Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Регламент ради VII скликання

0

Додаток
до рішення 2 сесії VІІ скликання,
ІІ засідання Чопської міської ради
від 24.12.2015 р. №21
із доповненнями 7  сесії VІІ скликання,
І засідання Чопської міської ради
від 18.03.2016 р. №7

 

РЕГЛАМЕНТ
Чопської міської ради
VII скликання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Чопська міська рада – представницький орган місцевого самоврядування

1. Чопська міська рада (надалі – рада) – представницький орган місцевого самоврядування, який наділений правом представляти інтереси територіальної громади, приймати від її імені рішення та здійснювати в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим Регламентом;

2. Регламент ради (надалі – регламент) встановлює порядок діяльності ради, скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради та з інших процедурних питань, порядок роботи сесії ради, порядок проведення пленарних засідань ради, порядок затвердження структури виконавчих та інших органів ради, порядок їх формування, обрання та затвердження посадових осіб ради, порядок формування та організації роботи постійних комісій, тимчасових контрольних комісій та інших органів ради, порядок участі депутатських фракцій і груп у роботі та інші процедури, які випливають з повноважень Ради, встановлених Конституцією і законами України;

3. Загальний склад ради визначається законами України;

4. Дотримання даного Регламенту є обов’язковим для всіх депутатів ради, головою, органами ради, правоохоронними органами, судом, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, а також для фізичних осіб.

Стаття 2. Місце проведення засідань ради (її пленарних засідань)

1. Як правило, засідання ради  відбуваються в залі засідань Чопської міської ради (м. Чоп, вул. Берег, 2). В разі, якщо передбачається можливість перебування на засіданні ради великої кількості осіб, визначається інше місце проведення засідання, яке дасть можливість забезпечити бути присутнім на засіданні кожного бажаючого.

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи Ради

1. Пленарні засідання Ради, засідання постійних комісій, а також тимчасових контрольних та інших комісій Ради є відкритими і гласними, крім випадків, передбачених законами України;

2. Відкритість засідань реалізується шляхом забезпечення достатнього місця для громадян України, які бажають відвідати засідання ради;

3. У випадку, якщо кількість громадян, які з’явилися на засідання ради суттєво перевищує фізичні можливості приміщення, в якому проходить засідання, посадові особи ради зобов’язані оголосити перерву та перенести засідання в місце, що дозволятиме всім бажаючим безпосередньо відвідати засідання;

4. Гласність в роботі ради забезпечується шляхом проведення представниками ЗМІ фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури.

5. Гласність діяльності ради також забезпечується через офіційне оприлюднення проектів рішень, додаткових матеріалів до проектів рішень (інформації, тощо), а також висновків і рекомендацій постійних комісій, звітів тимчасових контрольних комісій шляхом обов’язкового розміщення на офіційному веб-сайті ради.

6. Засідання ради, її виконавчого комітету може транслюватися он-лайн в мережі Інтернет після облаштування залу засідань стаціонарною апаратурою відео та звукозапису, а також зберігатиметься в архіві відеотрансляцій на сайті міської ради протягом поточного скликання ради у вільному доступі.

7. Право бути присутніми на пленарному засіданні може бути обмежено лише по відношенню до особи, яка в ході засідання здійснила протиправні дії (ініціювання бійки, хуліганських дій, нецензурні виступи та репліки, тощо);

8. Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради особи, які не є депутатами (за винятком технічних працівників ради, журналістів, фотографів, операторів), не повинні знаходитися у частині сесійного залу, що призначена для розміщення депутатів;

9. Відкритість та гласність у діяльності ради забезпечується через стабільне і прогнозоване функціонування офіційного сайту ради. При функціонуванні сайту ради повинні бути забезпечені:

 • розміщення діючої редакції Статуту територіальної громади, регламентів ради та виконавчого комітету;
 • технічна можливість у будь-який час доби переглядати, поширювати, копіювати (зберігати) і роздруковувати будь-які матеріали з сайту ради;
 • технічна можливість здійснювати перегляд он-лайн трансляцій засідань ради після облаштування залу засідань стаціонарною апаратурою відео та звукозапису, а також можливість у будь-який час доби переглядати архів трансляцій;
 • розміщення результатів голосувань ради та виконкому, протоколів і рішень засідань ради, виконавчого комітету та її органів (постійних комісій ради та інших комісій створених виконавчим комітетом, тощо);
 • розміщення в порядку у порядку визначеному Законом України “Про доступ до публічної інформації” проектів рішень сесій міської ради чи виконавчого комітету ради. Біля розміщених у порядку дати надходження на офіційному сайті міської ради проектів рішень проставляється дата кінцевого дня громадського обговорення даного проекту;
 • розміщення інформації про депутатів, голову, його заступників, секретаря ради, керівників виконавчих органів, яка включатиме автобіографії, декларації про доходи, дні і місце прийому, контакти для листування звичайною, електронною поштою та телефонного зв’язку;
 • розміщення інформації про кількісний та персональний склад виконавчого комітету ради;
 • розміщення інформації на офіційному веб-сайті про особисте відвідування пленарних засідань та засідань постійних депутатських комісій депутатами ради із зазначенням причин відсутності депутата на засіданні. Розміщення відбувається після кожного засідання невідкладно, але не пізніше ніж через 5 робочих днів.
 • розміщення звітів голови, його заступників, депутатів, постійних та тимчасових контрольних комісій ради;
 • після проведення модернізації офіційного сайту Чопської міської ради буде можливість скористатись електронною приймальнею (направити звернення на адресу службовців ради, депутатів, депутатських фракцій та груп) та буде надана можливість створення електронної петиції та збору підписів в її підтримання (в т.ч. можливість поширення інформації в соціальних мережах).

Стаття 4. Публічність засідань

1. Усі засідання ради, її виконкому та виконавчих органів є відкритими. Засідання тимчачових контрольних комісій можуть проводитись в закритому режимі відповідно до порядку визначеного законом.

Стаття 5. Встановлення Державного прапора України та прапора громади

1. На будинку ради встановлено постійно піднятий Державний прапор України;

2. На час пленарних засідань ради у сесійному залі (іншому місці проведення пленарного засідання) встановлюються Державний прапор України та прапор громади. Порядок використання прапора та герба громади може встановлюватись за рішенням ради окремими рішеннями.

РОЗДІЛ II. ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ – ПРЕДСТАВНИК ІНТЕРЕСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ. ОРГАНИ РАДИ

Стаття 6. Права та обов’язки депутата

1. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. У випадку порушення чинного законодавства та рішень ради про запобігання корупції, виявлення конфлікту інтересів, участі в корупційних діяннях або сприянню іншим особам, депутат місцевої ради притягується до відповідальності, позбавляється депутатського мандату;

2. Депутат ради зобов’язаний виконувати обов’язки, що покладені на нього діючим законодавством та даним регламентом, в т.ч. брати участь у роботі ради, роботі постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

3. Для сприяння у здійсненні депутатської діяльності на офіційному веб-сайті ради створюється інтернет-приймальня кожного депутата ради, яка забезпечує прийняття звернень виборців і об’єднань громадян через мережу Інтернет.

4. Діяльність депутата висвітлюється на офіційному веб-сайті ради шляхом розміщення інформації про депутатську діяльність, засоби зв’язку з депутатом, статистичні дані про відвідування пленарних засідань, засідань постійних і тимчасових комісій. Такі відомості повинні розміщатись зусиллями службових та посадових осіб ради. Окрім цього, депутат може звернутись із проханням розмістити направлені запити, внесені проекти пропозиції, поправки, виступи, дані про роботу депутата у комісіях і органах, утворених радою, дані про зустрічі з виборцями, роботу в раді, громадську і наукову діяльність, статті, публікації у ЗМІ тощо. Така інформація розміщується за даними наданими депутатом в паперовому та електронному вигляді секретарю ради;

5. Для забезпечення діяльності депутата та відшкодування видатків депутата (його помічників-консультантів), видатків діяльності постійних та тимчасових комісій рада приймає окремі рішення;

6. Депутат періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати  про свою роботу перед виборцями. Проведення звітів депутатів визначається з 01 по 15 лютого наступного за звітним року. Звіт про діяльність на останній рік повноважень ради проводиться за 3 місяці до дати проведення призначених чергових місцевих виборів. Депутат зобов’язаний подати завчасно письмовий звіт та в електронному вигляді для його розміщення на сайті ради, а також провести звітну зустріч із виборцями в строки вказані вище. Депутату заборонено заміняти звіти та звітні зустрічі виступами в ЗМІ, а такі виступи можуть лише доповнювати процедуру звітування;

7. Депутат має право на депутатське звернення, яке оформлюється письмово і реєструється загальним відділом в окремому журналі. Працівники загального відділу контролюють отримання депутатських звернень адресатами та строки надання відповіді. У випадку порушення строків розгляду депутатського звернення працівники загального відділу повідомляють про це відповідного депутата та секретаря ради.

