,4 тис.грн.,  інші видатки на суму 32,7 тис.грн.;

- за рахунок отриманої з державного бюджету медичної субвенції проведено фінансування на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет на суму 87,2 тис.грн.

          2) первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги:

(рішенням двадцять сьомої сесії сьомого скликання міської ради від 20.12.2017 року № 17 створено Комунальне некомерційне підприємство «Чопський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чопської міської ради Закарпатської області шляхом виділу зі складу Комунального закладу Чопської міської ради «Чопська міська лікарня» та віднесено його до сфери управління Чопської міської ради);

- за рахунок отриманої з державного бюджету медичної субвенції профінансовано  центр первинної медичної допомоги на суму 1124,4 тис.грн., в т.ч. видатки на оплату праці з нарахуваннями на суму 954,0 тис.грн., придбання матеріалів – 32,2 тис.грн.,  на оплату за медикаменти – 12,9 тис.грн., на відрядження – 1,0 тис.грн., відшкодування вартості за пільгові рецепти – 108,0 тис.грн., на  інші видатки – 16,3 тис.грн..;

- за рахунок коштів місцевого бюджету профінансовано видатки на суму 96,3 тис.грн., в т.ч. видатки за спожиті бюджетною установою енергоносії на суму 41,2 тис.грн., придбання матеріалів – 35,2 тис.грн.,   інші видатки на суму 19,9 тис.грн.;

- за рахунок отриманої з державного бюджету медичної субвенції проведено фінансування на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань на суму 85,5 тис.грн.

Основні цілі та завдання розвитку охорони здоров’я на 2018 рік:

- виконання загальнодержавних та місцевих програм по охороні здоров’я мешканців міста, з матеріальною та фінансовою корекцією для їх максимально повного виконання;

- медикаментозне забезпечення пільгових категорій населення, у тому числі учасників антитерористичної операції;

- поліпшення медикаментозного і матеріально-технічного забезпечення галузі охорони здоров’я відповідно до стандартів медичної допомоги і з урахуванням необхідності досягнення гарантованого державою обсягу безоплатної медичної допомоги громадянам ;

- проведення щорічного медичного огляду та лікування дітей-інвалідів, дітей-сиріт та дітей з багатодітних сімей;

- виконання заходів Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2018 році (забезпечення якісної та своєчасної діагностики туберкульозу, використання сучасних технологій організації лікування хворих на туберкульоз;

- впровадження прогресивних діагностичних і лікувальних технологій в медичних закладах;

- продовження запровадження стандартів діагностики і лікування хворих згідно з протоколами медичної;

- продовження практики лікарів сімейної медицини з використанням кращого досвіду дільничних;

- систематичне проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо запобігання інфекційним хворобам;

- підтримка добровільного медичного страхування жителів міста, адаптація роботи КЗ ЧМР «ЧМЛ» для надання медичних послуг в рамках страхових договорів;

- зміцнення матеріально-технічної бази КЗ  Чопської міської ради «Чопська міська лікарня», а саме :

- провести капітальний ремонт приміщень соляної кімнати;

- встановити опалювальні електричні котли в тепловому вузлі,

для забезпечення населення міста якісною медичною допомогою шляхом підвищення рівня організації діяльності КЗ ЧМР «ЧМЛ», впровадження в практичну діяльність нових методів діагностики та лікування в 2018 році необхідно закупити:

- Портативний спірограф SP10 ;

- Портативний фетальний доплер с ЖК экраном L6C ;

- Апарат електрохірургічний високочастотний «ФОТЕК ЕА142»;

- Гемаглобінометр фотометричний «Мінімем 540»;

- портативні сумки-укладки сімейного лікаря;

-  портативні сумки-укладки фельдшера.

Очікувані результати:

покращення культури медичного обслуговування населення та умов праці працівників КЗ ЧМР «ЧМЛ», підвищення якості та доступності медико-соціальної допомоги, покращення показників стану здоров’я населення, зниження смертності від гострих серцево-судинних захворювань.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення  за  січень-травень 2018 року профінансовані в загальній  сумі 15 851,6 тис.грн.

