Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

0

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність.

Планована діяльність полягає в реконструкції під’їзної залізничної колії ТОВ «Експорттрансбуд» на станції Чоп та передбачає реконструкцію під’їзної залізничної колії шляхом врізки стрілочних переводів №406 та №407 в під’їзні існуючі колії №3 та 4 з наступним укладанням від них нових залізничних колій в межах території ТОВ «Експорттрансбуд». Робочим проектом передбачено: укладання стрілочного переводу №406 в колію № 4 (1520 мм); укладання нової залізничної колії № 5 (1520 мм) від стрілочного переводу №406 корисною довжиною 130 м; укладання стрілочного переводу №407 в колію № 3 (1435 мм); укладання нової залізничної колії № 6 (1435 мм) від стрілочного переводу №407 корисною довжиною 129 м.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Експорттрансбуд», ЄДРПОУ 13583782, юридична адреса: 89502, Закарпатська область, Ужгородський район. м. Чоп, вул. Берег, будинок 10, тел. 711733, факс: 711733, директор Палко Василь Емерихович.

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення.

Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації, 88008, м. Ужгород, пл. Народна 4, E-mail central@ecozakarpat.gov.ua, тел.: (0312) 61-67-01, контактні особи Урись Ігор Омелянович.

(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля:

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань:

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться

 (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності:

Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації, 88008, м. Ужгород, пл. Народна 4, E-mail central@ecozakarpat.gov.ua, тел.: (0312) 61-67-01, контактна особа Урись Ігор Омелянович.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій:

Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації, 88008, м. Ужгород, пл. Народна 4, E-mail central@ecozakarpat.gov.ua, тел.:(0312) 61-67-01, контактна особа Урись Ігор Омелянович.

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності:

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щоденно: понеділок-четвер 8:30-18:00, п’ятниця з 8.30-14.30 год., крім вихідних, з 03.03.2021 року в приміщенні:

Чопської міської ради за адресою: вулиця Берег, 2, Чоп, Закарпатська область, 89500, контактна особа: Самардак Валерій Володимирович – міський голова, контактний телефон: (0312) 71-12-42, 71-19-90, факс: 711242.

А також за посиланням.