Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Фактичні надходження та виконання міського бюджету станом на 01 серпня 2018 року

0

До загального фонду бюджету міста станом на 01 серпня 2018 року надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 32 549,4 тис.грн., виконання затверджених планових показників становить 124,2 відс.

Основним бюджетоутворюючим джерелом міського бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в обсязі одержаних за звітний період 2018 року доходів загального фонду (без врахування трансфертів) склала 73,3 відс. За січень – липень  2018 року до бюджету міста надійшло 23 862,8 тис.грн. вказаного податку або 140,7 відс. до затвердженого плану.

Також, значну частину поступлень податків та зборів загального фонду бюджету міста, а саме 15,6 відс. склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень до бюджету міста в звітному періоді становив 5 090,7 тис.грн., або 113,2 відс., що більше на 594,2 тис.грн. від запланованого обсягу в сумі 4 496,5 тис. грн.

Надходження від акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) та з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за звітний період 2018 року надійшло 3 144,4 тис.грн., виконання плану складає 73,5 відс., що зумовлено зменшенням обсягів реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

За рахунок розміщення тимчасово вільних коштів спеціального фонду бюджету міста на депозитних рахунках державних банків за січень – липень 2018 року додатково залучено до бюджету міста 71,7 тис.грн.

Обсяги надходжень плати за оренду майна, що у комунальній власності  у звітному періоді – 132,5 тис.грн., виконання плану складає 92,0 відс.

У звітному періоді до загального фонду бюджету міста зараховано 239,3 тис.грн. плати за надання адміністративних послуг, виконання планових показників становить 95,5 відс.

За січень – липень 2018 року до загального фонду бюджету міста надійшло субвенцій з державного бюджету на загальну суму 11 532,0 тис.грн. при затвердженому плані 11 532,0 тис.грн., виконання становить 100,0 відс., в тому числі надійшло освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  у сумі 7 042,6 тис.грн. та медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 4 489,4 тис.грн.

За звітній період 2018 року до загального фонду бюджету міста надійшло субвенцій з місцевого бюджету на загальну суму 17 256,5 тис.грн. при уточненому плані 18 448,2 тис.грн., виконання становить 93,5 відс.

До спеціального фонду бюджету міста за січень – липень 2018 року надійшло 911,6 тис.грн., в тому числі екологічного податку – 44,6 тис.грн., власних надходжень бюджетних установ – 827,6 тис.грн., коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 38,7 тис.грн. та грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 0,7 тис.грн. Виконання плану спеціального фонду міського бюджету складає 90,9 відс. Зменшення  надходжень спеціального фонду зумовлено тимчасовим закриттям ДНЗ «Казка» на час  проведення робіт з реконструкції даної установи.

Видатки загального фонду

За рахунок загального фонду бюджету міста за січень – липень 2018 року  профінансовано видатки на суму 50 954,4 тис.грн.

При виконанні бюджету міста дотримано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.

На захищені статті та енергоносії спрямовано 47 043,3 тис.грн., що складає 92,3 % від загальної суми видатків.

У Законі України «Про державний бюджет України на 2018 рік» в обсязі медичної субвенції враховано видатки на надання вторинної, третинної та екстренної медичної допомоги населенню, а також, заплановано  обсяг медичної субвенції місцевим бюджетам для забезпечення видатків на надання первинної медичної допомоги до 1 липня 2018 року.

З  01 липня 2018 року видатки на надання первинної медичної допомоги

населенню міста Чоп враховані Міністерством охорони здоров’я у структурі видатків Національної служби  охорони здоров’я.

За рахунок отриманої з державного бюджету медичної субвенції профінансовано багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню на суму 2 778,5 тис.грн., профінансовано центр первинної медичної допомоги на суму 1 235,4 тис.грн. Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  перерахована в сумі 582,5 тис.грн.

