Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Легалізація зайнятості населення та виплати заробітної плати. Що потрібно знати?

0

Проблема легалізації праці залишається  актуальною. Проте не лише роботодавець винен у такому стані справ, а й сам працівник не завжди розуміє, на що він погоджується.

Погоджуючись на «тіньову» зайнятість та заробітну плату «в конвертах», працівники повинні розуміти, що їх очікують ризики пов’язані з захистом своїх трудових прав та соціальним захистом у разі скрутних життєвих обставин. Такі працівники є заручниками самих себе.

Виплачуючи заробітну плату  неофіційно в «конвертах» роботодавець позбавляє свого працівника соціальних виплат та гарантій на основну та додаткову відпустки, на оплату лікарняного, на дотримання встановленої законодавством  норми тривалості робочого часу, на допомогу по безробіттю, на гарантії за колективним договором, на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та на пенсійне забезпечення.

Якщо ви, як роботодавець, не впевнені, що саме цей працівник добре виконуватиме свої обов’язки, то оформіть з ним строковий трудовий договір (не стажування).

Обов’язковою умовою правильного оформлення новоприйнятих працівників є вчасне повідомлення про їхнє прийняття органу ДФС.

Не варто забувати, що відповідно до ст.265 КЗпП  як юридичних, так і фізичних осіб підприємців, що використовують найману працю, можна заплатити чималий штраф за фактичне  допущення людей  до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві,  та виплату заробітної плати без нарахування та сплати ЄСВ.

Штраф у 30-тикратному розмірі  мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення (на сьогодні – 125190грн.) стягуватимуть за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. За порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (на сьогодні – 12519 грн). За недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці застосовуватимуть штраф у 10-тикратному розмірі мінімальної заробітної плати (на сьогодні – 41730грн).

Перед допуском працівників до роботи роботодавець повинен провести оформлення трудових відносин з додержанням вимог статті 24 КЗпП України.

Також, не варто забувати, що до початку роботи за укладеним трудовим договором, роботодавець (чи то юридична особа , чи то фізична особа – підприємець) зобов’язаний:

1) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

Оформлення трудових відносин відповідно до чинного законодавства з найманим працівником, звільняє від сплати штрафних та фінансових санкцій, передбачених чинних законодавством.

Громадянам варто підключитися до вирішення цієї проблеми, адже ніхто не зможе краще змусити роботодавців чесно платити зароблені гроші, як самі працівники, які повинні просто не погоджуватися на роботу за невигідними для себе умовами.

Не погоджуйтесь працювати без оформлення трудових відносин, не позбавляйте себе соціальних благ, забезпечте собі старість, не сприяйте порушенням трудового законодавства.