Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Оголошення на заміщення вакантних посад

0

Чопська міська рада оголошує конкурс на заміщення:

- вакантної посади начальника відділу – головного архітектора відділу архітектури та містобудування Чопської міської ради;

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають вищу архітектурну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, вільно володіють державною  мовою та мають навички роботи на комп’ютері та здатність за своїми діловими і  моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки, стаж організаційної і професійної роботи за фахом у сфері містобудування та архітектури не менше 5 років.

- тимчасово вакантної посади спеціаліста І категорії Відділу економіки та інвестицій Чопської міської ради на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, або до фактичного виходу основного працівника на роботу;

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають вищу економічну, юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, вільно володіють державною мовою та мають навички роботи на комп’ютері та здатність за своїми діловими і  моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки,  стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування чи державній службі не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.

Документи, що подаються для участі у конкурсі: заява по участь у конкурсі, заповнена особова картка (форми П-2ДС) з відповідними додатками, дві фотокартки розміром 3х4 см, копія документа, який посвідчує особу, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (кандидата на посаду), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством, копії документів про освіту (підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня), копія військового квитка (для військовозобов’язаних).

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається головним спеціалістом з кадрової роботи за адресою: м. Чоп, вулиця Берег, 2, кабінет № 17 або за телефоном 0312 71 12 42.

Термін протягом якого приймаються заяви становить 30 днів з дати публікації оголошення (4 грудня).