За звітний період фактичні видатки за рахунок коштів субвенцій  з державного та обласного бюджетів на надання пільг та субсидій населенню, на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам, компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт автотранспорту склали 15 556,9 тис.грн. Отримані кошти державного та обласного бюджетів використані в повному обсязі.

Фактичні видатки за даний період за рахунок коштів міського бюджету  по соціальному захисту населення  склали 294,7 тис.грн.

По «Міській програмі надання інших пільг окремим категоріям громадян міста Чоп на 2018 рік» по  КПКВКМБ  0813032 профінансовано видатки на суму 5,5 тис.грн.

По міській  програмі відшкодуваня, компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян міста Чоп на приміському сполученні загального користування залізничним транспортом на 2018 рік по КПКВКМБ  0813035 профінансовано видатки на суму 10,8 тис.грн.

За період з початку року  по КПКВКМБ  0113121 на утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді використано коштів у загальній сумі 90,3 тис.грн., з яких видатки на виплату заробітної плати з нарахуванням склали 85,9 тис.грн.

По КПКВКМБ 0613131 по міській Програмі впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики  на 2016-2020 роки профінансовано видатки на суму 68,9 тис.грн.

По КПКВКМБ 0613140 по міській Програмі оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2018 роки профінансовано видатки на суму 6,0 тис.грн.

На виконання програми «Турбота» профінансовано  видатки на соціальний захист населення в сумі 113,2 тис.грн.:

          по КПКВКМБ  0813160 –    15,0 тис.грн.;

          по КПКВКМБ  0813191 –      9,4 тис.грн.;

          по КПКВКМБ  0813242 –    88,8 тис.грн..

Дебіторська заборгованість по загальному фонду бюджету міста по видатках які здійснюються за рахунок коштів державного бюджету становить  0,1 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату, по видатках які здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, складає 1 094,1 тис.грн., в т.ч., прострочена заборгованість – 954,2 тис.грн.

Основні проблемні питання:

 • Важливим проблемним питанням залишається заборгованість ПОУ м. Чоп по внескам до Управління Пенсійного Фонду та ГУ ДФС у Закарпатській області;
 • Боржники періодично викликаються на засідання комісії з питань своєчасності і повноти сплати податків, заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат. Наслідком чого є вияснення причини боргу та його погашення. Проте багато хто із запрошених на комісію не з’являється і не погашає боргів, таким боржникам надсилаються повторні запрошення.
 • по м. Чоп станом заборгованість із виплати заробітної плати становить 43,1 тис.грн у МКП ЖКГ «Тиса». На даний час можливість погашення заборгованості зі сплати заробітної плати відсутня, розпочато процедуру банкрутства даного підприємства;
 • необхідно покращити організацію дозвілля молоді, створити клуби за інтересами;
 • активізувати інтерес молоді до суспільного життя;
 • боротися з високим рівнем негативних проявів – алкоголізмом, наркоманією, курінням, скоєння злочинів;
 • забезпечення права дитини на влаштування до сімейних форм виховання: усиновлення, влаштування під опіку, піклування, влаштування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;
 • необхідність забезпечення життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями;
 • недостатня кількість санаторно – курортних путівок для інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів;
 • низька забезпеченість інвалідів спеціальним транспортом тощо.

Основні завдання на 2018 рік

 • збільшення частки дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку;
 • створення безперешкодного доступу людей з інвалідністю до об’єктів соціальної інфраструктури;
 • забезпечення доступу осіб з обмеженими фізичними та розумовими можливостями до ринку праці та навчання професіям, які користуються попитом на ринку праці;
 • необхідність забезпечення життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями;
 • покращення забезпечення інвалідів спецавтотранспортом, протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації;
 • залучення молодіжних громадських організацій, волонтерів, до реалізації державної молодіжної політики з метою оперативного вирішення проблем молоді;
 • залучення учнівської та студентської молоді до екологічних акцій, акцій за здоровий спосіб життя, інших акцій молодіжної тематики з метою вихованні лідерів для молодіжного руху та делегуванні певних повноважень у сфері реалізації молодіжної політики молодіжним громадським організаціям;
 • залучення молоді до розробки проектів покращення благоустрою міста з метою залучення юного творчого потенціалу;
 • активізація претензійної роботи з питань своєчасної і повної сплати підприємствами, організаціями, установами та підприємцями заборгованості по страховим внескам до бюджету Фонду;
 • проведення підготовчих заходів по запровадженню обов’язкової накопичувальної пенсійної системи;
 • активізація роботи по залученню пенсіонерів до одержання виплат пенсій та допомоги через банківські установи;
 • проведення соціологічних досліджень з питань соціального становлення молоді.

