Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Фактичні надходження та виконання міського бюджету станом на 01 червня 2019 року

0

До загального фонду бюджету міста станом на 01 червня 2019 року надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 28 450,0 тис.грн., виконання затверджених планових показників становить 118,5 відс.

Основним бюджетоутворюючим джерелом міського бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в обсязі одержаних за звітний період 2019 року доходів загального фонду (без врахування трансфертів) склала 71,3 відс. За січень – травень 2019 року надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі  20 273,1 тис.грн., виконання плану складає 111,9 відс.

Також, значну частину поступлень податків та зборів загального фонду бюджету міста, а саме 20,4 відс. склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень до бюджету міста в звітному періоді становив 5 807,4 тис.грн., або 168,1 відс., що більше на 2 352,0 тис.грн. від запланованого обсягу у сумі 3 455,4 тис. грн.

Надходження від акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) та з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за звітний період 2019 року становить 2 027,9 тис.грн., виконання плану складає 92,2 відс. Це зумовлено зменшенням обсягів реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Обсяги надходжень плати за оренду майна, що у комунальній власності  у звітному періоді – 93,0 тис.грн., виконання плану складає 93,0 відс., що зумовлено зменшенням кількості укладених договорів на користування конструктивними елементами благоустрою (відкритих літніх майданчиків, пересувного обладнання).

За рахунок розміщення тимчасово вільних коштів спеціального фонду бюджету міста на депозитних рахунках державних банків за січень – травень 2019 року додатково залучено до бюджету міста 10,1 тис.грн.

За січень – травень 2019 року до загального фонду бюджету міста надійшло субвенцій з державного бюджету на загальну суму 8 591,1 тис.грн. при затвердженому плані 8 591,1 тис.грн., виконання становить 100,0 відс., у тому числі надійшло освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  у сумі 5 970,2 тис.грн. та медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 2 620,9 тис.грн.

За звітний період 2019 року до загального фонду бюджету міста надійшло субвенцій з місцевого бюджету на загальну суму 7 844,4 тис.грн. при уточненому плані 8 369,8 тис.грн., виконання становить 93,7 відс.

До спеціального фонду бюджету міста за січень – травень 2019 року надійшло 1 079,8 тис.грн., в тому числі екологічного податку – 37,2 тис.грн., власних надходжень бюджетних установ – 1 042,6 тис.грн. Виконання плану спеціального фонду міського бюджету складає 123,7 відс.

Видатки загального фонду

За  рахунок загального фонду бюджету міста за січень – травень 2019 року  профінансовано видатки на суму 35 643,4 тис.грн.

При виконанні бюджету міста дотримано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та  розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.

На захищені статті та енергоносії спрямовано 31 541,9 тис.грн., що складає 88,5 % від загальної суми видатків.

На галузь «Охорона здоров’я» за рахунок отриманої з державного бюджету субвенції профінансовано видатки  на суму 1 993,8 тис.грн.

Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції перерахована у сумі 585,0 тис.грн.

За рахунок отриманої з державного бюджету субвенції профінансовано загальноосвітні школи міста на суму  5 813,0 тис.грн.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01 червня 2019 року становить 3,3 тис.грн., з яких, передплата за підписку газет та журналів на суму 2,8 тис.грн. та аванс на відрядження на суму 0,5 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду по видатках, які здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, на звітну дату становить 277,7 тис.грн., в тому числі, прострочена заборгованість – 81,9 тис.грн.

Державне управління

На забезпечення роботи  виконавчого комітету Чопської міської ради та її  самостійних управлінь  за  січень – травень 2019 року використано  кошти у сумі 6 812,8 тис.грн.

На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 6 483,1 тис.грн.. За вказаний період забезпечено виплату заробітної плати, відповідно норм діючого законодавства.

На спожиті  енергоносії та комунальні послуги спрямовано 143,2 тис.грн., на придбання матеріалів на суму 47,8 тис.грн., на відрядження – суму 1,4 тис.грн.,  на оплату послуг та інші поточні видатки – 107,7 тис.грн.

