Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Солене дитинство

0

Кожна людина адаптується до життя передусім в умовах своєї родини. Саме там формуються соціально-побутові стандарти, звички, які дозволяють їй прилучатися до духовних основ суспільства. Сім’я створює умови побуту, формує перші соціальні та моральні уявлення дитини.

Відсутність родинного спілкування, участі матері, підтримки близьких порушує засвоєння дитиною певної системи цінностей, норм, установок, зразків поводження.

Доведено, що зростання дитини в умовах закладів інтернатного типу призводить до проблеми в її емоційному, інтелектуальному, мовленнєвому та фізичному розвитку, у них спостерігається знижений загальний психічний тонус, порушення процесів саморегуляції, домінування пасивності у різних видах діяльності, недостатня здатність до співчуття, імпульсивність в поведінці, знижена емоційна регуляція, емоційно-пізнавальна взаємодія.

Негативна спадковість, безпритульність, бездоглядність і жорстоке ставлення в колишніх родинах, а також недосконалість системи виховання в інтернатах майже у 90% дітей-вихованців призводить до порушень у розвитку особистості, така дитина майже не здатна до співчуття, нездатна спланувати своє майбутнє, побудувати «здорові» взаємовідносини з оточуючими, через комплекси та негативний досвід ці діти майже не здатні до реальної оцінки дійсності, мають вузький світогляд.  Вони живуть у теперішньому, не вміють фантазувати, мріяти, до чогось прагнути. Їх бажання обмежені потребами, які слід негайно задовольнити. Через усе це після закінчення інтернату кожен з випускників іде в самостійне життя, де зазнає глибокої кризи, яка породжена труднощами соціалізації, дитина не здатна стати повноцінним членом суспільства, і, як наслідок, не рідко поповнює ряди правопорушників.

Проте шанс на порятунок у таких дітей є. У наш час держава активно впроваджує та підтримує форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у сім’ю: усиновлення, опіка/піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу. Також є оплачувана соціальна послуга – сімейний патронат та безоплатна послуга – наставництво.

Центри соціальних служб надають безоплатну соціальну підтримку таким сім’ям. Системно проводяться навчання для батьків для підвищення їхнього потенціалу, надається психологічна та моральна підтримка у складних ситуаціях.

Зацікавлених просимо звертатися до Чопського міського центру соціальних служб за адресою: вул. Залізнична, 1, кабінет 4 або за тел.. 71-23-03. Наші фахівці нададуть розгорнуту інформацію про сімейні форми виховання, покрокову інструкцію дій та підтримають Вас у цій благородній справі.