Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Фактичні надходження та виконання міського бюджету станом на 01 січня 2020 року

0

До загального фонду бюджету міста за 2019 рік надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 71 780,6 тис.грн., виконання затверджених планових показників з урахуванням змін становить 111,2 відс., сума перевиконання – 7 231,2 тис.грн. Порівняно із 2018 роком надходження податків і зборів (обов’язкових платежів) до загального фонду бюджету міста зросли на 14 006,6 тис.грн., або на 24,2 відс.

Основним джерелом доходів міського бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб. Його питома вага в доходах загального фонду (без трансфертів) – 72,2 відсотка. Вказаний податок зараховується до доходів загального фонду міського бюджету у розмірі 60,0 відс. від загального обсягу надходжень, що справляється на території міста.

За 2019 рік до бюджету міста надійшло 51 829,2 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб або 110,0 відс. до уточненого плану, в порівнянні з 2018 роком надходження збільшилися на 8 364,7 тис.грн., збільшення становить 19,2 відс.

Наступним вагомим джерелом надходжень до бюджету міста є місцеві податки. Протягом 2019 року до міського бюджету надійшло місцевих податків у сумі 13 944,4  тис.грн. при плановому уточненому розрахунку 11 883,6 тис.грн., виконання планових показників становить 117,3 відс. У порівнянні з 2018 роком обсяги надходжень місцевих податків до бюджету міста зросли на 5 869,2 тис.грн. або на 72,7 відс.

Надходження від акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) та з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 2019 рік становить 5 383,0 тис.грн., виконання плану складає 110,5 відс.

За 2019 рік надійшло податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  в сумі 2,3 тис.грн,, що становить 57,5 відс. або менше на 1,7 тис.грн. планових показників. У порівнянні з 2018 роком обсяги надходжень податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  зменшились на 1,0 тис.грн., що зумовлено зменшенням надходжень відповідного податку до бюджету міста від КП ЧМР “Чопський ринок”.

Надходження частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету –  2,2 тис.грн., що становить 44,0 відс. або на 2,8 тис.грн. менше планового показника. У порівнянні з 2018 роком обсяги надходжень відповідного податку в 2019 році збільшились на 22,2 відс. або на 0,4 тис.грн.

За рахунок розміщення тимчасово вільних коштів спеціального фонду бюджету міста на депозитних рахунках державних банків за 2019 рік додатково залучено до бюджету міста 64,6 тис.грн.

У 2019 році надійшло інших надходжень (за кодом класифікації доходів бюджету 21080000) в сумі 50,8 тис.грн., що на 44,9 тис.грн. більше затвердженого планового показника. Порівняно з 2018 роком інші надходження зросли на 32,2 тис.грн., у зв’язку з збільшенням надходжень адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Обсяги надходжень плати за надання адміністративних послуг до загального фонду бюджету міста за звітний період – 65,8 тис.грн., виконання планових показників становить 40,9 відс., сума недовиконання – 95,2 тис.грн. Значне зменшення вищевказаних надходжень зумовлено скороченням кількості наданих адміністративних послуг у 2019 році.

Обсяги надходжень плати за оренду майна, що у комунальній власності  у 2019 році – 235,9 тис.грн., виконання плану складає 88,7 відс. Відділом економіки та інвестицій постійно контролюються надходження плати за оренду комунального майна та ведеться робота з боржниками. Рішенням виконавчого комітету Чопської міської ради від 23 травня 2019 року № 159  «Про надання дозволу на реструктуризацію заборгованості орендної плати» надано дозвіл протягом 24 місяців на погашення боргу орендарю у розмірі 27,0 тис. грн., що і спричиняє невиконання плану по надходженням орендної плати.

У 2019 році надійшло інших надходжень (за кодом класифікації доходів бюджету 24060300) в сумі 189,8 тис.грн., виконання планових показників становить 100,4 відс.

Обсяг надходжень від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі у 2019 році складає 12,5 тис.грн.

За 2019 рік до загального фонду бюджету міста надійшло субвенцій з державного бюджету на загальну суму 19 280,9 тис.грн. при затвердженому плані 19 280,9 тис.грн., виконання становить 100,0 відс.

У 2019 році до бюджету міста перераховано в повному обсязі:

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 12 990,6 тис.грн;

 медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 6 290,3 тис.грн.

За 2019 рік до загального фонду бюджету міста надійшло субвенцій з місцевого бюджету на загальну суму 16 909,5 тис.грн. при уточненому плані 17801,5 тис.грн., виконання становить 95,0 відс.

До спеціального фонду бюджету міста за 2019 року надійшло 1 707,1 тис.грн., у тому числі екологічного податку – 69,2 тис.грн., власних надходжень бюджетних установ – 1 626,9 тис.грн. та коштів від продажу землі  – 11,0 тис.грн. Виконання плану спеціального фонду міського бюджету складає 81,2 відс., що пояснюється зменшенням надходжень від сплати екологічного податку (від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти) та  власних надходжень бюджетних установ за 2019 рік.