За січень – липень поточного року за рахунок отриманої з державного бюджету освітньої субвенції профінансовано загальноосвітні школи міста на суму  7 170,5 тис.грн.

 Кредиторська заборгованість по загальному фонду по видатках які здійснюються за рахунок коштів державного бюджету на звітну дату становить 1 053,9 тис.грн., в т.ч., прострочена заборгованість – 922,1 тис.грн.

 Державне управління

На забезпечення роботи  виконавчого комітету Чопської міської ради та її  самостійних управлінь  за  січень – липень 2018 року використано  кошти у сумі 7 976,3 тис.грн.

На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 7 493,5 тис.грн. За вказаний період забезпечено виплату заробітної плати, відповідно норм діючого законодавства та виплату  індексації працівникам даної галузі.

На спожиті  енергоносії та комунальні послуги спрямовано 136,5 тис.грн., на придбання матеріалів на суму 115,3 тис.грн., на відрядження – суму 5,1 тис.грн., на інші видатки – 225,9 тис.грн.

 Освіта

На утримання установ освіти міста за звітний період  використано  кошти в загальній сумі  15 860,6 тис.грн.

На фінансування ДНЗ «Казка» з міського бюджету за звітний період поточного року використано 3 974,9 тис.грн., з яких, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 3 122,5 тис.грн. Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з врахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС та індексації. На оплату видатків на придбання продуктів харчування по вказаній установі використано – 218,6тис.грн., на оплату видатків за спожиті енергоносії використано 527,4 тис.грн., придбання медикаментів – 1,0 тис.грн., придбання матеріалів – 90,1 тис.грн., інші видатки – 15,3 тис.грн.

На фінансування загальноосвітніх шкіл міста за січень – липень поточного року проведено видатки на суму 9 971,3 тис.грн., з них, за рахунок освітньої субвенції на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічних працівників спрямовано 7 126,4 тис.грн.. За рахунок коштів місцевого бюджету профінансовано видатки на оплату праці з нарахуваннями інших працівників загальноосвітніх шкіл – 1 379,8 тис.грн., також, з місцевого бюджету  спрямовані кошти  на  оплату продуктів  харчування – 312,3 тис.грн.,  на оплату за  спожиті бюджетними установами енергоносії – 783,1тис.грн., придбання матеріалів – 32,9 тис.грн., на відрядження – 0,2 тис.грн., на  інші видатки – 292,5 тис.грн..

Для забезпечення вимог Постанови КМУ від 04 квітня 2018 року №237 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету закуплено дидактичних матеріалів на суму 33,9тис.грн. та за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 10,2 тис.грн.

Слід зауважити, що з 2018 року згідно змін до програмної класифікації видатків та кредитування, планування видатків в міському бюджеті  на «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» здійснено за галузевим спрямуванням, тобто по галузі «Освіта». Видатки на фінансування  шкіл  естетичного виховання за рахунок місцевого бюджету за даний період становлять 1 914,4 тис.грн., з яких, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 1 811,4 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  з міського бюджету спрямовано кошти  в сумі 90,0 тис.грн., придбання матеріалів – 4,3 тис.грн.,на інші видатки – 8,6 тис.грн.

Охорона здоров’я

На утримання установ  охорони  здоров’я  за січень-липень 2018 року видатки  комунального закладу Чопської міської ради «Чопська міська лікарня»  складають 4 449,7 тис.грн., з яких, за рахунок отриманої з державного бюджету медичної  субвенції  – 4 013,9 тис.грн., видатки міського бюджету – 435,8 тис.грн., а саме:

  • багатопрофільна стаціонарна медична допомога:

- за рахунок отриманої з державного бюджету медичної субвенції профінансовано багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню на суму  2 691,3 тис.грн., в т.ч. видатки на оплату праці з нарахуваннями на суму 2 583,2 тис.грн., на придбання матеріалів – 19,6 тис.грн., на оплату за медикаменти – 41,7 тис.грн., на  оплату продуктів  харчування – 30,4 тис.грн.,  інші видатки – 16,4 тис.грн.;