По програмі розвитку органів місцевого самоврядування на 2016-2020 роки профінансовано видатки на придбання предметів, матеріалів та оплату послуг на суму 22,1 тис.грн.

По  програмі управління об’єктами комунальної власності територіальної громади м. Чоп на 2017-2019 роки  профінансовано видатки у сумі 7,5 тис.грн., з них, на  оголошення конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності – 2,0 тис.грн. на  оплату послуг за оцінку нерухомого майна алергологічного відділення смт. Солотвино – 5,5 тис.грн.

Освіта

На утримання установ освіти міста за звітний період 2019 року використано  кошти в загальній сумі  13 215,5 тис.грн.

На фінансування ДНЗ «Казка» з міського бюджету за звітний період поточного року використано 3 594,8 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 2 780,2 тис.грн. Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з врахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС та індексації. На оплату видатків на придбання продуктів харчування по вказаній установі використано 212,6 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  спрямовано кошти у сумі 546,7 тис.грн., на придбання матеріалів – 41,6 тис.грн.,  на відрядження – 0,5 тис.грн., на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 1,0 тис.грн., інші видатки – 5,8 тис.грн.

За рахунок «Субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»  в закладі дошкільної освіти профінансовано видатки на суму 6,4 тис.грн., з них, заробітна плата педагогічним працівникам на суму 0,6 тис.грн., придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку дітей на суму 5,8 тис.грн.

На фінансування загальноосвітніх шкіл міста за січень – травень поточного року проведено видатки на суму 8 160,3 тис.грн., з них, за рахунок освітньої субвенції на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічних працівників спрямовано 5 798,2 тис.грн. За рахунок коштів місцевого бюджету профінансовано видатки на оплату праці з нарахуваннями інших працівників загальноосвітніх шкіл – 1 209,7 тис.грн., також, спрямовано кошти  на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  у сумі 767,0 тис.грн., на придбання матеріалів – 53,2 тис.грн., на відрядження – 0,2 тис.грн., на  інші видатки – 42,5 тис.грн.

По «Програмі розвитку освіти м.Чоп на 2017-2022 роки» з місцевого бюджету профінансовано видатки  на  оплату продуктів  харчування на суму 281,1 тис.грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за звітний період 2019 року в загальноосвітніх закладах профінансовано видатки на заробітну плату педагогічним працівникам  на суму 8,4 тис.грн.

Видатки на фінансування шкіл естетичного виховання за рахунок місцевого бюджету за даний період становлять 1 450,4 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 1 326,9 тис.грн., на придбання матеріалів – 5,2 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  спрямовано кошти  у сумі 114,9 тис.грн., на інші видатки – 3,4 тис.грн.

 Охорона здоров’я

Видатки на галузь «Охорона здоров’я» за січень – травень 2019 року складають 2 407,9 тис.грн., з них, за рахунок отриманої з державного бюджету  субвенції  – 1 993,8 тис.грн., видатки місцевого бюджету – 414,1 тис.грн.

Видатки по галузі профінансовано в розрізі призначень, з них,

1) багатопрофільна стаціонарна медична допомога:

за рахунок отриманої з державного бюджету медичної субвенції профінансовано багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню на оплату праці з нарахуваннями медичним працівникам на суму 1 864,7 тис.грн.;

за рахунок коштів місцевого бюджету проведено фінансування на суму 308,5 тис.грн., з них, на придбання матеріалів  на суму 14,0 тис.грн.,  на оплату за медикаменти – 36,4 тис.грн., на оплату за харчування – 28,5 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  – 209,3 тис.грн., на інші видатки – 20,3 тис.грн..;

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції на цільові видатки, пов’язані із медичним обслуговуванням внутрішньо переміщених осіб виділено кошти у сумі 10,4 тис.грн. які у повному обсязі заплановано спрямовувати  на оплату праці медичних працівників.