Видатки загального фонду

За  рахунок загального фонду бюджету міста за січень – грудень 2019 року  профінансовано видатки на суму 85 113,3 тис.грн.

При виконанні бюджету міста дотримано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та  розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.

На захищені статті та енергоносії спрямовано  69 490,4 тис.грн., що складає 81,6 % від загальної суми видатків.

На галузь «Охорона здоров’я» за рахунок отриманої з державного бюджету субвенції профінансовано видатки  на суму  5 169,3 тис.грн.

Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції перерахована у сумі 1 400,0 тис.грн.

На галузь «Освіта» за рахунок отриманої з державного бюджету субвенції профінансовано видатки  на суму 13 445,0 тис.грн.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01 січня 2020 року становить 13,6 тис.грн., що виникла як передплата за підписку газет та журналів на 2020 рік.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду по видатках, які здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, на звітну дату становить 27,7 тис.грн.,заборгованість прострочена.

Державне управління

На забезпечення роботи  виконавчого комітету Чопської міської ради та її самостійних управлінь за січень – грудень 2019 року використано  кошти у сумі 17 572,7 тис.грн.

На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 16 566,0 тис.грн. За вказаний період забезпечено виплату заробітної плати, відповідно норм діючого законодавства.

На спожиті енергоносії та комунальні послуги спрямовано 229,3 тис.грн., на придбання матеріалів на суму 274,4 тис.грн., на відрядження –11,3 тис.грн.,  на оплату послуг та інші поточні видатки – 375,2 тис.грн.

Видатки на іншу діяльність у сфері державного управління становлять  у сумі 116,5 тис.грн. на виконання наступних програм:

За звітний період по «Програмі розвитку органів місцевого самоврядування на 2016-2020 роки» профінансовано видатки на придбання предметів, матеріалів на суму 86,2 тис.грн. та оплату послуг на суму 19,3 тис.грн.

По міській «Програмі управління об’єктами комунальної власності територіальної громади м. Чоп на 2017-2019 роки»  профінансовано видатки у сумі 11,0 тис.грн., з них, на  оголошення конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності – 2,0 тис.грн., за оголошення в газеті – 2,7 тис.грн., на оплату послуг за оцінку нерухомого майна алергологічного відділення смт.Солотвино – 5,5 тис.грн., за оцінку вбудованих нежитлових приміщень – 0,8 тис.грн.

Освіта

На утримання установ освіти міста за звітний період 2019 року використано  кошти у загальній сумі  31 000,8 тис.грн.

На фінансування ДНЗ «Казка» з міського бюджету за звітний період поточного року використано 8 741,4 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 6 609,6 тис.грн. Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з врахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС та індексації.                   На оплату видатків на придбання продуктів харчування по вказаній установі використано 634,1 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  спрямовано кошти у сумі 951,3 тис.грн., на придбання матеріалів – 108,6 тис.грн., на відрядження – 0,5 тис.грн., на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 2,0 тис.грн., інші видатки – 420,3 тис.грн., в т.ч. за поточний ремонт вуличного фасаду ДНЗ «Казка» на суму 195,0 тис.грн.

За рахунок «Субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»  на заклад дошкільної освіти профінансовано видатки на суму 15,0 тис.грн., з них, заробітна плата з нарахуванням педагогічним працівникам на суму 9,2 тис.грн., придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку дітей на суму 5,8 тис.грн.

На фінансування загальноосвітніх шкіл міста за січень – грудень  звітного року проведено видатки на суму 18 725,2 тис.грн., з них, за рахунок освітньої субвенції на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічних працівників спрямовано 13 158,4 грн.  За рахунок коштів місцевого бюджету профінансовано видатки на оплату праці з нарахуваннями інших працівників загальноосвітніх шкіл – 2 831,0 тис.грн., також, спрямовано кошти  на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  у сумі 1 258,4 тис.грн., на придбання матеріалів – 128,3 тис.грн., на відрядження – 0,3 тис.грн., на  інші видатки – 173,4 тис.грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за звітний період 2019 року в загальноосвітніх закладах профінансовано видатки на заробітну плату педагогічним працівникам  на суму 19,3 тис.грн.

Відповідно рішення Закарпатської обласної ради від 04.04.2019 року №1422 про внесення змін до рішення обласної ради від 13 грудня 2018 року №1346 «Про обласний бюджет на 2019 рік» спрямовано бюджету міста Чоп цільові видатки на закупівлю україномовних дидактичних матеріалів для закладів загальноосвітньої середньої освіти з навчанням мовами національних меншин за рахунок залишку коштів освітньої субвенції що утворився на початок бюджетного періоду у сумі 126,3 тис.грн., які профінансовано в повному обсязі.

