Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Фактичні надходження та виконання міського бюджету станом на 01 березня 2019 року

0

До загального фонду бюджету міста станом на 01 березня 2019 року надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 10 206,5 тис.грн., виконання затверджених планових показників становить 112,2 відс.

Основним бюджетоутворюючим джерелом міського бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в обсязі одержаних за звітний період 2019 року доходів загального фонду (без врахування трансфертів) склала 75,5 відс. За січень – лютий 2019 року надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі  7 708,2 тис.грн., виконання плану складає 103,9 відс.

Також значну частину поступлень податків та зборів загального фонду бюджету міста, а саме, 21,9 відс. склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень до бюджету міста в звітному періоді становив 2 237,7 тис.грн., або 168,0 відс., що більше на 905,7 тис.грн. від запланованого обсягу у сумі 1 332,0 тис. грн.

Надходження від акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за січень – лютий 2019 року надійшло 206,3 тис.грн., виконання плану складає 79,4 відс., що зумовлено зменшенням обсягів реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Обсяги надходжень плати за оренду майна, що у комунальній власності  у звітному періоді – 28,8 тис.грн., виконання плану складає 72,0 відс., що зумовлено збільшенням заборгованісті з орендної плати у порівнянні з початком року. Відділом економіки та інвестицій постійно контролюються надходження плати за оренду комунального майна та ведеться робота з боржниками. Станом на 01.03.2019р. нараховується 9 діючих договорів оренди майна, з них заборгованість допустили 6 орендарів на суму 14,4 тис.грн.

У звітному періоді до загального фонду бюджету міста зараховано 8,6 тис.грн. плати за надання адміністративних послуг, виконання планових показників становить 17,5 відс. Зменшення вищевказаних надходжень зумовлено скороченням кількості наданих адміністративних послуг у звітному періоді 2019 року.

За січень – лютий 2019 року до загального фонду бюджету міста надійшло субвенцій з державного бюджету на загальну суму 3 048,9 тис.грн. при затвердженому плані 3 048,9 тис.грн., виконання становить 100,0 відс., в тому числі надійшло освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  у сумі 2 000,6 тис.грн. та медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 1 048,3 тис.грн.

За звітній період 2019 року до загального фонду бюджету міста надійшло субвенцій з місцевого бюджету на загальну суму 3 643,2 тис.грн. при  плані 4 621,7 тис.грн., виконання становить 78,8 відс.

До спеціального фонду бюджету міста за січень – лютий 2019 року надійшло 254,4 тис.грн., в тому числі екологічного податку – 18,3 тис.грн. та власних надходжень бюджетних установ – 236,1 тис.грн. Виконання плану спеціального фонду міського бюджету складає 73,3 відс., це зумовлено невиконанням плану власних надходжень бюджетних установ за звітній період 2019 року.

Видатки загального фонду

За  рахунок загального фонду бюджету міста за січень – лютий 2019 року  профінансовано видатки на суму 13 164,5 тис.грн.

При виконанні бюджету міста дотримано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та  розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.

На захищені статті та енергоносії спрямовано 12 772,1 тис.грн., що складає 97,0 % від загальної суми видатків.

На галузь «Охорона здоров’я» за рахунок отриманої з державного бюджету субвенції профінансовано видатки  на суму 799,5 тис.грн.

Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції перерахована у сумі 234,0 тис.грн.

За рахунок отриманої з державного бюджету субвенції профінансовано загальноосвітні школи міста на суму  1 973,7 тис.грн.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01 березня 2019 року становить 5,8 тис.грн., в т.ч. за рахунок місцевого бюджету передплата за підписку газет та журналів на 2019 рік – 4,4 тис.грн., за рахунок коштів державного бюджету на надання житлових субсидій населенню на оплату комунальних послуг 1,4 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду по видатках які здійснюються за рахунок коштів державного бюджету на звітну дату становить 391,5 тис.грн., в т.ч. прострочена заборгованість – 47,4 тис.грн.

