Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Роз’яснення щодо призначення житлової субсидії на зареєстрованих фактично проживаючих

0

Кількість членів домогосподарства визначається на початок місяця, з якого призначається житлова субсидія.

У разі коли у складі домогосподарства кількість фактично проживаючих зареєстрованих членів домогосподарства є меншою за кількість членів домогосподарства, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), за рішенням комісії соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на фактично проживаючих зареєстрованих за даною адресою членів домогосподарства. Рішення комісії в такому випадку приймається з урахуванням норм, зазначених в абзаці одинадцятому пункту 7  Положення.  А саме :

Житлову субсидію за рішенням комісії не може бути призначено у разі, якщо у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку і станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України, у них відсутні доходи та не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді ( для міст обласного значення – протягом двох місяців), за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, або вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший за розмір  мінімальної заробітної плати, встановленої станом на початок періоду, за який враховуються доходи  для призначення,  і такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії. До 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування або навчання за кордоном, що підтверджується відповідними документами (  використано лист роз’яснення Мінсоцполітики України від 10.08.2018   № 275/0/188-18 ).

Під час призначення житлової субсидії враховуються також доходи членів сім’ї особи із складу домогосподарства у разі, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства (крім доходів батьків у разі призначення субсидії студентам, які зареєстровані у гуртожитку за місцем навчання, та доходів одного з батьків дитини у разі призначення субсидії другому з батьків з дитиною у разі, коли батьки розлучені). При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб не розраховуються. ( абз.3 пункту 9 Положення ).

 Враховуючи вищевикладене  позитивне рішення Комісія не може прийняти  щодо виключення із складу домогосподарства членів однієї сім’ї, а також непрацюючих працездатних осіб, у яких відсутні доходи та не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, або  отримували середньомісячний сукупний дохід менший за розмір  мінімальної заробітної плати, і такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів протягом періоду.

Існують ситуації, коли зареєстровані члени домогосподарства не можуть надати  підтверджуючі документи з місця проживання, роботи відмінному від адреси  домогосподарства, у такому випадку рішення Комісією можуть прийматися на підставі складеного соціальним інспектором акту обстеження матеріально – побутових умов проживання домогосподарства ( використано  лист роз’яснення Мінсоцполітики України від 17.09.2018 № 17898/0/2-18/56)

 Звертаємо увагу, що виключення із складу домогосподарства за рішенням комісії, особи, яка працює за кордоном, можливо лише у випадку, якщо вона документально підтвердила шляхом надання легалізованих в Україні документів набуття страхового стажу в інших країнах, з якими укладено договори про соціальне забезпечення, перелік яких розміщується на офіційному веб-сайті Мінсоц, при цьому акцентуємо, що довідки з місця роботи від роботодавців не дають  таких підстав           ( копія  листа роз’яснення Мінсоцполітики України від 19.11.2018 № 683/0/1//-18 додається )  

За роз’ясненнями Мінсоцполітики України, інформація про перетин державного кордону, до впровадження порядку обміну з Держприкордонслужбою, може зазначатися особою в Декларації додатково.

Громадянин несе відповідальність за подані відомості про доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на призначення житлової субсидії та на визначення її розміру.

Рішення про призначення житлової субсидії Комісією в обласних центрах та містах обласного значення без урахування осіб, які зареєстровані, але фактично не проживають, приймаються з урахуванням  умови  та обставин  передбачених абзацом 3 пункту 7 Положення.

Щодо відсутності інформації інформуємо, що  якщо інформацію, необхідну для призначення житлової субсидії, отримати неможливо внаслідок помилки, виявленої під час обміну інформацією із суб’єктами надання інформації, визначеними в абзацах другому, третьому, восьмому – дванадцятому 14 пункту Положення, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення повідомляє громадянину про необхідність виправлення помилки і проводить розрахунок житлової субсидії протягом 10 днів після подання ним оновлених даних та отримання необхідної інформації.

У разі коли протягом 30 календарних днів після отримання повідомлення про необхідність виправлення помилки громадянин не вчинить дій щодо її виправлення, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення відмовляє у призначенні житлової субсидії. Зазначений строк може бути продовжено на час хвороби заявника, що підтверджується документально.

Додаємо лист Міністерства соціальної політики України.