Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Інформація про роботу відділу економіки та інвестицій протягом 2019 року

0

Пріоритетним напрямком роботи Відділу економіки та інвестицій Чопської міської ради були розробка та здійснення заходів, затверджених Програмою соціально-економічного розвитку м. Чоп, якою передбачено розвиток економіки та соціальної сфери з елементами стратегії для прийняття конкретних рішень щодо регулювання соціально-економічних процесів, ефективності розв’язання проблем економічного і соціального розвитку міста, досягнення стабільності та зростання, з огляду на очікувані зміни в економіці, на ринку праці, в соціальній та гуманітарній сферах.

З цією метою відділ приймав участь у проведенні як програмних, так і прогнозних робіт, пов’язаних з перспективою гармонійного розвитку суб’єктів господарювання всіх форм власності, заходів щодо реалізації в місті завдань, пов’язаних з вирішенням питань, розв’язання яких потребує особливої уваги влади. З метою підтримки та розвитку підприємництва в місті Чоп розроблена «Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2019 – 2020 рр. по м. Чоп» була затверджена  рішенням  тридцять п’ятої сесії сьомого скликання Чопської міської ради Закарпатської області від 19.12.2018 р. № 17.

Програма є складовою частиною Програми соціально – економічного розвитку м. Чоп на 2019 – 2020 роки та логічним продовженням Програми підтримки та розвитку малого підприємництва попереднього періоду з урахуванням аналізу результатів її виконання.

Програмою розвитку міста затверджений ряд заходів, які спрямовані на розвиток таких сфер, як житлово-комунальне господарство, капітальне будівництво, освіта, культура, інвестиційна та інноваційна політика, охорона навколишнього природного середовища та ін., постійний моніторинг яких виконує відділ.

Відділом відстежується демографічна ситуація міста. Чисельність наявного населення на 1 жовтня 2019 року становить 8 851 особа, кількість народжених становила    – 48 осіб, кількість померлих – 73особи, природне скорочення становить – 25 осіб, кількість померлих дітей у віці до 1 року – 2 дитини.

Зареєстровано шлюбів – 49, розлучень – 3, кількість прибулих – 87, вибулих – 108 осіб, міграційний приріст, скорочення – 21 особа, загальний приріст, скорочення – 46 осіб.

Населення

1

Відділом економіки та інвестицій Чопської міської ради щомісячно проводиться контроль та моніторинг основних показників роботи промислових підприємств міста, відповідна інформація щомісячно подається департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської обласної державної адміністрації.

На підприємствах промислового виробництва спостерігається збільшення виробленої та реалізованої продукції. Так, за січень – жовтень 2019 року обсяги реалізованої продукції у нашому місті склали 110 755,4тис. грн., що становить 0,6 % до всієї реалізованої продукції. Середня заробітна плата на підприємстві промислової продукції складає 9 119,255 тис. грн., кількість штатних працівників на 01.11.2019 року становить 286 осіб.

Динаміка середньомісячної заробітної плати найманих працівників за період з 2015 по 2019 роки

2

Відділом економіки та інвестиції ведеться відстеження обсягів роздрібного товарообороту суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та оптового товарообігу.

Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі за січень – червень 2019 року становить 44 515,00 тис. грн., що у відношенні до вказаного періоду 2018 року складає 81,3 %.

Запаси товарів на 1 січня 2019 року – 45 134,3 тис. грн.

За показниками Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на 1 жовтня 2019 року в м. Чоп взято на облік 217 юридичних осіб. Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами на 1 жовтня 2019 року складає 228, з них:

1 фермерське господарство;

25 приватних підприємств;

7 комунальних підприємств;

103 товариств з обмеженою відповідальністю;

1 виробничий кооператив;

3 державні організації(установи,заклади);

9 комунальних організацій (установ, закладів);

1 інше об’єднання юридичних осіб;

5 політичних партій;

26 громадських організацій;

7 релігійних організацій;

14 профспілок, об’єднання профспілок;

5 благодійних організацій;

3 об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;

11 відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи:

  • 9 філій (інший відокремлений підрозділ);
  • 2 представництва.

Відділом економіки та інвестицій ведеться моніторинг рівня життя населення міста. Так, номінальна середньомісячна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника (без врахування  найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності), за ІІІ квартал 2019 року становила 9 723,00 грн., що у відсотках до відповідного періоду минулого року складає –116,5 %.

Середньооблікова кількість штатних працівників у м. Чоп за ІІІ квартал 2019 року становила1444особи.

За статистичними даними заборгованість з виплати заробітної плати станом на 01.06.2019 року, за статистичними даними, становить 43,1  тис.грн – МКП ЖКГ «Тиса». Рішенням 27 сесії VII скликання Чопської міської ради від 30.01.2018 року №20 припинено юридичну особу МКП ЖКГ «Тиса» шляхом ліквідації, заборгованість із виплати заробітної плати буде погашено після продажу майна підприємства. Ліквідатора МКП ЖКГ «Тиса» було запрошено на засідання 32 сесії Чопської міської ради VII скликання, яке відбулося 25.09.2018 року, на яке він не з’явився, пояснень з цього приводу не надав.

За результатами засідання міської комісії з питань своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат, яке відбулося 20.06.2019 року було вияснено, що Управлінням Пенсійного фонду в Ужгородському районі також надсилалася вимога щодо процесу ліквідації, на сьогодні змін немає, процес триває.                                                                                                                  За 2019 рік було укладено 1 додаткову угоду на продовження строку дії договору та було укладено 25 договорів з надання в оренду окремого елементу благоустрою, малої архітектурної форми, враховуючи і договори  оренди у святкові дні.