8. Депутат на території ради має право на невідкладний прийом будь-якою службовою особою підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, а також органів влади, в т.ч. правоохоронних органів, державних адміністрацій, судів. Таке право реалізується шляхом безумовної негайної зустрічі відповідної службової особи та депутата. Здійснюючи таке право депутат повинен пред’явити посвідчення та повідомити про бежання зустрітись із службовою особою в порядку невідкладного прийому. Службова особа, до якої з’явився депутат із вимогою невідкладного прийому, зобов’язана перервати усі заплановані справи (оголосити коротку перерву в нараді, перервати службові спілкування, розгляд документів, прийом громадян, тощо) і негайно провести прийом депутата для заслуховування його вимог, заяв, скарг чи пропозицій. Депутати повинні використовувати право невідкладного прийому таким чином, щоб такий прийом був зумовлений нагальними та особливо важливими справами, тривав якомога оперативно та не завдавав невиправданих втручань в роботу службової особи. Службові особи, що створили перешкоди (в т.ч. не забезпечили реалізацію прав через відсутність необхідних знань про права депутата місцевої ради у технічних працівників, секретарів, охоронців, тощо) у реалізації права на невідкладний прийом підлягають за наявності достатніх підстав дисциплінарній відповідальності, а також кримінальній відповдальності за ст. 351 КК України;

9. Депутат має право порушувати питання про  недовіру посадовим особам органів місцевого самоврядування, голові, особам яких обирала рада або давала згоду на призначення. Це право реалізується через внесення відповідного проекту рішення в порядку визначеному регламентом. Проект рішення повинен містити чіткі і послідовні мотиви недовіри (порушення вимог закону, ігнорування законних вимог, порушення норм моралі, професійної етики, тощо). Наслідки висловлення недовіри для особи визначаються законами України та рішеннями ради;

10. Депутат має право порушувати питання про розпуск органів, утворених радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування. Таке право реалізується депутатом через внесення відповідного мотивованого проекту рішення. Проект рішення розглядається на сесії ради (в постійних комісіях та пленарному засіданні). Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували депутати в кількості більше половини від загального складу ради. Орган, щодо якого було прийнято рішення про розпуск, вважається розпущеним (ліквідованим, припиненим) із моменту набуття чинності відповідним рішенням Ради. Рішення щодо ініціювання звільнення посадових осіб місцевого самоврядування має наслідком початок усіх передбачених законом процедур для оформлення та проведення звільнення відповідної посадової особи. Рішення про розпуск органів ради та/або звільнення посадових осіб місцевого самоврядування підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації та на сайті ради. Рішення може бути обговорено на громадських слуханнях, що проводяться в порядку визначеному законом та Статутом територіальної громади;

11. Депутат має право вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних  чи підконтрольних раді,  а також з питань,  що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території. Таке право реалізується через внесення письмової пропозиції депутата до загального відділу із вказанням який саме звіт та інформація якого органу чи посадової особи пропонується заслухати на пленарному засіданні ради, також вказується предмет та обсяг звітування і причини такої необхідності. Письмова пропозиція депутата спрямовується до секретаря ради, який зобов’язаний підготувати на розгляд найближчої чергової сесії ради проект рішення про заслуховування звіту чи інформації відповідного органу або службової особи. Загальний відділ повідомляє відповідний орган або службову особу про дату і час пленарного засідання, на розгляд якого винесено питання щодо звіту (інформації) цього органу (посадової особи), а також зазначає предмет і обсяг звітування (інформування). У відповідності до ч. 2 ст. 73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на вимогу відповідних органів та посадових осіб місцевого самоврядування керівники розташованих або зареєстрованих на відповідній території підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов’язані прибути на засідання цих органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповіді на запити депутатів.

Стаття 7. Помічники-консультанти депутата ради

1. Права, обов’язки та умови діяльності помічників-консультантів депутата місцевої ради визначаються Положенням про помічника – консультанта депутата Чопської міської ради, затвердженого рішенням 24-ої сесії VI скликання Чопської міської ради Закарпатської області 12.12.2013р. № 5.

Стаття 8. Депутатські групи та фракції

1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень, депутати міської ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи або фракції.

2. Членство депутата міської ради в депутатській групі або фракції не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

3. Міський голова і секретар міської ради не можуть входити до складу депутатських груп та депутатських фракцій.

4. Секретар міської ради реєструє в окремому журналі створені депутатської групи чи фракції.

5. Депутатські групи та фракції не мають права виступати від імені міської ради.

6. Депутатські групи/фракції можуть утворюватися в будь – який час протягом строку повноважень даного скликання.

7. Депутатська група складається не менш як із п’яти депутатів міської ради.

8. Особа, яка очолює депутатську групу входить з відповідним поданням на ім’я міського голови. До зазначеного подання додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи, у якому вказуються: назва депутатської групи, цілі та завдання, персональний, кількісний та керівний склад, партійна належність членів цієї групи та депутатів, які уповноваженні представляти депутатську групу.

9. Головуючий повідомляє депутатів про реєстрацію депутатської групи на найближчому пленарному засіданні сесії міської ради.

10. Депутатські фракції формуються на партійній основі, у кількості не менше 2 депутатів. До складу депутатських фракцій можуть входити також безпартійні депутати міської ради, які підтримують політичну спрямованість фракції. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

11. Особа, яка очолює депутатську фракцію, подає відповідне подання на ім’я міського голови, з відповідними документами, які повинні містити відомості, зазначені у п.8 цього Розділу.

12. Головуючий повідомляє депутатів про реєстрацію депутатської фракції на найближчому пленарному засіданні сесії міської ради.

13. Порядок вступу до депутатської групи і депутатської фракції та виходу з них визначається самими депутатськими групами та депутатськими фракціями.

13. Голова депутатської групи або фракції зобов’язаний повідомити про зміни в складі групи чи фракції міського голову або секретаря ради, про що головуючий на засіданні ради інформує депутатів міської ради.

14. Діяльність депутатських груп припиняється:

15.1. у разі вибуття окремих депутатів міської ради, внаслідок чого чисельність групи або фракції стає меншою, ніж встановлено відповідно  п.7 або п. 10   цього розділу;

15.2. у разі прийняття депутатами міської ради, які входять до її складу, рішення про розпуск групи/фракції;

15.3. після закінчення строку, на який депутати міської ради об’єднувалися в групу/фракцію або строку повноважень ради.

16. Міська рада сприяє діяльності зареєстрованих груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

17. Депутатські групи та депутатські фракції мають право:

17.1. на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях міської ради;

17.2. попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає та затверджує міська рада;

17.3. на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні міської ради з кожного питання порядку денного сесії міської ради;

17.4. здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством

18. Депутатська група та депутатська фракція вважаються створеними з моменту оголошення головуючим про це на пленарному засіданні ради.

Стаття 9. Комісії Ради

1. Рада утворює постійні та тимчасові контрольні комісії. Функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначається окремим положенням;

2. Постійна комісія діє у складі голови та членів комісії. Голова та члени постійної комісії обираються рішенням ради. Обрання заступника голови та секретаря комісії, вирішуються відповідною постійною комісією самостійно.

3. Щороку голова постійної комісії повинен скласти письмовий звіт про діяльність постійної комісії та прозвітуватись на засіданні Ради, яка затверджуючи звіт надає свою оцінку діяльності постійної комісії. За результатами заслуховування звіту постійної комісії Радою може бути прийнято рішення про реорганізацію чи ліквідацію постійної комісії.

