Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, в якому не створено ОСББ

0

На виконання рішення Виконавчого комітету Чопської міської ради від 28.02.2019 року № 23, п. 5 ст. 13 Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”, Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку (Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 13.06.2016 № 150)

Чопська міська рада, в особі Відділу міського господарства, оголошує конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Чоп:

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Організатор конкурсу – Чопська міська рада, в особі відділу міського господарства, 89502   м. Чоп,    вул. Берег,  2   2-й поверх, кабінет № 1 (приймальна), тел.(0312) 71 -12 – 42.

2. Прізвище, посада та номерителефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу

Гіжан І.С. – заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства, робочий тел.: (0312) 71-12-42, вул. Берег 2 (каб. 3)

Горинецький А.Й. – начальник відділу міського господарства Чопської міської ради, тел. роб.0312 71 12 42,  вул. Берег  2 (каб. 11).

3. Перелік послуг та об’єктів конкурсу (будинки або група будинків поєднані спільною територією).

3.1. Послуга – управління багатоквартирним будинком (утримання спільного майна багатоквартирного будинку та  прибудинкової території).

3.2. Об’єкти конкурсу:

вул. Берег  9, 18 ,29, 58, 75, 77, 82;

просп. Залізничників 1, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3, 4;

вул. Спортивна 1, 3;

вул. Головна  2, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 30, 35, 34, 48, 50, 53, 55, 57;

вул. Молодіжна 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 23, 25, 27;

вул. Й. Бокшая  1, 2, 3, 5, 7;

вул. Новозагородня  4, 5, 26, 28, 31;

пров. Прикордонників  6, 6А, 7, 7А, 1, 2, 3, 4;

вул. Прикордонна 6;

вул. Миру  2, 4, 15, 17, 19, 21;

проїзд Миру 5, 10, 11, 31, 40, 53;

вул. Митна  2, 3, 4, 6, 8, 10;

вул. Московська 1, 2, 3, 5, 10, 15, 40, 42;

вул. Князя Лаборця 15;

вул. Привокзальна  2;

вул. Загородня 12, 50;

вул. Берегівська 13, 23;

вул. Латорицька  5;

вул. Приозерна 1, 7, 32, 34;

вул. Майстерська 11;

вул. Шкільна 5;

вул. Квітова 5;

вул. Тисова 17.

с. Соломоново, вул. Жовтнева, 3

4. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

4.1. Вартість послуги – 50 балів ( до складу ціни входить витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 кв. м. загальної площі об’єкта конкурсу);

4.2  Рівень забезпечення учасника конкурсу матеріально технічною базою – 20 балів;

4.3. Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам  до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) – 5 балів;

4.4. Фінансова спроможність учасника конкурсу – 5 балів;

4.5. Строки надання послуг – 10 балів;

4.6. Підвищення якості послуг та зниження їх вартості – 5 балів;

4.7.  Наявність досвіду роботи (профільної освіти у керівника) з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства – 5 балів.

Разом 100 балів.

У разі, якщо об’єкт конкурсу складається з групи будинків, оцінювання конкурсних пропозицій за критерієм «ціна послуги» здійснюється шляхом додавання балів, визначених окремо за кожним багатоквартирним будинком. При цьому максимальна кількість балів під час оцінювання за кожним будинком не повинна перевищувати 50 балів.

5. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

5.1. Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву, у якій зазначають: фізичні особи-підприємці : прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.

До заяви додаються копії установчих документів, баланс,  довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами тощо, оригінали або копії яких додаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників кваліфікаційним вимогам

5.2. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

6. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місце знаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Адреса: 89502, м. Чоп, вул. Берег, 2, ІІ поверх, каб. №1 (приймальня).

Кінцевий строк подання пропозицій – до 17:00 01.04.19 року.

7. Способи та місце отримання конкурсної документації.

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його  учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.

 8. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

Місце – зал  засідань Чопської міської ради (місто Чоп, вул. Берег, 2)

Дата та час – 02 квітня 2019 року, 10:00 годин за київським часом.

Примітка: Договір про надання послуги строком на один рік від імені співвласників багатоквартирного будинку підписує уповноважена особа .

Умови договору про надання послуги не повинні відрізнятися від змісту конкурсної пропозиції (у тому числі ціни) переможця. Істотні умови договору не можуть змінюватися (коригуватися)  після його підписання.