Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Інформація про роботу відділу економіки та інвестицій протягом 2018 року

0

Пріоритетним напрямком роботи Відділу економіки та інвестицій Чопської міської ради були розробка та здійснення заходів, затверджених Програмою соціально-економічного розвитку м. Чоп, якою передбачено розвиток економіки та соціальної сфери з елементами стратегії для прийняття конкретних рішень щодо регулювання соціально-економічних процесів, ефективності розв’язання проблем економічного і соціального розвитку міста, досягнення стабільності та зростання, з огляду на очікувані зміни в економіці, на ринку праці, в соціальній та гуманітарній сферах.

З цією метою Відділ приймав участь у проведенні як програмних, так і прогнозних робіт, пов’язаних з перспективою гармонійного розвитку суб’єктів господарювання всіх форм власності, заходів щодо реалізації в місті завдань, пов’язаних з вирішенням питань, розв’язання яких потребує особливої уваги влади. З метою підтримки та розвитку підприємництва в місті Чоп розроблена «Програма соціально-економічного розвитку м. Чоп на 2018 рік», яка затверджена рішенням 26 сесії сьомого скликання від 20.12.2017 року № 8.

Програмою розвитку міста затверджений ряд заходів, які спрямовані на розвиток таких сфер, як житлово-комунальне господарство, капітальне будівництво, освіта, культура, інвестиційна та інноваційна політика, охорона навколишнього природного середовища та ін., постійний моніторинг яких виконує Відділ.

Відділом відстежується демографічна ситуація міста. Чисельність наявного населення за січень-вересень 2018 року становить 8877 осіб, кількість народжених становила 51 особа, кількість померлих  77 осіб, природне скорочення становить -26 осіб.

Зареєстровано шлюбів 45, розлучень 4, кількість прибулих  79, вибулих  125, міграційний приріст, скорочення – 46.

Населення

1

На території міста здійснюють свою діяльність промислові підприємства щомісячної звітності легкої промисловості. На підприємствах промислового виробництва спостерігається збільшення виробленої та реалізованої продукції. Так, за січень-листопад 2018 року обсяги реалізованої продукції у нашому місті склали 108455,29 тис. грн. що у % до попереднього періоду складає 140,5%.

Середня заробітна плата на підприємстві промислової продукції складає 9627,09 грн., кількість штатних працівників становить 163 особи.

Динаміка середньомісячної заробітної плати найманих працівників за період з 2015 по 2018 роки

2

Відділом економіки та інвестиції ведеться відстеження обсягів роздрібного товарообороту суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та оптового товарообігу. Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі за січень-вересень 2018 року 84292,0 тис. грн., що на 101,1 % більше  ніж у 2017 році за відповідний період.  Обсяг роздрібного товарообороту підприємств на одну особу становить 9496,0 грн.

Обсяг оптового товарообороту підприємств, основним видом діяльності яких є оптова торгівля у розрізі районів та міст.  По м. Чоп за січень-вересень 2018 року характеризується такими даними:

  • Оптовий товарооборот складає 72412,6 тис.грн., що у співвідношенні до січня – вересня 2017 року складає 107,5 %.
  • Питома вага продовольчих товарів 98,8 %.

Запаси товарів на жовтень 2018 року складає 42832,8 тис. грн..

 За показниками Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на 1 липня 2018 року в м. Чоп взято на облік 215 юридичних осіб. Кількість суб’єктів ЄДПОУ за організаційно-правовими формами на 1 липня 2018 року складає 224, з них:

1 фермерське господарство;

24 приватних підприємств;

6 комунальних підприємств;

101 товариств з обмеженою відповідальністю;

1 виробничий кооператив;

3 державні організації(установи,заклади);

10 комунальних організацій (установ, закладів);

1 інше об’єднання юридичних осіб;

6 політичних партій;

25 громадських організацій;

7 релігійних організацій;

14 профспілок, об’єднання профспілок;

5 благодійних організацій;

3 об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;

1 орган самоорганізації об’єднань;

9 відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи:

  • 7 філій (інший відокремлений підрозділ);
  • 2 представництва.

Відділом економіки та інвестицій ведеться моніторинг рівня життя населення міста. Так, номінальна середньомісячна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника (без врахування  найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності), за ІІ квартал 2018 року становила 7834 грн., що у відсотках до відповідного періоду минулого року складає 79,2 %.

Середньооблікова кількість штатних працівників у м. Чоп за ІІ квартал 2018 року становить 1620 осіб, що у відношенні до минулого року становить 96 %.

За статистичними даними, станом на 01.09.2017. заборгованість із виплати заробітної плати становить 43,1 тис.грн у МКП ЖКГ «Тиса».

Рішенням двадцять другої сесії сьомого скликання Чопської міської ради від 14.06.2017 р. №  11 надано згоду МКП ЖКГ «Тиса» на звернення у передбаченому законом порядку до господарського суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Міського комунального підприємства житлово-комунального господарства «Тиса».

На даний час можливість погашення заборгованості зі сплати заробітної плати відсутня, розпочато процедуру банкрутства даного підприємства.

За 2018 рік було укладено 3 додаткові угоди на продовження строку дії договору.