На забезпечення вимог Постанови КМУ від 03 квітня 2019року №319 «Деякі питання надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти», профінансовано видатки за мережеве обладнання для підключення швидкісного інтернету в загальноосвітніх закладах міста  на суму 79,4 тис.грн.

На забезпечення вимог Постанови КМУ від 27 лютого 2019 року №130 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2019 році» профінансовано видатки на суму 46,6 тис.грн. За рахунок коштів місцевого бюджету проведено співфінансування до субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»  на суму 20,0 тис.грн.

За звітний період по «Програмі розвитку освіти м.Чоп на 2017-2022 роки» з міського бюджету профінансовано видатки на оплату продуктів  харчування на суму 800,3 тис.грн., проведено винагороду для стимулювання обдарованої учнівської молоді та її наставників за перемогу у міських та обласних конкурсах та олімпіадах на суму 9,9 тис.грн., та винагороду медалістам випускникам загальноосвітніх шкіл на суму 2,0 тис.грн.

По міській «Програмі оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2019-2021 роки» профінансовано видатки на утримання пришкільних таборів у сумі  83,5 тис.грн., з них, харчування дітей – 55,0 тис.грн., зміцнення матеріально-технічної бази та організація виїздних екскурсій – 28,5 тис.грн.

Видатки на фінансування шкіл естетичного виховання за рахунок місцевого бюджету за даний період становлять 3 522,3 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано  3 300,6 тис.грн., на придбання матеріалів – 10,9 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  спрямовано кошти  у сумі 160,7 тис.грн., на інші видатки – 50,1 тис.грн.

Охорона здоров’я

Видатки на галузь «Охорона здоров’я» за січень – грудень 2019 року складають 6 509,5 тис.грн., з них, за рахунок отриманої з державного бюджету  субвенції  – 5 169,3 тис.грн., видатки місцевого бюджету – 1 340,2 тис.грн.

Видатки по галузі профінансовано в розрізі призначень, з них,

1) багатопрофільна стаціонарна медична допомога:

за  рахунок  отриманої  з  державного  бюджету  медичної  субвенції профінансовано багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню на оплату праці з нарахуваннями медичним працівникам на суму 4 877,3 тис.грн.,

у тому числі, за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції на цільові видатки, пов’язані із медичним обслуговуванням внутрішньо переміщених осіб виділено кошти у сумі 10,4 тис.грн. які у повному обсязі спрямовано  на оплату праці медичних працівників.

за рахунок коштів міського бюджету проведено фінансування на суму 761,4 тис.грн., з них, на придбання матеріалів  на суму 47,0 тис.грн.,  на оплату за медикаменти – 80,0 тис.грн., на оплату за харчування – 46,0 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносії – 533,9 тис.грн., на інші видатки – 54,5 тис.грн.;

Відповідно до рішення Чопської міської ради від 29 грудня 2018 року №1 проведено реорганізацію комунального закладу «Чопська міська лікарня» шляхом перетворення в Комунальне некомерційне підприємство Чопської міської ради «Чопська міська лікарня» з травня місяця поточного року.

2) первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги:

за рахунок коштів місцевого бюджету профінансовано видатки на оплату комунальних послуг  та  енергоносіїв на суму 153,0 тис.грн.

Фінансування видатків на надання первинної медичної допомоги комунальним закладом охорони здоров’я – КНП «Чопський ЦПМСД» ЧМР, спрямовуються через Національну службу охорони здоров’я, шляхом  укладання договору про медичне обслуговування населення міста Чоп з Уповноваженим органом;

3)  за рахунок отриманої субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції на цільові видатки на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет проведено фінансування на суму 240,1 тис.грн.;

4)   за рахунок субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету профінансовано видатки на суму 51,9 тис.грн.

Відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України Порядку зазначена субвенція спрямовується на відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму.

З 1 квітня 2019 року  програма «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань»  відійшла до Національної служби здоров’я, тобто контрактувати аптечні заклади та відшкодовувати вартість відпущених лікарських засобів здійснює один головний оператор бюджетних коштів – НСЗУ.

5) за рахунок коштів місцевого бюджету на  охорону здоров’я на виконання міських програм використано кошти у сумі 425,8 тис.грн., з них:

по «Програмі  медичного забезпечення мешканців м. Чоп у разі амбулаторного  лікування на 2018-2019 роки» на суму 204,9 тис.грн.;

по «Програмі підтримки та матеріально – технічного забезпечення КНП ЧМР «Чопська міська лікарня» на 2019-2021 роки» на суму 198,8 тис.грн.;

по міській цільовій програмі  «Цукровий діабет на 2019 рік» профінансовано коштів на суму 22,1 тис.грн.

По «Програмі медичного забезпечення і проведення безкоштовного зубопротезування учасників і інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій на 2018 – 2021 роки» фінансування не проводилось.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

За січень – грудень 2019 року профінансовано видатки на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у загальній  сумі  16 832,8 тис.грн.