- за рахунок коштів  місцевого бюджету профінансовано видатки на суму 296,8 тис.грн., в т.ч. придбання матеріалів – 54,5 тис.грн., на оплату за медикаменти – 49,4 тис.грн.,   видатки за спожиті бюджетною  установою енергоносії на суму 144,0 тис.грн., на  оплату продуктів  харчування – 9,8 тис.грн.,  інші видатки на суму 39,1 тис.грн.;

- за рахунок отриманої з державного бюджету медичної субвенції проведено фінансування на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет на суму 87,2 тис.грн.

2) первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги (рішенням двадцять сьомої сесії сьомого скликання міської ради від 20.12.2017 року № 17 створено Комунальне некомерційне підприємство «Чопський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чопської міської ради Закарпатської області шляхом виділу зі складу Комунального закладу Чопської міської ради «Чопська міська лікарня» та віднесено його до сфери управління Чопської міської ради):

до 1 липня 2018 року за рахунок отриманої з державного бюджету медичної субвенції профінансовано  центр первинної медичної допомоги на суму 1124,4 тис.грн., в т.ч. видатки на оплату праці з нарахуваннями на суму 954,0 тис.грн., придбання матеріалів – 32,2 тис.грн.,  на оплату за медикаменти – 12,9 тис.грн., на відрядження – 1,0 тис.грн., відшкодування вартості за пільгові рецепти – 108,0 тис.грн., на  інші видатки – 16,3 тис.грн..;

з 01 липня 2018 року фінансування видатків на надання первинної медичної допомоги комунальним закладом охорони здоров’я – КНП «Чопський ЦПМСД» ЧМР, спрямовуються через  Національну службу  охорони здоров’я, шляхом  укладання договору про медичне обслуговування населення міста Чоп з Уповноваженим органом;

- за рахунок коштів місцевого бюджету профінансовано видатки на суму 139,0 тис.грн., в т.ч. видатки за спожиті бюджетною установою енергоносії на суму 41,2 тис.грн., придбання матеріалів – 35,2 тис.грн.,   інші видатки на суму 62,6 тис.грн.;

за рахунок отриманої з державного бюджету медичної субвенції проведено фінансування на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань на суму 111,0 тис.грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення  за  січень-червень 2018 року профінансовані в загальній  сумі 17007,1 тис.грн.

За звітний період фактичні видатки за рахунок коштів субвенцій  з державного та обласного бюджетів на надання пільг та субсидій населенню, на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам, компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт автотранспорту склали 16 685,9 тис.грн. Отримані кошти державного та обласного бюджетів використані в повному обсязі.

Фактичні видатки за даний період за рахунок коштів міського бюджету  по соціальному захисту населення  склали 321,2 тис.грн.

По «Міській програмі надання інших пільг окремим категоріям громадян міста Чоп на 2018 рік» по  КПКВКМБ  0813032 профінансовано видатки на суму 6,6 тис.грн.

По міській  програмі відшкодуваня, компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян міста Чоп на приміському сполученні загального користування залізничним транспортом на 2018 рік по КПКВКМБ  0813035 профінансовано видатки на суму 17,6 тис.грн.

За період з початку року  по КПКВКМБ  0113121 на утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді використано коштів у загальній сумі 102,8 тис.грн., з яких видатки на виплату заробітної плати з нарахуванням склали 97,5 тис.грн.

По КПКВКМБ 0613131 по міській Програмі впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики  на 2016-2020 роки профінансовано видатки на суму 68,9 тис.грн.

По КПКВКМБ 0613140 по міській Програмі оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2018 роки профінансовано видатки на суму 6,0 тис.грн.

