Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Фактичні надходження та виконання міського бюджету станом на 01 жовтня 2020 року

0

До загального фонду бюджету міста за січень – вересень 2020 року надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 52 400,0 тис.грн., виконання затверджених планових показників становить 96,7 відс., що менше  плану на 1 800,0 тис.грн.

Основним бюджетоутворюючим джерелом міського бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в обсязі одержаних за звітний період 2020 року доходів загального фонду (без врахування трансфертів) склала 72,4 відс. За січень – вересень 2020 року надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі 37 931,4 тис.грн., виконання плану складає 92,1 відс. Причиною невиконання планових показників є зменшення обсягів виробництва, часткове призупинення діяльності окремих суб’єктів господарювання у зв’язку з поширенням  коронавірусної інфекції та запровадженням карантинних заходів.

Також, значну частину надходжень податків та зборів загального фонду бюджету міста  склали місцеві податки і збори- 20,6 відс. Фактичний обсяг їх надходжень до бюджету міста в звітному періоді 2020 року становить 10 800,6 тис.грн., виконання планових показників складає 108,2 відс.

Надходження від акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) та з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за січень – вересень 2020 року становить  3 423,7 тис.грн., виконання плану складає 120,9 відс.

У звітному періоді до загального фонду бюджету міста зараховано 101,2 тис.грн. плати за надання адміністративних послуг, виконання планових показників становить 189,2 відс., сума перевиконання – 47,7 тис.грн.,  що зумовлено збільшенням кількості наданих адміністративних послуг у звітному періоді 2020 року.

Обсяги надходжень плати за оренду майна, що у комунальній власності  у звітному періоді – 128,0 тис.грн., виконання плану складає 88,9 відс., що зумовлено з тимчасовим обмеженням роботи представників малого бізнесу, які працюють у комунальних приміщеннях міста та прийняттям рішення 51 сесією сьомого скликання, позачергового засідання міської ради № 2 від 18 травня 2020 року щодо звільнення орендарів від плати за користуванням майном, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Чоп (вбудовані не житлові приміщення,окремі конструктивні елементи благоустрою для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення, торговельних місць, що передаються КП ЧМР «Чопський ринок» у користування фізичним-особам підприємцям) за період з 1 березня 2020 року по 31 травня 2020 року.

Обсяги надходжень плати за адміністративні штрафи та штрафні санкції до загального фонду бюджету міста за звітний період – 16,7 тис.грн., виконання планових показників становить 477,1 відс., що більше  плану на 13,2 тис.грн.

Повернено платнику податків помилково та/ або надміру сплачена сума частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету за минулі роки в сумі 7,0 тис.грн.

 У звітному періоді 2020 року надійшло інших надходжень (за кодом класифікації доходів бюджету 24060300) в сумі 5,4 тис.грн.

За січень – вересень 2020 року до загального фонду бюджету міста надійшло субвенцій з державного бюджету на загальну суму 12 920,2 тис.грн. при затвердженому плані 12 920,2 тис.грн., виконання становить 100,0 відс., у тому числі, освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  у сумі 11 221,3  тис.грн. та медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 1 698,9 тис.грн.

За звітний період 2020 року до загального фонду бюджету міста надійшло субвенцій з місцевого бюджету на загальну суму 697,4 тис.грн. при затвердженому плані 697,7 тис.грн., виконання становить 100,0 відс.

До спеціального фонду бюджету міста за січень – вересень 2020 року надійшло 707,2 тис.грн., в тому числі екологічного податку – 55,0 тис.грн.,грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 20,1 тис.грн.,  власних надходжень бюджетних установ – 514,9 тис.грн. та коштів від продажу землі  – 117,2 тис.грн. Виконання плану спеціального фонду міського бюджету складає 55,2 відс., що пояснюється зменшенням власних надходжень бюджетних установ за звітній період 2020 року, у зв’язку із введенням карантину з 12 березня 2020р. на усій території України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020р. № 211.