Субвенція з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам отримана та виплачена у сумі  12 417,5 тис.грн.

Субвенція з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату комунальних послуг становить 3 329,1 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива становить 39,8 тис.грн.

Інша субвенція отримана з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт та транспортне обслуговування становить 2,2 тис.грн.

Отримані кошти Державного бюджету, що надійшли в звітному періоді,  використані в повному обсязі.

Загальний обсяг видатків на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, визначено в умовах поточного року з урахуванням впроваджених заходів щодо удосконалення порядку надання житлових субсидій та подальших кроків для підвищення адресності цієї програми.

За рахунок коштів місцевого бюджету на інші видатки по соціальному захисту населення використано кошти на суму 1044,2 тис.грн., з них, на виконання:

1) Міської програми «Турбота»:

на заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  населення профінансовано видатки на суму 374,4 тис.грн.

2) «Міської програми надання інших пільг окремим категоріям громадян міста Чоп на 2019 рік» на надання інших пільг відповідно до законодавства профінансовано видатки  на суму 35,6 тис.грн.;

3) «Міської  програми відшкодування, компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян міста Чоп на приміському сполученні загального користування залізничним транспортом на 2019рік» на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті проведено оплату за  пільгове перевезення пенсіонерів по віку на суму 232,8 тис.грн.;

4) «Міської програми підтримки діяльності громадської організації «Організація ветеранів України  міста Чоп Закарпатської області» на 2017-2019 рік» на суму  10,0 тис.грн.

5) «Міської програми впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики  на 2016-2020 роки»  на здійснення заходів використано кошти на суму 63,9 тис.грн.

6) «Міської програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2019-2021 роки» на оплату послуг за транспортне перевезення дітей до центру відпочину «Арніка» на суму 7,0 тис.грн.

На утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді використано коштів у загальній сумі 320,5 тис.грн. Видатки за звітний період спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуванням  у сумі 313,4 тис.грн., на придбання матеріалів – 4,0 тис.грн.,  інші видатки – 3,1 тис.грн.

 Культура і мистецтво

На утримання установ культури міста за січень – грудень 2019 року  використано 1 174,9 тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ   закладів   культури  з  бюджету  міста   профінансовано  723,9 тис.грн.

Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з урахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв з міського бюджету спрямовано кошти  у сумі 113,5 тис.грн., на придбання матеріалів –26,2 тис.грн., на оплату послуг – 53,0 тис.грн.

За звітний період по «Програмі відзначення в місті Чоп державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам’ятних дат та інших заходів  на 2018-2020 роки» на інші заходи в галузі культури і мистецтва на проведення культурно-мистецьких заходів використано кошти у сумі 258,3 тис.грн.

Фізична культура і спорт

За період з початку року профінансовано видатки на галузь «Фізична культура і спорт» на суму 528,2 тис.грн.

Видатки спрямовані на оплату праці з нарахуванням працівників ДЮСШ – 289,5 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 3,8 тис.грн. оплата послуг та інші видатки – 53,1 тис.грн.

На виконання «Програми розвитку фізичної культури і спорту м. Чоп на 2017-2022 роки», з метою зміцнення матеріально-технічної бази ДЮСШ та спортивних залів загальноосвітніх шкіл міста використано кошти у сумі 181,8 тис.грн., з них: придбано матеріали на суму 49,8 тис.грн., оплачено відрядження на суму 42,2 тис.грн., оплата послуг та інші видатки – 86,1 тис.грн., інші виплати – 3,7 тис.грн.

Житлово-комунальне господарство

Протягом січня – грудня 2019 року на галузь «Житлово-комунальне господарство» використано коштів в загальній сумі 3 639,3 тис.грн.

Протягом звітного  періоду   по  «Програмі благоустрою міста Чоп на 2019-2020 роки» профінансовано видатки у сумі 2 657,0 тис.грн., з них,  на утримання вуличного освітлення міста – 258,0 тис.грн., прибирання та підмітання вулиць міста – 850,3 тис.грн., перевезення сміття на території міста Чоп – 649,2 тис.грн., видалення аварійних сухостійких дерев та кущів – 86,3 тис.грн., інші види послуг та робіт – 62,3 тис.грн., в т.ч., обслуговування проїзної частини вулиць, площ, тротуарів від сколу, ліквідацію ожеледиці та розчищення території – 50,0 тис.грн., робота автогідропідіймача  – 34,0 тис.грн., придбання ламп світодіодних – 64,4 тис.грн., придбання лавок садових та урн – 85,5 тис.грн., виготовлення та встановлення дорожніх знаків – 79,7 тис.грн., прочистка колодязів та системи зливної та ливневої каналізації – 183,2 тис.грн., санітарний покос трави – 168,6 тис.грн., господарські товари – 2,3 тис.грн., оформлення міста – 12,6 тис.грн., поточний ремонт (облаштування колодязів по вул. Берег, Квітова, Тисова) – 12,0 тис.грн., святкове оформлення міста – 12,4 тис.грн., впорядкування та облаштування зелених зон – 96,2 тис.грн.