Культура і мистецтво

На утримання установ культури міста за  січень – червень 2018 року  використано 330,0 тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ закладів культури з бюджету міста профінансовано 266,2 тис.грн.

Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з урахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв  з міського бюджету спрямовано кошти  в сумі  36,1 тис.грн., придбання матеріалів – 24,9 тис.грн.,   на інші видатки – 2,8 тис.грн.

Основні завдання на 2018 рік:

 • підтримка системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю, різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти та самореалізації особистості, створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді;
 • пошуки інвестиційних ресурсів для втілення інвестиційних пропозицій.

Фізична культура і спорт

На  фізичну культуру і спорт по проведенню навчально-тренувальних зборів та утримання дитячо-юнацької спортивної школи з міського бюджету профінансовано 159,6 тис.грн., з яких на оплату праці з нарахуванням працівників ДЮСШ – 107,2 тис.грн., на сплату комунальних послуг – 2,0 тис.грн., придбання матеріалів – 6,3 тис.грн.,    оплата відрядження – 14,4 тис.грн., інші видатки – 29,7 тис.грн.

 Основні проблемні питання:

 • невідповідність сучасним вимогам кількості та оснащеності спортивних споруд;
 • недостатній рівень фінансування сфери фізичної культури і спорту;
 • підвищення рівня фізичного виховання і спорту у загальноосвітніх школах;
 • підвищення ефективності відбору та централізованої підготовки спортсменів до складу національних збірних команд України;
 • недостатність кваліфікованих фізкультурних кадрів, тренерів.

Основні завдання на 2018 рік:

 • покращення матеріально-технічного забезпечення спортивних шкіл усіх типів;
 • залучення інвалідів до  активних занять різними  формами реабілітаційної, спортивної роботи;
 • забезпечення проведення фізкультурно-масових заходів у навчальних закладах;
 • продовжити будівництво, облаштування і реконструкцію спортивних майданчиків зі штучним покриттям  та тренажерним обладнанням;
 • продовжити зміцнення спортивної бази ДЮСШ;
 • відзначення кращих тренерів та спортсменів стипендіями;
 • відзначення обдарованої учнівської молоді ЗОШ міста в галузі спорті стипендіями.

Житлово-комунальне господарство

Кошти загального фонду міського бюджету на житлово-комунальне господарство спрямовані на видатки пов’язані з утриманням міста.

Протягом  поточного  2018 року використано кошти  в загальній сумі 1 183,0 тис.грн., з яких:

по Програмі благоустрою м. Чоп на 2017 – 2018 роки: на утримання вуличного  освітлення міста використано 148,7 тис.грн.,  перевезення сміття – 311,9 тис.грн., прибирання та підмітання вулиць міста – 353,0 тис.грн., на прочистку ливневої каналізаційної мережі – 90,9 тис.грн., видалення аварійних сухостійних дерев – 35,2 тис.грн., санітарний покіс трави – 77,1 тис.грн.,  прибирання снігу та розчищення території – 49,5 тис.грн., робота автогідропідіймача  – 21,1 тис.грн., придбання світильників, ламп, провода, та запчастин для встановлення  ламп – 50,0 тис.грн., виготовлення та встановлення дорожніх знаків – 38,9 тис.грн.;

по загальноміській цільовій програмі з встановлення та облаштування дитячих майданчиків на прибудинкових територіях у м.Чоп на 2016-2019 роки профінансовано видатки в сумі 6,7 тис.грн.