Відповідно до рішення Чопської міської ради від 29 грудня 2018 року №1 проведено реорганізацію комунального закладу «Чопська міська лікарня» шляхом перетворення в Комунальне некомерційне підприємство Чопської міської ради «Чопська міська лікарня» з травня місяця поточного року.

2) первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги:

за рахунок коштів місцевого бюджету профінансовано видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 36,3 тис.грн.

Фінансування видатків на надання первинної медичної допомоги комунальним закладом охорони здоров’я – КНП «Чопський ЦПМСД» ЧМР, спрямовуються через Національну службу  охорони здоров’я, шляхом  укладання договору про медичне обслуговування населення міста Чоп з Уповноваженим органом;

3) за рахунок отриманої субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції на цільові видатки на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет проведено фінансування на суму 77,2 тис.грн.;

4)  субвенцяї на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань:

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету профінансовано видатки на суму 51,9 тис.грн.

Відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України Порядку зазначена субвенція спрямовується на відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму.

З 1 квітня 2019 року  програма «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» відійшла до Національної служби здоров’я, тобто контрактувати аптечні заклади та відшкодовувати вартість відпущених лікарських засобів здійснює один головний оператор бюджетних коштів – НСЗУ.

5) за рахунок кошів місцевого бюджету передбачено видатки на фінансування  «Програми медичного забезпечення і проведення безкоштовного зубопротезування учасників і інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій на 2018 – 2021 роки» в сумі 70,0 тис. грн. (кошти за вказаний період не використовувались), та по «Програмі  медичного забезпечення мешканців м. Чоп у разі амбулаторного  лікування на 2018-2019 роки» у сумі 240,0 тис. грн., по якій проведено фінансування на суму 69,3 тис. грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

За січень – травень  2019 року профінансовано видатки на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» в загальній  сумі 7 743,5 тис.грн.

Субвенція з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам отримана та виплачена у сумі 4 650,6 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату комунальних послуг становить 2 640,6 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива становить 24,3 тис.грн.

Інша субвенція отримана з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт та транспортне обслуговування становить 1,1 тис.грн.

Отримані кошти Державного бюджету, що надійшли в звітному періоді,  використані в повному обсязі.

Загальний обсяг видатків на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, визначено в умовах поточного року з урахуванням впроваджених заходів щодо удосконалення порядку надання житлових субсидій та подальших кроків для підвищення адресності цієї програми.

За рахунок коштів місцевого бюджету на інші видатки по соціальному захисту населення використано кошти на суму 332,0 тис.грн., з них на виконання:

1) міської програми «Турбота»:

на заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  населення профінансовано видатки на суму 224,4 тис.грн.

2) «Міської програми надання інших пільг окремим категоріям громадян міста Чоп на 2019 рік» на надання інших пільг відповідно до законодавства профінансовано видатки  на суму 26,6 тис.грн.;

3) «Міської  програми відшкодування, компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян міста Чоп на приміському сполученні загального користування залізничним транспортом на 2019рік» на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті проведено оплату за  пільгове перевезення пенсіонерів по віку на суму 57,5 тис.грн.;

4) «Міської Програми впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики  на 2016-2020 роки»  на здійснення заходів використано кошти на суму 23,5 тис.грн.

На утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді використано коштів у загальній сумі 94,9 тис.грн. Видатки за звітний період спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуванням  у сумі 93,0 тис.грн., інші видатки – 1,9 тис.грн.

Культура і мистецтво

На утримання установ культури міста за  січень – травень 2019 року  використано 363,9 тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ закладів культури з бюджету міста профінансовано 271,6 тис.грн.

Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з урахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв з міського бюджету спрямовано кошти  у сумі 41,5 тис.грн., на придбання матеріалів – 1,2 тис.грн., на оплату послуг – 45,5 тис.грн.