4. У складі ради функціонують наступні постійні депутатські комісії:

- з питань бюджету та економічного розвитку;

- з питань законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами, регламенту та депутатської етики;

- з питань земельних відносин та містобудування;

- з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, спорту, молоді і сім’ї;

- з питань житлово–комунального господарства, транспорту і зв’язку;

5. Депутат (окрім секретаря ради) зобов’язаний увійти у склад однієї з постійних комісій, брати участь у її роботі. Відмова депутата від входження до постійної комісії та неприйняття участі в роботі постійної комісії є підставами для відкликання депутата. Депутат зобов’язаний поінформувати голову постійної комісії та секретаря ради про неможливість бути присутнім на засіданні комісії та вказати відповідні причини, а також не пізніше 3 робочих днів надати до організаційного відділу пояснювальну записку про відсутність із додаванням відповідних документів, що обгрунтовують поважність відсутності. У випадку відсутності такого повідомлення (а також у випадку відсутності в подальшому пояснювальної заспики) вважається, що депутат відсутній без поважних причин;

6. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради. Рішення про утворення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

7. Порядок діяльності тимчасової контрольної комісії та строк її повноважень визначаються рішенням ради про створення такої комісії. Роботу тимчасових контрольних комісій забезпечує голова тимчасової комісії.

8. За рішенням ради можуть створюватись інші комісії у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Стаття 10. Порядок відкликання голів та членів постійних комісій

1. Голова постійної комісії може бути у будь-який час відкликаний радою. Вмотивовані пропозиції про відкликання голови постійної комісії ради вносяться:

1.1. За рішенням відповідної постійної комісії ради, прийнятим на її засіданні (без врахування голосу самого голови постійної комісії);

1.2. За ініціативою не менш як третини депутатів від загальної кількості ради;

1.3. За рішенням депутатської фракції (групи), членом якої був даний депутат, що обіймав посаду голови

2. Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної комісії, рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного нею. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань, віднесених до його компетенції. Рішення ради про відкликання голови постійної комісії повинно містити відомості про причини відкликання.

3. Голова постійної комісії вважається відкликаним у випадку прийняття про це рішення ради, що приймається більшістю від загального складу ради. Відкликаний голова постійної комісії стає членом цієї комісії, якщо ним не подано заяву про входження до іншої постійної комісії. Рада зобов’язана розглянути питання обрання нового голови постійної комісії та прийняти рішення.

4. За згодою депутата та рішенням ради депутат може бути обраний в іншу постійну комісію. Питання про обрання депутата в іншу комісію можуть бути ініційовані керівництвом ради, головою депутатської фракції (групи), до якої входить депутат, головою постійної комісії та самим депутатом.

Стаття 11. Лічильна комісія

1. Лічильна комісія формується за пропозиціями головуючого та обирається радою.

2. Підрахунок голосів при обранні першої лічильної комісії здійснюється головуючим;

3. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито, крім випадків таємного голосування. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

4. Результати поіменного голосування з кожного питання порядку денного письмово фіксуються секретарем комісії у протоколі (згідно Форми 1 даного Регламенту).

5. Голова комісії інформує про результати голосування по кожному питанню порядку денного засідання ради.

6. Після проведення голосування по всім питанням порядку денного засідання Ради протокол комісії підписується всіма присутніми членами комісії та передається секретарю ради.

7. Секретар ради долучає протоколи до матеріалів відповідного засідання ради.

Стаття 12. Виконавчі органи Ради

1. Виконавчі органи ради утворюються радою для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених чинним законодавством;

2. Організаційне, інформаційне, аналітичне, технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, їх помічників, здійснення взаємодії ради з її виконавчими органами, здійснення контрольних функцій, передбачених цим Регламентом, здійснює організаційний та загальний відділ;

3. Виключною компетенцією ради є внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск у встановленому законодавством порядку;

4. В порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», за пропозицією голови, рада затверджує структуру, чисельність та штат апарату міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів ради.

5. Кандидатури членів виконавчого комітету вносить на розгляд ради голова. Кандидатури на обрання та звільнення заступників голови вносить на розгляд ради голова.

6. Рада приймає рішення про голосування щодо кожної кандидатури члена виконавчого комітету окремо чи списком. Якщо запропонована головою кандидатура (кандидатури) до складу виконавчого комітету не отримала підтримки необхідної більшості депутатів, Голова представляє раді кандидатуру, щодо якої проводиться нове голосування;

7. Виконавчі органи ради підзвітні і підконтрольні раді, здійснюють повноваження, які визначені чинним законодавством та окремим рішенням про розмежування/делегування повноважень між виконавчими органами ради;

8. Після обрання виконавчого комітету та затвердження структуру, чисельності та штату апарату міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів ради, рада  ухвалює регламент діяльності виконавчого комітету.

РОЗДІЛ ІII. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ. ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ТА ПОЗАЧЕРГОВИХ СЕСІЙ РАДИ

Стаття 13. Сесійна форма роботи ради

1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія ради – це форма роботи ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій ради.

Стаття 14. Перша сесія ради  

1. Перше пленарне засідання сесії новообраної міської ради скликається міською територіальною виборчою комісією шляхом оголошення про це на офіційному веб-сайті Чопської міської ради не пізніш, як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості не менш як двох третин депутатів від загального складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова міської територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів (Протокол (рішення) про реєстрацію депутатів), а також про підсумки виборів міського голови (Протокол (Рішення) про реєстрацію міського голови). З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання (після отримання посвідчень депутата та прийняття присяги депутата) та новообраного міського голови відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

2. Перед початком першого пленарного засідання територіальна виборча комісія за участю працівників виконавчого комітету ради здійснює реєстрацію новообраних депутатів, які прибули для участі в пленарному засіданні.

3. Виконавчі органи міської ради надають допомогу при підготовці до проведення першого засідання першої сесії новообраної міської ради.

4. Голова міської територіальної виборчої комісії після оголошення Протоколу (Рішення) про реєстрацію депутатів територіальної міської виборчої комісії, запрошує депутатів новообраної ради зачитати Присягу депутата Чопської міської ради (відповідно до Статуту територіальної громади міста Чоп), які скріплюють її особистим підписом. Голова міської територіальної виборчої комісії вручає кожному новообраному депутату посвідчення депутата міської ради відповідного скликання.

5. Голова міської територіальної виборчої комісії після оголошення Протоколу (Рішення) про реєстрацію міського голови, вручає новобраному міському голові відповідне посвідчення та запрошує до прийняття Присяги. Міський голова зачитує присягу та скріплює її особистим підписом.

6. Як правило на першій сесії міської ради розглядаються наступні питання:

6.1. обрання лічильної комісії міської ради;

6.2. обрання секретаря міської ради;

6.3. затвердження на посаді заступників міського голови;

6.4. затвердження Положення про постійні комісії міської ради;

6.5. утворення постійних комісій міської ради;

6.6. утворення виконавчого комітету Чопської міської ради

6.7. Присвоєння рангів посадових осіб місцевого самоврядування (в разі необхідності)

6.8. Про упорядкування умов оплати праці (в разі необхідності)

Обрання секретаря міської ради проводиться згідно ст. 50 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” по процедурі, визначеній  в ст. 32 даного Регламенту.

Стаття 15. Відкриття та закриття сесії ради

1. Перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація депутатів особисто з підтвердженням своєї присутності власноручним підписом. Депутат зобов’язаний брати особисту участь в пленарному засіданні Ради. У випадку неможливості прибути на пленарне засідання Депутат зобов’язаний поінформувати секретаря ради за 1 день  до засідання та вказати відповідні причини, що обґрунтовують поважність відсутності. У випадку відсутності такого повідомлення вважається, що депутат відсутній без поважних причин;

2. Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку пленарного засідання. Після відкриття оголошується, яка кількість депутатів прибула на пленарне засідання, а також оголошуються прізвища відсутніх депутатів (кожного окремо) із вказанням причин відсутності. Якщо причина відсутності є невідомою, то вважається що депутат відсутній без поважних причин;

3. При відкритті пленарного засідання сесії та після його закриття виконується Державний гімн України.

4. Сесію можна закрити тільки після того, коли в ході пленарних засідань ради було розглянуто всі питання порядку денного сесії.

Стаття 16. Скликання чергових та позачергових сесій ради

1. Сесія ради, її пленарні засідання, скликається за розпорядженням міського голови в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.

2. Пленарне засідання сесії міської ради відкриває і веде міський голова, а в разі неможливості проведення сесії міським головою – секретар ради.