Державне управління

На забезпечення роботи  виконавчого комітету Чопської міської ради та її  самостійних управлінь  за  січень – лютий 2019 року використано  кошти у сумі 2 380,1 тис.грн.

На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 2 247,7 тис.грн. За вказаний період забезпечено виплату заробітної плати, відповідно норм діючого законодавства.

На спожиті  енергоносії та комунальні послуги спрямовано 93,3 тис.грн., на придбання матеріалів на суму 18,4 тис.грн., на відрядження – суму 0,9 тис.грн., на оплату послуг та інші поточні видатки – 18,7 тис.грн.

По програмі розвитку органів місцевого самоврядування на 2016-2020 роки профінансовано видатки на оплату послуг на суму 1,1 тис.грн.

Освіта

На утримання установ освіти міста за звітний період 2019 року використано  кошти в загальній сумі  5 097,7 тис.грн.

На фінансування ДНЗ «Казка» з міського бюджету за звітний період поточного року використано 1 414,1 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 1 028,7 тис.грн. Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з врахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС та індексації. На оплату видатків на придбання продуктів харчування по вказаній установі використано – 53,7 тис.грн., на оплату видатків за спожиті енергоносії використано 316,8 тис.грн., на придбання матеріалів – 11,2 тис.грн., інші видатки – 3,7 тис.грн.

На фінансування загальноосвітніх шкіл міста за січень – лютий поточного року проведено видатки на суму 3 102,9 тис.грн., з них, за рахунок освітньої субвенції на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічних працівників спрямовано 1 971,9 тис.грн. За рахунок коштів місцевого бюджету профінансовано видатки на оплату праці з нарахуваннями інших працівників загальноосвітніх шкіл – 478,9 тис.грн., також, з місцевого бюджету  спрямовані кошти  на  оплату продуктів  харчування – 70,6 тис.грн.,  на оплату за  спожиті бюджетними установами енергоносії – 559,0 тис.грн., на придбання матеріалів – 11,1 тис.грн., на відрядження – 0,1 тис.грн., на  інші видатки – 9,5 тис.грн.

За звітний період 2019 року профінансовано видатки на заробітну плату педагогічним працівникам за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами  на суму 1,8 тис.грн.

Видатки на фінансування шкіл естетичного виховання за рахунок місцевого бюджету за даний період становлять 580,7 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 532,4 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  спрямовано кошти  у сумі 45,1 тис.грн., на інші видатки – 3,2 тис.грн.

Охорона здоров’я

Видатки на галузь «Охорона здоров’я» за січень – лютий 2019 року складають 974,3 тис.грн., з них, за рахунок отриманої з державного бюджету  субвенції  – 799,5 тис.грн., видатки місцевого бюджету – 174,8 тис.грн., а саме:

1) багатопрофільна стаціонарна медична допомога:

за рахунок отриманої з державного бюджету медичної субвенції профінансовано багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню на оплату праці з нарахуваннями медичним працівникам на суму 733,4 тис.грн.,

за рахунок отриманої субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції на цільові видатки на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет проведено фінансування на суму 33,9 тис.грн.;

за рахунок коштів місцевого бюджету проведено фінансування на придбання матеріалів  на суму 1,9 тис.грн.,  на оплату за медикаменти – 24,4 тис.грн., на оплату за харчування – 9,8 тис.грн., на оплату за спожиті бюджетними установами енергоносії – 77,2 тис.грн., на інші видатки – 9,1 тис.грн..;

2) первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги:

за рахунок коштів місцевого бюджету профінансовано видатки за спожиті бюджетною установою енергоносії на суму 36,3 тис.грн.

Фінансування видатків на надання первинної медичної допомоги комунальним закладом охорони здоров’я – КНП «Чопський ЦПМСД» ЧМР, спрямовуються через  Національну службу  охорони здоров’я, шляхом  укладання договору про медичне обслуговування населення міста Чоп з Уповноваженим органом;

3) обсяг субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету профінансовано видатки на суму 32,2 тис.грн.

Відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України Порядку зазначена субвенція спрямовується на відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму.

