Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Надання соціальних послуг (відповідно до Закону України «Про соціальні послуги»)

0

Соціальні  послуги — комплекс заходів з надання допомоги особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, з метою розв’язання їхніх життєвих проблем. Соціальні послуги можуть надаватись інституційно — у рамках соціальних служб, установ та закладів — та індивідуально — безпосередньо соціальним працівником.

Соціальний працівник – професійно підготовлений фахівець, що має необхідну кваліфікацію у сфері соціальної роботи і надає соціальні послуги, та зайнятий в установах і закладах, що надають такі послуги, і який не є державним службовцем.

Соціальні установи і заклади :

- стаціонарні інтернатні установи;

- реабілітаційні установи;

- установи та заклади денного перебування;

- установи  та  заклади  тимчасового  або  постійного перебування;

- територіальні центри надання соціальних послуг;

- інші заклади соціальної підтримки (догляду).

- центри соціальної адаптації

Соціальні послуги можуть надаватись і недержавними організаціями, релігійними громадами, приватними підприємцями. Вони  можуть  надаватися  як за плату, так  і безоплатно.

Суб’єкти,  що  надають  соціальні  послуги,  здійснюють  свою діяльність  відповідно  до статутних документів, цивільно-правових договорів (для  фізичних  осіб  –  підприємців), в яких визначено перелік соціальних послуг, категорії осіб, яким вони надаються, за наявності  відповідної  підготовки  їх  працівників, з дотриманням державних стандартів соціальних послуг, етичних, правових норм і принципів   надання   соціальних   послуг.   Критерії   діяльності суб’єктів,   що   надають   соціальні  послуги, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

У системі органів праці та соціального захисту населення по області соціальне обслуговування та соціальні послуги громадянам надаються соціальним працівником (фахівцем) через:

- підрозділи територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

- стаціонарні відділення для постійного проживання одиноких непрацездатних громадян;

- відділення соціально – медичних послуг;

- відділення соціально-побутової адаптації,

- відділення реабілітації дітей–інвалідів,

- відділення з надання адресної грошової та натуральної допомоги.

На сьогодні по місту Чоп відсутні  вище зазначені установи та заклади.