Видатки загального фонду

За  рахунок загального фонду бюджету міста за січень – вересень 2020 року  профінансовано видатки на суму 54 091,0 тис.грн.

При виконанні бюджету міста дотримано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та  розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.

На захищені статті та енергоносії спрямовано  42 297,6 тис.грн., що складає 78,2% від загальної суми видатків.

На галузь «Охорона здоров’я» за рахунок отриманої з державного бюджету субвенції профінансовано видатки  на суму 1 675,4 тис.грн.

Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції профінансована у сумі 250,0 тис.грн.

На галузь «Освіта» за рахунок отриманої з державного бюджету субвенції профінансовано видатки  на суму 11 055,2 тис.грн.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01 жовтня 2020 року становить 3,4 тис.грн., що виникла як передплата за підписку газет та журналів на 2020 рік.Кредиторська заборгованість по загальному фонду по видатках, які здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, на звітну дату становить 27,7 тис.грн.,заборгованість прострочена.

Державне управління

На забезпечення роботи  виконавчого комітету Чопської міської ради та її самостійних управлінь за січень – вересень 2020 року використано  кошти у сумі 13 803,7 тис.грн.

На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 13 212,4 тис.грн. За вказаний період забезпечено виплату заробітної плати, відповідно до норм діючого законодавства.

На спожиті енергоносії та комунальні послуги спрямовано 197,2 тис.грн., на придбання матеріалів на суму 93,5 тис.грн., на відрядження –2,3 тис.грн.,  на оплату послуг – 150,9 тис.грн. та інші поточні видатки – 24,6 тис.грн.

Видатки на іншу діяльність у сфері державного управління становлять  122,8 тис.грн., що спрямовані на виконання наступних програм:

Програми розвитку органів місцевого самоврядування на 2016-2020 роки»,з них, на придбання предметів, матеріалів на суму 69,8 тис.грн. та оплату послуг – 40,4 тис.грн.;

Програми інвентаризації та державної реєстрації об’єктів права комунальної власності територіальної громади м.Чоп на 2020– 2022 роки за виготовлення технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна по вул. Головна, буд.39 на суму 12,6 тис.грн.

 Освіта

На утримання установ освіти міста за звітний період 2020 року використано  кошти у загальній сумі  24 719,4 тис.грн.

На фінансування ДНЗ «Казка» з міського бюджету за звітний період поточного року використано 6 834,8 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 5 818,3 тис.грн. Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з врахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС. На оплату видатків на придбання продуктів харчування по вказаній установі використано 111,4 тис.грн.; 1,0 тис.грн. – медикаменти та перев’язувальні матеріали, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  спрямовано кошти у сумі 419,8 тис.грн., на придбання матеріалів – 277,6 тис.грн., них, для проведення поточного ремонту приміщення харчоблоку, систем вентиляції, каналізації та електромережі харчоблоку – 208,5 тис.грн.(12,4 тис. грн.-будівельні матеріали, 48,2 тис. грн.-покриття для підлоги, 24,9 тис. грн. – мийки,тумби, 15,2 тис.грн. -меблі, 2,8 тис. грн. – водонагрівач електричний, 99,7 тис. грн. – господарські товари, 5,3 тис.грн. – вага електронна), також придбано 14 шт. безконтактних інфрачервоних термометрів для вимірювання температури на суму 18,5 тис. грн., кварцеві опромінювачі на суму 1,2 тис.грн., захисні екрани на суму 6,6 тис.грн, інше 42,8 тис.грн.,на оплату послуг – 202,3 тис.грн., з яких, сплачено за послуги по монтажу системи оповіщення про пожежу на суму 85,0 тис.грн., на ремонт харчоблоку на суму 47,3 тис.грн. та за монтаж системи вентиляції на суму 48,6 тис.грн.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на заклад дошкільної освіти профінансовано видатки на заробітну плату з нарахуванням педагогічним працівникам на суму 4,4 тис.грн.