Проблемні питання:

 • відсутність питної води на території міста Чоп;
 • 65% до загальної кількості житлових будинків – збудовані до 1980 року та потребують капітального ремонту та модернізації, 2 будинки у ветхому та аварійному стані;
 • необхідно здійснити заміну внутрішньо будинкових мереж водопостачання та водовідведення в багатоквартирних будинках що проводиться в місті;
 • висока зношеність основних фондів об’єктів комунальної власності, необхідність їх оновлення;
 • недосконалість та невідповідність чинного законодавства в сфері житлового господарства (відсутність Житлового кодексу, що відповідає сучасним умовам) не сприяє підвищенню рівня управління житловим господарством;
 • низька інвестиційна привабливість та незадовільний технічний стан об’єктів комунальної власності, які надаються в оренду;
 • відсутність коштів в міському бюджеті на їх ремонт;
 • низький рівень обліку комунального майна;
 • незначна кількість приватизованих приміщень комунальної власності з розвитком виробництва (в основному торгівля, надання послуг,та інші );
 • невідповідність законодавства з питань приватизації сучасному розвитку відносин у цій сфері (можливість повернення приватизованого в комунальну власність);
 • низька привабливість більшості об’єктів приватизації.
 • раціональне використання земель міста;
 • встановлення меж міста в натурі;
 • відсутність належного обліку міських земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна комунальної власності міста.

Економічна діяльність

За період з початку року по головному розпоряднику Чопська міська рада по даній галузі профінансовано видатки на суму 1 635,9 тис.грн., з яких, по «Програмі розвитку земельних відносин на території м. Чоп на 2013-2018р.» по КПКВКМБ 0117130 сплачено за виготовлення технічної документації із землеустрою в сумі 23,5 тис.грн., по міській «Програмі благоустрою м.Чоп на 2017-2018 роки» по КПКВКМБ 0117442 проведено фінансування за ремонт доріг в місті Чоп на суму 1 607,9 тис.грн.

По КПКВКМБ 0117680 профінансовано членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування на суму 4,5 тис.грн.

Інша  діяльність

У бюджеті міста передбачено наступні видатки по даній галузі:

по КПКВКМБ  0118110  спрямовано  видатки  на  заходи  із  запобігання  та  ліквідації  надзвичайних  ситуацій  та наслідків стихійного лиха в сумі 15,0 тис.грн.;

по КПКВКМБ 3718700  спрямовано видатки на резервний фонд в сумі 100,0 тис.грн..

Кошти по вказаним видаткам впродовж  звітного періоду не використовувались.

Міжбюджетні трансферти

Протягом  поточного  2018 року проведено поточні трансферти органам державного управління інших рівнів на суму 1 814,1 тис.грн., з них:

КПКВКМБ 3719110 з місцевого бюджету до державного бюджету спрямовано реверсну дотацію у сумі 1 276,8 тис.грн.;

КПКВКМБ 3719410 субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції на суму 499,0 тис.грн.;

КПКВКМБ 0119800 субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на суму 38,3 тис.грн., з яких, поточні видатки в сумі 4,0 тис.грн. по «Програмі безоплатної правової допомоги населенню м. Чоп на 2017 – 2018 роки» та 34,3 тис.грн. по «Програмі  підтримання в належному стані  правобережної  дамби р.Тиса в районі міста Чоп 2017 – 2019 роки» на  забезпечення реалізації заходів визначених в даних програмах.

Видатки спеціального фонду

Виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету міста за  січень-червень 2018 року  складає  7 328,1 тис.грн., в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ звітного періоду використано кошти в сумі 533,9 тис.грн.

Станом на 01.07.2018 року дебіторська заборгованість складає 845,0 тис.грн., що виникла як попередня оплата за капітальні видатки згідно умов договору.

Державне управління

За рахунок розподілу вільного залишку  коштів загального фонду, що склався на початок 2018 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку за звітний період профінансовано видатки на суму 61,2 тис.грн., з яких, придбано два комп’ютера в комплекті та два багатофункціональні пристрої з метою забезпечення комп’ютерною технікою для своєчасного та належного виконання функцій та завдань структурними  підрозділами Чопської міської ради на суму 52,5 тис.грн. та придбано картотечну шафу у ЦНАП в сумі 8,7 тис.грн.