За 2018 рік було укладено 35 договорів з надання в оренду окремого елементу благоустрою, малої архітектурної форми, враховуючи і договори  оренди у святкові дні. Станом на 01.12.2018 року надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності становить – 219026,24 грн.

На даний час відділом розроблена Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Чоп на 2019-2020 роки. Основними завданнями та заходами якої є :

- встановлення постійного моніторингу надходжень податків і зборів, залучення додаткових джерел збільшення доходів бюджету міста, підвищення результативності роботи комісії з питань своєчасності та повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати та інших соціальних виплат;

- розроблення заходів щодо виведення у категорію працюючих та прибуткових підприємств, які декларують відсутність діяльності та збитковість;

- забезпечення заходів щодо припинення зростання боргу за податковими зобов’язаннями платників податків і зборів (обов’язкових платежів) та встановлення стійкої тенденції до скорочення його обсягів;

- забезпечення у повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за енергоносії, які споживаються бюджетними установами, і інших захищених статей бюджету.

Програма соціально-економічного і культурного розвитку м. Чоп на 2019-2020 роки містить важливі завдання, які, у першу чергу, спрямовані на вирішення соціальних проблем жителів міста.

Виконання основних завдань та заходів Програми буде забезпечено шляхом подальшого фінансового оздоровлення підприємств провідних галузей економіки, нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, активізації діяльності вітчизняних та іноземних інвесторів, забезпечення ефективного функціонування малого і середнього бізнесу та, на цій основі, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, що дасть можливість досягти позитивних зрушень у соціальній сфері та призведе до більш високого рівня соціально-економічного розвитку міста.

Відділом економіки та інвестицій забезпечується:

- моніторинг основних показників роботи промислових підприємств щомісячної звітності та надання інформації департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської обласної державної адміністрації щомісяця до 20 числа;

 – спільно з Фінансовим управлінням забезпечується за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуватимуться у 2018 році, із залученням фінансових ресурсів державного та обласного бюджетів;

- подання інформації про хід виконання заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2019 – 2020 роки департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації щокварталу до 15 числа, що настає за звітнім періодом;

- моніторинг основних показників розвитку туристично-рекреаційної галузі та готельного господарства усіх форм власності та подання інформації департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації щомісяця до 20 числа;

-  щотижневе подання інформації департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської обласної державної адміністрації звіт щодо використання коштів по проекту «Будівництво водозабору на підземних свердловинах в м. Чоп по вул. Миру»;

- щомісячне подання інформації щодо реалізації інвестиційних проектів у 2018 році за рахунок державного та місцевого бюджетів.

Основними цілями на 2018 рік Відділу економіки та інвестицій є досягнення балансу інтересів орендодавців щодо максимізації доходів від оренди комунального майна, орендарів щодо можливості користування комунальним майном для здійснення підприємницької діяльності;

- установлення економічно виправданих і обґрунтованих розмірів орендної плати через переважне використання конкурентних способів передачі майна в оренду;

- забезпечення відкритості, простоти та прозорості процедури надання комунального майна в оренду. підвищення ефективності системи управління та контролю за використанням комунального майна, зокрема за надходженням орендних платежів.

- проведення роботи з  орендарями, щодо своєчасної плати за орендоване приміщення.

- продовження проведення інвентаризації комунального майна, з метою здійснення належного обліку майна комунальної власності, майна що не використовується та може бути передане в оренду або відчужене на конкурентних засадах;

- підвищення ефективності управління об’єктами державної та комунальної власності: оптимізація обсягів і структури об’єктів державної власності, в тому числі шляхом скорочення кількості суб’єктів господарювання державного сектору економіки, майно яких не підлягає приватизації, їх корпорація з подальшою приватизацією;

- проведення заходів щодо виконання аукціонної програми.

- удосконалення діяльності суб’єктів державного та комунального секторів економіки;

- здійснення ефективного управління комунальною власністю шляхом оптимізації структури управління.

- здійснює моніторинг інвестиційних проектів.

Відділом розробляються та реєструються проекти у Міністерстві регіонального розвитку України. Станом на 01.12.2018 року співфінансується проект «Будівництво водозабору на підземних свердловинах в м. Чоп», який був зареєстрований відділом на сайті ДФРР ще наприкінці 2016 року.

Також протягом 2018 року відділом подано 3 заявки на участь у грантових програмах. Станом на 29.12.2018 року міжнародна програма, яка фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією «U-LEAD з Європою» підписала з Чопською міською радою технічне завдання до проекту. Програма в разі реалізації покладених на раду завдань забезпечує оргтехнікою в сумі майже 500 тисяч грн., програмним забезпеченням «Вулик» ( 300 тис. рік) та облаштовує приміщення та архів ЦНАП Чопської міської ради.

Відділ економіки та інвестицій розробляються проекти рішень на розгляд, ради та виконавчого комітету Чопської міської ради.

Протягом 2018 року розроблено та винесено на розгляд сесії Чопської міської ради 27 проектів рішень та 16 рішень затверджено виконавчим комітетом Чопської міської ради.