На фінансування загальноосвітніх шкіл міста за січень – вересень  звітного року проведено видатки на суму 14 499,1 тис.грн., з них, за рахунок освітньої субвенції на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічних працівників спрямовано 10 989,9 тис.грн. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за звітний період 2020 року в загальноосвітніх закладах профінансовано видатки на заробітну плату педагогічним працівникам  на суму 2,0 тис.грн.

На забезпечення вимог статті 77 Бюджетного кодексу України, додатково,понад обсяг освітньої субвенції, спрямовано кошти з міського бюджету на оплату праці педагогічних працівників на суму 325,0 тис.грн., з них, використано 227,5 тис.грн.

За рахунок коштів місцевого бюджету профінансовано видатки на оплату праці з нарахуваннями інших працівників загальноосвітніх шкіл – 2 352,7 тис.грн.,також, спрямовано кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  у сумі 560,5 тис.грн., на придбання матеріалів –154,4 тис.грн., в т.ч. безконтактні інфрачервоні термометри для вимірювання температури на суму 11,4 тис.грн., захисні екрани – 12,7 тис.грн., на  оплату послуг – 60,1 тис.грн.

На забезпечення вимог Постанови КМУ від 29 квітня 2020 року №325 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018р. №237  і від 12 лютого 2020 р. №105» профінансовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на суму 58,9 тис.грн., з них, 16,2 тис.грн. – багатофункціональний пристрій(4 шт), 42,7 тис.грн. – інше обладнання. За рахунок коштів місцевого бюджету проведено співфінансування до субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»  на суму 25,2 тис.грн., з них, 6,9 тис.грн.- багатофункціональний пристрій, 18,3 тис.грн. – інше обладнання.

За звітний період по «Програмі розвитку освіти м.Чоп на 2017-2022 роки» з міського бюджету профінансовано видатки на оплату продуктів  харчування на суму 67,9 тис.грн., також, проведено винагороду медалістам випускникам загальноосвітніх шкіл на суму 4,0 тис.грн. та винагороду за призові місця на олімпіадах  на суму 12,4 тис.грн.. По «Програмі впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики на 2016-2020 роки» профінансовано одноразову виплату дітям-сиротам, яким виповнилося 18 років на суму 1,8 тис.грн.

Видатки на фінансування шкіл естетичного виховання за рахунок місцевого бюджету за даний період становлять 3 367,3 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 2 982,5 тис.грн., на придбання матеріалів – 181,4 тис.грн.,з них, придбано матеріали для проведення робіт з поточного ремонту приміщень будівлі та улаштування системи вентиляції на суму 154,2 тис.грн., придбано термометри для вимірювання температури на суму 2,3 тис.грн.,захисні екрани на суму 2,5 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  спрямовано кошти  у сумі 117,2 тис.грн., на оплату послуг – 86,2 тис.грн., з яких 79,0 тис.грн. сплачено за поточний ремонт приміщень будівлі та системи вентиляції.

Охорона здоров’я

Видатки на галузь «Охорона здоров’я» за січень – вересень 2020 року складають  2 373,8 тис.грн., з них, за рахунок отриманої з державного бюджету  субвенції  – 1 675,4 тис.грн., видатки місцевого бюджету – 698,4 тис.грн.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» обсяг медичної субвенції передбачено на 1 квартал 2020 року. Так, змінами до Бюджетного кодексу України,передбачаєтьсяперенесеннятермінівдорученнякомунальнихзакладівохорониздоров’я до програми медичних гарантій на 1 квітня 2020 року та збереження надання медичної субвенції.