3. Позачергові сесії скликаються у виняткових випадках міським головою, в тому числі в разі ветування ним рішення ради, про що повідомляється депутатів і населення шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради негайно. Проекти рішень та додатки до них на позачергову сесію надаються депутатам організаційним відділом під час їх реєстрації.

4. В разі виникнення надзвичайних ситуацій, таких як: стихійне лихо в місті, введення надзвичайного чи військового стану, тощо міська рада збирається не пізніше 4 годин з моменту їх оголошення, для проведення позачергової сесії міської ради.

5. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

6. Розпорядження про скликання сесії ради, її пленарних засідань, відповідно до цього розділу доводиться до відома депутатів і населення шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради не пізніш як за 10 днів до сесії, її пленарного засідання,  а у виняткових випадках – негайно  із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. Розпорядження про скликання позачергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради не пізніше як за день до її засідання, із зазначенням часу скликання, місця проведення, та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

7. У розпорядженні про скликання сесії, її пленарних засідань, вказується дата, час та місце проведення сесії (пленарних засідань), її порядковий номер, порядок денний засідання сесії (пленарних засідань).

8. Розпорядження про місце і час проведення та порядок денний пленарних засідань доводиться організаційним відділом до відома кожного депутата шляхом оприлюднення розпорядження на офіційному веб-сайті міської ради та повідомлення, а також в електронній формі (шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту депутата) або в інший можливий спосіб.

9. Розсилка повідомлень (депутатам – в разі потреби, посадовим особам, доповідачам, запрошеним, тощо) про проведення сесії здійснюється загальним відділом, реєстрація депутатів, присутніх осіб на засіданні сесії, забезпечується організаційним відділом перед початком пленарного засідання. Також організаційний відділ фіксує присутність офіційно запрошених на засідання сесії осіб.

Стаття 17. Порядок денний сесії ради, її пленарних засідань

1. Порядок денний сесії ради, її пленарних засідань формує секретар ради відповідно до:

1.1. затвердженого радою плану роботи ради на півріччя;

1.2. пропозицій секретаря (голови) ради;

1.3. пропозицій депутатських фракцій, постійних комісій, депутатів;

1.4. пропозицій виконавчого комітету;

1.5. пропозицій, внесених у порядку місцевих ініціатив, інститутів громадянського суспільства, громадських слухань, петицій.

2. Не рідше одного разу на квартал до порядку денного обов’язково вноситься питання про заслуховування інформації:

2.1 про роботу структурних підрозділів ради та її виконавчого комітету;

2.2 про виконання бюджету та рух коштів у позабюджетних фондах;

3. Не рідше одного разу на півріччя вносяться питання про роботу окремої постійної комісії або тимчасових контрольних комісій, про роботу комунальних підприємств та рух коштів на їх рахунках.

4. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подається з проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами цього регламенту. Проекти рішень проходять попереднє обговорення громадськістю, депутатами, постійними комісіями, іншими зацікавленими сторонами на офіційному веб-сайті ради.

Стаття 18. Суб’єкти права внесення пропозицій щодо питань на розгляд ради (ініціатори).

1. Пропозиції щодо питань на розгляд раді можуть вноситися міським головою, секретарем ради, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради виконавчими органами ради, загальними зборами громадян, інститутами громадянського суспільства. Пропозиції щодо прийняття рішень, які є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Ініціатором внесення є автор проекту рішення.

Стаття 19. Підготовка питань, що вносяться на розгляд ради

1. Підготовку питань, що вносяться на розгляд ради організовує секретар ради.

2. Друкований примірник проекту рішення повинен мати такі реквізити: на лицевій стороні бланку рішення ради – назва рішення, нижче – текст проекту рішення; на зворотному боці бланку рішення ради – дата та номер реєстрації проекту. Примірники проектів рішень, які тиражуються для попереднього ознайомлення депутатам ради, повинні містити помітку “Проект“.

3. Текст проекту рішення повинен складатися з таких частин:

3.1. мотивуючої, в якій містяться посилання на закон, інший нормативний акт, обставини, якими викликана необхідність прийняття рішення;

3.2. резолютивної, в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці поставленого завдання;

3.3 заключної, в якій вказана постійна комісія, на яку покладається контроль за виконанням рішення, а також вказівка про набуття чинності рішення у випадку більш пізнього набуття чинності та спосіб його оприлюднення.

4. До проекту рішення, яке подається автором (ініціатором) додається обґрунтування необхідності прийняття рішення (пояснююча записка, інформації матеріали, тощо). Всі проекти рішень реєструються в журналі реєстрації проектів рішень в організаційному відділі. Проект рішення проходить опрацювання (збір погоджувальних підписів (візи)).

5. Пропозиції з питань порядку денного пленарного засідання сесії міської ради можуть вноситися міським головою, постійними комісіями, депутатами міської ради, виконавчим комітетом ради, виконавчими органами ради, загальними зборами громадян, інститутами громадськості. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та цього Регламенту.

6. Пропозиції, які пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подані виконавчими органами ради, подаються міському голові за поданням з проектом рішення, погодженим відповідними посадовими особами, не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

7. До проекту рішення додається обґрунтування необхідності прийняття цього рішення (подання, пояснюючі записки, інформаційні матеріали, тощо). Проекти рішень реєструються організаційним відділом в журналі реєстрації проектів рішень міської ради. Після реєстрації проекту рішення, Автор (ініціатор) проекту рішення здійснює його візування відповідно до п. 7.2. Регламенту та подає його на паперовому носії та в електронному вигляді до організаційного відділу.

7.1. На зворотній стороні останньої сторінки  проекту рішення  друкується:
– посада, прізвище особи – керівника структурного підрозділу, яким підготовлено цей проект;

- посади, прізвища посадових осіб, якими візується  проект рішення,

- вказується інформація, яка підлягає оприлюдненню з врахуванням вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Закону України “Про захист персональних даних”

- перелік установ, підприємств, службових осіб, кому розсилається дане рішення;
–  прізвище, ініціали та номер службового телефону посадової особи, яка безпосередньо підготувала документ

- вказується реєстраційний номер проекту

7.2.  Візування проектів рішень проводиться автором (ініціатором) проекту рішення протягом 5–ти робочих днів. Проекти рішень індивідуальної дії готуються та візуються відповідним підрозділом Чопської міської ради, її виконавчого комітету, який готує даний проект рішення згідно накладеної резолюції, протягом 5–робочих днів з дня отримання заяви та необхідного пакету документів.

Візування проектів рішень сесії міської ради здійснюється в такій послідовності:
– керівник підрозділу, що підготував проект рішення;

- начальник (спеціаліст) юридичного відділу;

- керівники інших управлінь, відділів чи інші службові особи, які мають безпосереднє відношення до вирішення питань, що порушуються в рішенні;

-  заступник міського голови відповідно до розподілу обов’язків;

- секретар міської ради;

- особа, на яку покладено обов’язок здійснення оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті Чопської міської ради. Оприлюднення проекту рішення без візування не допускається.

7.3. В процесі  візування проекту рішення у особи, яка здійснює візування, можуть виникнути зауваження щодо поданого проекту рішення, про що повинен свідчити запис „Із зауваженням” замість особистого підписуЗауваження обов’язково оформляються письмово на окремому аркуші. Зауваження повинні бути аргументовані та викладатися у вигляді конкретної поправки до тексту проекту рішення. В разі надання таких зауважень, особа, яка надає зауваження, повертає  проект розробнику, який повинен усунути  зауваження та здійснити процедуру візування вже виправленого проекту.

7.4. Пропозиції, які викладаються у вигляді подання до міського голови, з проектами рішень, підготовлені постійними комісіями та депутатами ради, загальними зборами громадян, інститутами громадянського суспільства, подаються не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня їх розгляду та прийняття сесією, на паперовому носії та в електронному вигляді до організаційного відділу, де повинні бути зареєстровані в журналі реєстрації проектів рішень міської ради. Реєстраційний номер проекту проставляється на звороті останньої сторінки поданого проекту рішення.

7.4.1. Організаційний відділ здійснює протягом 2-ох робочих днів процедуру візування даного проекту рішення, передбачені п. 7.2 даного Регламенту із зазначенням Автору (ініціатора) проекту рішення. Якщо в процесі візування до проекту не надійшло зауважень, організаційний відділ здійснює оприлюднення проекту на офіційному сайті Чопської міської ради для забезпечення вимог Закон України “Про доступ до публічної інформації”.