На виконання програми «Турбота» профінансовано  видатки на соціальний захист населення в сумі 119,3 тис.грн.:

по КПКВКМБ  0813160 –    17,5 тис.грн.;

по КПКВКМБ  0813191 –      9,5 тис.грн.;

по КПКВКМБ  0813242 –    92,3 тис.грн..

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату, по видатках які здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, складає 1 053,9 тис.грн., в т.ч., прострочена заборгованість – 922,1 тис.грн.

Культура і мистецтво

На утримання установ культури міста за  січень – липень 2018 року  використано 375,1 тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ закладів культури з бюджету міста профінансовано 308,1 тис.грн.

Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з урахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв  з міського бюджету спрямовано кошти  в сумі  36,3 тис.грн., придбання матеріалів – 24,9 тис.грн.,   на інші видатки – 5,8 тис.грн.

 Фізична культура і спорт

На  фізичну культуру і спорт по проведенню навчально-тренувальних зборів та утримання дитячо-юнацької спортивної школи з міського бюджету профінансовано 159,7 тис.грн., з яких на оплату праці з нарахуванням працівників ДЮСШ – 107,2 тис.грн., на сплату комунальних послуг – 2,1 тис.грн., придбання матеріалів – 6,3 тис.грн.,    оплата відрядження – 14,4 тис.грн., інші видатки – 29,7 тис.грн.

Житлово-комунальне господарство

Кошти загального фонду міського бюджету на житлово-комунальне господарство спрямовані на видатки пов’язані з утриманням міста.

Протягом  поточного  2018 року використано кошти  в загальній сумі 1 379,5 тис.грн., з яких:

- по Програмі благоустрою м. Чоп на 2017 – 2018 роки: на утримання вуличного освітлення міста використано 162,8 тис.грн.,  перевезення сміття – 350,7 тис.грн., прибирання та підмітання вулиць міста – 412,3 тис.грн., на прочистку ливневої каналізаційної мережі – 129,5 тис.грн., видалення аварійних сухостійких дерев – 35,2 тис.грн., санітарний покос трави – 111,9 тис.грн.,  прибирання снігу та розчищення території – 49,5 тис.грн., робота автогідропідіймача  – 21,1 тис.грн., придбання світильників, ламп, провода, та запчастин для встановлення  ламп – 50,0 тис.грн., придбання урн для сміття – 11,0 тис.грн., виготовлення та встановлення дорожніх знаків – 38,9 тис.грн.;

- по загальноміській цільовій програмі з встановлення та облаштування дитячих майданчиків на прибудинкових територіях у м.Чоп на 2016-2019 роки профінансовано видатки в сумі 6,7 тис.грн.

 Економічна діяльність

За період з початку року по головному розпоряднику Чопська міська рада по даній галузі профінансовано видатки на суму 1 635,9 тис.грн., з них, по «Програмі розвитку земельних відносин на території м.Чоп на 2013-2018р.» по КПКВКМБ 0117130 сплачено за виготовлення технічної документації із землеустрою в сумі 23,5 тис.грн., по міській «Програмі благоустрою м.Чоп на 2017-2018 роки» по КПКВКМБ 0117442 проведено фінансування за ремонт доріг в місті Чоп на суму 1 607,9 тис.грн.

По КПКВКМБ 0117680 профінансовано членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування на суму 4,5 тис.грн.

Інша  діяльність

У бюджеті міста передбачено наступні видатки по даній галузі:

по КПКВКМБ  0118110  спрямовано  видатки  на  заходи  із  запобігання  та  ліквідації  надзвичайних  ситуацій  та наслідків стихійного лиха в сумі 15,0 тис.грн.;

по КПКВКМБ 3718700  спрямовано видатки на резервний фонд в сумі 100,0 тис.грн..

Кошти по вказаним видаткам впродовж  звітного періоду не використовувались.