З 1 квітня 2020 року передбачено здійснення  з державного бюджету видатків на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров’я за договорами з Національною службою здоров’я України щодо медичного обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

Видатки по галузі профінансовано в розрізі призначень, з них,

1) багатопрофільна стаціонарна медична допомога:

за  рахунок  отриманої на 1 квартал 2020 року з  державного  бюджету  медичної  субвенції профінансовано багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню на суму 1 472,1 тис.грн., з них, на оплату праці з нарахуваннями медичним працівникам –1 328,7 тис.грн., на придбання матеріалів  -49,1 тис.грн.,  на оплату за медикаменти – 30,9 тис.грн., на оплату за продукти харчування – 11,1 тис.грн., на інші видатки – 52,3 тис.грн.;

за рахунок коштів міського бюджету по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги у місті Чоп на 2020 рік» проведено фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 334,9 тис.грн., придбано оприскувач, безконтактний інфрачервоний цифровий термометр, засоби індивідуального захисту, антисептики, дезінфекційні  засоби на суму 62,7 тис.грн.;

2) первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги:

за рахунок коштів міського бюджету по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги у місті Чоп на 2020 рік» профінансовано видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 86,9 тис.грн., профінансовано видатки на закупівлю паливо – мастильних матеріалів для безперебійного забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню міста у сумі 25,9 тис.грн.;

3) на інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я спрямовано за рахунок коштів міського бюджету на виконання міської«Програми медичного забезпечення мешканців м. Чоп у разі амбулаторного  лікування на 2020-2021 роки» у сумі 250,0 тис.грн. та використано кошти у сумі 188,0 тис.грн.;

4)на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет проведено фінансування за рахунок отриманої субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції на цільові видатки на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет на суму 51,2 тис.грн. таза рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (цільові видатки на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином у період з 1 квітня 2020р. по 30 вересня 2020р.) на суму 152,1 тис.грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

За січень- вересень 2020 року профінансовано видатки на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у загальній  сумі  822,2 тис.грн.

За рахунок іншої субвенції, отриманої з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт та транспортне обслуговування, профінансовано видатки в сумі 2,2 тис.грн.

За рахунок коштів місцевого бюджету на інші видатки по соціальному захисту населення використано кошти на суму 543,1 тис.грн., з них, на виконання:

1) Міської програми «Турбота» на 2019-2020 рр. на заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  населення профінансовано видатки на суму  447,8 тис.грн.;

2) «Міської програми надання інших пільг окремим категоріям громадян міста Чоп на 2020 рік» на надання інших пільг відповідно до законодавства профінансовано видатки  на суму 6,7 тис.грн.;

3) «Міської  програми відшкодування, компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян міста Чоп на приміському сполученні загального користування залізничним транспортом на 2020 рік» на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті проведено оплату за  пільгове перевезення пенсіонерів по віку на суму 63,5 тис.грн.;

4) «Міської програми впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики на 2016-2020 роки» на здійснення заходів використано кошти на суму 25,1тис.грн.

На утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді використано коштів міського бюджету на суму 276,9тис.грн. Видатки за звітний період спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуванням  у сумі 273,8 тис.грн., інші видатки – 3,1 тис.грн.

Культура і мистецтво

На утримання установ культури міста за січень – вересень поточного року  використано коштів у сумі 687,3 тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ   закладів   культури  з  бюджету  міста   профінансовано видатки в сумі 600,6 тис.грн.

Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з урахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв з міського бюджету спрямовано кошти  у сумі 57,6 тис.грн., на придбання матеріалів  – 21,1 тис.грн., в т.ч. захисні екрани на суму 1,0 тис.грн., на оплату послуг  5,7 тис.грн.

За звітний період по «Програмі відзначення в місті Чоп державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам’ятних дат та інших заходів  на 2018-2020 роки» на інші заходи в галузі культури і мистецтва на проведення культурно-мистецьких заходів використано кошти у сумі 2,3 тис.грн.

Фізична культура і спорт

За період з початку року профінансовано видатки на галузь «Фізична культура і спорт» на суму 493,0 тис.грн.