7.4.2. В процесі  візування проекту рішення у особи, яка здійснює візування, можуть виникнути зауваження щодо поданого проекту рішенняпро що повинен свідчити запис „Із зауваженням” замість особистого підписуЗауваження обов’язково оформляються письмово на окремому аркуші. Зауваження повинні бути аргументовані та викладатися у вигляді конкретної поправки до тексту проекту рішення. В разі надання таких зауважень,  секретар міської ради повертає  проект автору (ініціатору) який повинен усунути  зауваження протягом 3-ох робочих днів та повернути його до міської ради, відкликати його або викласти свою думку на окремому аркуші щодо незгоди внесення наданих зауважень.

7.4.2.1. Якщо ініціатор проекту рішення не згідний із наданими зауваженнями, він викладає свою думку на окремому аркуші і додає до проекту рішення.

7.4.2.2. Проект рішення розміщується на офіційному сайті міської ради і виноситься на розгляд ради. До такого проекту рішення депутатам додаються викладені на окремому аркуші зауваження до проекту рішення та викладена на окремому аркуші думка ініціатора проекту рішення щодо незгоди внесення наданих зауважень.

7.5. Після внесення виконавцем до проекту рішення сесії всіх змін та доповнень, що виникли в процесі його візування, проект рішення подається для повторного розгляду та візування тим же посадовим особам, які погоджували його раніше (без оприлюднення). Даний проект обов’язково містить посилання “Кінцева редакція”.

7.6. Завізований належним чином проект рішення подається в електронному вигляді та на паперовому носії до організаційного відділу та особі, яка здійснить його оприлюднення на офіційному веб-сайті Чопської міської ради з метою дотримання вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації” та з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних” (відповідні дані щодо оприлюднення інформації зазначаються розробником проекту рішення на зворотній стороні останньої сторінки проекту рішення).

7.7. Проекти рішень після засідання сесії організаційним відділом формуються в одну справу та передається на зберігання в архівосховище.

7.8. Питання, які підлягають розгляду на засіданні сесії (її пленарному засіданні) розглядаються постійними комісіями міської ради. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються згідно чинного законодавства. Зауваження та пропозиції до проектів рішень, надані під час розгляду комісіями, узагальнюються шляхом внесення відповідних змін до проекту рішення, та надаються депутатам перед початком пленарного засідання .

7.9. До моменту включення питання до розпорядження міського голови про скликання сесії (її пленарних засідань) проект рішення може бути відкликаний ініціатором. Проект, включений в порядок денний за розпорядженням міського голови, може бути відкликаний/виключений з порядку денного сесії лише за згодою ради.

7.10. Організаційний відділ міської  ради надає депутатам міської ради проекти рішень за 3 дні до відкриття пленарного засідання сесії міської ради. У разі проведення позачергових сесій документи надаються депутатам під час пленарного засідання.

7.11. Організаційний відділ за два дні до дня проведення засідання постійної профільної комісії забезпечує розмноження всіх необхідних документів.

8. Друкування та розмноження проектів рішень та інших матеріалів сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог Регламенту.

9. Проекти рішень розміщують на окремій сторінці офіційного сайту ради, де обов’язково  зазначаються такі дані:

9.1. Дата оприлюднення проекту рішення;

9.2. Назва проекту рішення;

9.3. Кінцева дата громадського обговорення.

Стаття 20. Попереднє обговорення проектів рішень

1. Секретар ради забезпечує попереднє обговорення постійними комісіями, науковцями та громадськістю (в разі потреби), оприлюднення проектів рішень, що виносяться на розгляд ради шляхом розміщення їх на сайті ради, із обов’язковим виконанням вимог Законів України „Про доступ до публічної інформації”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”.

2. Зауваження та пропозиції до проектів рішень (які надходять від громадськості) подаються до організаційного відділу у письмовій формі та в електронному вигляді.

3. Зауваження та пропозиції до проектів рішень висловлені при розгляді на засіданні постійних депутатських комісій, заносяться секретарем комісії до протоколу засідання комісії.

4. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення кінцевої редакції покладається на ініціаторів проекту.

Стаття 21. Пленарні засідання ради

1. Пленарні засідання є складовою сесії ради. При неможливості розглянути порядок денний протягом одного пленарного засідання, розпорядження міського голови розгляд питань порядку денного розбивається на два і більше пленарних засідання.

2. На початку пленарного засідання рада визначає порядок роботи. Пленарне засідання ради відбувається в наступному порядку:

 • реєстрація депутатів та повідомлення про відсутність;
 • вступне слово головуючого про відкриття сесії ради;
 • затвердження порядку денного;
 • вирішення процедурних питань проведення сесії;
 • обговорення питань порядку денного та голосування по них;
 • розгляд питання порядку денного „Різне”;
 • закриття пленарного засідання чи сесії ради.

3. Відкриває, веде і закриває пленарні засідання ради голова.  Якщо  голова не виконує цього, ці функції відповідно до чинного законодавства виконує секретар ради або обраний депутатами головуючий на засіданні. Відкриття сесії ради оголошується головуючим засідання на початку першого пленарного засідання.

Стаття 22. Правомочність пленарних засідань ради

1. Пленарне засідання є правомочним за умови участі у ньому більше половини від загального складу ради. Участь депутатів у пленарному засіданні визначається за їх підписами при реєстрації.

2. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий за згодою голів фракцій (груп) може перенести початок пленарного засідання на годину для виклику відсутніх депутатів або перенести проведення засідання на інший, встановлений ними день, але не більше, ніж на два тижні, про що на офіційному сайті міської ради розміщується оголошення про інший встановлений день проведення засідання.

Стаття 23. Права та обов’язки головуючого на пленарному засіданні

1. Головуючий на засіданні ради:

1.1 відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви у засіданнях;

1.2 виносить на обговорення проекти рішень, оголошує їх повну назву, ініціаторів внесення та наявність письмових пропозицій та поправок;

1.3 інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

1.4 організовує розгляд питань;

1.5 надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, запитань, оголошує наступного промовця, називаючи ім’я, прізвище та посаду відповідної особи;

1.6 створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

1.7 ставить питання на голосування, оголошує його результати;

1.8 неухильно дотримується Регламенту та забезпечує його дотримання всіма присутніми на засіданні;

1.9 робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

1.10 вживає заходи для підтримання порядку на засіданні;

1.11 здійснює інші повноваження, що випливають з Регламенту.

2. Під час виступів на засіданні головуючий не має права коментувати чи давати оцінки щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, зазначених у Регламенті.

3. Головуючий на засіданні може доручити іншим особам озвучення документів, пропозицій щодо обговорюваного питання.

4. З питань, підготовлених відповідною комісією ради або депутатською фракцією (групою), озвучення документів, пропозицій від комісії, фракції, групи здійснюється визначеним комісією (депутатською фракцією, групою) доповідачем.

Стаття 24. Затвердження порядку денного і внесення до нього змін. Послідовність розгляду питань порядку денного

1. Проект порядку денного пленарного засідання оголошується головуючим на початку та приймається за основу більшістю від присутніх. Пропозиції про зміни та доповнення до проекту порядку денного (виключення окремих питань, зміна черговості розгляду вже включених питань, включення окремих питань, тощо) ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження. Рішення по пропозиціях про зміни в порядку денному ухвалюється більшістю від присутніх на пленарному засіданні депутатів.

2. Порядок денний приймається в цілому більшістю депутатів, присутніх на пленарному засіданні. В разі неприйняття порядку денного в цілому, головуючий проводить голосування по кожному пункту окремо.

3. Питання порядку денного пленарного засідання розглядаються у тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного засідання.

4. Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні.

5. Перед розглядом питання порядку денного головуючий на засіданні може робити повідомлення раді, які вважає доцільними; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування.

6. Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні уточнює час проведення наступного пленарного засідання сесії ради та оголошує питання, які є предметом сесії, але не були розглянуті в ході даного пленарного засідання, а тому підлягають розгляду на наступному пленарному засідання сесії ради. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні сесії ради, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні у вже визначеній раніше послідовності.

7. Послідовність розгляду питань порядку денного головуючий може змінити лише за процедурним рішенням ради.

Стаття 25. Депутатський запит, депутатське запитання. Оголошення, заяви.