З 1 квітня 2019 року  програма «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань»  відійде до Національної служби здоров’я, тобто контрактувати аптечні заклади та відшкодовувати вартість відпущених лікарських засобів буде безпосередньо один головний оператор бюджетних коштів – НСЗУ.

4) за рахунок кошів місцевого бюджету передбачено видатки на фінансування  «Програми медичного забезпечення і проведення безкоштовного зубопротезування учасників і інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій на 2018 – 2021 роки» в сумі 70,0 тис.грн. (кошти за вказаний період не використовувались), та по «Програмі  медичного забезпечення мешканців м. Чоп у разі амбулаторного  лікування на 2018-2019 роки» в сумі 240,0 тис.грн., по якій проведено фінансування на суму 16,1 тис.грн.

 Соціальний захист та соціальне забезпечення

За січень-лютий 2019 року профінансовано видатки на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» в загальній  сумі 3 574,7 тис.грн.

Субвенція з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам отримана та виплачена у сумі 1 853,4 тис.грн., субвенція з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату комунальних послуг становить 1 666,2 тис.грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива становить 4,0 тис.грн.

Отримані кошти Державного бюджету, що надійшли в звітному періоді,  використані в повному обсязі.

Загальний обсяг видатків на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, визначено в умовах поточного року з урахуванням впроваджених заходів щодо удосконалення порядку надання житлових субсидій та подальших кроків для підвищення адресності цієї програми.

За рахунок коштів місцевого бюджету на інші видатки по соціальному захисту населення використано кошти на суму 51,1 тис.грн., з них на виконання:

1) Міської програми «Турбота»:

на заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  населення профінансовано видатки на суму 14,7 тис.грн.

2) «Міської програми надання інших пільг окремим категоріям громадян міста Чоп на 2019 рік» на надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства профінансовано видатки  на суму 1,3 тис.грн.;

3) «Міської  програми відшкодування, компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян міста Чоп на приміському сполученні загального користування залізничним транспортом на 2019 рік» на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті проведено оплату за  пільгове перевезення пенсіонерів по віку на суму  11,6 тис.грн.;

4) «Міської Програми впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики  на 2016-2020 роки»  на здійснення заходів використано кошти на суму 4,0 тис.грн.

На утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді використано коштів у загальній сумі 19,5 тис.грн. Видатки за звітний період спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуванням  у сумі 19,4 тис.грн., інши видатки – 0,1 тис.грн.

Культура і мистецтво

На утримання установ культури міста за  січень – лютий 2019 року  використано 126,8 тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ закладів культури з бюджету міста профінансовано 113,3 тис.грн.

Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з урахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв з міського бюджету спрямовано кошти  у сумі 10,9 тис.грн., на інші видатки – 2,6 тис.грн.

Фізична культура і спорт

За період з початку року профінансовано видатки на галузь «Фізична культура і спорт» на суму 51,5 тис.грн.

Видатки спрямовані на оплату праці з нарахуванням працівників ДЮСШ – 27,0 тис.грн., на сплату комунальних послуг – 1,2 тис.грн., оплата послуг та інші видатки – 2,6 тис.грн.

На виконання «Програми розвитку фізичної культури і спорту м. Чоп на 2017-2022 роки», з метою зміцнення матеріально-технічної бази ДЮСШ та спортивних залів загальноосвітніх шкіл міста використано кошти у сумі 20,7 тис.грн., з них: придбано матеріали на суму 5,9 тис.грн., оплачено відрядження на суму 3,4 тис.грн., оплата послуг та інші видатки – 11,4 тис.грн.

Житлово-комунальне господарство

Протягом січня – лютого 2019 року на галузь «Житлово-комунальне господарство» використано коштів в загальній сумі 289,4тис.грн.

Протягом  звітного періоду  вище вказані  кошти використані  по «Програмі благоустрою міста Чоп на 2019-2020 роки» на утримання вуличного освітлення міста – 57,3 тис.грн., прибирання та підмітання вулиць міста – 107,5 тис.грн., видалення аварійних сухостійких дерев та кущів – 15,4 тис.грн.,  прибирання снігу, ліквідацію ожеледиці та розчищення території – 50,0 тис.грн., роботу автогідропідіймача  – 5,6 тис.грн., придбання світильників, ламп, провода, та запчастин для встановлення  ламп – 17,1 тис.грн., виготовлення та встановлення дорожніх знаків – 36,5 тис.грн.