Видатки спрямовані на оплату праці з нарахуванням працівників ДЮСШ – 358,8 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 5,7 тис.грн., на оплату послуг – 8,2 тис.грн., на придбання матеріалів на суму 1,2 тис.грн.

На виконання «Програми розвитку фізичної культури і спорту м. Чоп на 2017-2022 роки» щодо зміцнення матеріально-технічної бази ДЮСШ та спортивних залів загальноосвітніх шкіл міста, прийняття участі шкільних команд міста та  вихованців ДЮСШ у обласних спортивних змаганнях, використано кошти у сумі 119,1 тис.грн., з них: придбано матеріали на суму 52,0 тис.грн.,оплата послуг – 40,3 тис.грн., оплачено відрядження на суму 6,4 тис.грн., інші виплати – 20,5 тис.грн.

Житлово-комунальне господарство

Видатки на галузь «Житлово-комунальне господарство» протягом січня – вересня  2020 року складають 1 608,2 тис.грн.

По  «Програмі благоустрою міста Чоп на 2019-2020 роки» профінансовано видатки у сумі 1 597,9 тис.грн., з них, на придбання та встановлення дорожніх знаків – 19,2 тис.грн., на придбання та встановлення елементів системи вуличного освітлення,у тому числі, (світлодіодних) ламп  – 109,8 тис.грн., на придбання та встановлення урн, лавок  та іншого інвентарю – 60,0 тис.грн.,поточне утримання вулиць (підмітання прибордюрних смуг, дорожнього покриття, тротуарів, прибирання зелених зон, очищення урн, прибирання снігу) – 461,9 тис.грн., очистка колодязів і мереж зливної та ливневої каналізації вулиць міста – 198,8 тис.грн., поточний ремонт колодязів і мереж зливної та ливневої каналізації вулиць міста – 70,5 тис.грн.,  обрізування та кронування дерев і кущів, вирізка аварійних, сухостійних та фаутних дерев, вивезення обрізаних стовбурів – 95,4 тис.грн.,ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаткування (послуги з утримання систем вуличного освітлення) – 86,9 тис.грн., санітарні покоси зелених зон, видалення чагарників – 119,9 тис.грн., інші види послуг та робіт, в т.ч., оплата за санітарну обробку вулиць, дитячих майданчиків та ін. на суму 22,9 тис.грн., на виконання робіт по боротьбі з ожеледицею в зимовий період, в які входять роботи по посипанню протиожеледними сумішами проїзної частини вулиць, тротуарів – 16,8 тис.грн.,утримання вуличного освітлення міста (електрична енергія) – 197,6 тис.грн., вивезення ТПВ і  сміття – 138,2 тис.грн.

По програмі «Проведення дворазової (весняно-осінньої) суцільної дератизації у м. Чоп на 2020 рік» профінансовано видатки на суму 10,3 тис.грн.

Економічна діяльність

За період з початку року по даній галузі  спрямовано видатки у сумі 2 503,1 тис.грн., з них:

1) по Програмі розвитку органів місцевого самоврядування на 2016-2020 роки профінансовано видатки на суму 4,5 тис.грн., які спрямовано на  оплату за членські внески до «Асоціації міст України»;

2) по Програмі розвитку земельних відносин на території м.Чоп на 2019-2021 рр. профінансовано видатки за топографо-геодезичні роботи в м.Чоп на території кладовища на суму 21,2 тис.грн., за підготовку завдання на розробку схеми землеустрою, оформлення матеріалів та виготовлення документів, проведення державної експертизи землевпорядкування документації та інші підготовчі роботи та на суму 193,2 тис.грн.;

3) по Програмі благоустрою міста Чоп на 2019-2020 роки в бюджеті міста по загальному фонду передбачено кошти у сумі 2 300,0 тис.грн. напоточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття вулиць, доріг та тротуарів міста Чоп(вулиці Берег, Берегівська, Вакарова, Головна, Гоголя, Гагаріна, Залізнична, Загородня, Квітова, Лермонтова, Латорицька, Молодіжна, Майстерська, Маяковського, Нова, Новозагородня, Прикордонна, Петефі, Пушкіна, Приозерна, Спортивна, Тисова, Ужгородська, Фізкультурна, Шкільна, Шевченка, Млинна, Темето, Степова, просп. Залізничників, пров. Митний, Прикордонний, Торговий, проїзд Миру, пл. Європейська та Героїв Майдану), з яких профінансовано видатки на суму 2 257,2 тис.грн.