На інші заходи в галузі культури і мистецтва по Програмі відзначення в місті Чоп державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам’ятних дат та інших заходів  на 2018-2020 роки на проведення культурно-мистецьких заходів використано кошти у сумі 4,1 тис.грн.

 Фізична культура і спорт

За період з початку року профінансовано видатки на галузь «Фізична культура і спорт» на суму 200,9 тис.грн.

Видатки спрямовані на оплату праці з нарахуванням працівників ДЮСШ – 80,6 тис. грн., на сплату комунальних послуг – 2,4 тис.грн., оплата послуг та інші видатки – 35,0 тис.грн.

На виконання «Програми розвитку фізичної культури і спорту м. Чоп на 2017-2022 роки», з метою зміцнення матеріально-технічної бази ДЮСШ та спортивних залів загальноосвітніх шкіл міста використано кошти у сумі 82,9 тис. грн., з них: придбано матеріали на суму 28,8 тис.грн., оплачено відрядження на суму 14,9 тис.грн., оплата послуг та інші видатки – 39,1 тис.грн.

Житлово-комунальне господарство

Протягом січня – травень 2019 року на галузь «Житлово-комунальне господарство» використано коштів в загальній сумі 1 062,4 тис.грн.

Протягом звітного  періоду  вище вказані  кошти використані  по «Програмі благоустрою міста Чоп на 2019-2020 роки» на утримання вуличного освітлення міста – 113,4 тис.грн., прибирання та підмітання вулиць міста – 318,8 тис.грн., перевезення сміття на території міста Чоп – 246,0 тис.грн., видалення аварійних сухостійких дерев та кущів – 30,6 тис.грн., прибирання снігу, ліквідацію ожеледиці та розчищення території – 50,0 тис.грн., робота автогідропідіймача  – 16,9 тис.грн., придбання ламп світлодіодних – 30,4 тис.грн., придбання лавок садових – 85,5 тис.грн., виготовлення та встановлення дорожніх знаків – 50,0 тис.грн., прочистка колодязів та системи зливної та липневої каналізації – 30,5 тис.грн., санітарний покос трави – 40,2 тис.грн.

По міській програмі фінансової підтримки комунальних підприємств міста Чоп на 2018-2020 роки профінансовано дотацію на оплату послуг за проведення аудиту КП ЧМР «Водоканал Чоп» суму 50,1 тис.грн.

Економічна діяльність

За період з початку року по головному розпоряднику Чопська міська рада по даній галузі по Програмі розвитку органів місцевого самоврядування на 2016-2020 роки профінансовано видатки на суму 4,5 тис.грн., які спрямовано на     оплату за членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування. По Програмі розвитку земельних відносин на території м.Чоп на 2019-2021 рр. оплачено за топографо-геодезичні роботи в м.Чоп на території кладовища на суму 21,0 тис.грн.. По Програмі благоустрою міста Чоп на 2019-2020 роки виконані роботи з поточного ремонту вулиць в м. Чоп, а саме, вул.Нова, пров.Прикордонників, вул.Нефелейч, вул.Майстерська, вул.Латорицька, вул.Заводська, вул.Млинна, вул.Головна, вул.Ужгородська, вул.Приозерна, вул.Тисова, вул Квітова, вул.  Гагаріна, вул.  Берег, вул.  Новозагородня, вул. Брегівська, вул. Молодіжна, вул. Шевченка, вул. Вакарова на загальну суму 2 007,1 тис.грн.

Інша  діяльність

У бюджеті міста передбачено наступні видатки по даній галузі:

На заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха по міській Програмі створення та накопичення міського матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення м.Чоп на 2017-2020 роки в бюджеті по загальному фонду на 2019 рік  передбачено 30,0 тис.грн.

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України в міському бюджеті на 2019 рік передбачено резервний фонд для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання бюджету у сумі 100,0 тис.грн.

Упродовж звітного періоду кошти не використовувались.