1. Депутат має право на внесення депутатського запиту, депутатського запитання, проголошення заяви та оголошення в порядку, визначеному законодавством та даним Регламентом. Депутатські запити підлягають включенню в порядок денний кожного пленарного засідання сесії ради.

2. Депутатський запит і депутатське запитання можуть вноситись в письмовій або усній формі. Депутатські запити, депутатські запитання, заяви і оголошення оголошуються депутатами на початку будь-якого пленарного засідання сесії. Кількість оголошуваних депутатами запитів, запитань, заяв та оголошень не обмежується, для їх проголошення депутату надається час тривалістю до 2 хвилин на кожен виступ.

3. Після оголошення депутатського запиту, головуючий ставить такий запит на голосування. Запит вважається підтриманим у випадку, якщо за нього проголосувало більшість від загального складу ради.

4. Порядок розгляду депутатського запиту встановлюється чинним законодавством України. Даним рішенням про затвердження Регламенту ради рада встановлює загальний строк розгляду депутатьких запитів – 20 календарних днів із моменту одержання запиту особою (особами), яким він адресований. При підтриманні депутатського запиту рада може встановити менший або більший строк його розгляду. При відсутності в рішенні ради про підтримання депутатського запиту вказівки на строк розгляду, вважається, що радою встановлено загальний строк розгляду депутатських запитів. Скорочений строк розгляду депутатських запитів не повинен бути менше 5 календарних днів.

5. При внесенні депутатського запитання строк його розгляду та надання відповіді встановлюються депутатом самостійно.

6. Депутатська фракція (група) мають право виступити із заявами та оголошеннями, для проголошення яких надається час тривалістю до 2 хвилин.

7. За процедурним рішенням ради, що ухвалене 1/3 присутніх на засіданні депутатів, промовцю може бути надана більша тривалість виступу, але не більше ніж 10 хв.

8. Рішення ради щодо заяв і оголошень не приймаються.

Стаття 26. Виступи, доповіді (співдоповіді), запитання

1. Доповіді та співдоповіді, як правило, виголошуються з трибуни; пропозиції, поправки та запитання виголошуються, як правило, з місця.

2. Виступ і запитання проводяться шляхом підняття рук.

3. Запитання повинні бути чіткими, зрозумілими і, по можливості, короткими.

4. Проголошення виступів здійснюється, як правило, з місця. Особам, які проголошують виступи, запитання не ставляться, зміст виступів не коментується.

5. На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого.

6. Кожна з фракцій (груп) має гарантоване право на запитання доповідачу, а також на виступ уповноваженого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування. Головуючий на засіданні надає слово уповноваженим особам депутатських фракцій (груп) для висловлення узагальнених позицій фракції (групи).

7. Головуючий може також надати слово для виступу з обговорюваного питання:

- заступникам голови, керівникам структурних підрозділів виконавчих органів ради;

- особам, що присутні на засіданні – за процедурним рішенням ради.

8. В обов’язковому порядку, без ухвалення процедурного рішення ради, слово для виступу в обговоренні надається за їх проханням:

 • представнику ініціативної групи, якою внесено на розгляд ради проект рішення в порядку місцевої ініціативи;
 • особі, упоноваженій для виступу громадськими слуханнями під час розгляду радою пропозицій громадських слухань;
 • представнику ініціативної групи при вирішенні питань про створення органів самоорганізації населення;
 • головам об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, квартальних, вуличних, будинкових комітетів;
 • головам батьківських комітетів навчальних закладів;
 • почесним громадянам міста;
 • народним депутатам України.

9. Депутат, ім’я якого було згадано під час виступу, має право на беззаперечне проголошення репліки. Депутатська фракція (група), назва якої була згадана під час виступу, має беззаперечне право на виступ свого представника із реплікою.

Стаття 27. Вимоги до виступів на пленарному засіданні ради

1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово, та дотримуватися тривалості часу, наданого для виступу. За звичайних обставин виступ промовця не переривається.

2. Депутат (крім головуючого, секретаря ради, голів постійних комісій ради, представника від депутатської фракції (групи), доповідача) може виступити на засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, тільки один раз, не враховуючи внесення поправок у ході засідання. Повторно слово депутату може надаватися тільки у разі необхідності процедурним рішенням ради, прийнятим без обговорення.

3. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться усно. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю.

4. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Слово надається відразу після звернення.

Стаття 28. Регламент роботи засідання

1. Головуючий надає слово для виступу наступної тривалості:

 • для доповіді – 10 хвилин;
 • співдоповіді – 5 хвилин;
 • заключного слова – 4 хвилини;
 • тим, хто виступає в обговоренні – 3 хвилини;
 • для повторних виступів (але не більше двох разів з одного питання), за процедурним рішенням ради – 2 хвилини;
 • для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень – 2 хвилини;
 • для виступів запрошених осіб, заступників голови – до 3 хвилин;
 • для виступів у “Різному“ – 4 хвилини;
 • для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, запитань, внесення пропозицій і поправок – 2 хвилини;
 • для надання пояснень депутату, який вважає, що виступаючий або головуючий неправильно тлумачать його слова або дії – 2 хвилини;
 • для внесення депутатського запиту – 2 хвилини на кожен запит;
 • для внесення депутатського запитання – 1 хвилина;
 • для проголошення репліки – 1 хвилина.

Стаття 29. Перерви для узгодження позицій фракцій (груп)

1. Після обговорення питання порядку денного до початку голосування депутатська фракція (група) має беззаперечне право на перерву для узгодження позицій. Така перерва надається головуючим без прийняття процедурного рішення Ради тривалістю, про яку просить ініціатор, але не більше 10 хвилин. Перерва надається на вимогу голови (за його відсутності заступника голови) депутатської фракції (групи).

Стаття 30. Закінчення обговорення питань

1. Після закінчення обговорення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування, виголошуючи: “Переходимо до голосування”.

2. З моменту виголошення такого заклику головуючого, надавання слова заборонено.

Стаття 31. Види та способи голосування

1. Рішення ради приймаються поіменним відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Регламентом.

2. Відкрите голосування здійснюється шляхом підняття руки.

Стаття 32. Таємне голосування

1. Таємне голосування проводиться за процедурним рішенням ради або у випадках прямо передбачених чинним законодавством України, шляхом заповнення бюлетенів та проведення подальшого підрахунку голосів волевиявлення. При цьому депутат, що бере участь у голосуванні, відзначає у виданому йому бюлетені вибрані ним варіанти з тих, що виносяться на голосування.

2. Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів:

2.1 час і місце проведення голосування;

2.2 порядок заповнення бюлетеня;

2.3 критерії визнання бюлетеня недійсним;

2.4 порядок організації голосування.

3. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляються організаційним відділом за формою, встановленою даним Регламентом (Форма 2).

4. Перед початком таємного голосування лічильна комісія отримує від організаційного відділу складений в алфавітному порядку список всіх депутатів (відомість про отримання бюлетеню) та бюлетені для таємного голосування.

5. Члени лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого депутат розписується. Депутат заповнює бюлетень в окремо відведеному приміщенні чи частині приміщення; умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу заповнення бюлетеня. Заповнені бюлетені опускаються у скриньку для таємного голосування. Депутату заборонено демонструвати зміст бюлетеню після його заповнення. Примушування депутатів до розкриття волевиявлення повинні бути попереджені і припинені лічильною комісією, а за необхідності мають бути сповіщені правоохоронні органи щодо кримінально-карного діяння передбаченого ст. 351 КК України.

6. Після закінчення голосування лічильна комісія у залі, де здійснювалося таємне голосування відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів.

7. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Голова комісії оголошує результати голосування.

Стаття 33. Порядок голосування та прийняття рішення ради

1. Рішення ради з будь-якого питання після його обговорення приймається на її пленарному засіданні у такій послідовності:

- проект рішення ставиться на голосування за основу;

- після цього ставляться на голосування, у порядку надходження, усі зміни та доповнення, що надійшли під час обговорення проекту;

- проект рішення ставиться на голосування в цілому як рішення з урахуванням змін та доповнень, підтриманих більшістю депутатів від загального складу ради.

2. Головуючому заборонено ставити рішення на голосування в цілому без його попереднього голосування за основу. Голосування за основу і в цілому ставиться тоді коли до проекту рішення не надійшло жодного заперечення депутатів,  і головуючий оголошує: „ Даний проект рішення ставлю на голосування за основу і в цілому”.