4) по Програмі комплексного розвитку території м.Чоп на 2016-2020 роки профінансовано видатки на суму 27,0 тис.грн., які спрямовано на  оплату за топографічно – геодезичні та вишукувальні роботи території обмеженої вулиці Берег, вул. Беригівською, вул. Мира та вул. Шевченка орієнтовною площею 6.0 га на території м.Чоп Закарпатської області.

Інша  діяльність

У бюджеті міста заплановано наступні видатки по даній галузі:

відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України в міському бюджеті на 2020 рік передбачено резервний фонд для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання бюджету у сумі 200,0 тис.грн.;

на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха по міській Програмі створення та накопичення міського матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення м.Чоп на 2017-2020 роки  заплановано видатки    у сумі 17,4 тис.грн.;

по Програмі оповіщення м.Чоп на 2019 – 2020 роки  заплановано кошти у сумі 20,0 тис.грн., з яких профінансовано видатки за послуги з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв’язку цивільного захисту населення на суму 12,4 тис.грн.

Міжбюджетні трансферти

За січень – вересень  2020 року обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з місцевого бюджету становить 7 067,9 тис.грн., з них:

дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам – реверсна дотація спрямована у сумі  6 732,0 тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції становить 250,0  тис.грн.

субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку становить у сумі 85,9 тис.грн. з них:

на  програму «Підтримання в належному стані правобережної дамби р.Тиса в районі міста Чоп 2020 – 2022 рр.» – 37,9 тис.грн.;

на Програму підтримки 7 державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Закарпатській області на 2020 рік- 48,0 тис.грн.

Видатки спеціального фонду

Виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету міста за  січень-вересень 2020 року складає 19 590,3 тис.грн., у тому числі, та за рахунок власних надходжень бюджетних установ у сумі 472,5 тис.грн.

Державне управління

За рахунок надходження в натуральній формі,  відповідно до технічного завдання  для  модернізації  ЦНАП,  у  рамках  фази   впровадження  програми

«U-LEADЗ ЄВРОПОЮ», згідно довідки за лютий 2020 року отримано меблі на суму 132,3 тис.грн. Отримано благодійну допомогу в натуральній формі(камеру відеоспостереження з комплектуючими ) згідно довідки за червень на суму 13,4 тис.грн.

За рахунок коштів міського бюджету переданих  із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), профінансовано видатки на придбання принтера лазерного в сумі 6,6 тис.грн. для управління освіти, культури, молоді і спорту.

 Освіта

На утримання установ освіти міста за січень – вересень 2020 року використано кошти у загальній сумі  537,8 тис.грн.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ використано кошти на суму 311,2 тис.грн., з них, на заробітну плату з нарахуваннями на суму 48,5 тис.грн., на оплату продуктів харчування – 169,3 тис.грн., на придбання предметів та матеріалів – 93,4 тис.грн.

За рахунок коштів міського бюджету переданих  із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки на придбання принтерів для загальноосвітніх шкіл міста на суму 18,0 тис.грн., на придбання мультимедійного обладнання для початкових класів на суму 82,0 тис.грн., на придбання мультимедійного проектора в кабінет директора ЗОШ №1 та ДНЗ «Казка» на суму 20,0 тис.грн. Проведено фінансування за виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт фасаду будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м.Чоп, вул. Шкільна,12 на суму 46,0 тис.грн. та капітальний ремонт фасаду будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №2 імені Іштвана Сеченім. Чоп, вул. Миру,13 на суму 60,6 тис.грн.