По міській програмі фінансової підтримки комунальних підприємств міста Чоп на 2018-2020 роки профінансовано дотацію на оплату послуг за проведення аудиту КП ЧМР «Водоканал Чоп» суму 99,0 тис.грн. та КП ЧМР «Чистий Чоп» на суму 68,0 тис.грн., також, профінансовано дотацію на покриття збитків  КП ЧМР «Чистий Чоп» на погашення заборгованості за електроенергію на суму 554,6 тис.грн.

По міській програмі «Проведення дворазової (весняно-осінньої) суцільної дератизації у м.Чоп на 2019 рік» профінансовано видатки на суму 6,2 тис.грн.

По міській програмі управління об’єктами комунальної власності територіальної громади м.Чоп на 2017-2019 роки профінансовано видатки за поточний ремонт господарських приміщень будівлі по вул.Головна,43 на суму 131,2 тис.грн.

По міській програмі капітального ремонту житлового фонду м.Чоп на 2019-2020 роки профінансовано видатки за обстеження технічного стану багатоквартирних житлових будинків на суму 123,3 тис.грн.

Економічна діяльність

За період з початку року по даній галузі  спрямовано видатки у сумі 2 629,1 тис.грн., з них:

1) По Програмі розвитку органів місцевого самоврядування на 2016-2020 роки профінансовано видатки на суму 4,5 тис.грн., які спрямовано на  оплату за членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування.

2) По Програмі розвитку земельних відносин на території м.Чоп на 2019-2021рр. оплачено за топографо-геодезичні роботи в м.Чоп на території кладовища на суму 21,0 тис.грн.

3) По Програмі благоустрою міста Чоп на 2019-2020 роки виконані роботи з поточного ремонту вулиць в м. Чоп, на загальну суму 2 603,6 тис.грн., а саме, вул.Нова – 195,7 тис.грн., пров.Прикордонників – 160,5 тис.грн., вул.Нефелейч – 110,7 тис.грн., вул.Майстерська – 102,5 тис.грн., вул. Латорицька – 161,5 тис.грн., вул.Заводська – 147,6 тис.грн., вул.Млинна – 16,5 тис.грн., вул.Головна – 49,0 тис.грн., вул.Ужгородська – 22,1 тис.грн., вул.Приозерна – 196,2 тис.грн., вул.Тисова – 117,5 тис.грн., вул.Квітова – 196,3 тис.грн., вул. Гагаріна – 58,4 тис.грн., вул.Берег – 196,7 тис.грн., вул.  Новозагородня – 31,9 тис.грн., вул. Брегівська – 24,6 тис.грн.,  вул.Молодіжна – 46,1 тис.грн., вул.Шевченка – 80,4 тис.грн., вул.Вакарова – 92,9 тис.грн., вул. Й. Бокшая – 55,0 тис.грн., вул. Головна – 69,5 тис.грн., вул. Миру – 198,3 тис.грн., вул. Тисова – 79,0 тис.грн., вул. Петефі – 194,7 тис.грн.

Інша  діяльність

У бюджеті міста заплановано наступні видатки по даній галузі:

на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха по міській Програмі створення та накопичення міського матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення м.Чоп на 2017-2020 роки  профінансовано видатки на суму 21,4 тис.грн. на придбання піску та гучномовця.

 на сплату послуг за технічне обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення по Програмі оповіщення м.Чоп на 2019 – 2020 роки використано кошти у сумі 15,3 тис.грн..

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України в міському бюджеті на 2019 рік передбачено резервний фонд для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання бюджету у сумі 100,0 тис.грн. Впродовж звітного періоду кошти не використовувались.

Міжбюджетні трансферти

За січень – грудень  2019 року обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з місцевого бюджету становить  5 189,3 тис.грн., з них:

дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам – реверсна дотація спрямована у сумі  2 590,1 тис. грн.;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції становить 1 400,0  тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів становить 1 000,0 тис.грн.

субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально–економічного розвитку регіонів спрямована у сумі 199,2 тис.грн., з них:

по «Програмі підтримки 7 державної пожежно–рятувальної частини Управління ДСНС України в Закарпатській області» (згідно рішення 37 сесії 7 скликання від 06.03.2019 року №10)  у сумі 20,0 тис.грн.;

по «Програма профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на території м.Чоп на 2019 рік» (згідно рішення 40 сесії 7 скликання від 15.05.2019 року № 6)  у сумі 120,0 тис.грн.;

по  «Програмі підтримання в належному стані правобережної дамби р.Тиса в районі міста Чоп на 2017-2019 роки» (згідно рішення 41 сесії 7 скликання від 19.06.2019 року №6) у сумі 24,2 тис.грн.