Освіта

На утримання установ освіти міста за звітний період  використано  кошти в загальній сумі 745,3 тис.грн.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ за звітний період  використано кошти на суму 304,4 тис.грн., з яких, на оплату продуктів харчування  використано кошти в сумі 280,9 тис.грн., сплачено за комунальні послуги в сумі 1,5  тис.грн., придбано предмети та матеріали – 9,3 тис.грн., видатки на відрядження–0,1тис.грн., оплачено послуги – 12,6 тис.грн.

За рахунок розподілу вільного залишку  коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2018 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку профінансовано видатки на суму 440,9 тис.грн., а саме, придбано музичний інструмент(рояль) на суму  199,7 тис.грн. та проведено капітальний ремонт приміщень музичної школи на суму 241,2 тис.грн.

Охорона здоров’я

На утримання установ охорони здоровя міста за звітний період  використано  кошти в загальній сумі 796,1 тис.грн.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ за звітний період  використано кошти на суму 218,2 тис.грн., з яких, видатки на поточні потреби становлять 205,6  тис.грн.  Також, придбано центробіжний  насос на суму 12,6 тис.грн.

За рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2018 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку профінансовано видатки на суму 577,9 тис.грн., з яких, закуплено сучасний ультразвуковий сканер комунальному закладу Чопська міська лікарня  на суму 495,0 тис.грн. та придбано три комп’ютери в комплекті, БФП лазерний та сервер на суму 82,9 тис.грн. Чопському центру первинної медико-санітарної допомоги.

Культура і мистецтво

На утримання установ культури і мистецтва міста за звітний період  використано  кошти в загальній сумі 196,1 тис.грн.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ за звітний період  використано кошти на поточні видатки на суму 0,5 тис.грн.

За рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2018 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку профінансовано видатки на суму 195,6 тис.грн. за проведення експертизи кошторисної частини проекту, за коригування проектно-кошторисної документації та за виконання капітального ремонту мереж опалення та теплопостачання будинку культури в м.Чоп.

                                     Фізична культура і спорт     

За рахунок власних надходжень бюджетних установ за звітний період  використано кошти на суму 10,9 тис.грн. для придбання предметів, матеріалів та оплату послуг.

Житлово-комунальне господарство

На житлово-комунальне господарство  протягом звітного періоду використано кошти в сумі 2 125,3 тис.грн., з яких:

 • капітальний ремонт житлового фонду:

        за рахунок коштів передбачених в бюджеті міста оплачено за виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту мережі водопостачання та водовідведення будинку  по вул. Молодіжна,10, по вул. Берег,82 ,  по просп. Залізничників, 2, 2а, 3,4  на суму 69,6 тис.грн., за виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху будинків по просп. Залізничників,1,2а, по пров. Прикордонників,7а на суму 59,2 тис.грн.;

       за рахунок розподілу вільного залишку  коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2018 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку проведено сплату за капітальний ремонт даху будинків, в т.ч. за технагляд по вул. Миру,15 на суму 186,5 тис.грн., просп. Залізничників,1 на суму 206,6 тис.грн., по пров. Прикордонників, 7а  на суму 142,7 тис.грн.,

        проведено сплату за капітальний ремонт мережі водопостачання та водовідведення будинків , в т.ч. за технагляд по проспекту Залізничників 3,4 на суму 260,8 тис.грн., по вул.  Молодіжна,10 на суму 190,8 тис.грн., по вул. Берег,82 на суму 107,5 тис.грн., по проспекту Залізничників 2 на суму 81,0 тис.грн., по проспекту Залізничників, 2а на суму 66,0 тис.грн.

