Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Інформація щодо підготовки теплових мереж, теплових пунктів i місцевих систем опалення до роботи в опалювальному періоді 2020 – 2021 років

0

З метою належної та своєчасної підготовки теплових мереж, теплових пунктів i місцевих систем опалення, та гарячого водопостачання (далi * ГВП) до роботи в опалювальному періоді 2020 – 2021 років, попередження відмов у системах теплоспоживання під час проходження опалювального періоду Управління Держенергонагляду у Закарпатській області нагадує про необхідність виконання заходів згідно з вимогами Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду (далi ППТГдоОП), затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України i Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 від 620/378, а саме:
– затвердити розпорядчим документом плани організаційно-технічних заходів з підготовки теплових господарств, що знаходяться у власності або господарському віданні (за договором), до роботи в опалювальному перiодi з призначенням відповідальних осіб за їх виконання;
– уточнити приєднані теплові навантаження, виконати перерахунок гідравлічного режиму (за необхідності);
– провести ремонтні та профілактичні роботи на тепловикористальних установках, теплових мережах, системах теплоспоживання у необхідних обсягах;
– провести налагоджувальні роботи з усунення порушень, виявлених у теплових та гідравлічних режимах роботи систем теплоспоживання;
– виконати гідравлічні випробування теплових мереж, систем опалення та ГВП на щільність та мiцнiстъ, провести її промивку;
– виконати шурфування теплових мереж або застосувати інші методи
контролю їх стану з метою з’ясування ступеню корозійного пошкодження трубопроводiв;
– відновити антикорозійне покриття та теплову ізоляцію трубопроводах теплових мереж;
– привести у справний технічний стан обладнання та засоби вимірювальної техніки вузлів керування, розташованих у теплових пунктах;
– укомплектувати відповідні підрозділи обслуговувальним персоналом, провести його навчання та перевірку знань, протиаварiйнi тренування персоналу щодо ліквідації відмов у системах теплоспоживання;
– укомплектувати теплові пункти та робочі місця обслуговувального персоналу технічною документацією;
– провести перевірку готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період за участю представників Держенергонагляду в установлені терміни згідно з вимогами роздiлу Х ППТГдоОП.
Надати у термін до 01.07.2020 копiю розроблених розпорядчого документа, яким ці заходи вводяться в дію, до Держенергонагляду у Закарпатській області.
Заздалегідь письмово повідомити Управління Держенергонагляду у Закарпатській області щодо термінів роботи комісії з визначення стану готовності підпорядкованих теплових господарств до роботи в опалювальний період з наданням розпорядчого документа щодо затвердження складу комісії.
Крім того, рекомендуємо у разі потреби, звернутися до Управління Держенергонагляду у Закарпатській області стосовно залучення державних інспекторів до огляду (оцінки) технічного стану енергетичного устаткування з метою надання рекомендацій щодо визначення оптимальних обсягів ремонтних та профілактичних робіт.