Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

У Чопі обговорили міський бюджет на 2020 рік (ФОТО)

0

У приміщенні залу засідань Чопської міської ради відбулося обговорення питання щодо формування проєкту міського бюджету м.Чоп на 2020 рік, на якому були присутні працівники та депутати міської ради. Начальник Фінансового управління Наталя Абрамова ознайомила про сформований Фінансовим управлінням Чопської міської ради проєкт міського бюджету м.Чоп на 2020 рік та зазначила, що обсяг доходів бюджету міста на 2020 рік прогнозується у сумі   91 715,0 тис. грн., із  них:

 – доходів загального фонду у сумі 90 006,3 тис. грн.;

 із них трансфертів –16 496,0 тис. грн.;

- спеціального фонду – 1 708,7 тис. грн., у тому числі  власні надходження бюджетних установ 1 634,6 тис. грн.

Обсяг міжбюджетних трансфертів до державного бюджету – реверсна дотація складає 8 976,5 тис. грн.

За  прогнозними  розрахунками  обсяг  податків  та  зборів  (обов’язкових платежів)  до загального фонду міського бюджету  на  2020  рік  планується у сумі 73 510,3  тис.грн.  і  порівняно із очікуваними надходженнями 2019 року збільшиться на 3 848,8 тис.грн.

На  2020 рік  податок на доходи фізичних осіб  прогнозований у сумі  55 258,3 тис. грн.

Наступним  вагомим  джерелом  надходжень  до  бюджету  міста  є  місцеві податки. Прогнозний обсяг поступлень місцевих податків до загального фонду в  2020  році  планується  в  сумі  13 646,8 тис. грн.

Найбільшу питому вагу серед прогнозних надходжень місцевих податків займає податок на майно (66,2 %). Прогнозний обсяг надходжень податку на майно планується в розмірі 9 029,8 тис. грн.

Обсяг  податку  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної ділянки на 2020  рік  прогнозується  в  сумі  1 157,3  тис. грн.

За  прогнозними  розрахунками  плата  за  землю  становитиме  7 872,5 тис.грн.

Значну  суму  надходжень  у  складі  місцевих  податків  передбачено  від надходжень  єдиного  податку для  суб’єктів  малого підприємництва. Прогнозний  показник  по  єдиному  податку  на  2020  рік  становитиме 4601,0 тис. грн.

Туристичний збір заплановано в сумі 16,0 тис. грн. на 2020 рік

Прогнозний обсяг надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, з ввезених на митну територію  України  та  вироблених  в  Україні підакцизних  товарів  (пального) планується  в  сумі  4 313,0  тис. грн.

За  розрахунками надходження орендної плати за користування цілісними майновими комплексами та іншим майном, що перебуває у комунальній власності прогнозуються у сумі 207,2 тис. грн.

На 2020 рік планується надходження плати за надання адміністративних послуг в сумі 78,0 тис. грн.

Надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами міської ради, прогнозуються в сумі 1,4 тис. грн.

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів  передбачені у сумі 5,6 тис. грн.

 Обсяг доходів спеціального фонду міського бюджету визначений у сумі 1708,7 тис. грн.

Основними  платежами  спеціального  фонду  є  власні  надходження бюджетних установ та екологічний податок.

Власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок міського бюджету, визначені на підставі розрахунків розпорядників бюджетних коштів міського бюджету у сумі 1 634,6 тис. грн.

Прогнозні надходження екологічного податку до бюджету міста в 2020 році, з врахуванням діючого податкового  законодавства,  складуть  74,1 тис. грн.

Крім того, начальник фінуправління розповіла про прогнозовані видатки на 2020 рік.

Загальний обсяг видатків міського бюджету на 2020 рік планується у сумі 91 715,0 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету – 78 537,1 тис. грн. та видатки спеціального фонду бюджету – 13 177,9 тис. грн.:

за рахунок міського бюджету (без врахування обсягів субвенцій з  державного бюджету – 75 219,0 тис. грн.;

за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів – 16 496,0 тис. грн.

 в тому числі :

медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –1 698,9 тис. грн

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –   14 551,1 тис. грн.

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 192,3 тис. грн. (у т.ч.-65,8 видатки розвитку)

здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на лікування хворих на цукровий діабет для відшкодування вартості препаратів інсуліну) – 51,2 тис. грн.

Інші субвенції з місцевого бюджету (обласного) 2 ,5 тис. грн.,

- обсяг видатків спеціального фонду передбачено в сумі 13 177,9 тис. грн., з них: кошти, що передаються з загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку – 11 469,2 тис. грн., за рахунок надходжень екологічного податку 74,1тис.грн., за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 1 634,6 тис. грн.

- реверсна дотація – 8 976,5 тис. грн.

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції- 250,0 тис. грн.

Розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм пропонується у сумі 21 045,8 грн.

З більш детальною інформацією щодо міського бюджету на 2020 рік можна ознайомитися за посиланням у проектах рішень міської ради (№167).