Економічна діяльність

За період з початку року по головному розпоряднику Чопська міська рада по даній галузі профінансовано видатки на суму 4,5 тис.грн., які спрямовано на     оплату за членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування.

 Інша діяльність

У бюджеті міста передбачено наступні видатки по даній галузі:

На заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха по програмі  створення та накопичення міського  матеріального  резерву  та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення  м. Чоп на 2017 – 2020 роки в бюджеті по загальному фонду на 2019 рік  передбачено 30,0 тис.грн.

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України в міському бюджеті на 2019 рік передбачено резервний фонд для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання бюджету у сумі 100,0тис.грн.

Упродовж звітного періоду кошти не використовувались.

Міжбюджетні трансферти

За січень-лютий 2019 року обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з місцевого бюджету становить  665,6 тис.грн., з них:

дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам – реверсна дотація спрямована у сумі  431,6 тис.грн.

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції становить 234,0 тис.грн.

Видатки спеціального фонду

Виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету міста за  січень-лютий 2019 року складає 550,6 тис.грн., в тому числі, за рахунок власних надходжень бюджетних установ звітного періоду використано кошти у сумі 137,5 тис.грн.                                            

 Освіта

За рахунок власних надходжень бюджетних установ за звітний період  2019 року використано кошти на суму 90,0 тис.грн., з них, на оплату продуктів харчування  –  78,5 тис.грн., на придбання предметів та матеріалів –10,5 тис.грн., оплачено послуги та інші видатки – 1,0 тис.грн.

Охорона здоров’я

На утримання установ охорони здоров’я міста за  січень-лютий 2019 року використано  кошти у сумі 46,9 тис.грн за рахунок власних надходжень бюджетних установ, а саме, на поточні потреби на суму 34,0 тис.грн. та придбано аквадистилятор електричний на суму 12,9 тис.грн.

 Культура і мистецтво

На утримання установ культури і мистецтва міста за звітний період 2019 року використано  кошти в загальній сумі 61,5 тис.грн.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ за звітний період  використано кошти в сумі 0,6 тис.грн. на придбання матеріалів.

За рахунок коштів передбачених в бюджеті міста та переданих із загального фонду до спеціального фонду міського бюджету профінансовано видатки за суму 60,9 тис.грн., з них, придбано комп’ютер в комплекті  та багатофункціональний пристрій на суму 25,0 тис.грн., та комплект для освітлювальної техніки на суму 35,9 тис.грн.

Житлово-комунальне господарство

На житлово-комунальне господарство протягом звітного періоду поточного року використано кошти у сумі 159,8 тис.грн., з них:

капітальний ремонт житлового фонду:

за рахунок коштів передбачених в бюджеті міста по Програмі  капітального ремонту житлового фонду м.Чоп на 2019 – 2020 роки, оплачено за  виготовлення проектно-кошторисних документації з капітального ремонту житлового фонду з них,

на проведення капітального ремонту мережі водопостачання та водовідведення будинку по вул.Йосипа Бокшая,1,2 на суму 68,0 тис.грн.;

на капітальний ремонт даху будинків по просп.Залізничників,2г, на суму 26,5 тис.грн., по просп. Залізничників,2б на суму 35,0 тис.грн., по просп. Залізничників,2в на суму 30,2 тис.грн.

Економічна діяльність

По даній галузі протягом звітного періоду 2019 року використано кошти у сумі 192,4 тис.грн., з них:

за рахунок коштів передбачених в бюджеті міста та переданих із загального фонду до спеціального фонду міського бюджету профінансовано видатки на виготовлення проектно-кошторисних документації по об’єкту «Будівництво КНС №8 в м.Чоп, Закарпатської обл.» на суму 192,4 тис.грн.