Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Служба у справах дітей. Інформаційні картки

0

Погодження виїзду дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за кордон на відпочинок та оздоровлення

Підготовка висновку про доцільність (недоцільність) встановлення опіки, піклування над дитиною та її майном,  та відповідність її/його інтересам дитини

Надання дозволів на продаж, купівлю, обмін, здійснення інших правочинів щодо рухомого і нерухомого майна, право користування чи власності яким мають діти

Видача дозволу на спілкування батьків із залишеною дитиною

Надання згоди на звільнення працівників молодше 18 років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу

Видача направлення потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною

Надання висновку про доцільність (недоцільність) повернення дитини до батьків, осіб, які їх замінюють, або до закладу, який вона самовільно залишила

Надання повної цивільної дієздатності фізичній особі , яка досягла 16 років і працює за трудовим договором або  записана матір’ю, батьком дитини

Рішення про  утворення прийомної сім’ї та створення  дитячого будинку сімейного типу

Прийняття рішення щодо визначення способу участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї та про вирішення спору між батьками щодо визначення місця проживання малолітньої дитини