Міжбюджетні трансферти

Протягом  поточного  2018 року проведено поточні трансферти органам державного управління інших рівнів на суму 2 110,3 тис.грн., з них:

КПКВКМБ 3719110 з місцевого бюджету до державного бюджету спрямовано реверсну дотацію у сумі 1 489,6 тис.грн.;

КПКВКМБ 3719410 субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції на суму 582,5 тис.грн.;

КПКВКМБ 0119800 субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на суму 38,3 тис.грн., з них, поточні видатки в сумі 4,0 тис.грн. по «Програмі безоплатної правової допомоги населенню м. Чоп на 2017 – 2018 роки» та 34,3 тис.грн. по «Програмі  підтримання в належному стані  правобережної  дамби р.Тиса в районі міста Чоп 2017 – 2019 роки» на  забезпечення реалізації заходів визначених в даних програмах.

Видатки спеціального фонду

Виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету міста за  січень-липень 2018 року  складає  9 544,9 тис.грн., в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ звітного періоду використано кошти в сумі 680,5 тис.грн.

Державне управління

За рахунок розподілу вільного залишку  коштів загального фонду, що склався на початок 2018 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку за звітний період профінансовано видатки на суму 61,2 тис.грн., з них, придбано два комп’ютера в комплекті та два багатофункціональні пристрої з метою забезпечення комп’ютерною технікою для своєчасного та належного виконання функцій та завдань структурними  підрозділами Чопської міської ради на суму 52,5 тис.грн. та придбано картотечну шафу у ЦНАП в сумі 8,7 тис.грн.

Освіта

На утримання установ освіти міста за звітний період  використано  кошти в загальній сумі 930,6 тис.грн.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ за звітний період  використано кошти на суму 352,6 тис.грн., з яких, на оплату продуктів харчування  використано кошти в сумі 329,1 тис.грн., сплачено за комунальні послуги в сумі 1,5  тис.грн., придбано предмети та матеріали – 9,3 тис.грн., видатки на відрядження–0,1тис.грн., оплачено послуги – 12,6 тис.грн.

За рахунок розподілу вільного залишку  коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2018 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку профінансовано видатки на суму 487,7 тис.грн., а саме, придбано музичний інструмент(рояль) на суму  199,7 тис.грн., проведено капітальний ремонт приміщень музичної школи на суму 241,2 тис.грн., придбано плиту електричну в ДНЗ «Казка» в сумі 21,9 тис.грн.,  тис.грн., придбано меблі на суму 24,9 тис.грн. на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа».

За рахунок субвенції з державного бюджету для забезпечення вимог Постанови КМУ від 04 квітня 2018 року №237 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» закуплено меблі на суму 90,3 грн.

 Охорона здоров’я

На утримання установ охорони здоров’я міста за звітний період  використано  кошти в загальній сумі 893,9 тис.грн.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ за звітний період  використано кошти на суму 316,0тис.грн., з яких, видатки на поточні потреби становлять 288,8  тис.грн.  Також, придбано центробіжний насос на суму 12,6 тис.грн. та комп’ютер в комплекті на суму  14,6 тис.грн.

За рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2018 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку профінансовано видатки на суму 577,9 тис.грн., з них, закуплено сучасний ультразвуковий сканер комунальному закладу Чопська міська лікарня  на суму 495,0 тис.грн. та придбано три комп’ютери в комплекті, БФП лазерний та сервер на суму 82,9 тис.грн. Чопському центру первинної медико-санітарної допомоги.

 Культура і мистецтво

На утримання установ культури і мистецтва міста за звітний період  використано  кошти в загальній сумі 424,6 тис.грн.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ за звітний період  використано кошти на поточні видатки на суму 1,0 тис.грн.

За рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2018 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку профінансовано видатки на суму 423,6 тис.грн. за проведення експертизи кошторисної частини проекту, за коригування проектно-кошторисної документації, за капітальний ремонт опалення та теплопостачання будинку культури та за капітальний ремонт мереж опалення та теплопостачання будинку культури в м.Чоп.