по «Програмі  гуманітарного розмінування території задамбового простору м. Чоп групою піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення УДСНС України у Закарпатській області  на 2019 рік» (згідно рішення 43 сесії 7скликання від 03.10.2019 року №32) у сумі 35,0 тис.грн.

Видатки спеціального фонду

Виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету міста за  січень-грудень 2019 року складає 27 012,3 тис.грн., в тому числі, за рахунок розподілу вільного залишку коштів екологічного податку у сумі 1 800,0 тис.грн., та за рахунок власних надходжень бюджетних установ у сумі 1 644,8 тис.грн.                       

 Державне управління

Розпорядженням голови Закарпатської ОДА від 20.02.2019 року №109 розподілено кошти у сумі 3,0 тис.грн., як інші джерела власних надходжень, для виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення голосування на виборах Президента України в 2019 році(витрати на придбання тонеру та паперу).

За рахунок власних надходжень профінансовано видатки на оплату канцтоварів у сумі 0,3 тис.грн.

За рахунок розподілу вільного залишку  коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2019 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку профінансовано видатки на придбання комп’ютера в комплекті по головному розпоряднику бюджетних коштів Управлінню освіти, культури, молоді і спорту на суму 19,0 тис.грн.

За рахунок перерозподілу коштів в межах загального обсягу по головному розпоряднику бюджетних коштів Міській раді придбано два кондиціонери на суму 21,7 тис.грн., системний блок на суму 15,0 тис.грн. та принтер на суму 15,8 тис.грн. 

За рахунок  перевиконання  дохідної частини  загального фонду бюджету міста, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку профінансовано видатки на придбання лазерних принтерів на суму 17,5 тис.грн. по головному розпоряднику бюджетних коштів Управлінню праці та соціального захисту населення.

Освіта   

На утримання установ освіти міста за січень – грудень 2019 року використано кошти у загальній сумі  7 205,4 тис.грн.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ за звітний період  2019 року використано кошти на суму 1 321,0 тис.грн., з них, на оплату праці з нарахуванням працівників на суму 125,6 тис.грн., на оплату продуктів харчування – 791,0 тис.грн., на придбання предметів та матеріалів – 55,4 тис.грн., оплачено послуги та інші видатки – 6,3 тис.грн., видатки на відрядження – 0,2 тис.грн., оплата  комунальних послуг та енергоносіїв на суму 7,8 тис.грн., благодійні внески, гранти та дарунки (надходження в натуральній формі) на суму 334,5 тис.грн.

За рахунок коштів передбачених в бюджеті міста та переданих  із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки на капітальний ремонт покрівлі  ЗОШ І-ІІІ №2 в м. Чоп у сумі 3 436,6  тис.грн.

За рахунок розподілу вільного залишку  коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2019 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку профінансовано видатки на придбання насосу циркуляційного на суму 11,5 тис.грн.,та оплачено елементи дитячого майданчика для ДНЗ «Казка» у сумі 182,0 тис.грн., профінансовано оплату за виконання експертизи, виготовлення проектно-кошторисної документації, технагляд та капітальний ремонт магістральних трубопроводів в підвальних приміщеннях ДНЗ «Казка» в м.Чоп на суму 375,2 тис.грн., придбано два багатофункціональні принтери для початкових класів загальноосвітніх шкіл на суму 13,0 тис.грн.

За рахунок перевиконання дохідної частини  загального фонду бюджету міста, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку профінансовано видатки на капітальний ремонт покрівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №1 в м.Чоп (у тому числі виготовлення проектно – кошторисної документації та експертиза проекту) на суму  1 351,5  тис.грн.

На забезпечення вимог Постанови КМУ від 27 лютого 2019 року №130 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2019 році» закуплено меблі та мультимедійне обладнання  на суму 301,0 тис.грн., з них: за рахунок субвенції з державного бюджету у сумі 143,9 тис.грн., за рахунок коштів співфінансування з бюджету м.Чоп у сумі 97,1 тис.грн. за рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2019 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку, та 60,0 тис.грн. за рахунок перевиконання дохідної частини  загального фонду бюджету міста, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку.

На забезпечення вимог Постанови КМУ від 03 квітня 2019року №319 «Деякі питання надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти», профінансовано капітальні видатки  на придбання персональних комп’ютерів за рахунок субвенції з державного бюджету на суму 114,8 тис.грн., за рахунок коштів співфінансування з бюджету м.Чоп на суму 49,2 тис.грн.  (за рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2019 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку).

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за звітний період 2019 року  профінансовано видатки на суму 28,1 тис.грн. на придбання обладнання для спеціального класу ЗОШ №2.