Міжбюджетні трансферти

За січень – травень  2019 року обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з місцевого бюджету становить  1 804,0 тис.грн., з них:

дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам – реверсна дотація спрямована у сумі  1 079,0 тис. грн.;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції становить 585,0 тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів у сумі  140,0 тис.грн. (згідно рішення 37 сесії 7 скликання від 06.03.2019 року №10 по «Програмі підтримки 7 державної пожежно–рятувальної частини Управління ДСНС України в Закарпатській області» та рішення 40 сесії 7 скликання від 15.05.2019 року № 6 по «Програма профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на території м.Чоп на 2019 рік»).

Видатки спеціального фонду

Виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету міста за  січень-травень 2019 року складає 9 889,9 тис.грн., в тому числі, за рахунок власних надходжень бюджетних установ використано кошти у сумі 909,0 тис.грн.                       

Державне управління

Розпорядженням голови Закарпатської ОДА від 20.02.2019 року №109 розподілено кошти у сумі 2,4 тис.грн., як інші джерела власних надходжень, для виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення голосування на виборах Президента України в 2019 році(витрати на придбання тонеру та паперу).

За рахунок власних надходжень профінансовано видатки на оплату канцтоварів у сумі 0,2 тис.грн.

За рахунок розподілу вільного залишку  коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2019 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку профінансовано видатки на придбання комп’ютера в комплекті головному розпоряднику бюджетних коштів Управлінню освіти, культури, молоді і спорту на суму 19,0тис.грн.

Освіта   

На утримання установ освіти міста за січень-травень  використано  кошти в загальній сумі 850,1 тис.грн.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ за звітний період  2019 року використано кошти на суму 656,6 тис.грн., з них, на оплату продуктів харчування – 307,2 тис.грн., на придбання предметів та матеріалів –10,5 тис.грн., оплачено послуги та інші видатки – 6,3 тис.грн., видатки на відрядження – 0,2 тис.грн., благодійні внески, гранти та дарунки (надходження в натуральній формі) на суму 332,4 тис.грн.

За рахунок розподілу вільного залишку  коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2019 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку профінансовано видатки на придбання насосу циркуляційного на суму 11,5 тис.грн.,та оплачено елементи дитячого майданчика для ДНЗ «Казка» в сумі 182,0 тис.грн.

Охорона здоров’я

На утримання установ охорони здоров’я міста за  січень-травень 2019 року за рахунок власних надходжень бюджетних установ використано кошти у сумі 224,5 тис.грн., з них, на поточні потреби на суму 211,6 тис.грн., на придбання аквадистилятора електричного на суму 12,9 тис.грн.

Культура і мистецтво

На утримання установ культури і мистецтва міста за звітний період  2019 року використано  кошти в загальній сумі 112,7 тис.грн.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ за звітний період  використано кошти в сумі 12,9 тис.грн., з них, на придбання матеріалів – 4,1 тис.грн., інші поточні видатки – 8,8тис.грн..

За рахунок коштів передбачених в бюджеті міста та переданих  із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки за суму 99,8 тис.грн., з них, придбано комп’ютер в комплекті  та багатофункціональний пристрій на суму 25,0 тис.грн., комплект для освітлювальної техніки на суму 35,9 тис.грн., комплект акустичної системи, прожектора та прибори на суму 38,9 тис.грн.

Фізична культура і спорт

За рахунок власних надходжень бюджетних установ за звітний період  2019 року придбано предмети та матеріали на суму 12,5 тис.грн.