 Фізична культура і спорт     

За рахунок власних надходжень бюджетних установ за звітний період  використано кошти на суму 10,9 тис.грн. для придбання предметів, матеріалів та оплату послуг.

Житлово-комунальне господарство

На житлово-комунальне господарство  протягом звітного періоду використано кошти в сумі 2 917,8 тис.грн., з яких:

  • капітальний ремонт житлового фонду:

за рахунок коштів передбачених в бюджеті міста оплачено за виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту мережі водопостачання та водовідведення будинку по вул.Молодіжна,10, по вул.Берег,82 ,  по просп.Залізничників, 2, 2а, 3,4  на суму 69,6 тис.грн., за виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху будинків по просп.Залізничників,1,2а, по пров. Прикордонників,7а на суму 59,2 тис.грн., за виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт під’їздів із заміною дверей на суму 12,4 тис.грн. ;

за рахунок розподілу вільного залишку  коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2018 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку проведено сплату за капітальний ремонт даху будинків, в т.ч. за технагляд по вул.Миру,15 на суму 186,5 тис.грн., просп. Залізничників,1 на суму 206,6 тис.грн., по пров. Прикордонників, 7а  на суму 295,4 тис.грн., за ремонт під’їздів із заміною дверей на суму 250,5 тис.грн.

проведено сплату за капітальний ремонт мережі водопостачання та водовідведення будинків , в т.ч. за технагляд по проспекту Залізничників 3,4 на суму 260,8 тис.грн., по вул.Молодіжна,10 на суму 190,8 тис.грн., по вул.Берег,82 на суму 108,9 тис.грн., по проспекту Залізничників 2 на суму 241,7 тис.грн., по проспекту Залізничників, 2а на суму 66,0 тис.грн.

  • організація благоустрою міста:

за рахунок розподілу вільного залишку  коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2018 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку по «Програмі благоустрою м.Чоп на 2017-2018 роки» проведено оплату за капітальний ремонт внутріквартальних проїздів і пішохідних зон, в тому числі, проектно-кошторисна документація, по вул.Йосипа Бокшая,1 на суму 209,6 тис.грн., по вул.Йосипа Бокшая 3,5 в м.Чоп на суму 230,8 тис.грн., по вул.Миру,21 на суму 163,6 тис.грн., по проспекту Залізничників,3 на суму 91,9 тис.грн., по просп.Залізничників, 4 на суму 236,7 тис.грн.

за рахунок коштів передбачених в бюджеті міста та за рахунок розподілу вільного залишку  коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2018 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку  по загальноміській цільовій «Програмі з встановлення та облаштування дитячих майданчиків на прибудинкових територіях у м. Чоп на 2016-2019р.» профінансовано видатки на суму 36,8 тис.грн.

Економічна діяльність

По даній галузі протягом звітного періоду використано кошти в сумі 4 305,7 тис.грн., з них:

за рахунок коштів передбачених в бюджеті міста та переданих із загального фонду до спеціального фонду міського бюджету профінансовано видатки за “Будівництво водозабору на підземних свердловинах по вул. Миру в м.Чоп” на суму 1 333,7 тис.грн.  проведено   капітальний ремонт вулиці  Загородня  в м.Чоп на суму 322,0 тис.грн.;

за рахунок коштів передбачених в бюджеті міста та переданих із загального фонду до спеціального фонду міського бюджету профінансовано видатки  на реконструкцію  ДНЗ “Казка” в м.Чоп, 2 черга, на суму 1 500,0 тис.грн., та 637,6 тис.грн. за рахунок розподілу вільного залишку  коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2018 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку;

за рахунок розподілу вільного залишку  коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2018 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку профінансовано видатки на будівництво автономної котельні міського будинку культури по вул. Головній в м.Чоп на суму 512,4 тис.грн. в т.ч. за коригування проектно-кошторисної документації на суму 25,5 тис.грн.