 Охорона здоров’я

На галузь «Охорона здоров’я»,  за рахунок коштів міського бюджету, по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги у місті Чоп на 2020 рік» за період з початку року придбано чотири ноутбуки на суму 48,0 тис.грн.

З метою недопущення поширення захворювань, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19, та надання своєчасної медичної допомоги населенню міста придбано комплект обладнання для проведення досліджень методом ІФА на суму 317,9 тис.грн., придбано насос шприцевий на суму 22,0 тис.грн., апарат ШВЛ на суму 270,0 тис.грн., автоматичний зовнішній дефібрилятор – 70,0 тис.грн., монітор пацієнта – 56,0 тис.грн., кисневий концентратор – 40,0 тис.грн.

 Фізична культура і спорт

За рахунок власних надходжень бюджетних установ за період з початку року придбано матеріали на суму 12,7 тис.грн. та оплачено послуги на суму 3,0 тис.грн.

Житлово-комунальне господарство

По галузі «Житлово-комунальне господарство» за січень-вересень 2020 року по Програмі капітального ремонту житлового фонду  м.Чоп на 2019– 2020 роки за рахунок коштів міського бюджету переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  профінансовано видатки на суму 2 228,6 тис.грн., з них:

за виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт мережі водопостачання та водовідведення будинку по вулиці Берег 18 в м.Чоп (Коригування) на суму 20,0тис.грн.;

на проведення капітального ремонту будинку по вул. Головна,20 та вул. Головна,22 на суму 489,6 тис.грн., в т.ч. проектні роботи – 99,6 тис.грн.;

на проведення капітального ремонту мережі водопостачання та водовідведення будинку по наступних об‘єктах:

по вул. Йосипа Бокшая,7 в м.Чоп  на суму 266,7 тис.грн., в т.ч. на проектні роботи на суму 34,9 тис.грн.;

по вул. Миру,2 в м. Чоп на суму 271,7 тис.грн., в т.ч. на проектні роботи на суму 34,9 тис.грн.;

по пров. Прикордонників 6,7 в  м.Чоп. (Коригування) на суму 200,5 тис.грн., в т.ч. проектні роботи на суму 29,8 тис.грн.;

на проведення капітального ремонту мережі водовідведення будинку по вул. Молодіжній, 11 в м. Чоп на суму 186,1 тис.грн., в т.ч. проектні роботи на суму 29,8 тис.грн.;

на проведення капітального ремонту даху будинків в м.Чоп по наступних об‘єктах:

по вул. Спортивна,1 в м.Чоп, на проектні роботи на суму 45,1 тис.грн.;

по проспекту Залізничників, 3 (під‘їзди 5-8) в м.Чоп на суму 748,9 тис.грн., в т.ч. проектні роботи на суму 49,9 тис.грн.

По «Програмі благоустрою міста Чоп на 2019-2020 роки» за рахунок коштів міського бюджету переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)профінансовано видатки на суму 129,7 тис.грн., з них, на капітальний ремонт елементів благоустрою прибудинкової території вул. Берег, 18 та просп. Залізничників 3,4 в м.Чопу сумі 49,8 тис.грн.,  капітальний ремонт дощової каналізації по вулиці  Загородній в м. Чоп на суму 49,9 тис.грн.,  капітальний ремонт дощової каналізації по вулиці  Вакарова в м.Чоп на суму 30,0 тис.грн.