3. У випадку, якщо рада прийняла рішення за основу, головуючий пропонує розглянути пропозиції та доповнення до тексту проекту рішення, які надійшли в порядку надходження. Можливе прийняття рішення ради спочатку по пунктах, розділах, а потім – в цілому.

4. Усі пропозиції, поправки та доповнення ставляться на голосування окремо. Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися; при цьому називається депутат, що ініціював внесення тексту пропозиції чи поправки.

5. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), рада проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення.

6. Після голосування всіх пропозицій та поправок проект рішення голосується в цілому.

7. У випадку, якщо рішення з якихось причин не прийнято, рада приймає рішення про направлення проекту рішення на доопрацювання у відповідну постійну комісію (комісії).

8. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

9. Депутат голосує особисто. Депутат має право на одержання лише одного бюлетеня для таємного голосування і зобов’язаний не передавати його іншим особам.

10. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.

11. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, негайно проводиться переголосування без обговорення.

12. Результати голосування з будь-якого питання (в т.ч. процедурного рішення) надаються на прохання депутата, помічників-консультантів депутата міської ради, голови, його заступників, а також на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Така інформація надається за будь-який період. Результати голосування з будь-якого питання із зазначенням персональної позиції кожного депутата розміщуються на офіційному веб-сайті ради  протягом 5–ти робочих днів і зберігаються протягом необмеженого строку. Результати голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Стаття 34. Рішення ради

1. На пленарних засіданнях рада може приймати нормативно-правові, ненормативні та інші акти у формі рішень. Кожне рішення ради має свій порядковий номер і розпочинається з номеру 1 до повного закриття сесії. Рішення ради реєструються організаційним відділом в журналі реєстрації рішень сесій Чопської міської ради.

2. Процедурне рішення – рішення, прийняте радою з процедурних питань.

3. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні. Рішення вважається прийнятим, якщо за таке рішення проголосувало не менш як половина від загального складу ради. Депутат, що був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після завершення голосування. Також депутат не має права відкликати свій голос після голосування.

4. Не пізніше п’ятого дня з моменту прийняття радою рішення голова зобов’язаний підписати прийняте рішення або скористатись процедурою ветування (частина 4 статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні).

5. Якщо рішення було ветоване, то рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення на позачерговому засіданні сесії ради. Про зупинення прийнятого радою рішення голова виносить розпорядження, у якому визначаються мотиви зупинення, обґрунтування зауважень та дата проведення повторного розгляду зупиненого рішення. Для розгляду зупиненого головою рішення скликається позачергове засідання сесії, яка повинна відбутись не пізніше 14 днів від моменту винесення головою вето (розпорядження про зупинення рішення ради). Таке питання може бути розглянуто на черговій сесії, якщо дата проведення чергової сесії призначена не пізніше 14 днів із дня винесення головою розпорядження про зупинення рішення ради. Якщо рада відхилила зауваження голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності та голова зобов’язаний підписати текст прийнятого рішення негайно.

6. Протягом 7 робочих днів організаційним відділом готуються витяги із прийнятих радою рішень та надсилаються (передаються) адресатам. Витяги із рішень ради підписуються секретарем міської ради.

Стаття 35. Особливості розгляду питання порядку денного “Різне”

1. Після розгляду основних питань порядку денного пленарного засідання ради депутатам надається право виступити у “Різному”, яке полягає у висловленні ними своїх думок, пропозицій, оголошень, заяв та позицій щодо роботи сесії, депутатської діяльності, роботи виконавчих органів ради тощо.

2. Якщо для розгляду питання, відпрацювання пропозицій щодо його вирішення або вживання відповідних заходів потрібен час, головуючий на пленарному засіданні дає протокольне доручення відповідній посадовій особі чи органу розглянути питання, вжити заходів і дати відповідь депутату індивідуально та у встановлений головуючим термін.

3. Рішення з питань, обговорюваних у “Різному”, не приймаються, голосування не проводиться.

Стаття 36. Рішення ради з процедурних питань

1. Рада може прийняти рішення з процедурних питань (надалі – процедурне рішення), зазначених у цьому регламенті, без підготовки у постійних комісіях та включення до порядку денного і таке, що не потребує окремого документального оформлення;

2. Процедурне рішення приймається відразу після обговорення і заноситься до протоколу пленарного засідання ради;

3. Процедурними, зокрема, вважаються рішення щодо:

3.1. Затвердження порядку денного пленарного засідання, внесення до нього змін (зміна черговості розгляду питань), повернення до формування порядку денного;

3.2. Про повторне голосування та переголосування;

3.3. Про передачу питання на розгляд відповідної комісії ради;

3.4. Про терміновість питань порядку денного;

3.5. Про визначення способу проведення голосування;

3.6. Про перерву у засіданні, продовження роботи під час встановленої регламентом перерви, перенесення чи закриття засідання;

3.7. Про надання додаткового часу для виступу;

3.8. Про надання слова запрошеним на засідання та встановлення тривалості їх виступів;

3.9. Про перерахунок голосів під час голосування шляхом підняття руки або таємного голосування;

3.10. Про обговорення відповіді на депутатський запит;

3.11. Про застосування заходів впливу за порушення вимог регламенту та порушення правил поведінки на пленарному засіданні ради, її органів.

4. При виникненні сумніву чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, Радою про це приймається процедурне рішення.

5. Процедурне рішення приймається більшістю від присутніх на засіданні ради депутатів.

Стаття 37. Набрання чинності рішень ради. Оприлюднення рішень ради та результатів голосування.

1. Рішення ради нормативно-правового характеру та інші акти набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено інший більш пізніший строк введення цих рішень у дію. Усі, без виключення, рішення ради опубліковуються на офіційному веб-сайті ради або в інший визначений у рішенні спосіб не пізніше як у 5-денний термін після їх прийняття. Якщо рішення ради підлягає державній реєстрації в органах юстиції, то воно набирає законної сили через 20 днів із дня їх державної реєстрації;

2. Рішення ради із зазначенням повної назви публікуються на офіційному веб-сайті ради у розділі «Рішення міської ради». Також в газеті, яка визначена в самому рішенні ради, друкуються рішення ради, у випадку, якщо таке друкування визначено цим рішенням ради.

3. Контроль за оприлюдненням рішень ради здійснює секретар  ради.

Стаття 38. Протокол, фонограма пленарного засідання ради.

1. Засідання ради протоколюються організаційним відділом. У протоколі фіксуються:

- день, місце, початок і час закінчення засідання ради, тривалість перерв;

- прізвище та ім’я головуючого на засіданні ради та прізвища й імена присутніх і відсутніх депутатів;

- прізвища та імена присутніх на засіданні ради запрошених членів територіальної громади та посадових осіб;

- прізвища, імена та посади доповідачів (співдоповідачів)

- питання порядку денного, винесені на розгляд;

- зміни та доповнення до проектів рішень ради, які враховуються при голосуванні;

- заяви щодо яких прозвучали вимоги про занесення їх до протоколу

- рішення щодо дисциплінарного впливу та прізвища тих, до кого вони були вжиті;

- запити депутатів ради та відповіді на них ;

- повідомлення;

- результати голосування по кожному питанню.

2. За правильність записів у протоколах засідань сесій відповідає секретар ради. Протокол підписує головуючий та секретар сесії – секретар ради.

3. Оригінали протоколів та прийнятих міською радою рішень з усіма документами, які стали підставою для прийняття того чи іншого рішення, формуються в одну справу і направляються на зберігання до архівосховища.

4. Відеозапис проведення засідання ради зберігається на офіційному веб-сайті міської ради протягом поточного скликання ради.

РОЗДІЛ IV. Підготовка і розгляд проектів регуляторних актів ради.

Стаття 39. Загальні правила

1. Підготовка і розгляд проектів регуляторних актів ради здійснюється відповідно до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, що складається та затверджується радою щорічно, але не пізніше 15 грудня поточного року. Після затвердження  плану  з підготовки проектів регуляторних актів, рішення про затвердження його опубліковується на офіційному сайті ради.

2. При підготовці проекту регуляторного акту, який не внесено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, рада вносить зміни до плану згідно вимог даного Регламенту.