 • організація благоустрою міста:

        за рахунок розподілу вільного залишку  коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2018 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку по «Програмі благоустрою м. Чоп на 2017-2018 роки» проведено попередню оплату за капітальний ремонт внутріквартальних проїздів і пішохідних зон, в тому числі, проектно-кошторисна документація, по вул. Йосипа Бокшая ,1   на суму 209,6 тис.грн., по вул. Йосипа Бокшая 3,5 в м. Чоп” на суму 230,8 тис.грн. , по вул. Миру,21 на суму 163,6 тис.грн., по проспекту Залізничників,3 на суму 29,9 тис.грн., по просп. Залізничників, 4 на суму 83,9 тис.грн.

        за рахунок коштів передбачених в бюджеті міста та за рахунок розподілу вільного залишку  коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2018 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку  по загальноміській цільовій «Програмі з встановлення та облаштування дитячих майданчиків на прибудинкових територіях у м. Чоп на 2016-2019р.» профінансовано видатки на суму 36,8 тис.грн.

Економічна діяльність

По даній галузі протягом звітного періоду використано кошти в сумі 3 393,2 тис.грн., з яких:

- за рахунок коштів передбачених в бюджеті міста та переданих із загального фонду до спеціального фонду міського бюджету профінансовано видатки  на реконструкцію  ДНЗ “Казка” в м.Чоп, 2 черга, на суму 1 615,9 тис.грн., проведено сплату за “Будівництво водозабору на підземних свердловинах по вул. Миру в м.Чоп” на суму 1 141,1 тис.грн.  проведено   капітальний ремонт вулиці  Загородня  в м.Чоп на суму 322,0 тис.грн.;

- за рахунок розподілу вільного залишку  коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2018 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку профінансовано видатки на будівництво автономної котельні міського будинку культури по вул. Головній в м.Чоп на суму 314,2 тис.грн. в т.ч. за коригування проектно-кошторисної документації на суму 25,5 тис.грн.

Актуальними залишалися інвестиційні пропозиції:

 • Будівництво водозабору на підземних свердловинах по вул. Миру в м. Чоп;
 • Мережа водопостачання та водовідведення в м. Чоп;
 • Будівництво котельні вул. Головна 39 м. Чоп  (Будинок культури);
 • Капітальний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення вул. Пушкіна 5 в м. Чоп;
 • Капітальний ремонт вул. Перемоги в м. Чоп;
 • Капітальний ремонт вул. Миру в м. Чоп;
 • Основними проблемними питаннями залишаються:
 • - відсутність підтримки та механізму зацікавленості для інвесторів;
 • недостатній розвиток компаній, які мають досвід роботи з потенційними інвесторами;
 • низька інвестиційна привабливість окремих видів діяльності;
 • високі відсоткові ставки по кредитуванню тощо;
 • нестабільність законодавства, часта зміна та неоднозначність трактування, ускладнення та непрозорість певних процедур;
 • протягом поточного року проводилась активна робота по інформуванню громадськості у сфері європейської інтеграції, взято участь у ряді семінарів, конференцій, робочих зустрічей для представників органів місцевого самоврядування, голів громадських організацій, підприємств та представників малого та середнього бізнесу;

- нестача  фінансових  ресурсів для реалізації розроблених інвестиційних пропозицій та проектних заявок.

Основні завдання на 2018 рік:

- створення та оновлення бази даних підприємств, які мають намір працювати з іноземними інвесторами;

- пошук додаткових джерел фінансування для реалізації пріоритетних для міста інвестиційних проектів;

- створення умов для утворення у зовнішній торгівлі позитивного сальдо;

- створення нових, оновлення та презентація існуючих інвестиційних пропозицій міста;

- продовжувати активну роботу щодо залучення міжнародних програм технічної допомоги та інших фінансових та неурядових організацій шляхом здійснення спільних проектів в рамках міжрегіонального співробітництва;

- постійний обмін інформацією з посольствами, консульствами, торговими представництвами, місіями, представництвами міжнародних організацій щодо можливостей залучення  інвестиційних коштів.