 Економічна діяльність

По даній галузі протягом періоду з початку 2020 року за рахунок коштів місцевого бюджету переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  профінансовано видатки на суму 15 702,4 тис.грн., з них:

по міській цільовій програмі «Екологія»  на 2016-2020 роки:

на будівництво КНС № 8 в м. Чоп, Закарпатської області у сумі 480,4 тис.грн.;

по програмі «Питна вода» на 2006-2020 роки на загальну суму 5 891,5 тис.грн., в т.ч.:

на будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської області, ІІ черга, на проектні роботи у сумі 89,0 тис.грн.;

на будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської області, ІІІ черга, на проектні роботи у сумі 84,7 тис.грн.;

на будівництво водозабору на підземних свердловинах по вул. Миру в м. Чоп (Коригування) у сумі 5 717,8 тис.грн.;

по «Програмі  благоустрою міста Чоп на 2019-2020 роки» на загальну суму  9025,8 тис.грн., в т.ч.:

за проведення капітального ремонту частини тротуару на суму 1 939,9 тис.грн. по наступних об‘єктах:

по вул.Головна (від вул. Шкільної до переїзду) в м.Чоп у сумі 756,6 тис.грн., в т.ч. проектні роботи у сумі 49,7 тис.грн.;

по вул. Приозерній  (від вул. Млинної до залізничного переїзду) в м.Чоп  у сумі 1 098,3 тис.грн.,в т.ч. проектні роботи у сумі 75,0 тис.грн.;

по вул. Квітовій парна сторона (від вул. Берег до вул. Майстерської) в м.Чоп, на проектні роботи у сумі 85,0 тис.грн.;

за проведення капітального ремонту дорожнього покриття  на суму 3 347,2 тис.грн. по вул. Миру (ділянка від просп. Залізничників до вул. Лермонтова) в м.Чоп Закарпатської області;

за проведення капітального ремонту з улаштуванням твердого покриття на суму 3 738,7 тис.грн. по наступних об‘єктах:

вулиці Грушевського в м. Чоп на суму 429,7 тис.грн., в т.ч. проектні роботи у сумі 26,0 тис.грн.;

вулиці Б.Хмельницького в м. Чоп на суму 489,6 тис.грн., в т.ч. проектні роботи у сумі 26,0 тис.грн.;

провулку Берегівського в м.Чоп  на суму 280,0 тис.грн., в т.ч. проектні роботи у сумі 17,1 тис.грн.;

вулиці Сечені в м.Чоп на суму 719,2 тис.грн., в т.ч. проектні роботи у сумі 31,2 тис.грн.;

вулиці Міксата в м.Чоп на суму 710,4 тис.грн., в т.ч. проектні роботи у сумі 31,2 тис.грн.;

вулиці Кошута в м. Чоп на суму 706,9 тис.грн., в т.ч. проектні роботи у сумі 31,2 тис.грн.;

вулиці Сонячна в м. Чоп на суму 378,8 тис.грн., в т.ч. проектні роботи у сумі 26,0 тис.грн.;

вулиці Садова в м. Чоп, на проектні роботи у сумі 24,1 тис.грн.;

по «Програмі проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення у м.Чоп, що підлягають викупу шляхом продажу на 2017-2020 роки» за рахунок коштів бюджету розвитку (спеціального фонду)  профінансовано видатки на суму 9,5 тис.грн.;

по міській «Програмі фінансової підтримки комунальних підприємств міста Чоп на 2018-2020 роки» профінансовано внески до статутного капіталу КН ЧМР «Водоканал Чоп» на придбання обладнання та устаткування на КНС №3 на суму 248,2 тис.грн.

Профінансовано видатки за проектні роботи на капітальний ремонт каналізаційної мережі по вулиці Нова в м.Чоп (від вул. Майстерської до вул. Шкільної) у сумі 47,0 тис.грн.

Інша  діяльність

У бюджеті міста на поточний 2020 рік заплановано наступні видатки по даній галузі:

на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха по міській Програмі створення та накопичення міського матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення м.Чоп на 2017-2020 роки  – 9,5 тис.грн.;

по міській цільовій програмі «Екологія» на 2016-2020 роки -74,1 тис.грн.

Впродовж звітного періоду кошти не використовувались.

Фінансове управління