За рахунок розподілу видатків міського бюджету у межах загального обсягу загального фонду, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку, придбано мультимедійне обладнання для дитячої музичної школи на суму 21,6 тис.грн.

Охорона здоров’я

На утримання установ охорони здоров’я міста за  січень-грудень 2019 року за рахунок власних надходжень бюджетних установ використано кошти у сумі 224,5 тис.грн., з них, на поточні потреби на суму 211,6 тис.грн., на придбання аквадистилятора електричного на суму 12,9 тис.грн.

За рахунок розподілу вільного залишку  коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2019 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку по «Програмі підтримки та матеріально – технічного забезпечення КНП ЧМР “Чопська міська лікарня” на 2019-2021 роки» профінансовано видатки на придбання комп’ютерів в комплекті на суму 119,9 тис.грн. та на придбання напівавтоматичного біохімічного аналізатора на суму 124,1 тис.грн.

Культура і мистецтво

На утримання установ культури і мистецтва міста за звітний період  2019 року використано  кошти в загальній сумі 409,7 тис.грн.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ за звітний період  використано кошти в сумі 35,7 тис.грн., з них, на придбання матеріалів – 12,1 тис.грн., оплата послуг та інші поточні видатки – 23,6тис.грн.

За рахунок коштів передбачених в бюджеті міста та переданих  із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки за суму 99,8 тис.грн., з них, придбано комп’ютер в комплекті  та багатофункціональний пристрій на суму 25,0 тис.грн., комплект для освітлювальної техніки на суму 35,9 тис.грн., комплект акустичної системи, прожектора та прибори на суму 38,9 тис.грн.

За рахунок розподілу вільного залишку  коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2019 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку профінансовано видатки на капітальний ремонт сцени та підсобних приміщень будинку культури в м.Чоп (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) на суму 274,2 тис.грн.

Фізична культура і спорт

За рахунок власних надходжень бюджетних установ за звітний період  2019 року придбано предмети та матеріали на суму 26,1 тис.грн., оплачено послуги та інші видатки на суму 34,2 тис.грн.

Житлово-комунальне господарство

На житлово-комунальне господарство протягом звітного періоду 2019 року використано кошти у сумі 5 504,9 тис.грн., з них:

1) по Програмі капітального ремонту житлового фонду  м.Чоп на 2019– 2020 роки на  проведення капітальних видатків по житлового фонду  у сумі  3 986,2  тис.грн.,  в тому числі:  

за рахунок коштів передбачених в бюджеті міста та переданих  із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  оплачено за  виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту житлового фонду з них:

на проведення капітального ремонту мережі водопостачання та водовідведення будинку по вул.Йосипа Бокшая,1,2 на суму 68,0 тис.грн.;

на капітальний ремонт даху будинків по просп. Залізничників,2б на суму 35,0 тис.грн., по просп. Залізничників,2в на суму 30,2 тис.грн. по просп. Залізничників,2г на суму 26,6 тис.грн.;

за рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2019 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку профінансовано видатки на суму 3 826,3 тис.грн. з них:

на проведення капітального ремонту даху будинків в м.Чоп по наступних об‘єктах:

по проспекту Залізничників,2б на 398,7 тис.грн.,

по проспекту Залізничників,2в на суму 274,7 тис.грн.,

по проспекту Залізничників,2 на суму 499,1 тис.грн.,

по проспекту Залізничників,2а на суму 499,6 тис.грн.,

по проспекту Залізничників,2г на суму 155,3 тис.грн.,

по вул. Берег №18 на суму 596,3 тис.грн.;

на проведення капітального ремонту мережі водопостачання та водовідведення будинку по вул. Йосипа Бокшая, 1 в м.Чоп на суму 238,1 тис.грн., по вул.Йосипа Бокшая, 2 в м.Чоп на суму 245,4 тис.грн.;

на проведення капітального ремонту під’їздів житлових будинків (заміна вхідних дверей)  по: вул. Головна, 13; вул. Ново-Загородня, 26,28; вул. Й. Бокшая,2; вул.Молодіжна,25; просп.Залізничників,3; пров.Прикордонників,6, 7А, ( в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) на суму 249,8 тис.грн.,

на проведення капітального ремонту мережі водопостачання та водовідведення будинку по вул.Пушкіна,5 в м.Чоп на суму 669,3 тис.грн.

2) по Програмі  благоустрою міста Чоп на 2019-2020 роки:

за рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2019 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку профінансовано видатки на капітальний ремонт внутріквартальних проїздів та пішохідних зон по провул.Прикордонників 6 та 7 в м. Чоп (в т.ч. проектно-кошторисна документація) на суму 504,4 тис.грн.

за рахунок  перевиконання  дохідної частини  загального фонду бюджету міста, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку профінансовано видатки на капітальний ремонт огорожі кладовища з перенесенням (в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза проекту)на суму 758,9  тис.грн.

3) інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства;

за рахунок розподілу вільного залишку  коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2019 року, переданого до бюджету розвитку (спеціального фонду) по програмі управління об’єктами комунальної власності територіальної громади м. Чоп на 2017-2019 роки профінансовано видатки на капітальний ремонт фасаду будівлі Головна, 43 в м. Чоп на суму 255,4 тис.грн.

Економічна діяльність

По даній галузі протягом звітного 2019 року використано кошти у сумі 10 927,2 тис.грн., з них:

за рахунок коштів передбачених в бюджеті міста та переданих із загального фонду до спеціального фонду міського бюджету по міській програмі «Екологія» профінансовано видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Будівництво КНС №8 в м.Чоп, Закарпатської обл.» на суму 228,0 тис.грн., по міській цільовій довгостроковій програмі «Питна вода» на 2006-2020 роки профінансовано видатки за виконані роботи на будівництві ділянок мережі водопостачання в м.Чоп на суму 2 000,0 тис.грн., по «Програмі  благоустрою міста Чоп на 2019-2020 роки» профінансовано видатки на капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Миру (ділянка від вул.Квітової до просп.Залізничників) в м.Чоп Закарпатської області (у тому числі експертиза проекту) на суму 1 478,0 тис.грн. (у т.ч. за рахунок перерозподілу в межах загального обсягу);

за рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста,що склався на початок 2019 року, переданого до  бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки у сумі 4 999,9 тис.грн. з них:

на реконструкцію ДНЗ «Казка» в м.Чоп, 2 черга на суму 866,3 тис.грн.;

на коригування проектно-кошторисної документації «Реконструкція каналізаційної очисної споруди та КНС в м.Чоп, Закарпатська обл.» по міській програмі «Екологія»  профінансовано видатки на суму 85,0 тис.грн..

по міській програмі фінансової підтримки комунальних підприємств міста Чоп на 2018-2020 роки профінансовано внески до статутного капіталу КП ЧМР «Водоканал Чоп» (капітальні трансферти) на суму 376,9 тис.грн.;

по міській цільовій довгостроковій програмі «Питна вода» на 2006-2020 роки профінансовано за виконання робіт на будівництві ділянок мережі водопостачання в м.Чоп на суму 1 158,0 тис.грн. на будівництво водозабору на підземних свердловинах по вул. Миру в м. Чоп профінансовано видатки на суму 441,4 тис.грн., також, оплачено коригування проектно-кошторисної документації «Будівництво водозабору на підземних свердловинах по вул. Миру в м. Чоп» на суму 47,1 тис.грн.;

по програмі  благоустрою міста Чоп на 2019-2020 роки профінансовано видатки на капітальний ремонт частини тротуару по вул..Молодіжній в м. Чоп на суму 542,1 тис.грн., по вул. Миру (від вул. Квітової до вул. Гоголя ) в м. Чоп (в тому числі проектно-кошторисна документація) на суму 995,5 тис.грн., за виготовлення ПКД по об‘єкту «Будівництво вулиці Князя Лаборця в м. Чоп» на суму 38,0 тис.грн., на капітальний ремонт частини тротуару по вул. Молодіжній (від вул.Майстерської до вул.Шкільної) в м.Чоп» (в тому числі проектно-кошторисна документація) на суму 449,6 тис.грн.;

за рахунок перевиконання дохідної частини  загального фонду бюджету міста, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку по програмі  благоустрою міста Чоп на 2019-2020 роки профінансовано видатки на капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Миру (ділянка від вул. Квітової до просп. Залізничників) в м.Чоп Закарпатської області на суму 910,7 тис.грн.,        профінансовано видатки на будівництво вулиці Князя Лаборця в м.Чоп на суму    1 310,6 тис.грн.

Інша діяльність

По даній галузі протягом 2019 року по міській програмі   «Екологія» профінансовано видатки  у загальній сумі 2 183,9 тис.грн., з них:

за рахунок коштів екологічного податку передбачених в бюджеті міста сплачено за послуги з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на суму 26,8 тис.грн.;

за рахунок розподілу вільного залишку коштів екологічного податку спеціального фонду бюджету міста, що склався на початок 2019 року, профінансовано видатки за виконані роботи по об’єкту «Реконструкція КНС №1 в м.Чоп» на суму 1 800,0 тис.грн.;

за рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2019 року, переданого до  бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки у сумі 357,1 тис.грн. за виконані роботи по об’єкту «Реконструкція КНС №1 в м.Чоп».

Міжбюджетні трансферти

Протягом звітного періоду 2019 року профінансовано капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів по «Програмі підтримки 7 державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Закарпатській області на 2019 рік»  у сумі  40,0 тис.грн., по «Програмі підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби у відділах прикордонної служби на українсько-угорському державному кордоні (на ділянці відповідальності Чопського прикордонного загону), розташованих на території Чоп, на 2019 рік» у сумі 120,0 тис.грн.