3. Розробник регуляторного акта, відповідно до строку підготовки проекту, встановленого планом діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, подає постійній комісії ради з питань бюджету та економічного розвитку проект регуляторного акта  разом з аналізом регуляторного впливу,  не пізніше, ніж за  два місяці  до засідання сесії   ради. Постійна  комісія з питань бюджету та економічного розвитку за наявності мотивованого подання депутата ради, іншої постійної комісії ради,  може  визначити експерта та  доручити йому підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8  Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

4. Постійна комісія з питань бюджету та економічного розвитку протягом 3 робочих днів від дня надання документів залучає експерта (за потребою) для  підготовки  експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта. Строк підготовки експертного висновку встановлюється за домовленістю між постійною комісією та залученим експертом.

5. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії Ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту, постійна комісія з питань бюджету та економічного розвитку протягом 5 робочих днів з дня отримання експертного висновку готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам  Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. У випадках, передбачених ч.3 цієї статті, такі висновки готуються на підставі експертного висновку щодо регуляторного впливу.

6. У разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий постійній комісії з питань бюджету та економічного розвитку протягом строку, встановленого для його підготовки, висновки постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект регуляторного акта супроводжувався при його внесенні, у триденний термін з дня закінчення терміну підготовки експертного висновку. Це правило не застосовується у випадках, передбачених частиною четвертою цієї статті Регламенту. У цьому разі постійна комісія з питань бюджету та економічного розвитку узгоджує з експертом продовження терміну підготовки експертного висновку. Постійна комісія з питань бюджету та економічного розвитку повідомляє розробника регуляторного акта про висновки щодо цього акта.

7. У разі якщо постійна комісія з питань бюджету та економічного розвитку дійде висновку, що проект регуляторного акта відповідає вимогам  Закону України „ Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ” розробник регуляторного акту або за його поданням постійна комісія   ради протягом 5 робочих днів з дня підготовки висновків оприлюднює одним зі способів, що передбачено ст. 13 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, проект регуляторного акта, аналіз регуляторного впливу (або експертний висновок) та встановлює строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції. Розробник регуляторного акта розглядає усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє. Доопрацьовані проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу подаються розробником до постійної з питань бюджету та економічного розвитку.

Стаття 40Питання розгляду регуляторних актів

1. Підготовлені висновки постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку, доопрацьовані проект регуляторного акта і аналіз регуляторного впливу протягом 3 робочих днів з дня надходження від розробника передаються для вивчення до постійної комісії   ради, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта у раді (відповідальна за підготовку проекту рішення  постійна комісія), за винятком випадків, коли постійна комісія з питань бюджету та економічного розвитку є відповідальною за підготовку проекту рішення.

2. При представленні на пленарному засіданні сесії Ради проекту регуляторного акта голова постійної з питань бюджету та економічного розвитку доповідає про висновки цієї постійної комісії ради щодо відповідності проекту регуляторного акта вимогам  Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

3. Регуляторний акт не може бути прийнятий, якщо присутня хоча б одна з таких обставин:

- відсутній аналіз регуляторного впливу;

- проект регуляторного акту не був оприлюднений.

4. Рішення з питань прийняття регуляторних актів приймаються за процедурою і в порядку, визначеному для прийняття рішень ради. Регуляторні акти оприлюднюються в порядку, визначеному законодавством.

РОЗДІЛ V. ЕТИКА, ДИСЦИПІЛІНА, КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ТА ЗАХОДИ ВПЛИВУ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 41. Норми депутатської етики та дисципліна

1. Депутат ради, здійснюючи свої депутатські повноваження, повинен дотримуватися правил депутатської етики, в тому числі керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності; не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів ради, громадян.

2. Депутат несе персональну відповідальність за зміст своїх виступів, їх правдивість та етичність. У випадку визнання в судовому порядку дій депутата (в т.ч. проголошених ним заяв та виступів) такими, що порушують вимоги Конституції і законів України, такі дії депутата можуть стати підставою дострокового припинення його повноважень.

3. Під час виконання депутатських повноважень, для голови і депутата є неприпустимим вживання образливих, неетичних, лайливих висловів по відношенню до громадян, окремих депутатів, депутатського корпусу в цілому, Ради, службовців місцевого самоврядування, тощо. Неприпустимими є критика депутата щодо його вибору при голосуванні з окремого питання, зловживання та спекуляції при коментуванні прийнятих чи відхилених радою рішень.

4. Під час пленарного засідання голова, депутати, а також запрошені особи, присутні на засіданні члени територіальної громади міста та представники засобів масової інформації не повинні заважити виступаючим і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу, здійсненню голосування, підбиття його підсумків (вигуками, оплесками, вставанням, тощо). Під час пленарного засідання  голова, депутати, а також запрошені особи, присутні, повинні вимкнути персональні засоби зв’язку або перевести їх у беззвучний режим. Запрошеним особам та представникам засобів масової інформації заборонено здійснювати та приймати телефонні дзвінки в залі проведення пленарного засідання під час тривання засідання.

5. Вимоги поведінки, визначені у ч. 1-4 цієї статті, застосовуються також під час проведення засідань постійних та тимчасових контрольних комісій ради.

6. Голова, депутати, інші присутні на пленарному засіданні ради особи зобов’язані дотримуватись вимог даного регламенту.

7. Депутат ради зобов’язаний вживати всі можливі заходи щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у депутата ради він не має права брати участь у прийнятті рішення. Порядок врегулювання конфлікту інтересів визначається Законом України «Про запобігання корупції».

Стаття 42. Заходи впливу за порушення вимог Регламенту

1. За порушення вимог даного регламенту до порушника можуть застосовуватись наступні заходи впливу (стягнення):

 •  Позбавлення права на продовження виступу;
 • Позбавлення права виступу до закінчення пленарного засідання;
 •  Видалення з зали пленарного засідання (зали роботи комісії) до закінчення засідання.

2. Стягнення застосовуються за процедурним рішенням ради (комісії) за пропозицією, внесеною головуючим або депутатом.

3. Якщо головуючий на засіданні звертається до виступаючого чи присутнього, останній повинен негайно зупинити свій виступ чи припинити свої дії. У випадку не реагування виступаючого на звернення головуючого, головуючий може поставити на голосування питання про позбавлення права виступу. Якщо вказана пропозиція головуючого не буде підтримана процедурним рішенням ради, виступ промовця повинен бути продовженим із додаванням до часу виступу часу, який було використано для голосування з цього процедурного питання.

4. До застосування стягнення з метою наведення порядку в залі засідань головуючий на пленарному засіданні ради або головуючий на засіданні комісії може оголосити порушнику попередження та перервати його виступ. У випадку, якщо порушник не припинив вчинення порушення або вчинив порушення повторно, головуючий або депутат вносить пропозицію видалити з залу засідань. Головуючий зобов’язаний поставити дану пропозицію на голосування для прийняття процедурного рішення ради.

5. Пропуск депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії є підставою для внесення пропозиції про відкликання депутата.

6. Стягнення, передбачені п.п. 1.1., 1.2. цієї статті Регламенту, застосовуються до порушників за невиконання вимог статей цього регламенту, а також до порушників, що вчинили такі порушення на засіданнях постійної чи тимчасової контрольної комісій, в т.ч. виступає без дозволу, перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово тощо.

7. Стягнення, передбачене п. 1.3. цієї статті Регламенту, застосовуються як крайній захід впливу на порушника за вчинення ним дій, які грубо порушують вимоги цього Регламенту, в т.ч. не реагування на вимоги головуючого, зухвале продовження вчинення порушення, непідкорення процедурним рішенням ради щодо нього, вчинення лайки, бійки, знаходження в нетверезому стані. Порушник зобов’язаний самостійно покинути залу засідань.

8. Головуючий на засіданні зобов’язаний дотримуватись усіх норм та вимог, передбачених цим Регламентом.

Стаття 43. Повнота та дійсність регламенту

1. Регламент ради затверджується на пленарному засіданні ради більшістю голосів від загального складу депутатів ради і вступає в силу від дня його прийняття.

2. Даний Регламент регулює діяльність ради та припиняє свою чинність з моменту ухвалення Регламенту радою наступного скликання.

3. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на голову, секретаря ради, постійну комісію з питань законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами, регламенту та депутатської етики. Під час пленарного засідання ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні та секретаря ради.

4. Зміни та доповнення до Регламенту можуть бути внесені на пленарному засіданні ради у порядку, передбаченому цим Регламентом та діючим законодавством.

5. У випадку виявлення суперечності між рішенням ради і даним Регламентом застосовуються положення Регламенту.