 Житлово-комунальне господарство

На житлово-комунальне господарство протягом звітного періоду поточного року використано кошти у сумі 3 343,3 тис.грн., з них:

капітальний ремонт житлового фонду  по Програмі  капітального ремонту житлового фонду м.Чоп на 2019 – 2020 роки:

за рахунок коштів передбачених в бюджеті міста та переданих  із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  оплачено за  виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту житлового фонду з них,

на проведення капітального ремонту мережі водопостачання та водовідведення будинку по вул.Йосипа Бокшая,1,2 на суму 68,0 тис.грн.;

на капітальний ремонт даху будинків по просп. Залізничників,2б на суму 35,0 тис.грн., по просп. Залізничників,2в на суму 30,2 тис.грн. по просп. Залізничників,2г на суму 26,6 тис.грн.,;

за рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2019 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку профінансовано видатки на суму 2 423,7 тис.грн. на проведення капітального ремонту даху будинків, з них,  по проспекту Залізничників, 2б в м. Чоп на 398,7 тис.грн., по проспекту Залізничників,2в на суму 274,7 тис.грн., по проспекту Залізничників,2г на суму 155,3 тис.грн., по вул. Берег №18 в м. Чоп на суму 596,3 тис.грн., по проспекту Залізничників,2 на суму 499,1 тис.грн., по проспекту Залізничників,2а на суму 499,6 тис.грн.

організація благоустрою міста:

за рахунок розподілу вільного залишку  коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2019 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку по Програмі  благоустрою міста Чоп на 2019-2020 роки

профінансовано видатки на капітальний ремонт внутріквартальних проїздів та пішохідних зон по провул. Прикордонників 6 та 7 в м. Чоп (в тому числі проектно-кошторисна документація) на суму 504,4 тис.грн..

інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства;

за рахунок розподілу вільного залишку  коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2019 року, переданого до бюджету розвитку (спеціального фонду)  по програмі управління об’єктами комунальної власності територіальної громади м. Чоп на 2017-2019 роки профінансовано видатки на капітальний ремонт фасаду будівлі Головна, 43 в м. Чоп на суму 255,4 тис.грн.

 Економічна діяльність

По даній галузі протягом звітного періоду 2019 року використано кошти у сумі 3 311,4 тис.грн., з них:

за рахунок коштів передбачених в бюджеті міста та переданих із загального фонду до спеціального фонду міського бюджету по міській програмі «Екологія» профінансовано видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Будівництво КНС №8 в м.Чоп, Закарпатської обл.» на суму 192,4 тис.грн., по міській цільовій довгостроковій програмі «Питна вода» на 2006-2020 роки профінансовано видатки за виконані роботи на будівництві ділянок мережі водопостачання в м.Чоп на суму 2 000,0 тис.грн.

за рахунок розподілу вільного залишку  коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2019 року, переданого до  бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки у сумі 1 119,0 тис.грн. з них:

на реконструкцію ДНЗ «Казка» в м.Чоп, 2 черга на суму 719,2 тис.грн.;

по міській програмі фінансової підтримки комунальних підприємств міста Чоп на 2018-2020 роки профінансовано внески до статутного капіталу КП ЧМР «Водоканал Чоп» (капітальні трансферти) на суму 76,9 тис.грн.;

по міській цільовій довгостроковій програмі «Питна вода» на 2006-2020 роки профінансовано за виконання робіт на будівництві ділянок мережі водопостачання в м.Чоп на суму 119,6 тис.грн. та оплачено коригування проектно-кошторисної документації «Будівництво водозабору на підземних свердловинах по вул. Миру в м. Чоп» на суму 47,1 тис.грн.;

по програмі  благоустрою міста Чоп на 2019-2020 роки профінансовано видатки на капітальний ремонт частини тротуару по вул..Молодіжній в м. Чоп на суму 156,2 тис.грн.

 Інша діяльність

По даній галузі протягом січня-травня 2019 року за рахунок розподілу вільного залишку коштів екологічного податку спеціального фонду бюджету міста, що склався на початок 2019 року, по міській програмі «Екологія» профінансовано видатки за виконані роботи по об’єкту «Реконструкція КНС №1 в м.Чоп» на суму 1 958,1 тис.грн., сплачено за послуги з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на суму 15,7 тис.грн..

Міжбюджетні трансферти

Протягом звітного періоду 2019 року профінансовано капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів по Програмі підтримки 7 державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Закарпатській області на 2019 рік  у сумі  40,0 тис.грн.