Станом на 01.12.2019 року надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності становить –­ 223 374,04 тис.грн.

На даний час відділом розроблена Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Чоп на 2019 -2020 роки. Основними завданнями та заходами якої є :        

- встановлення постійного моніторингу надходжень податків і зборів, залучення додаткових джерел збільшення доходів бюджету міста, підвищення результативності роботи комісії з питань своєчасності та повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати та інших соціальних виплат;

- розроблення заходів щодо виведення у категорію працюючих та прибуткових підприємств, які декларують відсутність діяльності та збитковість;

- забезпечення заходів щодо припинення зростання боргу за податковими зобов’язаннями платників податків і зборів (обов’язкових платежів) та встановлення стійкої тенденції до скорочення його обсягів;

- забезпечення у повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за енергоносії, які споживаються бюджетними установами, і інших захищених статей бюджету.

Програма соціально-економічного і культурного розвитку м. Чоп на 2019-2020 роки містить важливі завдання, які, у першу чергу, спрямовані на вирішення соціальних проблем жителів міста.

Виконання основних завдань та заходів Програми буде забезпечено шляхом подальшого фінансового оздоровлення підприємств провідних галузей економіки, нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, активізації діяльності вітчизняних та іноземних інвесторів, забезпечення ефективного функціонування малого і середнього бізнесу та, на цій основі, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, що дасть можливість досягти позитивних зрушень у соціальній сфері та призведе до більш високого рівня соціально-економічного розвитку міста.

Відділом економіки та інвестицій забезпечується:

- моніторинг основних показників роботи промислових підприємств щомісячної звітності та надання інформації департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської обласної державної адміністрації щомісяця до 20 числа;

- спільно з Фінансовим управлінням забезпечується за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел,не заборонених законодавством, співфінансування інвестиційних проектів, що реалізовуватимуться у 2019 році, із залученням фінансових ресурсів державного та обласного бюджетів;

- подання інформації про хід виконання заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2019 – 2020 роки департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації щокварталу до 15 числа, що настає за звітнім періодом;

- моніторинг основних показників розвитку туристично-рекреаційної галузі та готельного господарства усіх форм власності та подання інформації департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації щомісяця до 20 числа;

-  щотижневе подання інформації департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської обласної державної адміністрації звіт щодо використання коштів по проекту «Будівництво водозабору на підземних свердловинах в м. Чоп по вул. Миру» та «Будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської області»;

- щомісячне подання інформації щодо реалізації інвестиційних проектів у 2019 році за рахунок державного та місцевого бюджетів.

 Основними цілями на 2020 рік Відділу економіки та інвестицій є досягнення балансу інтересів орендодавців щодо максимізації доходів від оренди комунального майна, орендарів щодо можливості користування комунальним майном для здійснення підприємницької діяльності:

  • установлення економічно виправданих і обґрунтованих розмірів орендної плати через переважне використання конкурентних способів передачі майна в оренду;
  • забезпечення відкритості, простоти та прозорості процедури надання комунального майна в оренду. підвищення ефективності системи управління та контролю за використанням комунального майна, зокрема за надходженням орендних платежів;
  • проведення роботи з  орендарями, щодо своєчасної плати за орендоване приміщення;
  • продовження проведення інвентаризації комунального майна, з метою здійснення належного обліку майна комунальної власності, майна що не використовується та може бути передане в оренду на конкурентних засадах;
  • підвищення ефективності управління об’єктами державної та комунальної власності;
  • удосконалення діяльності суб’єктів державного та комунального секторів економіки;
  • здійснення ефективного управління комунальною власністю шляхом оптимізації структури управління.
  • здійснення моніторингу інвестиційних проектів та подача заявок на участь в них;

Відділом розробляються та реєструються проекти у Міністерстві регіонального розвитку України.

Протягом 2019 року вдалося залучити інвестицій в сумі 5000,00 тис. грн. для впровадження головної цілі забезпечення мешканців міста питною водою, а саме: «Будівництво водозабору на підземних свердловинах по вул. Миру в м. Чоп», а також 3000,00 тис. грн на «Будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської області». Дані проекти співфінансуються коштами місцевого бюджету та коштами з державного фонду регіонального розвитку.

На початку 2019 року відділ економіки та інвестицій подав до Департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської ОДА заявку на участь у загальнодержавному конкурсі щодо забезпечення центрів надання адміністративних послуг обладнанням для видачі паспортних документів, посвідчень водія та реєстрації транспортних засобів. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від09.10.2019р. № 866 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із забезпечення центрів надання адміністративних послуг обладнанням для видачі паспортних документів, посвідчень водія та реєстрації транспортних засобів» із Закарпатської області міста Чоп та Мукачево отримають вищезазначене обладнання у повному обсязі.                                                                       

Разом із тим нагадуємо, що Управління Центр надання адміністративних послуг знаходиться на завершальному етапі співпраці з Програмою  “U-LEAD з Європою”, тож на початку 2020 року планується відкриття модернізованого ЦНАПу.

Відділом економіки та інвестицій розробляються проєкти рішень на розгляд ради та виконавчого комітету Чопської міської ради.

Протягом 2019 року розроблено та винесено на розгляд сесії Чопської міської ради 17 проєктів рішень та 24 рішення затверджено виконавчим комітетом Чопської міської ради.