Основні напрямки соціального та економічного розвитку міста на 2018 рік

Бюджетна та податкова політика

 • застосовувати середньострокове бюджетне прогнозування на всіх етапах бюджетного процесу у відповідності з вимогами чинного бюджетного законодавства;
 • здійснювати формування та виконання міського бюджету за програмно-цільовим методом;
 • забезпечити збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок розширення та удосконалення бази оподаткування;
 • скоротити податковий борг, зміцнити податкову дисципліну;
 • сприяти зменшенню податкового навантаження на платників податків;
 • підвищити результативність, ефективність та прозорість управління коштами бюджету;
 • забезпечити ефективне та економне використання бюджетних коштів;
 • розміщувати тимчасово вільні кошти міського бюджету на депозитних рахунках в установах банків;
 • здійснювати подальшу оптимізацію мережі закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, удосконалювати їх структури і функцій та продовжити роботи по зміцненню матеріально-технічної бази закладів;

Інвестиційна політика

 • привести у відповідність до затвердженого Генерального плану міста діючу містобудівну та землевпорядну документацію;
 • визначити пріоритетні для міста сфери для інвестування, створити єдину базу інфраструктурних інвестиційних проектів, забезпечити широке висвітлення цієї інформації у засобах масової інформації та доступ до неї потенційних інвесторів;
 • залучати інвестиції у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

Розвиток підприємництва

 • продовжити роботи з визначення переліку адміністративних послуг, які можуть надаватися Центром адміністративних послуг;
 • забезпечити реалізацію державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Споживчий ринок

 • створювати сприятливі умови для подальшого розвитку підприємницької діяльності.

Будівництво

 • сприяти поступовому нарощуванню обсягів будівельних робіт;
 • забезпечити введення в експлуатацію об’єктів соціальної, інженерної та транспортної інфраструктури міста, необхідних для комфортного проживання жителів міста;
 • не допускати утворення на території «довгобудів» та консервації об’єктів незавершеного будівництва.

Реформування управління та утримання житлового фонду

 • сформувати єдині стандарти надання послуг населенню, запровадити ефективну систему контролю за якістю наданих комунальних послуг;
 • продовжити роботу з створення ОСББ з  максимальним охопленням житлового фонду (багатоквартирних будинків);
 • визначити повний перелік робіт з капітального ремонту житлового фонду по місту та розробити поступовий план виконання робіт;
 • забезпечити локалізацію аварійних ситуацій, збільшити обсяги поточного ремонту інженерних мереж;

Благоустрій

 • розробити єдину концепцію ландшафтних та зелених зон у місті, благоустрою громадських місць та вуличного простору;
 • забезпечити насичення міського середовища цікавими елементами («родзинками»), сприяти розвитку середовищного дизайну;
 • проводити постійну роботу з благоустрою дворових територій, створити єдині стандарти при будинкових територій;
 • забезпечити належний розвиток і утримання мереж зовнішнього освітлення, покриття вулиць і тротуарів;
 • запровадити сучасну систему поводження з твердими побутовими відходами.

Енергозабезпечення та енергозбереження

 • проводити постійну роботу з удосконалення системи енергозабезпечення;
 • здійснювати постійний контроль за своєчасними розрахунками за спожиті енергоносії, впроваджувати енергозберігаючі технології в бюджетних сферах  міста.

Соціальна сфера

 • забезпечити підтримку добробуту малозабезпечених сімей та сімей з дітьми через посилення адресного характеру надання соціальної підтримки;
 • здійснювати постійний контроль за своєчасною виплатою заробітної плати, розмір якої не повинен бути нижче встановленого державою мінімального розміру оплати праці;
 • постійно підвищувати якість робочих місць, мінімізувати випадки виплати заробітної плати «у конвертах».

Освіта

 • забезпечити розширення мережі освітянських закладів міста;
 • запроваджувати педагогічні новації та альтернативні освітньо-виховні програми;
 • створити сучасні умови для навчання та виховання дітей, забезпечити навчальні заклади базовим, мультимедійним і спортивним обладнанням,ігровими майданчиками;
 • покращувати якісний склад педагогічних працівників;

Фізична культура та спорт

 • розробити мережу дитячих ігрових та спортивних майданчиків (мультикомплексів);
 • розробити та поступово впровадити план реконструкції спортивних майданчиків з встановленням антивандальних тренажерів.