Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Аналітична довідка щодо намірів зміни тарифу на послугу з вивезення твердих побутових відходів

0

На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 р. № 390 «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад» КП ЧМР «Чистий Чоп» інформує споживачів м. Чоп про намір здійснити зміну тарифів на послугу з вивезення твердих побутових відходів.

Розрахунок тарифу здійснено у відповідності до Закону України «Про відходи», на підставі постанови КМУ від 10.12.2008 р. №1070 «Правила надання послуг з вивезення побутових відходів» з урахуванням змін, внесених постановою №541 від 25.05.2011 р., наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 р. №259 «Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів».

На підставі постанови КМ України №1010 від 26.07.2006 р. «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів»   КП  ЧМР «Чистий Чоп» розроблено та подано на розгляд  Виконавчого комітету Чопської міської ради Закарпатської обл.  проект тарифу на послугу з вивезення твердих побутових відходів.  Проектом рішення  передбачено:

1. Загальний розмір тарифу (грн.)  з урахуванням планового прибутку  для різних категорій споживачів.

1.1. Для  населення  (5%-рентабельності):

- Багатоповерхові  будинки –  13,99 грн. з ПДВ (за 1 мешканця в місяць)

- Будинки приватного сектора –  15,26 грн. з ПДВ (за 1 мешканця в місяць)

- Будинки приватного сектора – 61,04 грн. з ПДВ (за один 120 л контейнер у місяць)

1.2.  Для бюджетних установ (30% – рентабельності):

 –  131,22 грн. без ПДВ або 157,46 грн. з ПДВ ( за 1 куб.м )

1.3.  Для інших споживачів (50% – рентабельності):

 –  151,41 грн. без ПДВ або 181,69 грн. з ПДВ ( за 1 куб.м)

2. Структура тарифу (плановані витрати за статтями), рівень витрат на 1 куб.м , (грн.):

 2.1. Прямі матеріальні витрати – 11,14

2.2. Прямі витрати з оплати праці – 23,45

2.3. Інші прямі витрати –  5,40

2.4. Загально-виробничі витрати – 46,85

2.5. Адміністративні витрати – 14,10

Разом   –  100,94

Прямі витрати включають в себе витрати на придбання  паливно-мастильних матеріалів, витрати на  запасні частини, на оплату праці виробничого персоналу.

До загально-виробничих витрат віднесено: витрати на ремонт та страхування основних засобів; витрати на податки та збори (обов’язкові платежі)- екологічний збір; витрати на перевезення сміття.

Планування витрат здійснюється із застосуванням норм на підставі державних і галузевих нормативів використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, норм з оплати праці, нормативів з управління та обслуговування виробництва з урахуванням фактичних показників  за попередній період та прогнозу індексів зміни цін виробників промислової продукції на планований період.

Запланований обсяг реалізації послуги по вивезенню твердих побутових відходів на рік становить 20000 куб.м. =20,0 тис.куб.м.

Планові  економічно-обґрунтовані витрати на рік становлять 2018,7 тис.грн. Отже, на 1 куб.м відходів планові витрати  становлять: 2018,7 тис.грн./20,0 тис.куб.м=100,94 грн.

Тобто, собівартість послуги по вивезенню твердих побутових відходів за 1 куб.м = 100,94 грн. (без ПДВ).

Зростання собівартості послуги  за 1 куб.м  у порівнянні з собівартістю (61,17 грн. за 1 куб.м), яка ввійшла до діючого тарифу,  відбулося внаслідок зміни економічних умов, що призвели до підвищення витрат, пов»язаних з вивезенням твердих побутових відходів. За період дії тарифу, затвердженого рішенням Виконавчого комітету Чопської міської ради від 16 червня 2016 року № 115, відбулися зміни, а саме : зростання вартості палива та  мастильних матеріалів на 57% (18,50 грн. в діючому тарифі, 29 грн. в плановому), підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму громадян на 157% (1450 грн. в діючому тарифі, 3723 грн. в плановому),  зростання вартості запасних частин та комплектуючих , податків та інше, що є основними складовими структури тарифу, які безпосередньо впливають на собівартість послуги  а відповідно і на розмір тарифу.

Діючий тариф на послугу з вивезення побутових відходів становить:

1. для населення – 8,48 грн. з ПДВ (на 1 мешканця в місяць);

2. для бюджетних організацій – 110,00 грн. з ПДВ (за 1 куб.м);

3. для інших споживачів – 146,81 грн. з ПДВ (за 1 куб.м).

Після проведення економічного аналізу діяльності  підприємства застосування у подальшому в роботі діючих тарифів, затверджених рішенням  Виконавчого комітету Чопської міської ради від 16.06.2016 р. №115  є  економічно необґрунтованим, збитковим, шкідливим для діяльності підприємства, тому що витрати в структурі  тарифів, які затверджені у 2016 р. не відповідають рівню економічно-обгрунтованих витрат у 2018 році на виробництво та надання якісних послуг.

У зв’язку з вищенаведеним виникла необхідність коригування розміру тарифу на послугу з вивезення твердих побутових відходів, щоб врахувати в новій структурі тарифу зростання цін на паливно-енергетичні ресурси, підвищення заробітної плати і таке інше.

Отже, враховуючи планові економічно-обґрунтовані витрати, тариф на послугу для різних категорій споживачів становитиме:

1. Населення м. Чоп:

-  Багатоповерхові  будинки -  13,99 грн. з ПДВ (за 1 мешканця в місяць),

   але не більше –  55,96 грн.  в місяць за сім’ю в кількості 4 і більше осіб.

Будинки приватного сектора –  15,26 грн. з ПДВ (за 1 мешканця в місяць),

   але не більше  – 61,04 грн. в місяць з одного будинку.

- Будинки приватного сектора-   61,04 грн. з ПДВ (за один 120 л контейнер у місяць).

2. Бюджетні установи :

 –  131,22 грн. без ПДВ або 157,46 грн. з ПДВ ( за 1 куб.м )

3. Інші споживачі :

 –  151,41 грн. без ПДВ або 181,69 грн. з ПДВ ( за 1 куб.м)

Розрахунок тарифу здійснено відповідно до чинного законодавства України, з дотриманням вимог Постанови КМ України від 26.07.2006 р. №1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів».

КП ЧМР «Чистий Чоп» приймає зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб  протягом  7 календарних  днів з дня розміщення цього повідомлення за адресою:

Адреса : 89502, м. Чоп,  вул.Головна, 43, тел.(0312) 71-12-39, 71-11-68

КП ЧМР “Чистий Чоп”