Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Роз’яснення стосовно відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”

0

Порядок відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня” (далі – Порядок) затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 68 „Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня” (зі змінами)

Пунктом 2 Порядку передбачено укладання договору про здійснення догляду за дитиною до трьох років між батьками, опікунами дитини та муніципальною нянею у письмовій формі.

Муніципальна няня, яка є фізичною особою – підприємцем (КВЕД 97.00 та/або КВЕД 88.91), може здійснювати догляд одночасно не більше ніж за трьома дітьми, за винятком догляду за дітьми з багатодітної сім’ї (абзац третій пункт 4 Порядку). Тобто, муніципальна няня, яка є фізичною особою – підприємцем, не може надавати послуги за місяць більше, ніж трьом дітям.

В абзаці четвертому пункт 4 зазначено, що муніципальна няня, яка є юридичною особою (КВЕД 78.20 та/або КВЕД 85.10), може забезпечувати здійснення догляду одночасно не більше ніж за десятьма дітьми з різних сімей за адресою, визначеною муніципальною нянею. Тобто, муніципальна няня, яка є юридичною особою, не може надавати послуги за місяць більше, ніж десять дітей.

Відповідно до пункту 6 Порядку в договорі має бути зазначено, зокрема, назву послуги, її обсяг з визначенням конкретних заходів, інформацію про дітей, за якими здійснюється догляд, та інформацію про особу, яка здійснює догляд за такими дітьми, умови та строк надання послуги, її вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін, місце проживання отримувача послуги “муніципальна няня”, місце проживання муніципальної няні (для фізичних осіб – підприємців)/місцезнаходження муніципальної няні (для юридичних осіб).

Постановою не передбачено затвердження форми договору.

Разом з тим зазначаємо, що згідно із статтею 638 Цивільного кодексу України визначено, що договір є укладеним, якщо сторони у належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Компенсація послуги „муніципальна няня” виплачується отримувачу послуги „муніципальна няня в розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, установленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня, але не більше від вартості послуги “муніципальна няня”, сплаченої отримувачем послуги „муніципальна няня” (пункт 4 Порядку).

Пунктом 7 з урахуванням вимог пунктів 8 і 9 цього Порядку визначено, що для отримання компенсації послуги „муніципальна няня” отримувач послуги „муніципальна няня” подає заяву та документи/відомості у паперовій та електронній формі,

 До 1 січня 2021 р. заява разом з  документами, необхідними  для отримання компенсації послуги „муніципальна няня”, приймається від отримувачів послуги „муніципальна няня” місцевими структурними підрозділами з питань соціального захисту населення.

З 1 січня 2021 р. заява разом з документами, необхідними для отримання компенсації послуги „муніципальна няня”, приймається від отримувачів послуги “муніципальна няня” місцевими структурними підрозділами з питань соціального захисту населення лише у разі  надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).

Заяви разом з документами, необхідними для отримання компенсації послуги „муніципальна няня”, також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі – посадові особи виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

Компенсація послуги „муніципальна няня” призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між отримувачем послуги „муніципальна няня” та муніципальною нянею (пункт 12 Порядку).

Отримувач послуги „муніципальна няня” до 5 числа місяця, наступного за місяцем, в якому надано послугу „муніципальна няня”, подає в письмовій (електронній) формі чи в будь-який інший зручний спосіб (зокрема, шляхом надіслання сканованих копій) місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги „муніципальна няня” (пункт 13 Порядку).

Тобто отримувач послуги „муніципальна няня” щомісяця подає документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги „муніципальна няня”, сплаченої отримувачем послуги „муніципальна няня” (виписка з банківського рахунка, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, оформлені відповідно до Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Мінфіну від 21 січня 2016 р. № 13, Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 24 травня 1995 р. № 88)

Постановою Кабінету Міністрів України 30.09.2020 № 897 (далі – Постанова 897) до вищезазначеного Порядку внесені зміни, зокрема врегульовано питання щодо кількості укладених договорів між батьками та муніципальною нянею, умови відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня” батькам, а також визначено вимоги до оформлення.

Змінами до Порядку передбачено, що компенсація послуги „муніципальна няня” надається отримувачам послуги „муніципальна няня” за умови зайнятості кожного з батьків, опікунів дитини відповідно до Закону України „Про зайнятість населення”.

Винятком є:

отримувачі, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжкі захворювання, дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також отримувачів, у яких одночасно народилось троє і більше дітей;

якщо один або обоє із батьків, опікунів не зайняті та є особами з інвалідністю І або II групи.

Компенсація послуги „муніципальна няня” не призначається батькам, які є батьками – вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства, отримувачам послуги „муніципальна няня”, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (абзац четвертий пункт 5 Порядку).

Зайнятість визначається відповідно до статті 4 Закону України „Про зайнятість населення”, зокрема: до зайнятого населення належать особи, які працюють за наймом на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, особи, які забезпечують себе роботою самостійно (у тому числі члени особистих селянських господарств), проходять військову чи альтернативну (невійськову) службу, на законних підставах працюють за кордоном та які мають доходи від такої зайнятості, а також особи, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти та поєднують навчання з роботою.

Фактичну зайнятість, в тому числі про вихід з декретної відпустки батьки, опікуни можуть підтвердити довідкою з основного місця роботи, яку згідно статті 49 Кодексу законів про працю України власник підприємства або уповноважений ним орган зобов’язаний видати працівникові на його вимогу.

Винятків щодо осіб, які отримують пенсійні виплати за віком, перебування одного з батьків поза межами сім’ї (між батьками шлюб не зареєстровано або батьки розлучені, батьки не пов’язані спільним побутом, перебування одного з батьків на заробітках, в тому числі за кордоном тощо), а також перебування на обліку в Державному центрі зайнятості Порядком не передбачено.

Пунктом 2 Постанови 897 установлено, що протягом одного місяця з дня набрання чинності цією постановою батьки, опікуни дитини віком до трьох років, які отримують відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня”, повинні підтвердити своє право на отримання компенсації послуги „муніципальна няня” шляхом подання структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад документів, передбачених пунктами 5-7 змін.

У разі не підтвердження права на отримання компенсації послуги „муніципальна няня” її виплата припиняється з місяця, що настає за місяцем виникнення обставин, які призвели до втрати права на отримання такої компенсації.

З огляду на зазначене, у разі не підтвердження права на отримання компенсації послуги „муніципальна няня”, виплата такої компенсації за жовтень не проводиться.

Управління праці та
соціального захисту населення