Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади

0

Чопська міська рада оголошує конкурс на заміщення:

- вакантної посади начальника відділу – головного архітектора Відділу архітектури та містобудування Чопської міської ради;

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра (будівництво та архітектура), вільно володіють державною  мовою та мають навички роботи на комп’ютері та здатність за своїми діловими і  моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки, стаж організаційної і професійної роботи за фахом у сфері містобудування та архітектури не менше 5 років.

- вакантної посади спеціаліста І категорії Відділу архітектури та містобудування Чопської міської ради;

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра (будівництво та архітектура), вільно володіють державною  мовою та мають навики роботи на комп’ютері та здатність за своїми діловими і  моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки, без вимог до стажу роботи.

Документи, що подаються для участі у конкурсі: заява по участь у конкурсі, заповнена особова картка (форми П-2ДС) з відповідними додатками, дві фотокартки розміром 3х4 см, копія документа, який посвідчує особу, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (кандидата на посаду), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством, копії документів про освіту (підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня), копія військового квитка (для військовозобов’язаних).

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається головним спеціалістом з кадрової роботи за адресою: м. Чоп, вулиця Берег, 2, кабінет № 17 або за телефоном 0312 71 12 42.

Термін протягом якого приймаються заяви становить 30 днів з дати публікації оголошення (18 травня).